Leden

Nl

De Academie is een genootschap van excellente wetenschappers, kunstenaars en bedrijfsleiders. Leden van de Academie worden voor het leven benoemd en treden toe tot één van de vier klassen: Natuurwetenschappen, Menswetenschappen, Kunsten, Technische wetenschappen. De leden van de Academie vergaderen frequent in het Paleis der Academiën en bespreken er actuele evoluties in de samenleving vanuit interdisciplinair perspectief. De Academie onderhoudt banden met gerenommeerde experten die verkozen zijn tot buitenlandse leden. Men kan niet kandideren voor lidmaatschap van de Academie. Na voordracht door drie peters of meters binnen de Academie worden de nieuwe leden verkozen.

Dirk Van Dyck
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2006
Discipline: Natuurkunde
Meet- en visualisatietechnieken
Affiliatie: Verbonden met het Departement Fysica (UAntwerpen)
Samenvatting:
Natuurkundige gespecialiseerd in enerzijds elektronendiffractie en hoge resolutie elektronenmicroscopie en anderzijds beeldverwerking en X-stralen microtomografie; editor van verschillende internationale tijdschriften, talrijke publicaties, mede-oprichter van vier spin-off bedrijven en houder van drie internationale octrooien.
Activiteit:
Docent (1988), hoofddocent (1992), gewoon hoogleraar Departement Natuurkunde, UA; oprichter Visielab (1991); vice-rector (2004) Onderzoek UA.
Opleiding:
Dr. Natuurkunde (1977), aggregaat Hoger Onderwijs (1987) UA.
Leerstoelen:
Francquileerstoel KU Leuven (2000).
Lidmaatschap:
Lid Belgische Vereniging voor Microscopie, Nederlandse Vereniging voor Microscopie, Belgische Natuurkundige Vereniging, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), American Association for the Advancement of Science, International Commission on Electron Diffraction, Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid, raad van bestuur FWO, IWT, VIB.
Dirk Van Dyck
Natuurwetenschappen
Natuurkunde, Meet- en visualisatietechnieken
Willy van Eeckhoutte
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2017
Titel: Em. prof.
Discipline: Recht
Affiliatie: Verbonden met de Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht (UGent)
Verbonden met de Advocatenassociatie Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse
Willy van Eeckhoutte
Menswetenschappen
Recht
Hilde Van Gelder
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2017
Discipline: Kunstgeschiedenis
Affiliatie: Verbonden met de Faculteit Letteren (KU Leuven)
Hilde Van Gelder
Kunsten
Kunstgeschiedenis
Herman Van Goethem
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2009
Titel: Prof. dr.
Discipline: Moderne geschiedenis (1870-heden)
Affiliatie: Verbonden met de Faculteit Rechten (UAntwerpen)
Rector van de Universiteit Antwerpen
Samenvatting:
Jurist en historicus. Politieke geschiedenis van België; in de 19de en de 20ste eeuw, geschiedenis van de fotografie in de 19de eeuw.
Activiteit:
Deeltijds docent (1989), voltijds docent (1991), hoogleraar (1997), gewoon hoogleraar (2007) UAntwerpen; vice-decaan Rechten (1998-2000), voorzitter departement Geschiedenis (2000-2009); Conservator en Algemeen Directeur van Kazerne Dossin - Museum, Memoriaal en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten (2012-2016)
Opleiding:
Dr. Rechten (1987) UA; lic. Geschiedenis (1983) KU Leuven.
Prijzen:
J. Persynprijs (1980), laureaat KAWLSK (1988), Provinciale prijs voor Geschiedenis en Volkskunde van de Provincie Antwerpen (1994), nominatie Gouden Uil (1995), prijs Hubert Pierlot (1998), Geschiedenisprijs Davidsfonds (29013), Loopbaanprijs Wetenschapscommunicatie KVAB (2014)
Discipline:
geschiedenis/recht
Lidmaatschap:
Lid Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, Wetenschappelijk Comité van SOMA-CEGES; voorzitter Archiefraad Stadsarchief Antwerpen.
Herman Van Goethem
Menswetenschappen
Moderne geschiedenis (1870-heden)
Paul Van Gysegem
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1981
Discipline: Beeldende kunsten
Samenvatting:
Beeldhouwer, schilder en graficus met vrij abstracte constructies en soms antropomorfe en bijna figuratieve beelden en schilderijen. Zijn oeuvre bevindt zich in de openbare ruimtes van talrijke steden en gemeenten. Als muzikant weet hij actuele jazzmuziek te verweven met zijn werk als plastisch en beeldend kunstenaar.
Opleiding:
Ere-docent Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Hogeschool Gent.
Prijzen:
Laureaat Jeune Peinture Belge (1955-58-59-60), prijs voor beeldhouwkunst (1959), schilderkunst (1960), grafiek (1961) provincie Oost-Vlaanderen, Deleuprijs stad Gent (1960), Jeanne Pipijnprijs stad Gent (1965), prijs Vlaamse Gemeenschap (1989), L.P. Boonprijs (1991), prijs Gent Kernstad (1996).
Paul Van Gysegem
Kunsten
Beeldende kunsten
Marie-José Van Hee
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2007
Discipline: Architectuur
Affiliatie: Verbonden met MJoseVanHeeArchitecten
Samenvatting:
Architecte gekenmerkt door een tijdloos oeuvre, met veel aandacht voor ruimte, natuurlijke materialen en licht; stelde o.a. tentoon in Rotterdam, Venetië, Milaan, Bordeaux en Barcelona.
Activiteit:
Zelfstandig architect (1976) Gent; docent (1991) atelierbegeleiding Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, departement Archi­tec­tuur Sint-Lucas Gent.
Opleiding:
Studies Architectuur (1974) Hoger Architectuurinstituut Sint Lucas Gent.
Prijzen:
Provinciale prijs voor architectuur (1993 en 2003), tweejaarlijkse cultuurprijs voor architectuur van de Vlaamse Gemeenschap (1997).
Marie-José Van Hee
Kunsten
Architectuur
Mieke Van Houtte
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2015
Titel: Mevrouw
Discipline: Sociologie
Affiliatie: Verbonden met de Vakgroep Sociologie (UGent)
Samenvatting:
Haar onderzoek situeert zich binnen de onderwijssociologie en concentreert zich op effecten van structurele en compositionele schoolkenmerken op uiteenlopende uitkomsten bij leerlingen en leerkrachten, vanuit een gelijkekansenperspectief, aangevuld met onderzoek naar seksuele minderheden.
Activiteit:
Hoogleraar sociologie
Prijzen:
Nominatie Prometheusonderscheiding voor onderzoek 2011, UGent-onderscheiding voor academische excellentie op vlak van onderzoek; Foundation P&V prize 2012 for Research on Integration of Young People Excluded by Early School Leaving and Unemployment, for the article School segregation and self-fulfilling prophecies as determinants of academic achievement in Flanders - Orhan Agirdag, Mieke Van Houtte en Piet Van Avermaet.
Mieke Van Houtte
Menswetenschappen
Sociologie
Paul Van Houtte
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1999
Titel: Em. prof.
Discipline: Mechanica
Materiaalkunde
Samenvatting:
Ingenieur actief in het brede gebied van de wiskundige theorie van plasticiteit, de mechanische en de fysische metallurgie, de werktuigbouwkunde en de toegepaste wiskunde.
Activiteit:

Werkleider (1982), lector-werkleider (1986), buitengewoon docent-werkleider (1988), hoofddocent (1992), hoogleraar (1992), gewoon hoogleraar (1995) KU Leuven; voorzitter departement MTM KULeuven (1996-2004).

voorzitter Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit KU Leuven (2008-2014).

Opleiding:
Burgerlijk Elektrotechnisch-Werktuigkundig Ingenieur (1970) KULeuven Dr. Toegepaste Wetenschappen (1975) KU Leuven.
Prijzen:

- 1998: eredoctoraat van de Universiteit van Metz, Frankrijk (nu: Université de Lorraine) - 2000: vijfjaarlijkse prijs van het NFWO voor ingenieuswetenschppen (De Leeuw-Damry-Bourlart Prijs) - 2004: Fellow of the Institute of Physics, Londen - 2013 : toekenning van de Sainte Claire-Deville Medal door de Société Française des Métaux et Matériaux; - 2014: (Freeport, Bahamas): Khan International Medal, uitgereikt op de Twentieth International Symposium on Plasticity and its Current Applications

Ordes:
Grootofficier in de Kroonorde
Paul Van Houtte
Natuurwetenschappen
Mechanica, Materiaalkunde
Luc Van Hove
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2001
Discipline: Muziek
Compositie
Samenvatting:
Componist van klassiek-moderne muziek, in opdracht van o.a. de Filharmonie, het Vlaams Radio Orkest, de Filharmonische Vereniging van Brussel, het Internationaal Kunstencentrum deSingel, I Fiamminghi, de Beethoven Academie, Roel Dieltiens en zijn ensemble Explorations, { De Vlaamse Opera, de Opera Royal de Wallonie.{ Zijn werken worden geregeld uitgevoerd door tal van binnen- en buitenlandse ensembles en orkesten.
Activiteit:
Docent AP Hogeschool departement School of Arts Koninklijk Conservatorium Antwerpen; docent Luca School of Arts campus Lemmens (Leuven); gewezen buitengewoon hoogleraar muziekkapel Koningin Elisabeth.
Opleiding:
Muzikale opleiding aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium te Antwerpen, meestercursussen in het Mozarteum te Salzburg en aan de universiteit van Surrey, Engeland.
Prijzen:
Annie Rutzky prijs, prijs Belgische Artistieke Promotie van SABAM, A. De Vleeshouwerprijs, SABAM-prijs Ernstige Muziek (1993).
Ordes:
Commandeur in de orde van Leopold II.
Lidmaatschap:
Lid artistieke commissie Orpheus Instituut; componist in residentie Festival van Vlaanderen Inter­nationaal.
Luc Van Hove
Kunsten
Muziek, Compositie
Sabine Van Huffel
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2017
Titel: Prof. dr. ir.
Discipline: Fundamentele wiskunde
Toepassingsgerichte wiskunde
Affiliatie: Verbonden met het Departement Elektrotechniek (KU Leuven)
Sabine Van Huffel
Natuurwetenschappen
Fundamentele wiskunde, Toepassingsgerichte wiskunde
Cynthia Van Hulle
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2014
Discipline: Bedrijfskunde
Affiliatie: Verbonden met de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (KU Leuven)
Activiteit:
gewoon hoogleraar corporate finance
Prijzen:
Franqui leerstoel 2009-2010
Discipline:
economie en bedrijfswetenschappen
Cynthia Van Hulle
Menswetenschappen
Bedrijfskunde
Anne-Mie Van Kerckhoven
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2008
Discipline: Beeldende kunsten
Mixed Media
Affiliatie: Verbonden met AMVK
Website: www.amvk.be
Samenvatting:
Kunstenares met een uitgebreid oeuvre dat in zijn eigenzinnigheid alleen staat in de Belgische kunst. Van tekeningen, schilderijen en teksten evolueerde ze naar multi-media installaties, animatiefilms en interactieve digitale werken. Tentoonstellingen en lezingen over haar werk in België, Duitsland, Nederland, Frankrijk, Engeland, Australië, Hong Kong, Thailand, Indonesië, Argentinië en China.
Activiteit:
Vanuit haar fascinatie voor de werking en de essentie van de hersenen was ze jarenlang werkzaam in de periferie van het AI-lab te Brussel, waar het functioneren van de menselijke hersenen wordt bestudeerd en nagebouwd; bestuurder BAM.
Opleiding:
Studeerde aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen.
Prijzen:
Laureaat Perspektieven (1981), Jeune Peinture Belge (1981), Donut prijs voor animatiefilm (1984), Courtisane prijs Motorik animatiefilm (2002), prijs Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap (2003).
Lidmaatschap:
Stichtend bestuurslid IBK; lid Algemene Vergadering MUHKA Antwerpen.
Anne-Mie Van Kerckhoven
Kunsten
Beeldende kunsten, Mixed Media
Jan Van Keymeulen
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1992
Discipline: Biologie
Samenvatting:
Lid raad van bestuur SCK (1960-1994); stichtend lid World Association of Industrial and Technological Research Organisations (WAITRO), Federation of European Industrial Cooperative Research Organisations (FEICRO).
Activiteit:
Onderzoeker Röntgenografisch centrum RUG; wetenschappelijk adviseur (1956-1969), secretaris-generaal (1969-1970), directeur (1970-1994) Instituut tot Aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw (IWONL-IRSIA).
Opleiding:
Dr. Wetenschappen (1958) RUG.
Jan Van Keymeulen
Technische wetenschappen
Biologie
Erelid
Hendrik Van Landeghem
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2004
Discipline: Werktuigkunde
Elektrotechniek
Affiliatie: Voorzitter van de Vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp (UGent)
Samenvatting:
Industrieel procesbeheer en logistieke systemen. Industriële carrière tussen 1984 en 1993, bij o.a. de firmas Procter & Gamble, Sidel, Delaware en BMT.
Activiteit:
Hoogleraar, voorzitter (1993) Vakgroep Industrieel Beheer UGent.
Opleiding:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1979), bedrijfskundig ingenieur (1984) Vlerick School voor Management, dr. Ingenieurswetenschappen (1984) RUG.
Lidmaatschap:
Fellow European Academy of Industrial Management (AIM), World Confederation of Productivity Science; Senior Member Institute of Industrial Engineering (IIE): lid European Operations Management Association (EUROMA).
Hendrik Van Landeghem
Technische wetenschappen
Werktuigkunde, Elektrotechniek
Jan Van Landeghem
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2012
Discipline: Compositie
Muziek
Samenvatting:
componist, musicoloog, organist en dirigent
Activiteit:
In 2017 legde ik een doctoraat af aan het Brussels Conservatorium i.s.m. de VUB.
Opleiding:
1ste prijs Compositie Solodiploma Orgel
Prijzen:
15-tal prijzen in binnen- en buitenland waaronder de prijs Sabam, de prijs Flanders-Quebec in Canada.
Jan Van Landeghem
Kunsten
Compositie, Muziek
Nicole Van Lipzig
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2013
Discipline: Geofysica
Affiliatie: Verbonden met het Departement Aard- en Omgevingswetenschappen (KU Leuven)
Samenvatting:
Klimatologe
Opleiding:
Katholieke Universiteit Leuven
Discipline:
Klimatologe, Katholieke Universiteit Leuven
Nicole Van Lipzig
Natuurwetenschappen
Geofysica
Hendrik Van Maldeghem
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2009
Titel: Prof.
Discipline: Wiskunde
Fundamentele wiskunde
Affiliatie: Verbonden met de Vakgroep Wiskunde (UGent)
Samenvatting:
Wiskundige, gespecialiseerd in incidentiemeetkunde en algebraïsche combinatoriek.
Activiteit:

Hoofddocent (1997), hoogleraar (1999), gewoon hoogleraar (2005), UGent; gastprofessor universiteiten van Siena (1986), Napels (1986), Tübingen (1987), Eötvös Lorànd (Boedapest) (1991), Würzburg (1996 en 2001), Bielefeld (1998), Adelaide (1999 en 2000), Monash (Australië) (2001 en 2002), Eskisehir (Turkije) (2006); onderzoeksdirecteur FWO (1997-2000).

Lid Belgisch Wiskundig Genootschap, European Mathematical Society, The Institute of Combinatorics and its Applications (Canada); jurylid Universitaire Wiskunde Competitie (1996-2004); hoofdredacteur (2003) Journal of Algebraic Combinatorics, (2002) Bulletin of the Belgian Mathematical Society - Simon Stevin.

Visiting Erskine Fellowship (2007) University of Canterbury at Cristchurch (Nieuw-Zeeland).

Opleiding:
Dr. Wetenschappen (1984), geaggregeerde Hoger Onderwijs (1988) RUG.
Prijzen:
Laureaat KAWLSK (1988), Hall Medal of The Institute of Combinatorics and its Applications (Canada) (1999), Visiting Erskine Fellow of the University of Canterbury (2007).
Hendrik Van Maldeghem
Natuurwetenschappen
Wiskunde, Fundamentele wiskunde
Marc Van Montagu
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1987
Eretitel: baron
Discipline: Cel- en moleculaire biologie
Affiliatie: Verbonden met de Vakgroep Plantenbiotechnologie en Bio-informatica (UGent)
Samenvatting:
Gespecialiseerd in moleculaire biologie, biotechnologie.
Activiteit:
Docent (1970) VUB; docent (1979), gewoon hoogleraar (1987) RUG; wetenschappelijk directeur Plant Genetic Systems (1983-96); wetenschappelijk directeur (1996) Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie (VIB).
Opleiding:
Dr. Scheikunde (1965).
Prijzen:
Francquileerstoel UCL (1971-72, 1994-95) en ULB (1986-87), Stevensprijs (1985), Rankprijs (Londen) (1987), IBM-prijs Europa (1988), prijs van de Vlaamse Gemeenschap (1989), Dr. Rudolf Maagprijzen (1990), A. De Leeuw-Damry-Bourlart­prijs (1990), Charles Léopold Mayerprijs (1990), Vic Depauwprijs (1992), Japan Prijs Winnaar (1998).
Eredoctoraat:
Dr. h.c. technologische universiteit van Compiègne, UCL, ULB, federale universiteit van Rio de Janeiro (1995-97).
Lidmaatschap:
Buitenl. lid US National Academy of Sciences, Sovjetacademie voor Landbouw­wetenschappen, Koninklijke Zweedse Academie voor Ingenieurswetenschappen, American Academy of Microbiology, Académie dAgriculture de France, Accademia Nazionale delle Scienze; lid New York Academy of Sciences, Academia Europaea, World Academy of Sciences, International Institute of Biotechnology; corr. lid American Society of Plant Physiologists; etc.
Marc Van Montagu
Natuurwetenschappen
Cel- en moleculaire biologie
Géry van Outryve d'Ydewalle
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1992
Titel: Em. prof.
Eretitel: ridder
Discipline: Psychologie
Affiliatie: Verbonden met de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (KU Leuven)
Samenvatting:
Onderzoek naar de werking van het geheugen en de waarneming.
Activiteit:
Gewoon hoogleraar KU Leuven.
Opleiding:
Dr. Psychologie (1974).
Prijzen:
Reisbeurzenwedstrijd (1976).
Leerstoelen:
Felicien Cattier Fellow van de Francquistichting (1972), NATO Fellow (1978), Fulbright-Hays Fellow (1978), Francquileerstoel ULg (1987-88), Francquiprijs (1992).
Lidmaatschap:
Lid Academia Europaea, British Psychological Society, American Psychological Association, American Psychological Society (charter fellow); voorzitter International Union of Psychological Science; ondervoorzitter International Social Sciences Council; voorzitter Belgische Vereniging voor Psychologie; secretaris-generaal Nationaal Comité voor Psychologische Wetenschappen, e.a.
Géry van Outryve d'Ydewalle
Menswetenschappen
Psychologie
Willy Van Overschée
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2000
Titel: Ir.
Discipline: Bedrijfsinformatietechnologie
Samenvatting:
Algemeen advies op bestuursniveau (Industrieel beheer, distributie, internationaal)
Activiteit:
1977-2011: IBM, Director Industrie en Distributie 2012-2016: CEO CIMCIL Opleidingscentrum Gastdocent Industrieel Beheer (UGent) Medestichter Mobius Research and Consulting
Opleiding:
Burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (1976).
Ordes:
Commandeur in de Leopoldsorde
Willy Van Overschée
Technische wetenschappen
Bedrijfsinformatietechnologie