Nationale comités

De opdracht van de Nationale Comités is de bevordering en coördinatie voor België van de studie van verschillende wetenschappelijke disciplines die binnen hun bevoegdheid liggen, hoofdzakelijk vanuit een internationaal standpunt. De nationale wetenschappelijke comités coördineren de verschillende disciplines in België, en hun vertegenwoordiging in een internationale context. Zo nomineren de nationale comités wetenschappers voor afvaardiging in de algemene vergadering van de internationale wetenschappelijke unie van de discipline (aangesloten bij ICSU). Die nominaties worden door de Klassen van de Academie(s) goedgekeurd. Sommige nationale comités organiseren congressen, voordrachten of andere evenementen, zoals de jaarlijkse Kristalgroeiwedstrijd (Nationaal Comité Kristallografie) en de tweejaarlijkse PhD-day (Nationaal Comité Wiskunde).

De voorwaarde voor de oprichting van een Nationaal Comité is het bestaan van een internationale wetenschappelijke unie aangesloten bij de  International Council for Science (ICSU) of van een wetenschappelijk orgaan van ICSU (Wetenschappelijke Comités, Speciale Comités ... ) in dezelfde wetenschappelijke discipline.

RASAB is verantwoordelijk voor de financiële en logistieke ondersteuning van de Nationale Comités, zowel bij de dagelijkse werking, als bij de organisatie van wetenschappelijke evenementen door de Nationale Comités in het Paleis der Academiën.
In deze comités zijn we momenteel vertegenwoordigd: