Academisch netwerk in België

België kent acht academies met eigen leden. De KVAB werkt samen met verschillende ervan.

  • De KVAB is de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.
  • De ARB is de Académie Royale (des sciences, des lettres et des beaux-arts) de Belgique, de Franstalige tegenhanger van de KVAB. De ARB en KVAB zijn de opvolgers van Theresiaanse Academie, die gesticht is in 1772, heropgericht in 1816 en gesplitst in 1938.
  • De KAGB is de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België, een instelling van de Vlaamse Gemeenschap die onder het Agentschap Zorg en Gezondheid valt.
  • De ARMB is de Académie royale de médecine de Belgique, de Franstalige tegenhanger van de KAGB.
  • De KANTL is de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, gevestigd in Gent, Koningstraat 18. De KANTL en de Klasse Menswetenschappen van de KVAB vergaderen jaarlijks samen.
  • De ARLLFB is de Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique, de Franstalige tegenhanger van de KANTL.
  • De KAOW-ARSOM is de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen – Académie Royale des Sciences d’Outre-Mer. Het is de enige tweetalige academie en ze is gevestigd in de Louizalaan in Brussel.
  • De Jonge Academie is een deelorganisatie van de KVAB die autonoom opereert en bestaat uit jonge wetenschappers en kunstenaars. Ze werd in 2013 opgericht door de KVAB, en maakt gebruik van het secretariaat van de KVAB.

Buiten de KANTL en de KAOW-ARSOM zijn alle academies gevestigd in het Paleis der Academiën in Brussel.

Behalve de academies is er ook nog RASAB, the Royal Academies for Science and the Arts of Belgium, een samenwerkingsverband tussen de KVAB en de ARB voor o.a. internationale vertegenwoordiging. De medewerkers van RASAB verzorgen de administratie van de nationale comités en de vertegenwoordiging van België in internationale wetenschappelijke unies.

De nationale wetenschappelijke comités coördineren de verschillende disciplines in België, en hun vertegenwoordiging in een internationale context. Zo nomineren de nationale comités wetenschappers voor afvaardiging in de algemene vergadering van de internationale wetenschappelijke unie van de discipline (aangesloten bij ICSU). Die nominaties worden door de Klassen van de Academie(s) goedgekeurd. Sommige nationale comités organiseren congressen, voordrachten of andere evenementen, zoals de jaarlijkse Kristalgroeiwedstrijd (Nationaal Comité Kristallografie) en de tweejaarlijkse PhD-day (Nationaal Comité Wiskunde). Er zijn een vijfentwintigtal nationale comités, gaande van Antarctisch onderzoek tot Wiskunde.

Tot slot huisvesten de KVAB en ARB samen een aantal Koninklijke commissies: