Bilaterale samenwerkingen

De KVAB heeft bilaterale akkoorden met 17 buitenlandse academies met als doelstelling het oprichten en versterken van wetenschappelijke netwerken en samenwerking en het bevorderen van de mobiliteit tussen de wetenschappers van hun respectievelijke landen. Het eerste akkoord werd afgesloten in 1990. Tot hiertoe ligt de nadruk voornamelijk op ondersteuning van korte verblijven van individuele wetenschappers. In het kader van deze akkoorden kunnen Vlaamse wetenschappers en hun buitenlandse collega’s korte bezoeken organiseren van maximaal 2 weken, waarin expertise wordt uitgewisseld of samenwerking  worden opgestart of verder ontwikkeld.  
De bilaterale uitwisselingen worden meestal gebruikt voor strategisch overleg in samenwerkingsprojecten tussen Vlaamse wetenschappers en hun buitenlandse collega's, maar werden ook reeds ingezet voor trainingen, uitwisselingen van expertise en het raadplegen van bibliotheken.

Met de volgende academies hebben we momenteel een bilaterale samenwerkingsovereenkomst:

 • Hongaarse Academie voor Wetenschappen (1990)
 • Oostenrijkse Academie voor Wetenschappen (1993)
 • Poolse Academie voor Wetenschappen, Warschau (1993)
 • Roemeense Academie voor Wetenschappen (1996)
 • Académie des Sciences, Institut de France (1996)
 • Poolse Academie voor Wetenschappen, Krakow (2000)
 • Academia Nazionale dei Lincei (2000)
 • Tsjechische Academie voor Wetenschappen (2000)
 • Sloveense Academie voor Wetenschappen (2002)
 • Kosovaarse Academie voor Wetenschappen (2003)
 • Macedonische Academie voor Wetenschappen (2003)
 • Servische Academie voor Wetenschappen (2003)
 • Academie voor Wetenschappen van Estland (2004)
 • Slovaakse Academie voor Wetenschappen (2004)
 • Kroatische Academie voor Wetenschappen (2007)
 • Royal Society of Thailand (2008)
 • Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns (2013)
 • Royal Society of Edinburgh (2017)

Meer informatie over de ondersteuning van een concrete aanvraag tot internationale uitwisseling.