Leden

Nl

De Academie is een genootschap van excellente wetenschappers, kunstenaars en bedrijfsleiders. Leden van de Academie worden voor het leven benoemd en treden toe tot één van de vier klassen: Natuurwetenschappen, Menswetenschappen, Kunsten, Technische wetenschappen. De leden van de Academie vergaderen frequent in het Paleis der Academiën en bespreken er actuele evoluties in de samenleving vanuit interdisciplinair perspectief. De Academie onderhoudt banden met gerenommeerde experten die verkozen zijn tot buitenlandse leden. Men kan niet kandideren voor lidmaatschap van de Academie. Na voordracht door drie peters of meters binnen de Academie worden de nieuwe leden verkozen.

Ludo Simons
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1997
Titel: Em. prof. dr.
Discipline: Moderne geschiedenis (1870-heden)
Literatuurwetenschap
Samenvatting:
Onderzoek naar de Nederlandse en Nederduitse literatuurgeschiedenis, de geschiedenis van de Vlaamse beweging, het boek- en bibliotheekwezen.
Activiteiten:
Monitor (1960-1962), assistent (1963-65) KU Leuven; conservator (1965-86) Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven; directeur (1981-86) Stadsbibliotheek Antwerpen; hoogleraar (1978-2004) KU Leuven, (1987-2004) UA.
Opleiding:
Dr. Germaanse Filologie (1977).
Prijzen:
Laureaat universitaire wedstrijd (1960), Prijs voor letterkunde (1963) en August Beernaertprijs (1987) van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Orde van de Vlaamse Leeuw (1986), Gulden Boek van de Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen (1987), Prijs van de provincie Antwerpen voor een monografie (1988), Dr. Johannes Saß-Preis (1989), André Demedtsprijs van de Marnixring (2002), Cultuurprijs Provincie Antwerpen (2007), Frans Drijversprijs (2014).
Ordes:
Grootofficier in de Leopoldsorde (2007).
Discipline:
filologie
Lidmaatschap:
Erevoorzitter Guido Gezellegenootschap, Plantingenootschap; voorzitter Centrum voor de Studie van het Vlaamse Cultuurleven; ondervoorzitter Centrum voor de Bibliografie van de Neerlandistiek; bestuurslid Stichting Vita Brevis; redacteur Gezelliana, Wetenschappelijke Tijdingen en Campiniana.
Ludo Simons
Menswetenschappen
Moderne geschiedenis (1870-heden), Literatuurwetenschap
Erelid
Dave Sinardet
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2022
Titel: Prof. dr.
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Politieke Wetenschappen (VUB)
Samenvatting:

Expert in federalisme, nationalisme, multi-level governance, meertalige democratie, Belgische politiek en staatshervorming.

Activiteiten:

Professor aan de Vrije Universiteit Brussel
Professor aan de UCLouvain Saint-Louis Bruxelles

Opleiding:

Doctor in de Politieke en Sociale Wetenschappen (2007), Universiteit Antwerpen

Dave Sinardet
Menswetenschappen
Guy Smagghe
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2020
Discipline: Dierwetenschappen
Plant- en gewaswetenschappen
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (UGent)
Samenvatting:

Expert op het gebied van insecten belangrijk in de landbouw, met fundamentele aspecten omtrent de groei van insecten en toepassingen in de gewasbescherming en bestuiving.

Activiteiten:

Gewoon Hoogleraar, lesgever met betrekking tot insecten, fysiologie en gewasbescherming; Lid Onderzoeksraad UGent; Expert voor verschillende organisaties, o.a. FWO, FNRS, ERC. Lid van bestuur van IOBC en IUBS.

Opleiding:

Dr. Toegepaste Biologische Wetenschappen (1995); BOF-ZAP UGent (2003); Gewoon Hoogleraar (2020). FWO postdoctoraal onderzoeker. 

Prijzen:

Eerste Prijs van KVAB (1998); Fellow AAAS (2012); Francqui-leerstoel 2018; National Friendship Award China (2019); Eredoctoraat

Guy Smagghe
Natuurwetenschappen
Dierwetenschappen, Plant- en gewaswetenschappen
Marcel Smets
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2009
Titel: Prof. dr. ir. arch.
Discipline: Bouwkunst
Architectuurtheorie
Samenvatting:
Architectuurhistoricus, actief op het vlak van geschiedenis en theorie met monografieën over Huib Hoste en Charles Buls, alsook overzichtswerken over de ontwikkeling van de tuinwijkgedachte in België en de wederopbouw van België na 1914. Momen­teel is zijn onderzoek vooral gericht op het landschap van de infrastructuur. Initiator van het Stadsproject in België: projecten voor Leuvense Vaartkom, Centrale Werkplaatsen en Stationsomgeving, Quartiers Ouest (Rouen), Reaffectatie Staalfabriek RIVA (Genua), Uitbreiding containerterminal (Voltri), Reaffectatie Textielfabriek De Nardi (Conegliano), Stedenbuwkundige Transformatie Ile de Nantes.
Activiteiten:
Docent (1976), gewoon hoogleraar (1985) KU Leuven; visiting professor universiteiten Urbino (1976-79), Thessaloniki (1987), Harvard GSD Cambridge MA (2002-2004); oprichter en voorzitter (1981) Centrum voor Stedenbouwkundige Geschiedschrijving; oprichter (1989) Projectteam Stadsontwerp; Vlaams bouwmeester (2005-2010), Senior Advisor& Partner ORG² (Brussel-Boston)
Opleiding:
Ingenieur-architect (1970) RUG; bouwkundig ingenieur TH Delft (1974); Dr. Toegepaste Wetenschappen (1976) KU Leuven.
Prijzen:
Ereprijs gouverneur L. Roppe (1991), Prijs Bouwmeester van de Vlaamse Gemeenschap voor het Stationsproject Leuven (2001), Prijs G.Allaert (2014), Matexi Legacy Award (2016).
Ordes:
Grootofficier in de Leopoldsorde Officier in de Kroonorde
Lidmaatschap:
Stichtend lid International Laboratory for Architecture and Urban Design (ILAUD) Urbino; lid EUROPAN, Agentschap Ruimtelijke Ordening, American Institute of Urban Design.
Marcel Smets
Kunsten
Bouwkunst, Architectuurtheorie
Paul Smeyers
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1983
Discipline: Sterrenkunde
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Wetenschappen (KU Leuven)
Samenvatting:
Astrofysicus, stertrillingen met sterstabiliteit en stervariabiliteit, trillingen van de zon en dynamische verschijnselen in dubbelsterren als onderzoeksdomein.
Activiteiten:
Geassocieerd docent (1967), docent (1969), hoogleraar (1971), gewoon hoogleraar (1973), emeritus (1999) KU Leuven.
Opleiding:
Dr. Wetenschappen (1966) ULg.
Ordes:
Grootofficier in de Leopoldsorde.
Discipline:
Sterrenkunde
Lidmaatschap:
Lid Academia Europaea (1989), lid Internationale Astronomische Unie.
Paul Smeyers
Natuurwetenschappen
Sterrenkunde
Erelid
Erik Smolders
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2020
Discipline: Biochemie
Chemische ingenieurstechnieken
Affiliatie: Verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven
Decaan van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (KU Leuven)
Samenvatting:
Expert in milieuchemie, meer in het bijzonder in de bodemchemie in relatie tot biologische beschikbaarheid van nutriënten en contaminanten. De toepassingsgebieden zijn milieutoxicologie, plantenvoeding en bodemkunde. De meeste ervaring ligt bij de toxische spoormetalen, radioactieve isotopen (splijtingsproducten) en fosfaten.
Activiteiten:
Lid van expertpanels: FWO-Vlaanderen, commissie BIO4 (gewezen lid), van ANR-Frankrijk (sinds 2019), van LABEX-Bordeaux (2012-2019).
Gewezen President van ISTEB (wetenschappelijke organisatie spoormetalen), gewezen hoofd wetenschappelijk comité van SETAC (milieutoxicologie).
Opleiding:
Ingenieur Scheikunde en Landbouwindustrieën, 1988; PhD Bio-ingenieur 1993
Erik Smolders
Technische wetenschappen
Biochemie , Chemische ingenieurstechnieken
Nicolas Standaert
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2003
Titel: Prof. dr.
Discipline: Taalkunde
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Letteren (KU Leuven)
Samenvatting:
Sinoloog op het vlak van de culturele relaties tussen China en Europa, meer specifiek tijdens de 17de en 18de eeuw.
Activiteiten:
Hoofddocent (1993), hoogleraar (1997), gewoon hoogleraar (2001) KU Leuven.
Opleiding:
Dr. Sinologie (1984) rijksuniversiteit Leiden, bacc. Filosofie en bacc. Theologie (1990) Centre Sevres te Parijs, lic. Theologie (1994) Fu Jen universiteit te Taipei.
Discipline:
sinologie
Lidmaatschap:
Member Institute for Advanced Study (2002) Princeton.
Nicolas Standaert
Menswetenschappen
Taalkunde
Carlos Steel
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1989
Discipline: Wijsbegeerte
Affiliatie: Verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KU Leuven)
Samenvatting:
Zijn onderzoek betreft voornamelijk de traditie van het Platonisme vanaf de Late Oudheid (Plotinus, Proclus), patristiek (Augustinus en Maximus Confessor), Middeleeuwen (Eriugena, Albertus Magnus, Thomas van Aquino, Henricus van Gent, Henricus Bate) tot de Renaissance (Cusanus, Ficino). Zijn filosofische belangstelling gaat in het bijzonder uit naar de verhouding tussen ethiek en metafysica.
Activiteiten:
Aspirant FWO (1971-75), docent (1975-77), hoofddocent (1977-85), gewoon hoogleraar (1985) KU Leuven; voorzitter-decaan (1991-2000) pro-decaan (2000-03), vice-decaan (2006) Hoger Instituut voor Wijsbegeerte KU Leuven; visiting professor (1987-88) UCL, (1994) École Normale supérieure, (1998) École pratique des Hautes Études, Parijs; (2006) Università Tor Vegata, Rome; lecturer universiteiten Peking (2000) en Harvard (2001-02).
Opleiding:
Lic. Klassieke Filologie (1970), lic. Wijsbegeerte (1974), kand. Oosterse Filologie (1971), dr. Wijsbegeerte (1974) KU Leuven.
Prijzen:
Laureaat KAWLSK (1976), Alexander von Humboldtprijs (2009).
Discipline:
wijsbegeerte
Leerstoelen:
Fellow Alexander von Humboldtstichting (1975-76)
Lidmaatschap:
Directeur (2000-06) De Wulf-Mansion Centrum voor antieke en middeleeuwse wijsbegeerte, (2004) project Aristoteles Latinus (UAI); voorzitter Instituut voor middeleeuwse en Renaissance studies; bestuurder en voorzitter (1988-1995) Leuven Uni­ver­sity Press; lid Beirat Albertus Magnus - Opera omnia en Corpus Christianorum - Series graeca; buitenl. lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Accademia pontifica Thomas de Aquino.
Carlos Steel
Menswetenschappen
Wijsbegeerte
Luc Steels
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2009
Titel: Prof. dr.
Discipline: Kunstmatige intelligentie
Affiliatie: Verbonden aan het Artificial Intelligence Laboratory (VUB)
Samenvatting:
Onderzoek naar de oorsprong, evolutie en evolutiemechanismen van taal aan de hand van computersimulaties en experimenten met robots. Kunstenaar, actief in de dialoog tussen kunst en wetenschap.
Activiteiten:
MIT Cambridge, Massachusetts (VS). Professor en oprichter (1983) Laboratorium voor Artificiële Intelligentie; mede-oprichter (1991), voorzitter (1991-1996), buitengewoon hoogleraar (2002) vakgroep Computerwetenschappen VUB; gastonderzoeker (1995) Sony Computer Science Laboratory, Tokio; oprichter (1996) Sony Computer Science Laboratory, Parijs.
Opleiding:
Dr. Taal-en Letterkunde (1977) UIA; MSc. Electrical Engineering and Computer Science (1979)
Prijzen:
Digital Equipment Best Paper Award (1982), CASYS Award (2009) ULg.
Discipline:
Taaltechnologie
Leerstoelen:
ITT Fellow (1978), fellow (2008-2009) Wissenschaftskolleg, Berlijn;
Lidmaatschap:
Lid New York Academy of Sciences, Academia Europaea, Institute of Electrical and Electronics Engineers, Association for the Advancement of Artificial Intelligence, European Coordinating Committee for Artificial Intelligence, Society for the Simulation of Adaptive Behavior, Association for Computational linguistics, Association for Computing Machinery; mede-oprichter Belgian AI Association, Evolutionary Linguistics Association.
Luc Steels
Natuurwetenschappen
Kunstmatige intelligentie
Chris Stevens
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2023
Titel: Prof. dr. ir.
Discipline: Scheikunde
Chemische ingenieurstechnieken
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep groene chemie en technologie (UGent)
Chris Stevens
Technische wetenschappen
Scheikunde, Chemische ingenieurstechnieken
Michiel  Steyaert
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2019
Titel: Prof. dr. ir.
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Elektrotechniek (KU Leuven)
Michiel  Steyaert
Technische wetenschappen
Francis Strauven
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2000
Discipline: Bouwkunst
Architectuurgeschiedenis
Samenvatting:
Docent architectuurtheorie en architectuurgeschiedenis.
Activiteiten:
Docent Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur Hasselt (1971-95); hoogleraar (1996-99) Hogeschool voor Wetenschap en Kunst Brussel; hoofddocent (1999-2005) UGent; mede-oprichter (1969) en beheerder Archives dArchitecture Moderne; redacteur (1971-91) Tijdschrift voor Architectuur en Beeldende Kunsten (vanaf 1986 Archis) en Jaarboek Architectuur Vlaanderen.
Opleiding:
Studie Architectuur (1966) Sint-Lucasinstituut Schaarbeek; dr. Architectuur­wetenschap (1986) KU Leuven.
Lidmaatschap:
Lid Belgische Vereniging van Kunstcritici, Internationaal Committee of Architectural Critics.
Francis Strauven
Kunsten
Bouwkunst, Architectuurgeschiedenis
Cyriel Stroo
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2003
Titel: Dr.
Discipline: Kunstgeschiedenis
Affiliatie: Verbonden aan het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
Samenvatting:
Specialisatie in de middeleeuwse kunst, in het bijzonder de schilderkunst van de Vlaamse Primitieven.
Activiteiten:
Assistent (1985-92) KU Leuven; voorzitter (2006) Studie­centrum voor de 15de-eeuwse Schilderkunst in de Zuidelijke Nederlanden en het Prinsbisdom Luik; assistent (2001), werkleider (2003) Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium te Brussel; promotor (2003) meerjarig onderzoeksproject aan het KIK/IRPA over de pré-Eyckiaanse paneelschilderkunst; departementshoofd conservatie/restauratie aan het KIK (sinds 2012)
Opleiding:
Dr. Kunstwetenschappen (1992) KU Leuven.
Prijzen:
Laureaat KAWLSK (1993), Prijs Arthur Merghelynck (2007).
Lidmaatschap:
Lid werkcomité DWTC-project van de KMSKB/MRBAB, raad van bestuur Studiecentrum voor de 15de-eeuwse Schilderkunst in de Zuidelijke Nederlanden en het Prinsbisdom Luik, Illuminare Studiecentrum voor Miniatuurkunst KU Leuven; corr. lid Koninklijke Academie voor Oudheidkunde van België.
Cyriel Stroo
Kunsten
Kunstgeschiedenis
Rudy Swennen
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2010
Titel: Prof.
Discipline: Geologie
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Aard- en Omgevingswetenschappen (KU Leuven)
Samenvatting:
geoloog
Activiteiten:
Gewoon hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven
Discipline:
Geologie
Rudy Swennen
Natuurwetenschappen
Geologie
Piet Swerts
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2012
Titel: Dr.
Discipline: Muziek
Compositie
Samenvatting:
Werkt sinds 1985 als componist van moderne klassieke muziek uitsluitend in opdracht.
Activiteiten:

Senior Researcher LuCa School of Arts, campus Muziek & Drama, Lemmensinstituut Leuven (1982-)

 

Opleiding:
Studies aan het Lemmensinstituut (1982-1989), Doctor in de kunsten aan het FAK (2011),
Prijzen:
Grote Internationale Prijs Koningin Elisabeth Compositie (1993)
Discipline:
componist
Lidmaatschap:
Bestuurslid van de Componisten Archipel Vlaanderen SABAM (1978- )
Piet Swerts
Kunsten
Muziek, Compositie
Peter Swinnen
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2018
Discipline: Muziek
Compositie
Affiliatie: Verbonden aan het Koninklijk Conservatorium Brussel
Samenvatting:
Componist en onderzoeker. Bijzondere interesse voor algoritmische compositietechnieken en gebruik van digitale technologie in het creatieve proces.
Activiteiten:
Stichtend lid en Voorzitter van de Vlaamse afdeling van de International Society for Contemporary Music (2005-2013). Bestuurder (2007), later Ondervoorzitter (2008) en Voorzitter (2013) van de overkoepelende International Society for Contemporary Music met zetel in Wenen (Oostenrijk).
Opleiding:
Gegradueerde van de Muziekkapel Koningin Elisabeth (1992). Doctoraat in de Kunsten (VUB 2009). Docent Compositie, Orkestratie en Muziektechnologie aan het Koninklijk Conservatorium Brussel. Directeur Koninklijk Conservatorium Brussel (2008-2017).
Prijzen:
Laureaat van de Academie (2005) KVAB
Peter Swinnen
Kunsten
Muziek, Compositie
Luc Taerwe
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2010
Titel: Em. prof. dr. ir.
Discipline: Bouwkunde
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen (UGent)
Samenvatting:
Betonconstructies en structurele betrouwbaarheidsanalyse
Activiteiten:

Directeur China Platform UGent
National RPGE Chair Professor at Tongji University, Shanghai (2018 - )
Lid van de Technische Raad van het Controlebureau SECO
Algemeen Voorzitter ie-net ingenieursvereniging (2016-2020)
Editor-in-chief van het tijdschrift “Structural Concrete”
Voormalig decaan Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur (2008-2012)
Voormalig directeur Laboratorium Magnel voor Betononderzoek (1995-2018)

Opleiding:
Burgerlijk bouwkundig ingenieur (1975) Ingenieur in de Bouwmechanica (1976) Doctor in de Toegepaste Wetenschappen (1985) Geaggregeerde voor het Hoger Onderwijs (1990)
Prijzen:
Robert L’Hermite Medal 1988 (RILEM)
IABSE Prize 1991 Fellow of the American Concrete Institute (2001)
Fellow of the International Institute for FRP in Construction (2003)
Honorary Life member International federation for Structural Concrete (2015)
Shanghai International Science and Technology Cooperation Award (2020)
Ordes:
Officier in de Leopoldsorde Commandeur in de Kroonorde Grootofficier in de Orde van Leopold II
Luc Taerwe
Technische wetenschappen
Bouwkunde
Erik Tambuyzer
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 2006
Titel: Dr. ir.
Discipline: Geneeskunde
Scheikunde
Samenvatting:
Biotechnologie in de gezondheidssector, zeldzame ziekten bij de mens, innovatie in gezondheidssystemen, genetica. Technologietransfer en business plannen voor hi-tech start-ups in life sciences.
Activiteiten:
Baxter Healthcare Europe (1977-1983); adviseur INNOVI NV (1983-1985); mede-oprichter (1985), general manager (tot 1992) Innogenetics NV; (1992-2011) Vice President Diagnostics & Genetics Europe, Senior Vice President Corporate Affairs en lid Europees Management Comité Genzyme corporation (nu Genzyme-Sanofi). (2000) AVIRA INSEAD Fontainebleau en (2007) Shanghai (2010-2014) Voorzitter CMI vzw (Centrum medische innovatie) (2014-heden) Voorzitter Stichting BioPontis Alliance for Rare Diseases
Opleiding:
Bio-ingenieur (1972), dr. ir. (1977) KU Leuven
Lidmaatschap:
Stichtend lid, gewezen voorzitter en lid van de raad van bestuur EuropaBio, the European Biotech Industry Association; stichter en voorzitter joint EBE-EFPIA/ EuropaBio Task Force on Rare Diseases and Orphan Drugs; vice-voorzitter EPPOSI, the European Platform for Patients organization, Science and Industry; lid Management Comité en Bureau van het Fonds voor Zeldzame Ziekten en Weesgenees­middelen van de Koning Boudewijn Stichting.
Erik Tambuyzer
Technische wetenschappen
Geneeskunde, Scheikunde
Erelid
Rudi Tas
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2017
Discipline: Muziek
Compositie
Rudi Tas
Kunsten
Muziek, Compositie
Liliane Tasmowski
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1998
Discipline: Taalkunde
Samenvatting:
Taalkundige, met specialisatie in de Franse taalkunde, Roemeense taalkunde en vergelijkende spraakkunst van de Romaanse talen (Frans, Italiaans, Portugees, Roemeens, Spaans).
Activiteiten:

Parttime docent (1971) VUB; gewoon hoogleraar (1972), pre-emerita (2002), emerita (2004) UA; co-stichter en directeur (1999-2007) CERES, Centrum voor Roemenië Studies, UA; gastprofessor aan de universiteiten van Boekarest, Parijs-Jussieu, Bordeaux-Montagne, Louvain-la-Neuve en Leuven; gastdirecteur (1994-2008) École Pratique des Hautes Études en Sciences Sociales Paris.

Lid en later voorzitter van de Commissie Taal-en Letterkunde, eerst van het NFWO, later van het FWO (1990-2000)

Buitenl. lid Linguistic Institute Iorgu Iordan Boekarest, Associazione Italiana dei Romenisti (Roma Sapienza).

Fellow VLAC.

Opleiding:
Dr. Romaanse filologie (1968) RUG.
Prijzen:

Doctoraat honoris causa Universiteit van Timisoara Professoraat honoris causa Universiteit van Boekarest Verkozen buitenlands lid van het Instituut voor Taalkunde Iorgu Iordan Diploma van verkozen lid van het Instituut voor Taalkunde afhangend van de Roemeense Academie van Boekarest Verkozen geassocieerd lid van de Società dei Romenisti di Roma -Sapienza Verkozen buitenlands lid van de

Dr. h.c. Universiteit Timis¸oara, prof. h.c. Universiteit Boekarest.

Liliane Tasmowski
Menswetenschappen
Taalkunde