Reflectiegroepen

De reflectiegroepen zijn permanente denktanken in de Academie rond een concreet thema. Ze bestaan uit leden van de Academie, de Jonge Academie en worden aangevuld door externe leden met expertise binnen de verschillende domeinen. Ze komen meermaals per jaar samen om zich te buigen over allerlei initiatieven zoals publicaties, debatten, voordrachten, symposia...

Momenteel zijn vier reflectiegroepen actief.

Reflectiegroepen 
Kunst, Wetenschap en Technologie

Een symbiose die tot nieuwe inzichten leidt.

Energie

Onze wereld zit in een energietransitie.

Responsible Research & Innovation

RRI staat stil bij de maatschappelijke impact van onderzoek en innovatie.

Universiteit van de Toekomst

Voor welke uitdagingen staat de universiteit?