Leden

Nl

De Academie is een genootschap van excellente wetenschappers, kunstenaars en bedrijfsleiders. Leden van de Academie worden voor het leven benoemd en treden toe tot één van de vier klassen: Natuurwetenschappen, Menswetenschappen, Kunsten, Technische wetenschappen. De leden van de Academie vergaderen frequent in het Paleis der Academiën en bespreken er actuele evoluties in de samenleving vanuit interdisciplinair perspectief. De Academie onderhoudt banden met gerenommeerde experten die verkozen zijn tot buitenlandse leden. Men kan niet kandideren voor lidmaatschap van de Academie. Na voordracht door drie peters of meters binnen de Academie worden de nieuwe leden verkozen.

Dominique Adriaens
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2023
Titel: Prof. dr.
Discipline: Dierkundige biologie
Evolutiebiologie
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Biologie (UGent)
Opleiding:
- MSc Biologie - PhD Wetenschappen - Biologie
Dominique Adriaens
Natuurwetenschappen
Dierkundige biologie, Evolutiebiologie
Etienne Aernoudt
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1997
Titel: Prof. dr. ir.
Discipline: Materialenwetenschappen en -techniek
Samenvatting:
Centrum voor Onderzoek BEKAERT NV (1963-70) met 3 jaar detachering naar RWTH Aachen. Onderzoeksdomeinen: Mechanisch gedrag van materialen, vormgevings­processen, texturen in ­materialen, vormgeheugenlegeringen, poedermetallurgie.
Activiteiten:
Docent, hoogleraar en gewoon hoogleraar (1970-2003), voorzitter departement MTM (1976-1982 en 1994-1996), decaan faculteit Toegepaste Wetenschappen (1987-1993) KU Leuven.
Opleiding:
Burgerlijk ingenieur Metaalkunde (1962) KU Leuven, dr. ir. Metaalkunde (1966) RWTH Aachen.
Prijzen:
Vincotte-Prijs (1979), Aluminiumprijs (1987).
Discipline:
Exacte wetenschappen
Eredoctoraat:
Dr. h.c. TU Czestochowa, Polen.
Leerstoelen:
Francquileerstoel (1988) UCL, Francquileerstoel (1996) UGent, Sarton Chair (2006) UGent.
Lidmaatschap:
Voorzitter (1996-2000) Raamakkoord MTM met Vlaamse Metaalindustrie en Res Metallica Leerstoel, (1970-1975) Metaalkundig Genootschap; medeoprichter en algemeen secretaris CESAER (Conference of Engineering Schools for Advanced Engineering and Research) (1989-1993); Bureau Emeritiforum KU Leuven (2003-heden).
Etienne Aernoudt
Technische wetenschappen
Materialenwetenschappen en -techniek
Erelid
Conny Aerts
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2011
Titel: Prof. dr.
Discipline: Astronomie en ruimtewetenschappen
Astronomie en astrofysica
Affiliatie: Verbonden aan de Afdeling Sterrenkunde van het Departement Natuurkunde en Sterrenkunde (KU Leuven)
Samenvatting:
Master diploma wiskunde (Universiteit Antwerpen, 1988) Doctoraat in de sterrenkunde (KU Leuven, 1993)
Activiteiten:
Gewoon hoogleraar KU Leuven
Prijzen:
Henri Vanderlindenprijs, KVAB, 1995 Prix Paul & Marie Stroobants, Académie Royale des Sciences, des lettres & des beaux-arts de Belgique, 2003 Honorary Fellowship Royal Astronomical Society, UK Francqui Prijs Exacte Wetenschappen 2012 FWO excellentieprijs Science & Technology 2010 2022 Kavli Prize in Astrophysics 2024 Crafoord Prize in Astronomy
Ordes:
2016: Commandeur in de Leopoldsorde 2023: Grootofficier in de Leopoldsorde
Eredoctoraat:
Doctor Honoris Causa, Aarhus University, Denmark
Leerstoelen:
Leerstoel Asteroseismology, Radboud Universiteit Nijmegen, NL
Conny Aerts
Natuurwetenschappen
Astronomie en ruimtewetenschappen, Astronomie en astrofysica
André Alen
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1999
Titel: Em. prof.
Eretitel: baron
Discipline: Rechten
Affiliatie: Rechter in het Grondwettelijk Hof van België
Verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid (KU Leuven)
Samenvatting:
Eminent grondwetspecialist met indrukwekkende kennis van zowel het Belgische als het buitenlandse publiek recht.
Activiteiten:
Advocaat-stagiair Hof van Beroep Brussel (1976-78); secretaris Centrum voor Politieke, Economische en Sociale Studies (1977-78); kabinetschef Eerste Minister (1978-87); secretaris Ministerraad (1985-92); docent Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen te Antwerpen (1979-1986); deeltijds hoofddocent (1984), buitengewoon hoogleraar (1992) UGent; assistent (1973-77), deeltijds hoofddocent (1986), gewoon hoogleraar (1992), buitengewoon hoogleraar (2001) KU Leuven; buitengewoon hoogleraar (1997-98) Université Catholique de Louvain; assessor Afdeling Wetgeving van de Raad van State (1992-2001); rechter in het Grondwettelijk Hof (2001-2014 en 2016-2018); voorzitter van het Grondwettelijk Hof (2014-2016 en 2018-2020); rechter ad hoc in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens(2010); professor emeritus met opdracht(vanaf 2015), KU Leuven.; Lid van verschillende nationale en internationale verenigingen en kernredacties van tijdschriften; co-editor-; van The International Encyclopaedia of Constitutional Law.
Opleiding:
Dr. Rechten (1983) KU Leuven.
Prijzen:
Prijs van het Belgisch Instituut voor Bestuurswetenschappen (1984); Prijs Emiel Van de Gucht (1986-1989).
Ordes:
grootkruis in de Kroonorde; grootkruis in de orde van Leopold II, burgerlijk kruis eerste klasse; grootofficier in de orde Al Merito della Republica Italiana; ere-kabinetschef van de Eerste Minister; ere-secretaris van de Ministerraad.
Discipline:
publiekrecht
André Alen
Menswetenschappen
Rechten
Erelid
Filip Arnaut
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2018
Titel: Ir.
Discipline: Levensmiddelenwetenschappen en (bio)technologie
Ingenieurswetenschappen en technologie
Affiliatie: Verbonden aan PURATOS
Samenvatting:
Voedingsmiddelenchemie en toegepaste witte biotechnologie
Activiteiten:
Managing Director Sparkalis Bestuurslid Genootschap Voeding ie-net (2005-) Several startup (advisory) board positions
Opleiding:
Ir. Scheikunde en Landbouwindustrieën
Discipline:
Levensmiddelentechnologie, Technische wetenschappen
Filip Arnaut
Technische wetenschappen
Levensmiddelenwetenschappen en (bio)technologie, Ingenieurswetenschappen en technologie
Thierry Backeljau
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2010
Titel: Prof. dr.
Discipline: Evolutiebiologie
Dierkundige biologie
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Biologie (UAntwerpen)
Verbonden aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
Samenvatting:
Bioloog van opleiding met onderzoek dat zich vooral richt op taxonomie, fylogenie en evolutie van ongewervelden, vooral weekdieren, miljoenpoten en insecten.
Activiteiten:
Vanaf 1 februari 2024 gepensioneerd bij het KBIN; Vanaf 1 oktober 2024 gepensioneerd bij de Universiteit Antwerpen. Lid van de Examencommissie Toegangsexamens Art, Tandarts en Dierenarts van de Vlaamse Gemeenschap Voormalig Departementshoofd a.i. in de hoedanigheid van waarnemend Hoofd van de Operationele Directie 'Taxonomie en Fylogenie' van het KBIN, Voormalig Hoogleraar (10%) aan de Universiteit Antwerpen
Opleiding:
Licentiaat Wetenschappen Biologie (groep Dierkunde) Aggregatie Hoger Secundair Onderwijs Doctoraat Wetenschappen Promotie tot Werkleider Geaggregeerde (ter vervanging van een Hoger Aggregaat)
Thierry Backeljau
Natuurwetenschappen
Evolutiebiologie, Dierkundige biologie
Tine Baelmans
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2015
Titel: Prof. dr. ir.
Discipline: Energieopwekkings-, conversie- en opslagtechniek
Mechanische en productie ingenieurswetenschappen
Affiliatie: Vicerector van de Katholieke Universiteit Leuven
Verbonden aan het Departement Werktuigkunde (KU Leuven)
Opleiding:
Elektrotechnisch-werktuigkundig ingenieur, richting mechanica
Tine Baelmans
Technische wetenschappen
Energieopwekkings-, conversie- en opslagtechniek, Mechanische en productie ingenieurswetenschappen
Barbara Baert
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2013
Titel: Prof. dr.
Discipline: Iconologie
Geschiedenis van de kunsten
Affiliatie: Lid van de onderzoeksgroep Kunstwetenschappen van de Faculteit Letteren (KU Leuven)
Samenvatting:
Kunstwetenschapster Barbara Baert is gewoon hoogleraar aan de KU Leuven. Ze biedt onderwijs in de beeldanalyse en de middeleeuwse kunst. Ze publiceerde over de relatie tussen de exegese en het visuele medium in de figuren van Maria Magdalena, de bloedvloeiende vrouw en Johannes de Doper. Daarnaast publiceerde zij monografieën over de reliekencultus en de rol van heilige plaatsen. In haar recentste werk onderzoekt zij de mogelijkheden en begrenzingen van een hermeneutiek van het beeld. Daartoe richtte zij de reeks Studies in Iconology op, bij Peeters Publishers. In 2016 ontving zij de Francqui-Prijs voor haar grensverleggende interdisciplinaire werk in de kunstwetenschappen en haar impact op het belang van humane wetenschappen als zodanig.
Ordes:
Commandeur in de Leopoldsorde (KB 13 juli 2017)
Barbara Baert
Kunsten
Iconologie, Geschiedenis van de kunsten
Maarten Baes
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2021
Titel: Prof. dr.
Discipline: Astronomie en ruimtewetenschappen
Affiliatie: Verbonden aan het Sterrekundig Observatorium
Samenvatting:
Maarten Baes behaalde een doctoraat in de wiskunde aan de Universiteit Gent in 2001. Na postdoctorale posities aan de Universiteit van Cardiff (Wales) en de Europese Zuidelijke Sterrenwacht (Chili) werd hij in 2004 tot Docent benoemd aan het Sterrenkundig Observatorium van de Universiteit Gent. Sinds 2022 is hij daar Gewoon Hoogleraar. Hij is een expert op het gebied van de extragalactische sterrenkunde; zijn voornaamste onderzoeksinteresses zijn de structuur en evolutie van sterrenstelsels, interstellair stof, stralingsoverdracht, stellaire dynamica, en infraroodsterrenkunde. Hij leidt een internationale onderzoeksgroep die zowel computationeel als observationeel sterrenkundig onderzoek uitvoert, en hij is betrokken bij verschillende instrumentatieprojecten, zowel voor telescopen op de grond als voor ruimtemissies. Hij is sterk betrokken bij nationale en internationale netwerken en organisaties voor wetenschappelijk onderzoek en voor de promotie van de sterrenkunde.
Opleiding:
1993-1995 Kandidatuur Wiskunde 1995-1997 Licentiaat Wiskunde, optie Wiskundige Natuurkunde en Sterrenkunde 1997-2001 Doctoraat Wiskunde, optie Wiskundige Natuurkunde en Sterrenkunde
Maarten Baes
Natuurwetenschappen
Astronomie en ruimtewetenschappen
Roel Baets
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2011
Titel: Prof. dr. ir.
Discipline: Elektrotechniek en elektronica
Klassieke fysica
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Informatietechnologie (UGent)
Samenvatting:
Roel Baets is an emeritus full professor at Ghent University (UGent) where he has led a mixed UGent – imec team. For about 40 years Roel Baets has worked in the field of integrated photonics, in multiple material platforms (silicon, silicon nitride, III-V). He has made diverse scientific contributions to this field, as well as to its applications and spin-off creation in telecom, datacom and sensing. He has led major research projects in silicon photonics in Europe and founded ePIXfab, the globally first Multi-Project-Wafer service for silicon photonics and now the European Silicon Photonics Alliance. In recent years his research has focused on medical and environmental sensing applications of silicon photonics. He is a Fellow of the IEEE, of the European Optical Society (EOS) and of Optica. He has been a recipient of the 2018 PIC-International Lifetime Achievement Award, of the 2020 Optica-IEEE John Tyndall Award and of the 2023 IEEE Photonics Award. As an emeritus professor Roel Baets continues a variety of advisory roles within UGent and imec, within ePIXfab and in the integrated photonics community at large.
Activiteiten:
Gewoon hoogleraar Universiteit Gent (emeritus)
Opleiding:
Discipline:
Fotonica
Roel Baets
Natuurwetenschappen
Elektrotechniek en elektronica, Klassieke fysica
Sara Bals
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2019
Titel: Prof. dr.
Discipline: Klassieke fysica
Materiaalfysica
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Fysica (UAntwerpen)
Samenvatting:
Specialist op het gebied van transmissie-elektronenmicroscopie, in het bijzonder 3-dimensionale beeldvorming. Specifieke aandachtsgebieden: structuur-eigenschap connecties van nanomaterialen.
Opleiding:
Dr. in de Fysica (2003), Docent, Departement Fysica, Universiteit Antwerpen (2007), Hoofddocent, Departement Fysica, Universiteit Antwerpen (2012), Hoogleraar, Departement Fysica, Universiteit Antwerpen (2014), Gewoon Hoogleraar, Departement Fysica, Universiteit Antwerpen (2018)
Prijzen:
Laureaat van de Academie 2016, Klasse van de Natuurwetenschappen (2016), Francqui Onderzoeksprofessor (2017)
Discipline:
Vaste-stoffysica, Nanowetenschap
Hoedanigheid:
Gewoon Hoogleraar, Departement Fysica, Universiteit Antwerpen
Sara Bals
Natuurwetenschappen
Klassieke fysica, Materiaalfysica
Diderik Batens
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2002
Titel: Prof. dr.
Discipline: Filosofie, ethiek en religiestudies
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap (UGent)
Activiteiten:
Deeltijds docent Limburgs Universitair Centrum (1973-1977); deeltijds docent VUB (1976-1990); docent (1981-1986), hoogleraar (1986-1996), gewoon hoogleraar (1996) UGent.
Opleiding:
Dr. Rechten (1968), dr. Letteren en Wijsbegeerte (1972) UGent.
Discipline:
wetenschapsfilosofie
Leerstoelen:
CRB-Fellow (1972) Belgian-American Educational Foundation, fellow VLAC (2002-2003).
Lidmaatschap:
Erelid van het Institut International de Philosophie, Nationaal Comité voor Logica, Geschiedenis en Filosofie van de Wetenschappen; directeur van het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie.
Diderik Batens
Menswetenschappen
Filosofie, ethiek en religiestudies
Guido Beazar
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2006
Discipline: Mechanische en productie ingenieurswetenschappen
Elektrotechniek en elektronica
Affiliatie: Verbonden aan Merisco bvba
Samenvatting:
Investeerder, bestuurder en/of voorzitter van meerdere bedrijven; Voorzitter Acerta; gewezen algemeen voorzitter van het Ondernemersplatform Etion;
Activiteiten:
Wetenschappelijk medewerker, gespecialiseerd in operations research en Business simulation games (1976-1978) UGent; projectleider en vervolgens IT-manager (1979-1983) Bowater-Philips (Gent); projectleider (1984) Delaware computing (Antwerpen); mede-oprichter (1985), voorzitter en CEO van Compex (sinds 2001 deel van Siemens). Voorzitter van Acerta; bestuurder in verschillende bedrijven
Opleiding:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1976) UGent.
Prijzen:
Compex won de Flemish Quality Award in 1992 en was Onderneming van het Jaar in 1998.
Guido Beazar
Technische wetenschappen
Mechanische en productie ingenieurswetenschappen, Elektrotechniek en elektronica
Jean Beeckman
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 2001
Discipline: (Bio)chemische ingenieurswetenschappen
Samenvatting:
Commandeur in de Leopoldsorde II, eredeken van de arbeid.
Activiteiten:
Directeur-generaal ETEX groep (Eternit, Marley, Promat) (1983-2003); voorzitter Aliplast (2004-2007); raad van bestuur ETEX (2003-2008), Besix (2001-2005), VBO (1991-2003), Coface Belgium (2005-2008).
Opleiding:
Burgerlijk ingenieur (1963) RUG.
Jean Beeckman
Technische wetenschappen
(Bio)chemische ingenieurswetenschappen
Erelid
Stan Beernaert
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 2001
Discipline: Biologische wetenschappen
Affiliatie: ere-directeur-generaal van De Watergroep
Samenvatting:
Directeur van de afdeling Technologie bij de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen (1977-1987); kabinetschef bij de Vlaamse minister voor Leefmilieu en KMO-beleid (1988); directeur-generaal bij de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (1988-2006); voorzitter van het Directiecomité van Samenwerking Vlaams Water (1988-2006).
Activiteiten:
Gastdocent aan het Interfacultair Centrum voor Milieusanering (1981-1997) UGent, buitengewoon docent (1980-1993) Katholieke Industriële Hogeschool West-Vlaanderen.
Opleiding:
Dr. in de wetenschappen (1972) KU Leuven, Top Managementopleiding (1980) Vlerick School voor Management, RUG.
Prijzen:
Merkwaardige Jongere 1976 - Nationale Prijs van de Jong Economische Kamer van België (Brussel).
Lidmaatschap:
Hoofd van de afdeling Milieuzorg bij de Westvlaamse Economische Raad en het Westvlaams Economisch Studiebureau (1971-1977). Bestuurder International Water Supply Association (Londen) (1984-1998), Belgische Vereniging van Waterbedrijven (1988-2005), Europese Vereniging van Waterbe­drijven (1996-2002), Algemeen Ziekenhuis AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV (2006-heden), Hogeschool West-Vlaanderen-Associatie UGent (sinds 1995); lid en voorzitter van de Internationale Scheldecommissie (1994-2006); bestuurder en voorzitter van het Studiecentrum Vlaams Water (1977-1998), vzw OLVA-college Brugge (1994-heden); bestuurder en ondervoorzitter van de vzw Psychiatrische Ziekenhuizen Brugge-Ieper (2007-heden); lid van de Algemene Vergadering van VOKA (2000-2006), Belgisch Instituut van Bestuurders Guberna nv (2001-heden).
Stan Beernaert
Technische wetenschappen
Biologische wetenschappen
Erelid
Ronnie Belmans
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2006
Titel: Prof.dr.ir.habil.
Discipline: Energieopwekkings-, conversie- en opslagtechniek
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Elektrotechniek (KU Leuven)
Samenvatting:
Elektrische energiesystemen, Smartgrids, hernieuwbare energiebronnen, rationeel elektrisch energiegebruik.
Activiteiten:
Hoogleraar (1991), hoofd van de afdeling ELECTA (1993-2011), gewoon hoogleraar (1995), voorzitter Departement Elektrotechniek (ESAT) (1999-2003) KU Leuven; habilitierung (1993) RWTH Aachen (Duitsland); gasthoogleraar (1989-1990) universiteit McMaster in Hamilton, Ontario; gasthoogleraar (1999-heden) Imperial College of Science and Technology, Londen.
Opleiding:
Energietechniek
Leerstoelen:
Von Humboldt Stipendiat (1988).
Lidmaatschap:
Voorzitter raad van bestuur ELIA System Operator en ELIA Asset (2002-heden); voorzitter European Technology Forum Smartgrids (2009-heden); mede-oprichter (1997) Energie-Instituut KU Leuven, (2006) European Energy Institute.
Ronnie Belmans
Technische wetenschappen
Energieopwekkings-, conversie- en opslagtechniek
Yolande Berbers
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2014
Titel: Prof. dr. ir.
Discipline: Computer ingenieurswetenschappen, informatietechnologie en mathematische ingenieurswetenschappen
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Computerwetenschappen (KU Leuven)
Samenvatting:
computerwetenschappen, gedistribueerde systemen
Activiteiten:
gewoon hoogleraar aan de KU Leuven
Yolande Berbers
Technische wetenschappen
Computer ingenieurswetenschappen, informatietechnologie en mathematische ingenieurswetenschappen
Anna Bergmans
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2007
Titel: Prof.
Discipline: Kunststudies en -wetenschappen
Geschiedenis en theorie van de interieurarchitectuur
Samenvatting:
Specialiste op het gebied van de interieurgeschiedenis met focus op muurschilderkunst. Onderzoek naar de geschiedenis van de monumentenzorg.
Activiteiten:
Erfgoedconsulent (1975-2003); erfgoedonderzoeker (2003-2015) Agentschap Onroerend erfgoed; Docent interieurgeschiedenis en kunstnijverheid Universiteit Gent (1999-2015)
Opleiding:
Dr. Kunstwetenschappen (1997) KU Leuven.
Lidmaatschap:
Lid Koninklijke Academie voor Oudheidkunde van België
Anna Bergmans
Kunsten
Kunststudies en -wetenschappen, Geschiedenis en theorie van de interieurarchitectuur
Jean Berlamont
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 2001
Discipline: Bouwkunde en gebouwentechnologie
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen (KU Leuven)
Samenvatting:
Onderzoek in verband met stroming in open kanalen, wiskundige modellen van leidingennetwerken en rioolstelsels, transport van water, sedimenten en polluenten in rivieren en rioleringssystemen, riviermorfologie, estuaria.
Activiteiten:
Docent (1976), gewoon hoogleraar (1982), voorzitter (1984-1990, 2004-2009) departement burgerlijke bouwkunde, hoofd (1993-1999) Laboratorium voor Hydraulica, decaan faculteit Toegepaste Wetenschappen KU Leuven (1993 - 1999); gastprofessor aan verscheidene universiteiten waaronder de Politecnico di Torino en Universidad Mayor de San Simon, Cochabamba (Bolivië).
Opleiding:
Burgerlijk bouwkundig ingenieur (1969), dr. ir. (1975) RUG.
Ordes:
Ridder in de Kroonorde, grootofficier in de Kroonorde. Grootofficier in de Leopoldsorde.
Eredoctoraat:
Dr. h.c. Universidad Mayor de San Simon, Cochabamba (Bolivië).
Lidmaatschap:
Lid van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen; lid van het bestuur van het VLIZ (Vlaams instituut voor de zee), assoc. editor Journal of Hydraulic Engineering ASCE (American society for civil engineering).
Jean Berlamont
Technische wetenschappen
Bouwkunde en gebouwentechnologie
Erelid
Alain Bernard
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2010
Discipline: Ingenieurswetenschappen en technologie
Affiliatie: Chief Executive Officer van DEME
Samenvatting:
CEO DEME-Group
Alain Bernard
Technische wetenschappen
Ingenieurswetenschappen en technologie