Internationale uitwisselingen

De Academie heeft bilaterale overeenkomsten met Academies wereldwijd. De samenwerkingsovereenkomsten met een aantal buitenlandse academies hebben als doel regelmatig onderzoekers uit te wisselen voor een korte periode.

Waarvoor komt de Academie tussen?
Deze uitwisselingen hebben normaliter een duur van maximaal 2 weken, waarbij de reiskosten en de verblijfskosten na goedkeuring volledig worden vergoed. De maximale financiële tussenkomst bedraagt € 2000. In de regel worden de reiskosten vergoed door de academie van het land van herkomst en de verblijfskosten door de academie van het gastland.

Voor wie zijn ze bedoeld?
De bilaterale uitwisselingen met wetenschappers in de landen waarmee de Academie een overeenkomst heeft afgesloten vinden plaats op verzoek van individuele Vlaamse wetenschappers en worden door het Bureau van de KVAB en door de betrokken buitenlandse Academie goedgekeurd.

Procedure
Indien u geïnteresseerd bent om een uitwisseling aan te gaan met een wetenschapper in een van de onderstaande landen kan u terecht bij Jan Albert. De aanvraag gebeurt aan de hand van een invulformulier, dat hier kan gedownload worden.

Aanvragen kunnen te allen tijde worden ingestuurd. Wel dient de aanvraag steeds voorafgaand aan de uitwisseling ingediend te worden. De goedkeuringstermijn kan variëren. Aanbevolen wordt om aanvragen daarom minimaal een maand vooraf te plannen.

Enkel aanvragen van Vlaamse wetenschappers die een buitenlandse collega willen bezoeken, worden aanvaard. Indien de aanvraag goedgekeurd wordt door de KVAB, stuurt de KVAB de aanvraag zelf door naar de buitenlandse Academie. Buitenlandse wetenschappers die een Vlaamse universiteit of onderzoeksinstituut willen bezoeken, dienen een aanvraag in te dienen bij de Academie van hun land.

Bilaterale overeenkomsten
Op dit ogenblik heeft de Academie overeenkomsten met de volgende academies:

 • Hongaarse Academie voor Wetenschappen
 • Oostenrijkse Academie voor Wetenschappen
 • Poolse Academie voor Wetenschappen, Warschau
 • Roemeense Academie voor Wetenschappen
 • Académie des Sciences, Institut de France
 • Poolse Academie voor Wetenschappen, Krakow
 • Italiaanse Academie (de Lincei)
 • Tsjechische Academie voor Wetenschappen
 • Sloveense Academie voor Wetenschappen
 • Kosovaarse Academie voor Wetenschappen
 • Macedonische Academie voor Wetenschappen
 • Servische Academie voor Wetenschappen
 • Academie voor Wetenschappen van Estland
 • Slovaakse Academie voor Wetenschappen
 • Kroatische Academie voor Wetenschappen
 • Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns