Onderscheidingen wetenschapscommunicatie

De Koninklijke Vlaamse Academie van België en de Jonge Academie reiken jaarlijks de “onderscheidingen wetenschapscommunicatie” uit aan wetenschappers met een uitzonderlijke verdienste in wetenschapscommunicatie.

De Loopbaanprijs reikt de Academie uit aan een onderzoeker die gedurende zijn of haar hele loopbaan sterke inspanningen voor wetenschapscommunicatie deed.

De Jaarprijzen worden uitgereikt aan onderzoekers die zich gedurende de voorbije twee jaar intensief hebben ingezet voor een concreet project rond wetenschapscommunicatie.

Sinds 2019 reikt de jury ook de Prijs voor de Jonge Belofte Wetenschapscommunicatie uit: onder de Laureaten van de Jaarprijzen selecteert de stuurgroep 1 winnaar die (i) op individuele basis kandideerde en (ii) maximaal tien jaar geleden een doctoraat behaalde.

De laureaten van de Onderscheidingen Wetenschapscommunicatie worden in het najaar feestelijk ingehuldigd in het Paleis der Academiën.

Kandideren

Kandideren staat open voor onderzoekers uit alle wetenschapstakken (naast exacte, toegepaste en biomedische wetenschappen ook humane wetenschappen). De kandidaten kunnen verbonden zijn aan universiteiten, hogescholen, wetenschappelijke instellingen en ondernemingen. Alle vormen van wetenschapscommunicatie komen in aanmerking: boeken, projecten of activiteiten voor specifieke doelgroepen, (populariserende) artikels, lezingen, blogs, deelname aan panels, wetenschapscafés, workshops ...

Het ingevulde inschrijvingsformulier moet voor de deadline (30 april 2024) worden ingediend bij de contactpersoon van uw Universitaire Associatie (zie hieronder) of toegezonden aan Jan Albert (enkel voor wie niet verbonden is met een van de Universitaire Associaties).

Stuurgroep Wetenschapscommunicatie

De Onderscheiding wordt beheerd door een stuurgroep die ook optreedt als jury. Ze bestaat uit specialisten in wetenschapscommunicatie, namelijk medewerkers van de expertisecellen wetenschapscommunicatie van de Vlaamse associaties van universiteiten en hogescholen, leden van de Academie en Jonge Academie en verder vertegenwoordigers van strategische onderzoekscentra, de industrie en het overheidsbeleid (EWI, VARIO), samen met experten (uit de media en de academische wereld). De stuurgroep wordt voorgezeten door Zoë Ghyselinck (Jonge Academie) en Lieven Verschaffel (KVAB).

Meer informatie bij Jan Albert of bij de Expertisecel Wetenschapscommunicatie van uw universitaire associatie:

Associatie KU Leuven: Kristof Haex
AUHL - Hasselt: Els Smeyers
AUHA - Antwerpen: Els Grieten
AUGent: Céline Van Rijckeghem 
UAB - Brussel: Sammy Leurs