Universiteit van de Toekomst

Samenstelling van de reflectiegroep 
Orhan Agirdag
Herman De Dijn
Kristien Hens
Dirk Van Dyck
Irina Veretennicoff
Frank Willaert
Dominique Willems
Over deze reflectiegroep 

Deze werd opgericht naar aanleiding van verschillende signalen dat het “niet goed gaat met de universiteit”. Ondewerpen die besproken worden zijn onder meer: toegang tot de universiteit en de inhoudelijke invulling van de Bacheloropleiding. 

Met betrekking tot deze reflectiegroep 
Het professoraat anno 2016
Standpunt