Standpunten

De Academie staat ten dienste van de actuele uitdagingen in onze samenleving. De publicatiereeks Standpunten wil het publieke debat voeden met wetenschappelijk gefundeerde informatie. Dankzij haar multidisciplinariteit kan de Academie tijdig deze uitdagingen scherpstellen en beleidsadviezen formuleren. De Standpunten worden opgesteld door leden en werkgroepen binnen de Academie, vaak aangevuld met externe experten. De Academie publiceert ieder jaar minstens zes Standpunten.

Een gedrukt exemplaar van de een standpunt ontvangen? Mail naar publicaties@kvab.be. Ze worden u gratis toegestuurd, zolang de voorraad strekt.

Recente Standpunten