VLAST

Vriendenkring van de Vlaamse Koninklijke Academiën

Het Academisch Cultureel Forum (ACF) is een commissie van de KVAB die, met medewerking van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL), instaat voor de programmatie van culturele activiteiten. Wenst u de activiteiten van het ACF financieel te ondersteunen, dan kunt u lid worden van VLAST (Vlaamse Academische Stem), de vriendenkring van KVAB en KANTL. Als lid van VLAST houden we u op de hoogte van alle openbare activiteiten en kunt u deelnemen aan alle activiteiten van het ACF, inclusief de geleide bezoeken, die normaal enkel toegankelijk zijn voor leden van KVAB, KANTL en Jonge Academie, en dit onder dezelfde voorwaarden. We bieden u bovendien vier gratis deelnames aan een betalende activiteit, te gebruiken door u of uw partner. Concerten en de meeste geleide bezoeken zijn betalende activiteiten.

Hoe lid worden?

U kunt lid worden door jaarlijks minstens € 100 te storten op rekening BE90 0910 1199 9232 van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB). Gelieve in de mededeling te vermelden: "schenking voor VLAST". Uw bijdrage geniet belastingvrijstelling en hiervoor zal u van ons een fiscaal attest ontvangen. Gelieve ons uw contactgegevens te bezorgen via Ellen Serrien.

Meer info?

Neem contact op met Ellen Serrien, 02 550 23 22.