Academisch netwerk

De KVAB werkt samen met de andere Academies België en heeft bilaterale akkoorden met 17 buitenlandse academies. Via RASAB (Royal Academies for Science and the Arts of Belgium), een samenwerkingsverband tussen de KVAB en de Académie Royale de Belgique is de KVAB lid van de relevante netwerken van academies en wetenschappelijke unies op zowel Europees als wereldniveau. De medewerkers van RASAB verzorgen tevens de administratie van de nationale comités.

De leden van de Academie kunnen zich verenigen in zowel tijdelijke als permanente werkgroepen, commissies en wetenschappelijke comités. Verschillende wetenschappelijke comités hebben een zekere zelfstandigheid binnen de Academie en kunnen evolueren tot belangrijke interuniversitaire onderzoeksverbanden.