Jonge Academie

De Jonge Academie is een deelorganisatie van de KVAB die autonoom opereert als vereniging van jonge toponderzoekers en -kunstenaars met een eigen kijk op beleid, maatschappij, onderzoek en kunst. De Jonge Academie is opgericht in 2013 op initiatief van prof. dr. Dominique Willems en prof. dr. Hilde De Ridder-Symoens, binnen de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen en Kunsten van België (KVAB) en de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde (KANTL). De Jonge Academie maakt gebruik van het secretariaat van de KVAB.

Zij formuleert standpunten en opinies, organiseert evenementen over relevante thema’s en zoekt expliciet de weg naar overheden en publiek om waar mogelijk bij te dragen tot verbetering van pijnpunten en het aanpakken van uitdagingen. De wetenschappelijke leden zijn verbonden aan een Vlaamse universiteit en/of een Vlaamse of federale wetenschappelijke onderzoeksinstelling en hebben bij intrede minimaal 3 en maximaal 10 jaar geleden hun doctoraat behaald. De leden-kunstenaars zijn minimum 25 en maximaal 39 jaar oud en hebben een duidelijke affiniteit met de thema’s van de Jonge Academie. Het lidmaatschap duurt vijf jaar. Kandidaten worden verkozen na een open call en dit op basis van een sterk dossier en een uitgesproken motivatie. De Jonge Academie streeft naar een brede vertegenwoordiging van de verschillende wetenschappelijke en artistieke disciplines.

Website Jonge Academie