Contactfora

Op 23 maart 2023 nam het bestuur van KVAB de beslissing om de zgn. contactfora niet langer aan te bieden. Dit gebeurde na het zorgvuldig afwegen van de kosten en de baten. Indien uw organisatie, onderzoeksgroep of netwerk in de toekomst met KVAB wil samenwerken of van KVAB bepaalde diensten verwacht, gelieve in dat geval een mail te sturen naar info@kvab.be