Over ons

De KVAB is de Academie van Vlaanderen, een Koninklijk wetenschappelijk genootschap opgericht in 1772. Ongebonden en interdisciplinair nadenken en meedebatteren over maatschappelijke, wetenschappelijke en artistieke evoluties is de hoofdtaak van de academie.

Lees meer over:

Wie de KVAB en haar activiteiten graag wil steunen kan dit geheel vrijblijvend mits een gewaardeerde gift op rekening BE77 2100 0593 5442, met vermelding ‘gift KVAB’. Stortingen vanaf 40 Euro geven bovendien recht op belastingvermindering. Daartoe ontvangt u een fiscaal attest in het kalenderjaar volgend op uw storting.  

Contacteer ons