Publiceren bij KVAB

De KVAB verwelkomt manuscripten van hoge kwaliteit voor wetenschappelijke reeksen

Voor onderstaande reeksen, sinds 2014 toevertrouwd aan Uitgeverij Peeters, kunnen manuscripten worden ingezonden:

Zowel bundels met een sterke thematische samenhang als monografieën als komen in aanmerking. Redactieraden binnen de Academie bewaken de wetenschappelijke kwaliteit langs een geformaliseerde peer-reviewprocedure die beantwoordt aan de vereisten van het VABB en stimuleren nieuwe publicaties. 

Belangstellende auteurs kunnen een voorstel tot publicatie of een al afgewerkt manuscript voorleggen, per mail aan publicaties@kvab.be, met kopie aan de voorzitter van de redactieraad van de reeks. Indien de voorzitter van de betrokken redactieraad het voorstel ontvankelijk vindt, wordt de auteur voorgesteld om met KVAB een samenwerkingsovereenkomst te sluiten. De beslissing om het werk al dan niet in de reeks op te nemen wordt door de redactieraad getroffen na een anonieme peer review met externe lectoren geleid door de voorzitter van de redactieraad.