Publicaties

De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Kunsten en Wetenschappen heeft een belangrijke publicatietraditie.

Uitgaven in eigen beheer

  • Voor haar 250 jarig bestaan bracht de Academie 'Betrokken op de samenleving' uit. Je kan het omvangrijke werk hier downloaden of een printexemplaar bestellen.
  • De reeks Standpunten wil een actieve bijdrage leveren aan het debat over belangrijke maatschappelijke vragen.
  • Het Nationaal Biografisch Woordenboek (NBW) bevat biografieën van belangrijke inwoners van België. Een aantal gelegenheidspublicaties geeft bekendheid aan de Academie en bepaalde van haar initiatieven.
  • De Academieberichten is het viermaandelijks magazine van de Academie.
  • Fondsencatalogus van wetenschappelijke werken uitgegeven door de Academie voor 2014
  • Een aantal gelegenheidspublicaties is gewijd aan de Academie zelf en bepaalde initiatieven 

 

Wetenschappelijke reeksen bij Uitgeverij Peeters

Sinds haar ontstaan publiceert de Academie wetenschappelijk werk van hoge kwaliteit in een aantal langlopende wetenschappelijke reeksen. De publicatie van deze reeksen is sinds 2014 toevertrouwd aan Uitgeverij Peeters. De KVAB verwelkomt manuscripten van hoge kwaliteit voor publicatie binnen enkele van deze reeksen. Afzonderlijke redactieraden binnen de Academie bewaken de wetenschappelijke kwaliteit langs een geformaliseerde peer-reviewprocedure die beantwoordt aan de vereisten van het VABB en stimuleren nieuwe publicaties. 

Meer informatie over publiceren bij de KVAB.