Leden

Nl

De Academie is een genootschap van excellente wetenschappers, kunstenaars en bedrijfsleiders. Leden van de Academie worden voor het leven benoemd en treden toe tot één van de vier klassen: Natuurwetenschappen, Menswetenschappen, Kunsten, Technische wetenschappen. De leden van de Academie vergaderen frequent in het Paleis der Academiën en bespreken er actuele evoluties in de samenleving vanuit interdisciplinair perspectief. De Academie onderhoudt banden met gerenommeerde experten die verkozen zijn tot buitenlandse leden. Men kan niet kandideren voor lidmaatschap van de Academie. Na voordracht door drie peters of meters binnen de Academie worden de nieuwe leden verkozen.

Bea Maes
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2013
Titel: Prof. dr.
Discipline: Pedagogiek
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (KU Leuven)
Decaan van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (KU Leuven)
Samenvatting:
orthopedagoge
Activiteit:

Gewoon hoogleraar aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen van de KU Leuven; decaan van de faculteit PPW

 

Opleiding:
Katholieke Universiteit Leuven
Discipline:
othopedagogie
Bea Maes
Menswetenschappen
Pedagogiek
Francis Maes
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2009
Discipline: Musicologie
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen (UGent)
Samenvatting:
Musicoloog met de geschiedenis van de 19de en 20ste eeuwse muziek als specialiteit, i.h.b. Russische en Oost-Europese muziek.
Activiteit:
Research fellow (1994) universiteit California, Berkeley; artistiek directeur (1996) Festival van Vlaanderen; docent (1998) KUB, (2002) UGent.
Opleiding:
Studies notenleer en kunstgeschiedenis (1983) Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium Antwerpen; aggregaat Hoger Onderwijs (1987); dr. Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde (1993) UGent.
Prijzen:
Floris van der Muerenprijs (1988), Fulbright-Hays Award (1994).
Lidmaatschap:
Voorzitter Koninklijke Vereniging voor Muziekgeschiedenis.
Francis Maes
Kunsten
Musicologie
Karen Maex
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2009
Titel: Prof.
Discipline: Elektrotechniek
Materiaalkunde
Affiliatie: Rector van de Universiteit van Amsterdam
Samenvatting:
Materialen voor micro-elektronica en nano-elektronica, halfgeleidercomponenten, poreuze mate­rialen, metaalsilicides, nanotechnologie: koolstofbuizen en nanodraden.
Activiteit:
Docent (1989), hoogleraar (1998), gewoon hoogleraar (2003), vice-rector Wetenschap en Technologie (2005) KU Leuven; werkleider (1982-1987), onderzoeksdirecteur (1987-1998) FWO; gastdocent (1999-2005) universiteit van Pavia (Italië); groepsleider (1987) VLSI Materials and Technology Group, directeur (1998) departement Interconnect Technology and Silicides, programmadirecteur (1996) Industrial Affiliate Program on Silicides and Shallow Junctions, (2000) Interconnects, (2004) Nanotechnology IMEC.
Opleiding:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1982), dr. ir. (1987) KU Leuven.
Discipline:
Materiaalfysica
Leerstoelen:
IBM-Fellowship (1986) CNET, Grenoble (Frankrijk), IMEC Fellow (2001).
Lidmaatschap:
Lid raad van bestuur Materials Research Society, redactieraden Applied Surface Science, Journal of Applied Physics en Materials Engineering Review Journal.
Karen Maex
Natuurwetenschappen
Elektrotechniek, Materiaalkunde
Christiane Malcorps
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2009
Titel: Dr.
Discipline: Bedrijfskunde
Chemische ingenieurstechnieken
Affiliatie: Executive Vice President, Country Manager Belgium van Solvay NV
Global Head of Facility Excellence van de Solvay NV
Samenvatting:
Research, Piloot & Industriële productie, Fabrieksdirecteur SEVESO Chemische fabriek, Fondsenwerving EU , R&D Excellence, Expert in Duurzame Ontwikkeling, Expert in Facility Excellence,, Expert in evaluatie Ingenieursopleiding (CTI France) Lid Facultaire Senaat KU Leuven, Industriêle adviesraad Gent, RvB essenscia, Presidente essenscia Brussel, RvB Union Wallonne des Entreprises (UWE), Bestuurslid VOKA, RvB The Shift, RvB CRBP, RvB Mithra Pharmaceuticals,
Activiteit:

Research Assistant UW Masison, Wisconsin (VS) (1978-1980); IWONL onderzoeker (1980-1983); NFWO-onderzoeker (1983-1984) UA; SOLVAY (1984-today) Research Manager, Section Head of Bioproducts Solvay NOH; Operations Manager Solvay Polyolefines Europe Belgium; Director of Plant Facilities Lillo en Zandvliet SolVin Chlorine and DCE production units; Country Manager Belgium; International Collaboration Manager Solvay Elsene.; Business Director ABIS; Global Head Facility Excellence Solvay

 

Opleiding:

Burgerlijk scheikundig ingenieur (1978) KU Leuven; MSc. (1980), Ph.D. (1983) UW Madison, Wisconsin (VS). MBA programs INSEAD & IMD Lausanne

 

Leerstoelen:
Belgian American Educational Foundation Fellowship (1978-1979), Rotary Inter­national Foundation Fellowship (1979-1980) UW Madison, Wisconsin (VS).
Christiane Malcorps
Technische wetenschappen
Bedrijfskunde, Chemische ingenieurstechnieken
Marc Maresceau
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2004
Titel: Prof. dr.
Discipline: Recht
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht (UGent)
Samenvatting:
Europees recht met nadruk op de externe betrekkingen van de Europese Unie en de relaties van de Europese Unie met haar buren.
Activiteit:
Jean Monnet Chair ad personam, Universiteit Gent; visiting professor Europa College Brugge en Natolin
Opleiding:
Dr. Europees Recht (1977) UGent; John Hopkins University, Bologna; Institut de hautes études internationales, Université de Genève.
Prijzen:
Laureaat E. Bernheimprijs en F. Collinprijs.
Discipline:
europees recht
Marc Maresceau
Menswetenschappen
Recht
Guy Marin
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2014
Titel: Prof. dr. ir.
Discipline: Chemische ingenieurstechnieken
Affiliatie: Voorzitter van de Vakgroep Chemische Proceskunde en Technische Chemie (UGent)
Samenvatting:
Directeur van het Laboratorium voor Chemische Technologie van de UGent. Zijn specialisatie is chemische reactietechniek.
Activiteit:
gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent
Opleiding:
Post-doctoral fellow, Stanford University Doctor in de Toegepaste Wetenschappen, Rijksuniversiteit Gent Burgerlijk Scheikundig Ingenieur, Rijksuniversiteit Gent
Guy Marin
Technische wetenschappen
Chemische ingenieurstechnieken
Johan Martens
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2011
Titel: Prof. dr.
Discipline: Scheikunde
Chemische ingenieurstechnieken
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (KU Leuven)
Samenvatting:
Expert in poreuze materialen voor toepassingen in heterogene katalyse, adsorptieve scheidingen en gecontroleerde vrijgave van molekulen.
Activiteit:
Gewoon hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven
Opleiding:
Johan Martens
Natuurwetenschappen
Scheikunde, Chemische ingenieurstechnieken
Max Martens
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2010
Titel: Prof. dr.
Discipline: Kunstgeschiedenis
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen (UGent)
Samenvatting:
kunsthistoricus
Activiteit:
Hoofddocent Universiteit Gent
Opleiding:
PhD Art History, University of California, Santa Barbara, 1992
Max Martens
Kunsten
Kunstgeschiedenis
Patrick Maselis
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2019
Affiliatie: Verbonden aan KULAK (KU Leuven)
Verbonden aan Maselis NV
Samenvatting:

NV Maselis is gespecialiseerd in enerzijds de primaire transformatie van granen (vooral maïs en haver) tot  ingrediënten voor de voedingsindustrie en anderzijds in de productie van kant-en-klare ontbijtgranen voor de eindconsument.

Activiteit:

Functies
2016 tot heden: Bestuurder Dailycer SA, Frankrijk
2014 tot heden: Bestuurder Kentaur AG, Zwitserland
1999 tot heden: Bestuurder Mulder Natural Foods, België
1995 tot heden: Bestuurder Maselis Hungaria KFT, Hungary
1994-2012: Stichter en Algemeen Directeur van N.V. Snack Food Poco Loco, België
1988 tot heden: Algemeen Directeur, N.V. Maselis, België   

Externe bestuursfuncties en lidmaatschappen

2019: Voorzitter van de Steunraad van de Koning Boudewijnstichting, afdeling West-Vlaanderen
2019: benoeming als Ere-Consul van de Republiek Kirgistan
2018 tot heden: lid van het beslissingscomité Hermes Vlaio
2017 tot heden: Voorzitter van Bestuurscomité KULAK, Kortrijk
2013 tot heden: Bestuurder MBZ N.V.(Maatschappij van de Brugse Zeehaven), Brugge
2013 tot heden: member of Council Smithsonian Institution NPM, USA
2011 tot heden: lid Bestuurscomité Kulak, Kortrijk
2000 tot heden: Bestuurder VOKA Kamer van Koophandel, België  

Opleiding:

1988: MBA-INSEAD, Fontainebleau, Frankrijk
           Dean’s list
1987: Master in de Bio-ingenieurswetenschappen- KU Leuven
           Summa cum laude
1984: Master in Farmaceutische Zorg-KU Leuven
           Summa cum laude

Prijzen:

2018: Member of the Order of the Peace Foundation of the Russian Federation              
2017: Chevalier dans l’Ordre de Saint-Charles (Monaco)                                                
2014: Officier in de Kroonorde (België)                                                                            
2012: Chevalier dans l’Ordre de Mérite Culturel (Monaco)                                              
2011: Trends Gazelle (n°1) van West-Vlaanderen voor Mulder Natural Foods                 
2010: Trends Gazelle (n°1) van West-Vlaanderen voor Poco Loco                                    
2006: Trends Gazelle (n°1) van West-Vlaanderen voor Poco Loco                                      
2001: Export Lion voor Poco Loco                                                                                   
2001: Gouden Klomp voor Poco Loco                                                                                        
2000: Royal Export Award voor Poco Loco

Discipline:

Bio-ingenieur

Patrick Maselis
Technische wetenschappen
Koen Matthys
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2015
Titel: Prof. dr.
Discipline: Sociologie
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen (KU Leuven)
Discipline:
Historische demografie en hedendaagse gezinssociologie
Koen Matthys
Menswetenschappen
Sociologie
Urbain Meers
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1992
Discipline: Werktuigkunde
Elektrotechniek
Samenvatting:
Ligt aan de basis van het beheersen van het metallurgisch proces van staalplaatproductie hetgeen SIDMAR toeliet uit te groeien tot producent van hoogtechnologische stalen.
Activiteit:
Oprichter afdeling Productiecontrole (1968), productie knipbanen, verpakking en verzending (vanaf 1971), productie Skin pass en gloeiovens (vanaf 1973), productiechef Koudwalserijen (1975-1979) SIDMAR; adjunct-afdelingshoofd (1980-1982), afdelingshoofd (1982-1989), hoofdingenieur (1989-1993) afdeling Metallurgie SIDMAR; oprichter en hoofd van het onderzoekscentrum voor staalaanwending (OCAS) (1989); Vice-president R&D vlakke producten SIDMAR Groep (1993-1997) nadien van Aceralia (1997-2000); oprichter en verantwoordelijke van CLUSTA (1995).
Opleiding:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1963), dr. ir. Metallurgie (1967) RUG.
Ordes:
Ridder in de orde van Verdienste (Luxemburg).
Urbain Meers
Technische wetenschappen
Werktuigkunde, Elektrotechniek
Erelid
Jan Michiels
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2020
Discipline: Uitvoerende muziek
Affiliatie: Verbonden aan het Koninklijk Conservatorium Brussel
Activiteit:

- docent piano KCB

- artistiek promotor en coach kamermuziek Orpheus Instituut Gent

- masterclasses in diverse conservatoria en zomercursussen

Opleiding:

- 1985-1988 : Koninklijk Conservatorium Brussel
-1988-1993 : Hochschule der Künste Berlin
- 2000 : KCB/Erasmushogeschool - Meesterdiploma
- 2011 : VUB - doctoraat in de kunsten

Prijzen:

Tenuto (1988) --- Emmanuel Durlet (1989) --- Koningin Elisabethwedstrijd (1991) --- Cera-prijs (1992) --- festivalster FvV (1996) --- Gouden Vleugels / KBC (2006)

Lidmaatschap:

- lid van ensembles : Prometheus ensemble (1994-2008) / Tetra Lyre pianokwartet (2006-...) / Yin Yang pianoduo (1988-...)
- lid van onderzoeksraad KCB (Trobador) - actief onderzoeker voor Trobador sinds 2004 / verantwoordelijk voor onderzoeksgroep 'Hedendaagse Uitvoeringspraktijk' - sinds het behaalde doctoraat in de kunsten (cfr supra)

Jan Michiels
Kunsten
Uitvoerende muziek
Leo Michiels
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 2004
Discipline: Chemische ingenieurstechnieken
Affiliatie: Verbonden aan Proviron NV
Samenvatting:
Heeft nieuwe en milieuvriendelijkere synthesemethoden ontwikkeld voor de chemie wat werk verschaft aan 350 personen waaronder 30 universitairen. Verschillende uitvindingen.
Activiteit:
Oprichter en voorzitter raad van bestuur PROVIRON NV.
Opleiding:
Burgerlijk scheikundig ingenieur (1968) RUG.
Lidmaatschap:
Bestuurslid Federatie van de Chemische Nijverheid (2000-2006).
Leo Michiels
Technische wetenschappen
Chemische ingenieurstechnieken
Erelid
Luc Moens
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2012
Titel: Prof. dr.
Discipline: Scheikunde
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Analytische Chemie (UGent)
Samenvatting:
Specialist in de ontwikkeling van nieuwe analysemethoden, in het bijzonder voor de bepaling van ultraspoorelementconcentraties in (micro)stalen. Precieze meting van isotopenverhoudingen en de ontwikkeling van niet-destructieve methoden voor de analyse van kunstwerken. Verdere toepassingen in ultrazuivere materialen, geologische datering, archeologie, forensische en biomedische wetenschappen.
Activiteit:
Vicerector UGent (2005-2013)
Discipline:
scheikundige, gewoon hoogleraar Universiteit Gent
Lidmaatschap:
Royal Society of Chemistry, Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging, Club van de Universitaire Stichting; Society for Applied Spectroscopy (tot 2009)
Luc Moens
Natuurwetenschappen
Scheikunde
Paula Moldenaers
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2006
Titel: Prof. dr. ir.
Discipline: Scheikunde
Materiaalkunde
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen (KU Leuven)
Samenvatting:
Burgerlijk ingenieur met onderzoek naar de reologie en de stromingsgeïnduceerde morfologie van complexe materialen, in het bijzonder twee-fasige polymere blends, biomaterialen en gevulde systemen.
Activiteit:
Assistent (1987), hoofddocent (1992), hoogleraar (1995), gewoon hoogleraar (1998) KU Leuven; Departementsvoorzitter Chemische Ingenieurstechnieken, KU Leuven; co-editor Applied Rheology en Journal of Rheology.
Opleiding:
Burgerlijk scheikundig ingenieur (1980), aggregaat hoger secundair onderwijs (1984), dr. ir. (1987) KU Leuven.
Prijzen:
Annual Award British Society of Rheology (1991), Exxon Chemical Science and Engineering Award (1992) NFWO, Publication Award (1997 en 2009) Society of Rheology (VS), elected fellow of the Society of Rheology (USA)
Leerstoelen:
ICI-JRS fellowship (1986), Guest scholarship (1986) Kyoto University (Japan).
Lidmaatschap:
Lid Associatieraad voor Onderzoek KU Leuven, FWO-commissie Materiaalkunde en Chemische Ingenieurstechnieken, FNRS-commission Chimie Appliquée et Métallurgie.
Paula Moldenaers
Technische wetenschappen
Scheikunde, Materiaalkunde
Elisabeth Monard
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2012
Titel: Prof. dr. ir.
Discipline: Exacte wetenschappen
Technische wetenschappen
Affiliatie: Eresecretaris-generaal van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek
Samenvatting:
Eresecretaris-generaal van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Opleiding:
Burgerlijk Scheikundig Ingenieur, dr. in de Toegepaste Wetenschappen
Discipline:
Secretaris-generaal van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek
Elisabeth Monard
Technische wetenschappen
Exacte wetenschappen, Technische wetenschappen
Michel Naze
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1995
Discipline: Bedrijfskunde
Werktuigkunde
Samenvatting:
Algemeen-voorzitter (1995-1997) KVIV. Algemeen voorzitter (1991- 1994) Vilv
Activiteit:
Technisch-commercieel ingenieur Brussel (1964-1968), filiaalhoofd Gent (1967-1968) FLÄKT; diensthoofd onderhoud en veiligheid (1968-1981) Brouwerijen Artois Leuven; productiedirecteur (1983-1984) Lamitref Hemiksem; Maintenance & Engineering manager (1981-1983), Operations manager, General manager (1984-1998) en General manager Growth projects Capsugel Bornem.
Opleiding:
Burgerlijk werktuigkundig ingenieur (1962) KU Leuven; Ingénieur Brasseur (1969) UCLouvain.
Michel Naze
Technische wetenschappen
Bedrijfskunde, Werktuigkunde
Erelid
Gerda Neyens
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2013
Titel: Prof.
Discipline: Natuurkunde
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Natuurkunde en Sterrenkunde (KU Leuven)
Samenvatting:
Fysica
Opleiding:
Katholieke Universiteit Leuven
Prijzen:
Prijs Vlaamse Wetenschappelijk Stichting, 2003 Fonds Frans Van Cauwelaert prijs, 2005
Discipline:
Fysica, Katholieke Universiteit Leuven
Gerda Neyens
Natuurwetenschappen
Natuurkunde
Adolf Nivelle
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1988
Discipline: Architectuur
Samenvatting:
Architect van zakelijk eenvoudige en duidelijke, geraffineerd rauwe en schijnbaar onafgewerkte gebouwen. Tevens actief in de ontwikkeling van architectuuronderwijs en -organisaties.
Activiteit:
Hoogleraar (1956), directeur (1970), ere-directeur (1991) Provinciaal Hoger Architectuurinstituut Hasselt.
Opleiding:
Architect (1954) Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas Gent.
Prijzen:
Moderne Mens architectuurprijs 1ste (1957), Van de Venprijs 2de (1967), prijskamp Nationaal Instituut voor Huisvesting (1964, 1966, 1969), wedstrijd Gemeenschappelijk Centrum te Alken 1ste (1971).
Ordes:
Reserve officier van de Genie; commandeur in de Leopoldsorde.
Lidmaatschap:
Lid Hoge Raad van het Artistiek Hoger Onderwijs (1970-78), Commissie Patrimonium Bisdom Hasselt; ondervoorzitter Commissie voor Monumenten en Landschappen (1986); voorzitter Architecten­vereniging van de Provincie Limburg; stichtend voorzitter Lions Van Veldeke Hasselt.
Adolf Nivelle
Kunsten
Architectuur
Erelid
Jef Ongena
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2020
Discipline: Natuurkunde
Affiliatie: Verbonden aan Koninklijke Militaire School
Samenvatting:

Studie van thermonucleaire plasma’s in tokamaks en stellarators. Bijzondere aandachtsgebieden: plasmaverhitting met behulp van elektromagnetische golven en injectie van versnelde deeltjes; studie van de energie opsluiting en turbulentie in fusie plasma’s

Activiteit:

Voorzitter van de Belgische Natuurkundige Vereniging (2012-heden), Chairman of the Energy Group of the European Physical Society (2012-heden), Lid van de “Commission on Plasma Physics C16” van IUPAP (2017-heden), Lid van het “Permanent Monitoring Panel on Energy” van de World Federation of Scientists, Erice, Italië (1999- heden)

Opleiding:

Dr. Wetenschappen (1985) RUGent, Onderzoeksleider (1995), Onderzoeksdirecteur (1999) FWO, Onderzoeksdirecteur Lab Plasmafysica KMS (2003), Gastprofessor National Research Nuclear University MEPhi Moskou, Russische Federatie (2018 – heden)

Prijzen:

Achievement Award (2016) European Physical Society, Landau-Spitzer Prize (2019) American Physical Society and European Physical Society

Jef Ongena
Natuurwetenschappen
Natuurkunde