Open Learning in het Hoger Onderwijs

Standpunt | Jaargang 2013
Van Blended naar Open Learning? Internet en ICT in het Vlaams Hoger Onderwijs
Klasse Technische Wetenschappen

Sinds het begin van dit millennium hebben de ontplooiingsmogelijkheden voor blended learning zich enorm uitgebreid als gevolg van de ontwikkelingen en doorbraken in de technologie, de veralgemeende beschikbaarheid van PC’s en draadloze technologie en de drukke activiteit van studenten en docenten op het internet en in de sociale netwerken.Voortrekkers aan de verschillende instellingen ontwikkelen intussen zeer innovatieve onderwijsvormen (“ really” open learning) en geavanceerde technieken om het leerproces te monitoren (learning analytics).

Met blended learning is een meer “student-gecentreerde” benadering van het leren mogelijk, wat leidt tot betere leerresultaten en een dieper inzicht. Met blended learning kunnen ook flexibele scenario’s voor deeltijds lerenden uitgekiend worden. Toch is de weg naar “blended “ en open leren niet alleen bezaaid met rozen, maar ook met uitdagingen en valstrikken, zoals de betrouwbaarheid en het niveau van de digitale leerinhouden en van de online examinering, evenals het gevaar voor verwaarlozing van de sociale vaardigheden en attitudes.

Het rapport eindigt met een algemene “conclusie en aanbeveling”: er is nood aan een systemische visie over de optimale valorisatie van de ICT en het internet voor het nieuwe hoger onderwijs van de 21-ste eeuw.

Documenten bij dit project

Editor

  • Georges Van der Perre

Auteur

  • Jan Van Campenhout