Initiatieven rond Wetenschap

Als onafhankelijke academische instelling in Vlaanderen wil de Academie het wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen ondersteunen en faciliteren:

  • De Vlaamse Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit fungeert als tweedeadviesorgaan voor klachtendossiers inzake wetenschappelijk wangedrag.
  • Via de Contactfora van de Academie kunnen Vlaamse onderzoekers gebruikmaken van het Paleis der Academiën om wetenschappelijke bijeenkomsten te organiseren.
  • De Academie reikt prijzen uit voor beloftevolle onderzoekers, talentrijke kunstenaars en uitmuntende wetenschapscommunicatoren.
  • De Academie ondersteunt onderzoekers in hun internationale uitwisselingen, dankzij een netwerk van academies.
  • De ruimtes van het Paleis der Academiën kunnen door de KVAB ter beschikking worden gesteld voor wetenschappelijke of artistieke samenkomsten van academisch niveau - info over zaalreservaties.
  • De KVAB onderhoudt lopende reeksen van wetenschappelijke publicaties.