Leden

Nl

De Academie is een genootschap van excellente wetenschappers, kunstenaars en bedrijfsleiders. Leden van de Academie worden voor het leven benoemd en treden toe tot één van de vier klassen: Natuurwetenschappen, Menswetenschappen, Kunsten, Technische wetenschappen. De leden van de Academie vergaderen frequent in het Paleis der Academiën en bespreken er actuele evoluties in de samenleving vanuit interdisciplinair perspectief. De Academie onderhoudt banden met gerenommeerde experten die verkozen zijn tot buitenlandse leden. Men kan niet kandideren voor lidmaatschap van de Academie. Na voordracht door drie peters of meters binnen de Academie worden de nieuwe leden verkozen.

Stefaan Vaes
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2017
Titel: Prof. dr.
Discipline: Wiskunde
Fundamentele wiskunde
Affiliatie: Verbonden met het Departement Wiskunde (KU Leuven)
Activiteit:
Stefaan Vaes is wiskundige, gewoon hoogleraar aan KU Leuven en hoofd van de afdeling Analyse van het departement Wiskunde. In 2001 behaalde hij zijn doctoraat als aspirant van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. Zijn doctoraatswerk werd bekroond met de Robert Stockprijs van de Academische Stichting Leuven. Daarna werd hij postdoctoraal onderzoeker en vervolgens chargé de recherche van het Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), verbonden aan het Institut de Mathématiques de Jussieu in Parijs. In 2005 was hij houder van de Peccot-leerstoel aan het Collège de France. In 2006 keerde hij terug naar KU Leuven, waar hij nu de onderzoeksgroep Functionaalanalyse leidt.
Het onderzoek van Stefaan Vaes focust op operatorenalgebra's. Dit zijn abstracte wiskundige structuren die voorkomen in zowel analyse, meetkunde als groepentheorie en die de grondslag vormen voor de kwantuminformatietheorie. Voor zijn werk over von Neumannalgebra’s kreeg hij in 2012 de Prijs van de Vlaamse Wetenschappelijke Stichting. In 2015 werd het werk van Stefaan Vaes bekroond met de Francquiprijs.
Stefaan Vaes is redacteur van verschillende wetenschappelijke tijdschriften. Hij is in het bijzonder een van de hoofdredacteurs van het Journal of Functional Analysis en een van de coördinerende redacteurs van de Transactions en Memoirs van de American Mathematical Society.
Stefaan Vaes was uitgenodigd spreker op het International Congress of Mathematicians in 2010. In de lente van 2017 was hij Rothschild Fellow aan het Newton Institute in Cambridge. Stefaan Vaes zet zich ook in om wiskunde geliefder te maken bij jongeren en bij het brede publiek. Zo coördineert hij het Junior College STEM en geeft hij regelmatig voordrachten voor scholieren.
Stefaan Vaes
Natuurwetenschappen
Wiskunde, Fundamentele wiskunde
Marlies Van Bael
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2019
Titel: Prof.
Affiliatie: Verbonden met het Instituut voor Materiaalonderzoek (UHasselt)
Samenvatting:

MK Van Bael is gespecialiseerd in Anorganische en Fysische Chemie van functionele materialen. Meer bepaald heeft ze expertise in synthese van functionele (nano)materialen vanuit chemische oplossingen, met bijzondere aandacht voor duurzaamheid.

Opleiding:

Kand. Wetenschappen-Chemie (1992), Lic. Chemie-Fysische Chemie (1994) KU Leuven, Dr.  Wetenschappen-Chemie (1999) UHasselt, Aspirant (1994-1998) FWO, Postdoctoraal Onderzoeker  (1999-2009) FWO, Hoofddocent (2006) UHasselt, Hoogleraar (2009) UHasselt, gewoon hoogleraar (2012) UHasselt, Gastprofessor (2015) imec

Prijzen:

Prijs Chemici Leuven (1994) KU Leuven, Thermische Analyse Prijs voor Jonge Onderzoekers (2000) Thermische Analyse Werkgroep Nederland, BCerS Scientific Award (2001) Belgian Ceramic Society, ECerS Award 3rd Prize (2001) European Ceramic Society, Fellow (2019) European Ceramic Society

Discipline:

Chemie

Lidmaatschap:

Lid van de Raad van Bestuur van FWO-Vlaanderen
Lid van de Raad van Bestuur van SIM-Vlaanderen
Lid van de Raad van Bestuur van EOS Wetenschap (vzw)
Lid van de Operationele Stuurgroep van Energyville
Fellow van the European Ceramic Society (2019-…)
Lid van American Chemical Society
Lid van de Editorial Board van ‘Journal of Sol-Gel Science and Technology’
Lid van het Nationaal Comité van de Kristallografie
Lid van de lokale adviesraad Chemie van Solvay Institutes

Marlies Van Bael
Natuurwetenschappen
Norbert Van Belle
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1992
Titel: Ir.
Discipline: Technische wetenschappen
Samenvatting:
Algemeen-voorzitter (2005-2007) KVIV; lid Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid (VRWB) (1991-1994), raad van bestuur Vlaams Instituut voor Technologisch Onder­zoek (VITO) (1993-2000); voorzitter commissie­ RIZIV van de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie (1981-1991); stichter en voorzitter (1984-1991) Pharexbel, bestuurder Dr. Paul Janssen Instituut vzw (1981-1992).
Activiteit:
Assistent afdeling medische informatie (1968-1971), hoofd afdeling markt­onderzoek (1971-1979), directeur afdeling handelsontwikkeling (1979-1981), vice-president handelsontwikkeling (1981-1991), International Vice President (1991-1997): verantwoordelijk voor Janssen Chimica, Janssen Diergeneeskunde en Janssen Plantenbescherming, zaakvoerder Janssen Animal Health BVBA (1997-2003); verantwoordelijke Preventiedienst Janssen Pharmaceutica (1998-2003), lid Directiecomité Janssen Operations (Beerse) (1998-2003) Janssen Pharmaceutica.
Opleiding:
Bio-ingenieur (1968) RUG.
Ordes:
Groot Officier in de Leopoldsorde
Norbert Van Belle
Technische wetenschappen
Technische wetenschappen
Erelid
Christine Van Broeckhoven
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1999
Discipline: Cel- en moleculaire biologie
Affiliatie: Verbonden met het Departement Moleculaire Genetica
Samenvatting:
Baanbrekend onderzoek inzake neurodegeneratieve aandoeningen, meer bepaald neurodegeneratieve hersenziektes zoals Alzheimer-dementie.
Activiteit:
Assistent (1983-1989), FWO onderzoeksleider (1989-1995), hoofddocent (1995), hoogleraar (1997), gewoon hoogleraar (1999) UA; onderzoeksdirecteur Born Bunge Foundation (1990); adviseur Innogenetics (1990-1993); wetenschappelijk directeur Departement Moleculaire genetica, Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie (1995); adviseur Janssen Research Foundation (1995-2001); gastwetenschapper The Scripps Research Institute La Jolla, San Diego (2001).
Opleiding:
Dr. Moleculaire biologie (1980), dr. Moleculaire genetica (1994) UA.
Prijzen:
Divry-prijs van de Belgische Vereniging voor Neurologie (1991), Potamkin-prijs van de American Academy of Neurology (1993), wetenschappelijke prijs Joseph Maisin van het NFWO (1995), prijs Marie-Thérèse De Lava van de Koning Boudewijnstichting (1995), Upjohn-prijs van het NFWO (1995), Lundbeck-prijs van de Belgian College of Neuro­psycho­pharmacology and Biological Psychiatry (BCNBP) (1997), LOréal/UNESCO Special Honor Award voor vrouwen in de wetenschap (2006), European Inventor Award (2011).
Discipline:
Moleculaire biologie en genetica
Leerstoelen:
Alzheimer-leerstoel, Universiteit Leiden, Nederland (1996).
Lidmaatschap:
Lid European Neuroscience Association, European Society of Human Genetics, Society for Neuro­science, American Society of Human Genetics, International Society of Psychiatric Genetics, Belgische Vereniging voor Biochemie, Celbiologie, Genetica, Neurologie en Neurowetenschappen.
Christine Van Broeckhoven
Natuurwetenschappen
Cel- en moleculaire biologie
Rik Van Brussel
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1990
Titel: Em. prof. dr. ir.
Discipline: Elektrotechniek
Werktuigkunde
Affiliatie: Verbonden met het Departement Werktuigkunde (KU Leuven)
Samenvatting:
Actief in het onderzoek naar industriële, medische en servicerobotica, intelligente mechatronische syste­men, precisiemechanica en micro-elektromechanische systemen (MEMS).
Activiteit:

Docent (1976), gewoon hoogleraar (1980) KU Leuven, gewoon hoogleraar emeritus (2010); ABOS-expert (1971-73) bij het Metal Industries Development Centre te Bandung, Indonesia; buitengewoon docent (1971-73) aan het Institut Teknologi Bandung, Indonesia.

Lid Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging (KVIV); fellow Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) en Society of Manufacturing Engineers (SME); senior member American Society of Mechanical Engineers (ASME); fellow en past president International Academy for Production Engineering (CIRP); past president European Society for Precision Engineering en Nanotechnology (EUSPEN); buitenlands lid IVA (Zweedse Academie voor Ingenieurswetenschappen), foreign associate National Academy of Engineering (VS).

Opleiding:
Technisch ingenieur mechanica (1965), H.T.I. Oostende; burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1968); dr. ir. (1971) KU Leuven.
Prijzen:

Laureaat interscolaire wedstrijd van het NVKTO (1967); laureaat IEEE Student Paper Contest (1969); Taylormedaille van CIRP (1976); speurwerkprijs KVIV (1984); ASEA Golden Robot Award (1986); Japan Industrial Robot Association Award (1991 en 1994); SME University Lead Award (1998); Frederick W. Taylor Research Medal SME (2002); Joseph Engelberger IRA Robotics Award (2008); Georg Schlesinger Preis (2009), dr.h.c. RWTH Aachen (1994), dr.h.c. Univ. Politecnica Boekarest, Roemenië (1994), dr.h.c. Transilvania Univ. Brasjov, Roemenië (2003), Buitenlands Lid van IVA (Academie van Ingenieurswetenschappen) Zweden (2003), Buitenlands Lid van NAE (National Academy of Engineering), VSA (2009), Erelid van MTA (Hongaarse Academie van Wetenschappen) (2013).

Dr. h.c. universiteiten Boekarest en Roemenië, Rijnland-Westfaalse technische hogeschool Aken.

Ordes:
Grootofficier in de Leopoldsorde (2012)
Rik Van Brussel
Technische wetenschappen
Elektrotechniek, Werktuigkunde
Erelid
Jan Van Campenhout
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 2011
Titel: Prof. dr. ir.
Discipline: Elektrotechniek
Computertechniek
Affiliatie: Verbonden met de Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen (UGent)
Samenvatting:
Activiteit:

  

 

Opleiding:

Burgerlijk Werktuigkundig-Elektrotechnisch Ingenier (Gent, 1972); Ingenieur in de Telecommunicatietechnieken(Gent, 1974); Master of Science in Electrical Engineering (Stanford, 1975); Doctor of Philosophy (Stanford, 1978).

 

Ordes:
Officier in de Orde van Leopold II, 1992; Burgerlijke Medaille Eerste Klasse, 1999; Grootofficier in de Orde van Leopold II, 2010.

 

Jan Van Campenhout
Technische wetenschappen
Elektrotechniek, Computertechniek
Erelid
Achiel Van Cauwenberghe
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1989
Titel: Prof. dr. ir.
Discipline: Computertechniek
Elektrotechniek
Samenvatting:
Onderzoek over luchtpollutie, waterzuivering en industriële scheikunde, en later vooral over regel­techniek (chemische procesregeling), procesmodelbouw, adapterende regeling, kernreactorregeling.
Activiteit:
Docent (1967), gewoon hoogleraar en directeur-diensthoofd van het De Winne Laboratorium voor Regeltechniek (1969); decaan faculteit Toegepaste Wetenschappen (1982-85), vice-rector (1985-89) RUG.
Opleiding:
Burgerlijk scheikundig ingenieur (1958), burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (1961) RUG, M.Sc. in Engineering (1962) universiteit Princeton; Study Certificate in Environmental Control Engineering (1964) universiteit Syracuse; geaggregeerde Hoger Onderwijs (1965) RUG; Study Certificate in Process Dynamics and Hybrid Simulation (1967) universiteit Cambridge.
Ordes:
Officier in de Leopoldsorde, commandeur in de Kroonorde, grootofficier in de Leopoldsorde, Burgerlijke Medaille eerste klasse.
Eredoctoraat:
Dr. h.c. universiteit Ibagué (Colombia).
Lidmaatschap:
Buitenl. lid The Engineering Academy of Japan; lid Nederlands Genootschap voor Informatica, Institute of Electrical and Electronic Engineers, American Institute of Chemical Engineers, Instrument Society of America, Sigma-XI (the Scientific Research Society), Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging (KVIV), Interacademy Council; stichtend lid EuroCASE; voorzitter BACAS, CAETS, Belgisch Instituut voor Regeltechniek en Automatisering (BIRA), e.a.
Achiel Van Cauwenberghe
Technische wetenschappen
Computertechniek, Elektrotechniek
Erelid
Els Van Damme
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2009
Titel: Prof. dr.
Discipline: Biochemie
Plant- en gewaswetenschappen
Affiliatie: Verbonden met de Vakgroep Moleculaire Biotechnologie (UGent)
Samenvatting:
Onderzoek naar planteiwitten die interageren met suikers en andere macromoleculen. Het onderzoek is multi-disciplinair en omvat biochemie en glycobiologie zowel als plant moleculaire biologie, fysio­logie, celbiologie en genetica.
Activiteit:
Postdoctoraal onderzoeker FWO (1992), gastdocent (1999) KU Leuven; hoofddocent (2002), hoogleraar (2006) UGent.
Opleiding:
Dr. Wetenschappen, Biologie (1991) KU Leuven.
Prijzen:
Laureaat reisbeurzenwedstrijd (1989), laureaat KAWLSK (1993), ISI Citation Award (2000).
Ordes:
Commandeur in de Orde van Leopold II (2012)
Discipline:
Plantenglycobiologie
Lidmaatschap:
Lid Belgian Society for Biochemistry and Molecular Biology, Belgian Society for Microscopy, American Society of Plant Biologists, Biochemical Society, Society for Glycobiology, International Society for Plant-Microbe Interactions, Editorial Board Plant Science, Editorial Board Glycoconjugate Journal; Associate Editor Plant Molecular Biology Reporter.
Els Van Damme
Natuurwetenschappen
Biochemie , Plant- en gewaswetenschappen
Marnix Van Damme
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2009
Titel: Prof. dr.
Discipline: Recht
Affiliatie: Verbonden met de Faculteit Recht en Criminologie (VUB)
Samenvatting:
Publiek recht, wetgevingsstudie en wetskwaliteit.
Activiteit:
Deeltijds docent (1988), hoofddocent (1992), voorzitter vakgroep Staats- en Bestuursrecht (1998), hoogleraar (1999), buitengewoon hoogleraar (2005) , deeltijds gewoon hoogleraar (2015) VUB; auditeur (1986), staatsraad (1992), kamervoorzitter (2000) Raad van State; lid van de Raad van Toezicht en het Auditcomité van de FSMA (Financial Services and Market Authority); lid van de sanctiecommissie van de FSMA; titularis van de Francqui-leerstoel KUB 2002-2003
Opleiding:
Dr. Rechten (1984) RUG.
Ordes:
grootofficier in de Kroonorde; grootofficier in de Leopoldsorde
Discipline:
criminologie
Leerstoelen:
Francquileerstoel (2002) KUB.
Lidmaatschap:
Lid Vlaamse Juristenvereniging, Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht in België en Nederland, Raad van Toezicht en Sanctiecommissie van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen; medehoofdredacteur Tijdschrift voor Wetgeving.
Marnix Van Damme
Menswetenschappen
Recht
Yves Van de Peer
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2011
Titel: Prof. dr.
Discipline: Cel- en moleculaire biologie
Affiliatie: Verbonden met de Vakgroep Plantenbiotechnologie en Bio-informatica (UGent)
Samenvatting:
Bio-informaticus
Activiteit:
Gewoon hoogleraar Universiteit Gent
Yves Van de Peer
Natuurwetenschappen
Cel- en moleculaire biologie
Rik Van de Walle
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2016
Titel: Prof. dr. ir.
Discipline: Informatica
Affiliatie: Rector van de Universiteit Gent
Samenvatting:
Rik Van de Walle is doctor in de ingenieurswetenschappen: natuurkunde, en als gewoon hoogleraar verbonden aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de Universiteit Gent. Daarnaast is hij ook verbonden aan imec. Hij is ten slotte een gepassioneerd duursporter (marathonlopen + fietsen), speelt tennis, en probeert af en toe een goed concert bij te wonen.
Activiteit:
functies binnen de Universiteit Gent: - gewoon hoogleraar - hoofd van de onderzoeksgroep Internet and Data Lab (IDLab - samen met Piet Demeester) - voorzitter van de vakgroep Elektronica en Informatiesystemen - decaan van faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur - medecurator van de 200 jaar UGent-activiteiten functies binnen imec: - lid van de raad van bestuur - lid van het remuneratiecomite varia: - lid raad van bestuur Greenbridge Incubator - lid raad van bestuur Stichting Dirk Frimout
Opleiding:

- burgerlijk natuurkundig ingenieur

- doctor in de toegepaste wetenschappen: natuurkunde

Prijzen:
- Jaarlijkse Prijs BARCO NV voor Afstudeerwerken, 1995 (afstudeerwerk burgerlijk natuurkundig ingenieur). Prijs toegekend door het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. - Wetenschappelijke Prijs BARCO NV, 1998 (doctoraal proefschrift). Prijs toegekend door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen. - Certificate of Appreciation for outstanding contributions to International standardization for ISO/IEC 21000-2 MPEG-21 Digital Item Declaration - First Edition, received by Rik Van de Walle from the Moving Picture Experts Group, 2005. - Certificate of Appreciation for outstanding contributions to International standardization for ISO/IEC 21000-2 MPEG-21 Digital Item Declaration - Second Edition, received by Frederik De Keukelaere and Rik Van de Walle from the Moving Picture Experts Group, 2005. - Certificate of Appreciation for outstanding contributions to International standardization for ISO/IEC 21000-10 MPEG-21 Digital Item Processing, received by Frederik De Keukelaere, Jeroen Bekaert, and Rik Van de Walle from the Moving Picture Experts Group, 2006. - Rotblat Medal for most cited paper of the last 5 years, in Physics in Medicine and Biology, GATE: a simulation toolkit for PET and SPECT, Physics in Medicine and Biology (2004), 2009.
Ordes:
Officier in de Leopoldsorde (bij Koninklijk Besluit van 12 mei 2011)
Rik Van de Walle
Technische wetenschappen
Informatica
Valentin Van den Balck
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1989
Discipline: Computertechniek
Samenvatting:
Directeur IBM European International Services Company ltd., directeur IBM Belgium Financial Services Company NV (1990-1993).
Activiteit:
Em. professor Ufsia – Instituut Post Universitair Onderwijs – IPO, reserve luitenant Belgisch leger.
Opleiding:
Handelsingenieur KU Leuven; ICT Engineering degree Penn State University.
Ordes:
Ridder in de Kroonorde, groot officier in de Leopoldsorde.
Lidmaatschap:
Gewezen director lid executive committee IBM Europe, gewezen CEO IBM België-Luxemburg GBG, gewezen lid raad van bestuur IBM België-Luxemburg, gewezen Executive Assistant to the Chairman IBM World Trade, gewezen lid van de raad van bestuur van Berenschot nv, gewezen lid van de raad van bestuur Vandeputte INT nv, erevoorzitter commissie van de academie wetenschap en techniek – CAWET, lid Koninklijke Vlaamse Academie van België K.V.A.B. Klasse technische wetenschappen, gewezen chairman European Council Applied Sciences – Euro-CASE, gewezen lid Vlaams Economisch Verbond – VEV, lid van de Orde van den Prince, lid algemene vergadering de Warande, gewezen lid adviesraad Ga Voor Geluk – GVG, oprichter/lid raad van bestuur Vereniging Bevorderen Belgisch Trekpaard – VBBT.
Valentin Van den Balck
Technische wetenschappen
Computertechniek
Erelid
Lutgart Van den Berghe
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2010
Titel: Prof. dr.
Discipline: Economie
Affiliatie: Verbonden met de Vakgroep Innovatie, Ondernemerschap en Dienstenmanagement (UGent)
Samenvatting:
bestuurder GUBERNA
Activiteit:
Buitengewoon hoogleraar Universiteit Gent, bestuurder GUBERNA
Lutgart Van den Berghe
Menswetenschappen
Economie
Dirk Van der Cruysse
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1998
Titel: Em. prof. dr.
Discipline: Nieuwe geschiedenis (1500-1870)
Samenvatting:
Ere-ondervoorzitter van de Société Saint-Simon, Parijs. Lid van de algemene vergadering van het Festival van Vlaanderen/Antwerpen, Centre de Recherches sur la Littérature des Voyages (Sorbonne, Parijs), Académie Européenne des Sciences, des Arts et des Lettres (Parijs).
Activiteit:
Gewoon hoogleraar (1984), emeritus (2004) UA.
Opleiding:
Lic. Romaanse filologie RUG, dr. Franse literatuur universiteit Poitiers.
Prijzen:
Prix de la Société du XVIIième Siècle, Prix Gütenberg de la Francophonie, Prix Yvan Loiseau de lAcadémie française, Prix de lAssociation des écrivains de langue française, Prix André Lequeux de lAcadémie française.
Ordes:
Ridder orde der Kunst en Letteren (Frankrijk), officier nationale orde van Verdienste (Frankrijk); groot­officier in de Kroonorde; gouden eremedaille van de gemeente Brasschaat.
Discipline:
filologie
Dirk Van der Cruysse
Menswetenschappen
Nieuwe geschiedenis (1500-1870)
Erelid
Herman Van der Haegen
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1988
Titel: Em. prof.
Discipline: Geografie
Samenvatting:
Zijn sociaal-geografisch onderzoek omvat de studie van de landelijke en stedelijke nederzettingen, pendel en migraties, stadsgewesten en interne stadsdifferentiatie, historische cartografie en geografie, politieke geografie dit over geheel België (met specifieke aandacht voor Brussel, Leuven en de Kempen) en Transsylvanië (Roemenië).
Activiteit:
Gewoon hoogleraar (1972), emeritus (1994) KU Leuven.
Opleiding:
Dr. Aardrijkskunde (1966) RUG.
Ordes:
Grootofficier in de Kroonorde, grootofficier in de Leopoldsorde.
Discipline:
sociale geografie
Lidmaatschap:
Voorzitter Vereniging voor Demografie, werkgroep tot voorbereiding van de Volkstelling; visitatievoorzitter ruimtelijke wetenschappen Nederland (1989,1996); secretaris Belgische Vereniging voor Aardrijks­kundige Studies; uitgever Belgisch Tijdschrift voor Aardrijkskundige Studies; lid Gründungs­komitee en Kuratorium Institut für Länderkunde (Duitsland), Akademie für Raumforschung und Landes­planung (Duitsland), Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, Association of American Geographers, Hoge Raad voor Statistiek.
Herman Van der Haegen
Menswetenschappen
Geografie
Erelid
Annemie Van der Linden
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2014
Discipline: Meet- en visualisatietechnieken
Affiliatie: Verbonden met het Departement Biomedische Wetenschappen (UAntwerpen)
Activiteit:
gewoon hoogleraar moleculaire beeldvorming in de biomedische wetenschappen, neurologie
Annemie Van der Linden
Natuurwetenschappen
Meet- en visualisatietechnieken
Katlijne Van der Stighelen
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2003
Discipline: Kunstgeschiedenis
Affiliatie: Verbonden met de Faculteit Letteren (KU Leuven)
Samenvatting:
Baanbrekend onderzoek in drie gebieden: de portretschilderkunst in de Zuidelijke Nederlanden in de Nieuwe Tijd, atelierpraktijk en commercialisatie van de 17de-eeuwse schilderkunst in Antwerpen en de rol van de vrouwelijke kunstenaar in de Nederlanden, vooral in de Nieuwe Tijd.
Activiteit:
Hoofddocent (1990), hoogleraar (2001), gewoon hoogleraar (2007) KU Leuven; hoofddocent (1990), hoogleraar (1994) UA.
Opleiding:
Dr. Kunstgeschiedenis (1988) KU Leuven.
Prijzen:
Laureaat reisbeurzenwedstrijd van de Staat (1983), laureaat Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (1989).
Leerstoelen:
Rubens Chair aan de universiteit van Berkeley (2002).
Lidmaatschap:
Lid directieraad Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, wetenschappelijke raad Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, wetenschappelijke raad Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Centrum voor de Vlaamse Kunst van de 16de en 17de eeuw, Rubenianum.
Katlijne Van der Stighelen
Kunsten
Kunstgeschiedenis
Jan Van der Stock
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2005
Titel: Prof. dr.
Discipline: Kunstgeschiedenis
Kunstbeleid- en management
Affiliatie: Verbonden met de Faculteit Letteren (KU Leuven)
Samenvatting:
Kunsthistoricus en auteur van studies over de vroege prentkunst, miniatuurkunst en boekkunst in de Nederlanden, organisator van grote internationale tentoonstellingen.
Activiteit:
Docent (2000), hoofddocent (2003), hoogleraar (2006), gewoon hoogleraar (2012) KU Leuven; bijzonder hoogleraar (1999-2004) universiteit Leiden; directeur Illuminare - Studiecentrum voor Middeleeuwse Kunst (KU Leuven)
Opleiding:
Dr. Kunstwetenschappen (1995)
Leerstoelen:
Titularis Van der Weyden leerstoel - Paul & Dora Janssen (KU Leuven).
Jan Van der Stock
Kunsten
Kunstgeschiedenis, Kunstbeleid- en management
Dominique Van Der Straeten
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2016
Titel: Prof.
Discipline: Biologie
Plant- en gewaswetenschappen
Affiliatie: Verbonden met de Vakgroep Biologie (UGent)
Samenvatting:
Onderzoeksdirecteur Laboratorium voor Functionele Plantenbiologie, Universiteit Gent.
Activiteit:
Gewoon hoogleraar, Universiteit Gent.
Opleiding:
Ir. voor de Scheikunde en de Landbouwindustrieën Licentiaat Biologie (Plantkunde) Doctor in de Wetenschappen (Plantkunde)
Prijzen:
Laureaat van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten, 1991 Prijs Prof. A. Soenen voor Plantenverdeling, 1991
Dominique Van Der Straeten
Natuurwetenschappen
Biologie, Plant- en gewaswetenschappen
Barbara Van der Wee
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2009
Discipline: Architectuur
Conservatie en restauratie
Affiliatie: Verbonden met Studio for Architecture and Conservation
Verbonden met het Departement Architectuur (KU Leuven)
Samenvatting:
Architecte, restauratrice van waardevolle historische gebouwen uit de 19de en 20ste eeuw, waarvan de meesten beschermd zijn als monument en/of ingeschreven zijn op de lijst van het werelderfgoed van de UNESCO. Conservering en herinrichting van het woonhuis van Victor Horta.
Activiteit:
Deeltijds hoofddocent RLICC; bouwmeester Paleis voor Schone Kunsten Brussel; B. van der Wee Architects bvba (2006).
Opleiding:
Studie Architectuur (1981) Sint-Lukasinstituut Schaarbeek; M.Sc. Conservation (1988) Raymond Lemaire International Centre for Conservation (RLICC) KU Leuven.
Lidmaatschap:
Lid Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen.
Barbara Van der Wee
Kunsten
Architectuur, Conservatie en restauratie