Vlaamse Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit

Het thema wetenschappelijke integriteit heeft de laatste jaren aan actualiteit gewonnen. In verschillende landen doken opzienbarende gevallen op van onderzoekers die het met de wetenschappelijke en morele standaarden van het onderzoek niet altijd zo nauw namen. Als georganiseerde wetenschappelijke gemeenschap vindt de KVAB wetenschappelijke integriteit erg belangrijk. Integriteit in het onderzoek is namelijk een vereiste voor betrouwbare wetenschap van hoge kwaliteit.

De VCWI

Omdat ook Vlaanderen daaraan niet ontsnapt en er waakzaamheid geboden is, werd een Vlaamse Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit (VCWI) opgericht. Ze werd ingesteld op 7 oktober 2013 en is gehuisvest in de KVAB, die er het secretariaat van verzorgt.

De Vlaamse Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit heeft twee taken:

  • het uitbrengen van algemeen advies op het vlak van wetenschappelijke integriteit
  • een tweede advies geven over de behandeling van klachtendossiers, die eerder behandeld zijn in een universiteit of andere onderzoeksinstelling.

Daarnaast brengt de VCWI al wie in Vlaanderen professioneel met wetenschappelijke integriteit is verbonden, samen op een ontmoetingsdag. Op 18 oktober 2017 organiseerde de VCWI mee een interuniversitair symposium over dit thema.

 

>> Website VCWI