Leden

Nl

De Academie is een genootschap van excellente wetenschappers, kunstenaars en bedrijfsleiders. Leden van de Academie worden voor het leven benoemd en treden toe tot één van de vier klassen: Natuurwetenschappen, Menswetenschappen, Kunsten, Technische wetenschappen. De leden van de Academie vergaderen frequent in het Paleis der Academiën en bespreken er actuele evoluties in de samenleving vanuit interdisciplinair perspectief. De Academie onderhoudt banden met gerenommeerde experten die verkozen zijn tot buitenlandse leden. Men kan niet kandideren voor lidmaatschap van de Academie. Na voordracht door drie peters of meters binnen de Academie worden de nieuwe leden verkozen.

Lieven Vanhecke
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1973
Discipline: Wiskunde
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Wiskunde (KU Leuven)
Samenvatting:
Wiskundige, in het bijzonder gespecialiseerd in de differentiaalmeetkunde.
Activiteit:
Docent (1966), gewoon hoogleraar (1972) KU Leuven; hoogleraar (1972-85) UIA.
Opleiding:
Dr. Wetenschappen (1966).
Prijzen:
Laureaat prijs van de Vlaamse Leergangen (Leuven), driejaarlijkse prijs voor exacte en natuurwetenschappen (1967).
Ordes:
Commandeur orde van Leopold II; commandeur in de Leopoldsorde; grootofficier in de Kroonorde; grootofficier in de Leopoldsorde
Lidmaatschap:
Erelid Balkan Society of Geometers; lid New York Academy of Sciences, American Mathematical Society, Mathematical Association of America, Tensor Society, London Mathematical Society, Öster­reichische Mathematische Gesellschaft, Unione Mate­matica Italiana, Circolo Matematico di Palermo, European Mathematical Society, Wiskundig Genootschap van België; corresponderend lid Real Academia Galega de Ciencias, Academia Canaria de Ciencias, Real Sociedad Matematica Espagnola.
Lieven Vanhecke
Natuurwetenschappen
Wiskunde
Erelid
Luc Vanquickenborne
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1986
Titel: Prof.
Discipline: Scheikunde
Exacte wetenschappen
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Wetenschappen (KU Leuven)
Samenvatting:
Chemicus, o.a. bezig met de kwantummechanische studie van moleculaire elektronenstructuren en de studie van overgangsmetaalcomplexen.
Activiteit:
Geassocieerd docent (1969), gewoon hoogleraar (1975), emeritus (2003) KU Leuven; directeur Laboratorium voor Kwantumchemie.
Opleiding:
Dr. Scheikundige Wetenschappen (1964).
Prijzen:
Stas-Springprijs, Pierre Bruylantsprijs, laureaat reisbeurzenwedstrijd.
Ordes:
Grootofficier in de Kroonorde.
Luc Vanquickenborne
Natuurwetenschappen
Scheikunde, Exacte wetenschappen
Erelid
Nancy Vansteenkiste
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2018
Discipline: Biomedische technologie
Scheikunde
Affiliatie: Verbonden aan KU Leuven-UZ
Samenvatting:

Operationele zorgprocessen, Value Based Health Care

Activiteit:

Operationeel directeur UZ Leuven, Voorzitter Raad van Bestuur Regionaal Ziekenhuis Tienen, Lid van Raad van Bestuur Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen, Lid van Raad van Bestuur De Bakermat vzw

Opleiding:

MSc Burgerlijk scheikundig Ingenieur, Biomedische en Klinische Ingenieurstechnieken, Management en Beleid van de gezondheidszorg

Discipline:

Biomedische technologie, gezondheidszorgbeleid

Nancy Vansteenkiste
Technische wetenschappen
Biomedische technologie, Scheikunde
Jan Velaers
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2012
Titel: Prof. dr.
Discipline: Recht
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Rechten (UAntwerpen)
Samenvatting:
rechtskundige
Activiteit:
Gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen
Jan Velaers
Menswetenschappen
Recht
Henri-Jean Velge
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2011
Discipline: Werktuigkunde
Affiliatie: Verbonden aan Bekaert NV
Samenvatting:
VP Bekaert
Activiteit:

Beheerder

Opleiding:
Burgerlijk Ingenieur Elektro-Mechanica, KUL, 1981 MBA at IMD, 1986
Discipline:
VP Bekaert
Henri-Jean Velge
Technische wetenschappen
Werktuigkunde
Karel Velle
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2010
Titel: Prof. dr.
Discipline: Geschiedenis
Affiliatie: Algemeen Rijksarchivaris van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën
Samenvatting:
Directeur Algemeen Rijksarchief
Activiteit:
Deeltijds hoofddocent Universiteit Gent
Karel Velle
Menswetenschappen
Geschiedenis
Pierre Verbaeten
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 2000
Titel: Prof. dr. ir.
Discipline: Informatica
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Computerwetenschappen (KU Leuven)
Samenvatting:
Leider van de onderzoeksgroep DistriNet. Onderzoeksactiviteiten zijn o.a. taaltechnologie en middleware, beveiliging van softwaren, netwerken en systemen, netwerken en multi-agent systemen. De onderzoeksgroep behoort tot het IBBT. De expertise van de onderzoeksgroep heeft in 1995 geleid tot de oprichting van de spin-off NetVision, daarna Ubizen en Cybertrust Belgium genoemd.
Activiteit:
Assistent (1976), werkleider (1980), docent (1982), gewoon hoogleraar (1990), KU Leuven; deeltijds hoogleraar (1993-2007) LUC; leiding onderzoeksgroep Gedistribueerde systemen en Computernetwerken DISTRINET, voorzitter departement Computerwetenschappen KU Leuven.
Opleiding:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1969), burgerlijk ingenieur in de toegepaste wiskunde (1972), dr. ir. (1976) KU Leuven.
Lidmaatschap:
Voorzitter FWO commissie Informatica en Kennistechnologie (tot 2008).
Pierre Verbaeten
Technische wetenschappen
Informatica
Erelid
Ingrid Verbauwhede
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2011
Titel: Prof. dr. ir.
Discipline: Computertechniek
Elektrotechniek
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Elektrotechniek (KU Leuven)
Samenvatting:
informatica, elektronica, cryptografie
Activiteit:
Gewoon hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven
Prijzen:
IEEE fellow
Discipline:
informatica, gewoon hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven
Ingrid Verbauwhede
Technische wetenschappen
Computertechniek, Elektrotechniek
Pascal Verdonck
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2004
Titel: Prof.
Discipline: Biomedische technologie
Affiliatie: Verbonden aan het AZ Maria Middelares
Verbonden aan de Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen (UGent)
Samenvatting:
Gestart in het vakgebied hydraulica, waarna nieuwe vakgebieden in de biomedische ingenieurstechnieken zijn ontwikkeld: cardiovasculaire mechanica en biovloeistofdynamica. Actueel actief in gezondheidszorg en medische technologie.
Activiteit:

Assistent (1987), docent (1996), hoofddocent (1999), hoogleraar (2002), buitengewoon hoogleraar (2007) UGent; gastprofessor universiteit Paris XII (1997), universiteit Bologna (1997), rijksuniversiteit Groningen (2001-2007), TU Kosice (2004-2007), Imperial College Londen (2004-2008) en gasthoogleraar KU Leuven (2009); algemeen directeur AZ Maria Middelares (2007-2015); directeur Instituut Biomedische Technologie UGent (2007); voorzitter raad van bestuur AZ Maria Middelares (2015), gedelegeerd bestuurder MedTech Flanders (2015)

 

Opleiding:
Burgerlijk bouwkundig ingenieur (1986) RUG, bedrijfskundig ingenieur (1989) Vlerick School voor Management RUG, licentiaat biomedische technieken (1993), dr. ir. (1993) RUG.
Prijzen:
Fernand De Waele Prijs (1993), Infa Recognition of Merit (1993), ESAO-AKZO Award (1993), Asaio-Lippincot-Raven Award (1996), laureaat KVAB (1996), prijs UGent ter stimulatie van het wetenschappelijk onderzoek (1996), Wetenschappelijke prijs van de kring der alumni van de Universitaire Stichting (1996), European Society for non-invasive cardiovascular dynamics young scientist award (1998), Prix Maaf Santé de biomecanique (2002), 10th Astra Zeneca Award (2006).
Ordes:
Officier in orde Leopold II
Lidmaatschap:
Bestuurder Arteveldehogeschool Gent; voorzitter National Committee Biomedical Engineering, Belgian Society for Medical and Biological Engineering and Computing; Board Member European Society for Medicine and Engineering, European Society for Artificial Organs.
Pascal Verdonck
Technische wetenschappen
Biomedische technologie
Irina Veretennicoff
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1998
Discipline: Natuurkunde
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Toegepaste Natuurkunde en Fotonica (VUB)
Samenvatting:
Fysica met de niet-lineaire optica en de digitale optische informatieprocessen als voornaamste onderzoeksgebied.
Activiteit:
Docent (1986), hoogleraar (1988), gewoon hoogleraar (1991) VUB; coördinator van de internationale relaties van de VUB (1998).
Opleiding:
Dr. in de Wetenschappen (1973) VUB.
Prijzen:
Russische staatsprijs voor Fysica en Wiskunde (1990).
Lidmaatschap:
Lid European Optical Society, Optical Society of America, Institute of Electrical and Electronic Engineering.
Irina Veretennicoff
Natuurwetenschappen
Natuurkunde
Erelid
Ann Verhetsel
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2013
Titel: Prof. dr.
Discipline: Economie
Geografie
Affiliatie: Voorzitter van het Departement Transport en Ruimtelijke Economie (UAntwerpen)
Samenvatting:
Gewoon Hoogleraar Economisch Geografie
Activiteit:
Ann Verhetsel begon haar loopbaan als assistent-interimaris (1982-1983) en assistent (1983-1987) aan het Instituut voor Sociale en Economische Geografie van de KULeuven. Vervolgens werd ze aangesteld als assistent (1987-1989) Economische Geografie aan de Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen van de UFSIA te Antwerpen. Sindsdien heeft ze haar hoofdambt steeds bij de Universiteit Antwerpen gehad: Eerstaanwezend Assistent (1989-1993), Docent (1993-1997), Hoofddocent (1997-2001), Hoogleraar (2001-2007), Gewoon Hoogleraar (2008-nu). Ondertussen vervulde ze deeltijdse docentenopdrachten Sociale en Economische Geografie aan de Erasmushogeschool in Brussel (1988-1989) en aan het Henry Van de Velde Instituut in Antwerpen (1989-2001). Sedert 1995 doceert ze ook aan de Antwerp Management School in de opleiding ReaL Estate Management. Ann Verhetsel vervult haar opdrachten (onderzoek, onderwijs en dienstverlening) aan de Universiteit Antwerpen in het interactieveld van de Geografie, de Economie en de Ruimtelijke Planning. Ann Verhetsel doceert momenteel de vakken Bedrijfslocatie (voormalig Economische Geografie) en Vastgoedmarkten en Locatie (voormalig Ruimtelijke Economie) in de Faculteit TEW. Daarnaast geeft ze de vakken Inleiding tot de Sociale Geografie en Historische Stadsgeografie aan de opleiding Geschiedenis van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Ten slotte verzorgt ze het vak Vastgoedmarkten aan de Master in Real Estate van de AMS. Momenteel lopen er onder haar leiding onderzoeksopdrachten met doctoraatstrajecten in het domein van de mobiliteit, meer specifiek over woon-werkverkeer en mobiliteitsmanagement. Daarnaast loopt er onderzoek binnen de topic ondernemen en regionale Economie over slimme specialisatie en nieuw economisch beleid, netwerken binnen de logistieke sector, de verruimtelijking van het nieuw economisch beleid, de geografische dimensie van risicokapitaal en de locatie van de detailhandel. Voor de Provincie Antwerpen loopt een vijfjarig onderzoek naar een vernieuwd provinciaal economisch beleid. Ze was tevens promotor van het SBO project Stedelijke Logistiek en Mobiliteit met onderzoek over bereikbaarheid van wonen en werken in Vlaanderen. Doorheen de 25 jarige carrière zijn er uiteraard een aantal accentverschuivingen geweest binnen het onderzoek, het gaat echter steeds om thema’s binnen de stadsgeografie, de transportgeografie, de ruimtelijke planning en de regionale economie (op de website zie lijst overzicht van onderzoeksprojecten en lijst van publicaties).
Opleiding:
Doctor in de Wetenschappen - Groep Geografie - 1990
Discipline:
economische geografie
Ann Verhetsel
Menswetenschappen
Economie, Geografie
Kris Verheyen
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2021
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Omgeving, Labo Bos en Natuur (UGent)
Kris Verheyen
Technische wetenschappen
Ronny Verhoeven
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2002
Titel: Prof. dr. ir.
Discipline: Bouwkunde
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Civiele Techniek (UGent)
Samenvatting:
Hydrodynamica, waterbeheer en leefmilieu, waterdistributie en -transport, dammen en stuwen, hydrografie en hydrometrie, eco-hydraulica.
Activiteit:
Assistent (1974), lector (1985), docent (1989), hoofddocent (1991), hoogleraar (1995), gewoon hoogleraar (2001), decaan (1998-2002) faculteit Toegepaste Wetenschappen, onderwijsdirecteur (2004) faculteit Ingenieurswetenschappen UGent, (2012)pensioen.
Opleiding:
Burgerlijk bouwkundig ingenieur (1974), (1977) RUG; getuigschrift NFWO derde cyclus Geodesie en Geofysica - oriëntatie hydrologie. doctoraat ingenieurswetenschappen (1983) RUG.
Prijzen:
Laureaat van de Driejaarlijkse Prijs Prof. ir. K. Bollengier (1981), Magnelprijs van het Bureau SECO (1982), ESAO-AKZO Award (1993), UNESCO - IRTCES Award (2005).Eremedaille voor wetenschappelijke verdiensten uitgereikt door de Landbouwuniversiteit Warchau – juni 2002 - Eremedaille voor wetenschappelijke verdiensten uitgereikt door de Landbouwuniversiteit van Wroclaw – Polen – september 2002 - Eredoctor Wroclaw University of environmental and Life Sciences – 2008
Eredoctoraat:
Dr. h.c. Wroclaw University of Environmental and Life Sciences; eremedaille voor wetenschappelijke verdiensten uitgereikt door de Landbouwuniversiteiten van Warschau en Wroclaw.
Lidmaatschap:
Lid Adviesgroep S-UNESCO: International Hydrological programme; Vlaams coordinator van het FET-Water project i.s.m. UNESCO, Zuid-Afrika en de Vlaamse overheid; Lid International Association for Hydraulic Research (IAHR), International Water Resources Association (IWRA), European Water Resources Association (EWRA).
Ronny Verhoeven
Technische wetenschappen
Bouwkunde
Leni Verhofstadt-Denève
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1997
Discipline: Psychologie
Samenvatting:
Theoretische en klinische ontwikkelingspsychologe, specialisatie kinderen en jongeren; longitudinaal onderzoek; Klinisch Psychodrama (theorie en praktijk)
Activiteit:
Aangesteld navorser NFWO (1970-74); geassocieerd docent (1974); Geassocieerd hoogleraar (1980), gewoon hoogleraar (1988); Directeur-diensthoofd Kinderkribbe (vanaf 1987); Directeur-diensthoofd Seminarie en Laboratorium voor Ontwikkelings- en Persoonlijkheidspsychologie (vanaf 1989); Vakgroepvoorzitter (1993-2004); 1987-1990: Nationaal voorzitter van de Belgische Vereniging voor Psychologie; 1983-1993, lid van de NFWO Commissie Psychologische en Opvoedkundige Wetenschappen, 1990-1993 Voorzitter; 1997-2002: lid van de FNRS commission des Sciences Psychologiques et de l’ Education; 1993 lid Nationaal Comité voor Psychologische Wetenschappen, van de Academie; 2010-2014 voorzitter.
Opleiding:
1969: Dr. Psychologische en pedagogische Wetenschappen; 1972-73, 1981-85: Internationale opleiding klinisch-therapeutisch Psychodrama ; Trainer, Educator & Practioner Psychodrama (TEP 2000).
Prijzen:
Tweejaarlijkse prijs van de Vlaamse Gemeenschap, domein psychologie (1994). 1988-1989: Houder binnenlandse Francqui-leerstoel Vrije Universiteit Brussel
Discipline:
psychologie
Leerstoelen:
Francquileerstoel VUB (1988-89).
Lidmaatschap:
Voorzitter Belgische Vereniging voor Psychologie (1987-90); lid American Psychological Association, International Society for the Study of Behavioral Development, European Association for Research on Adolescence, International Association of Group Psychotherapy, European Association of Psycho­therapy, 22ste commissie NFWO (1983-1993), FNRS (1997-2002).
Leni Verhofstadt-Denève
Menswetenschappen
Psychologie
Sabine Verhulst
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2014
Titel: Em. prof.
Discipline: Letterkunde
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Letterkunde (UGent)
Samenvatting:
Italianiste
Activiteit:
Hoogleraar
Opleiding:
Lic. Romaanse filologie (1978) RUG; aggregatie Hoger Onderwijs (1979) RUG; dr. Romaanse filologie (1989) RUG
Lidmaatschap:
Lid  Adviescommissie Nederlands Letterenfonds (2018-)
Sabine Verhulst
Menswetenschappen
Letterkunde
Pierre Vermeersch
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1990
Discipline: Geografie
Geologie
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Wetenschappen (KU Leuven)
Samenvatting:
Prehistoricus die prehistorische nederzettingen in België en de Egyptische Nijlvallei onderzoekt.
Activiteit:
Priester; docent (1971), gewoon hoogleraar (1981), president Justus Lipsius­college (1984), voorzitter publicatiecommissie (1992) KU Leuven.
Opleiding:
Kand. Biologie (1958), bacc. Thomistische Wijsbegeerte (1958), dr. Geografie (1971).
Ordes:
Commandeur in de Leopoldsorde; grootofficier in de Kroonorde.
Lidmaatschap:
Voorzitter Stichting Archeologisch Patrimonium; ondervoorzitter Vlaamse Archeo­logische Raad; lid International Commission of the Later Prehistory of Northern Africa; corresponderend lid Heinrich-Barth-Institut für Archäologie und Geschichte Afrikas (Keulen); erelid Société pour lÉtude des Cultures prépharaoniques de la Vallée du Nil (Parijs).
Pierre Vermeersch
Natuurwetenschappen
Geografie, Geologie
Erelid
Vera Vermeersch
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2013
Discipline: Textiel
Samenvatting:
tapijtkunstenares, -restauratrice en -producente. Projectleidster restauratieatelier Huis de Lalaing te Oudenaarde (1984-1988). Zelfstandig restauratrice van wandtapijten te Gent(1987-heden). Opstart atelier ter vervaardiging van handtufttapijten naar ontwerp van kunstenaars, architecten,ontwerpers evenals naar eigen ontwerp en eigen edities (1989-heden).
Opleiding:
Licentie kunstgeschiedenis en oudheidkunde, richting plastische Kunsten (1981) UG; Hand- en Kunstweven (1983) Henri-Story Gent; Opleiding conservatie wandtapijten (1984) KIK Brussel
Prijzen:
B.Art Award Gent november 2013
Lidmaatschap:
Lid Museum voor Schone Kunsten te Gent (1995-heden).Lid Huis van Alijn (Museum voor Volkskunde)(2006-heden)
Tentoonstellingen:
Gent ontmoet Berlijn (Eisenhüttenstadt-Berlijn-Gent) 1995
Vera Vermeersch
Kunsten
Textiel
Paul Vermeulen
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2021
Paul Vermeulen
Kunsten
Petra Vermote
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2009
Discipline: Muziek
Compositie
Samenvatting:
Gitarist, componist van muziek voor zeer uiteenlopende bezetting en genres met o.a. aansluiting bij andere kunstdisciplines (theater, dans, animatiefilm). Nationaal en internationaal uitgevoerd door ensembles voor hedendaagse muziek.
Activiteit:
docent Coachen en Musiceren, Begeleidingspraktijk Gitaar, Vakdidactiek Tokkelinstrumenten aan de School of Arts, Hogeschool Gent; leraar gitaar aan Art'Iz Kunstacademie regio Izegem
Opleiding:
Studies aan het Koninklijk Muziekconservatorium Gent: notenleer, gitaar, kamermuziek, harmonie, contrapunt, fuga, Hoger Diploma gitaar en aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium Antwerpen: Meester in de Muziek, specialisatie compositie (1999).
Prijzen:
Jeugd en Muziekprijs voor compositie (2001), prijs 'Antoon van de Maand' (2003), prijs Hedendaagse Muziek Vlaanderen-Québec (2003), laureaat KVAB (2007), Provinciale Prijs Muziek - Orkest 2015 Provincie West-Vlaanderen (2015)
Lidmaatschap:
Lid SABAM, Componisten Archipel Vlaanderen, ISCM, Unie van Belgische Componisten.
Petra Vermote
Kunsten
Muziek, Compositie
Ignaas Verpoest
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 2004
Discipline: Materiaalkunde
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Materiaalkunde (KU Leuven)
Samenvatting:
Ontwikkeling, modellering en analyse van nieuwe composietmaterialen.
Activiteit:
Assistent (1976), docent (1987), gewoon hoogleraar (1990), buitengewoon hoogleraar (1992) KU Leuven.
Opleiding:
Burgerlijk ingenieur metaalkunde (1972), dr. ir. (1982), special Ph.D. (1987) KU Leuven.
Prijzen:
Laureaat KAWLSK (1984), JEC-Special Award (2003), Descartes Prize for Science Communication (2004).
Lidmaatschap:
President International Conference on Composite Materials, European Society of Composite Materials; lid FWO commissie Materiaalkunde en Chemische Ingenieurstechnieken.
Ignaas Verpoest
Technische wetenschappen
Materiaalkunde
Erelid