Wetenschappelijke Reeksen KVAB

Corpus Catalogorum Belgii

Deze reeks verzorgt de uitgaven van de middeleeuwse bibliotheekcatalogi van de Zuidelijke Nederlanden. In 2016 verscheen het zevende en laatste deel, gewijd aan de bibliotheken van de Bourgondische hertogen. In 2021 verscheen een supplement met correcties, aanvullingen en twee indices.

Voorzitter redactieraad: prof. dr. Albert Derolez

Website Uitgeverij Peeters

Iusti Lipsi Epistolae

Deze reeks verzorgt een kritische teksteditie van de brieven van de humanist Iustus Lipsius (1547-1606). Gestart in 1968 omvat de reeks nu tien volumes.

Voorzitter redactieraad:  prof. dr. Steven Van den Broecke

Website Uitgeverij Peeters

Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen en Kunsten. Nieuwe reeks

Deze reeks omvat werken gepubliceerd op het gebied van de filosofie, geschiedenis, kunstgeschiedenis, moderne kunst, musicologie, psychologie, rechtsgeschiedenis, religie, theologie, literatuurwetenschap en taalwetenschap.

Voorzitter redactieraad:  prof. dr. Anne-MarieVandenbergen

Website Uitgeverij Peeters

Collectanea Hellenistica

Deze reeks behandelt de geschiedenis van de gebieden rond de Middellandse Zee van ongeveer 330 tot 30 voor Christus (van Alexander de Grote tot Cleopatra). De reeks telt momenteel 7 delen.

Voorzitter redactieraad: prof. dr. Willy Clarysse.

Website Uitgeverij Peeters

Iuris Scripta Historica

Deze reeks is gewijd aan de rechtsgeschiedenis en wordt uitgegeven door het Wetenschappelijk Comité voor Rechtsgeschiedenis van de Academie. Er verschenen al 30 delen.

Voorzitter redactieraad:  prof. dr. Dirk Heirbaut.

Website Uitgeverij Peeters