Leden

Nl

De Academie is een genootschap van excellente wetenschappers, kunstenaars en bedrijfsleiders. Leden van de Academie worden voor het leven benoemd en treden toe tot één van de vier klassen: Natuurwetenschappen, Menswetenschappen, Kunsten, Technische wetenschappen. De leden van de Academie vergaderen frequent in het Paleis der Academiën en bespreken er actuele evoluties in de samenleving vanuit interdisciplinair perspectief. De Academie onderhoudt banden met gerenommeerde experten die verkozen zijn tot buitenlandse leden. Men kan niet kandideren voor lidmaatschap van de Academie. Na voordracht door drie peters of meters binnen de Academie worden de nieuwe leden verkozen.

André Oosterlinck
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 2009
Titel: Em. prof. dr. ir.
Eretitel: baron
Discipline: Werktuigkunde
Elektrotechniek
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Elektrotechniek (KU Leuven)
Voorzitter van de Associatie KU Leuven
Samenvatting:
Elektronica, informatietechnologie, kennissystemen, signaalanalyse, robotvisie, biomedische beeld­interpretatie, spraakanalyse,
Activiteiten:
Gewoon hoogleraar (1984), diensthoofd ESAT (1984-1994), vice-rector Exacte Wetenschappen (1990-1995), rector (1995-2005) KU Leuven; voorzitter Associatie KU Leuven; voorzitter en bestuurslid FWO, VLIR en VRWB; oprichter, mede-oprichter en bestuurder van de bedrijven ICOS nv, Eyetronics nv, QMedit nv en Easics nv.
Opleiding:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1972), dr. ir. (1977), speciaal doctoraat (1981) Toegepaste Wetenschappen KU Leuven; Specialisaties bij JPL-NASA, Pasadena.
Lidmaatschap:
Lid Academia Europaea, bestuurslid EUA (European University Association); ondervoorzitter LERU (League of European Research Universities); voorzitter Coimbra Group Universities.
André Oosterlinck
Technische wetenschappen
Werktuigkunde, Elektrotechniek
Erelid
Letizia Paoli
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2020
Discipline: Criminologie
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid (KU Leuven)
Samenvatting:
(controle van) georganiseerde misdaad, stedelijke criminaliteit en organisatiecriminaliteit; illegale drugsmarkten en drugsbeleid; schade van criminaliteit; (gepercipieerde) ernst van criminaliteit; criminaliteits- en veiligheidsbeleid
Activiteiten:
Onderzoeker (1996-1997) Universität Gießen en Universität Tübingen; senior onderzoeker (1998-2001) en onderzoeksleider met statuut van professor (2001-2006) Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg; gasthoogleraar (2000) Université Parijs II-Assas; deeltijds docent (1997-2002) Universität Konstanz; deeltijds hoogleraar (2006) en gewoon hoogleraar (2006-) KU Leuven Faculteit Rechtsgeleerdheid; deeltijds docent (2010-2011) Erasmus University Rotterdam Faculty of Law; visiting fellow (2017-2018) University of Cambridge Institute of Criminology en Clare Hall, sindsdien Life Member; gastdocent (2017-2019) University of Manchester School of Law; voorzitster van de Afdeling Strafrecht en Criminologie, (2020-) KU Leuven Faculteit Rechtsgeleerdheid.
Opleiding:
Laurea (Master) in scienze politiche (1991) Universitá di Firenze; Ph.D. in Social and Political sciences (1997) European University Institute, Firenze.
Prijzen:
Thorsten Sellin & Sheldon and Eleanor Glueck Award of the American Society of Criminology (2016); Distinguished Scholar Award of the International Association for the Study of Organized Crime (2016); 5-jarige stipendium als onderzoeksprofessor van de Max-Planck-Gesellschaft (2001); 2-jarig Marie Curie post-doctoraal stipendium (1997); prijs voor de best-afgestudeerde aan de Facoltá di science politiche, Universitá di Firenze (1991).
Letizia Paoli
Menswetenschappen
Criminologie
Mauro Pawlowski
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2020
Discipline: Muziek
Affiliatie: Zaakvoerder BVBA Epigon
Samenvatting:
Mauro Pawlowski is een Belgische muzikant van Pools-Italiaanse afkomst. Hij werkte reeds samen met theatermakers, modeontwerpers, performance artiesten, beeldend kunstenaars, choreografen, schrijvers en cineasten. Hij componeerde muziek voor theater-, dans- en literaire producties van o.a. FroeFroe, Theater Stap, Zuidpool theater, VRT, VTM. Daarnaast is hij regelmatig te gast als muzikant bij projecten van uiteenlopende genres, met o.a. Roland Van Campenhout, Kris de Bruyne, Jan De Smet, Flat Earth Society, Spectra Ensemble en dEUS en heeft hij een wekelijkse column in HUMO. Als artistieke kameleon incarneert hij het Do-It-Yourself-principe en houdt hij zichzelf in een constante staat van beweging.
Opleiding:
Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (1989)
Prijzen:
Vlaamse Cultuurprijs voor Muziek (2004)
Mauro Pawlowski
Kunsten
Muziek
Chris Peeters
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2022
Chris Peeters
Technische wetenschappen
François Peeters
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2011
Discipline: Natuurkunde
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Fysica (UAntwerpen)
Samenvatting:
fysicus
Activiteiten:
Gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen
Discipline:
fysicus, gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen
François Peeters
Natuurwetenschappen
Natuurkunde
Jean Poesen
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2009
Titel: Prof. dr.
Discipline: Geografie
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Aard- en Omgevingswetenschappen (KU Leuven)
Samenvatting:
Geomorfologie, bodemerosie, bodemdegradatie, desertificatie, hydrologie, erosiebeheersing, bodem- en waterconservatie, landgebruiksveranderingen, experimentele geomorfologie, geografie van ontwikkelingslanden.
Activiteiten:
Bevoegdverklaard navorser (1984), onderzoeksleider (1993), onderzoeksdirecteur (1995) FWO; hoogleraar (1994), buitengewoon hoogleraar (1999), gewoon hoogleraar en onderzoeksgroepvoorzitter Fysische en Regionale Geografie (2000) KU Leuven; gastprofessor (1994) in de vakgroep Bodembeheer en -hygiëne UGent; gasthoogleraar (2007) VUB.
Opleiding:
Dr. Wetenschappen (1983) KU Leuven; Dr.Sc. Soil Science and Geomorphology (2009), universiteit Wolverhampton (UK).
Prijzen:
Prijs World Conservation Strategy (1984) WWF België, Conservation Award (1984) British Conservation Foundation, laureaat reisbeurzenwedstrijd (1984), Dr. J. Savat Prijs voor fysische geografie (1985), Wiley Award voor beste paper (1994) British Geomorphological Research Group.
Discipline:
Geomorfologie
Lidmaatschap:
Werkend lid Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen; lid Nationale Comités Bodemkunde en IGBP-Global Change, World Association of Soil and Water Conservation, International Association of Geomorphologists, International Union of Soil Science, International Geographical Union, Réseau Erosion, Soil and Water Conservation Society (VS), Belgian Association for Geographical Studies, Belgian Soil Science Society; stichtend lid European Society of Soil Conservation; voorzitter Belgian Association of Geomorphology; vice-voorzitter COST Action Soil Erosion under Global Change.
Jean Poesen
Natuurwetenschappen
Geografie
Lucien Posman
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2009
Discipline: Muziek
Compositie
Samenvatting:
Componist en hoofddocent compositie en muziekschriftuur aan het Koninklijk Conservatorium Gent. Was stichter van Componisten Archipel Vlaanderen (ComAV) en artistiek verantwoordelijke van de concertzaal De Rode Pomp in Gent.
Activiteiten:
Hoofddocent Koninklijk Conservatorium - Hogeschool Gent
Opleiding:
Studeerde muziektheorie en compositie aan het Koninklijk Conservatorium Gent, contrapunt en fuga aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium Antwerpen.
Prijzen:
Muizelhuisprijs voor Kamermuziek (1988), Prijs van de Gentenaar (1993), Fuga Trofee (2002), Prijs voor Nieuwe Muziek Provincie Oost-Vlaanderen (2010).
Lidmaatschap:
Stichter en voorzitter ComAV (Componisten Archipel Vlaanderen); medewerker vzw De Verenigde Cultuurfabrieken.
Lucien Posman
Kunsten
Muziek, Compositie
Danny Praet
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2012
Discipline: Godsdienstwetenschappen
Wijsbegeerte
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap (UGent)
Samenvatting:
Antiek geesteshistoricus
Activiteiten:
Hoogleraar Universiteit Gent
Opleiding:
Klassieke Filologie Wijsbegeerte
Discipline:
antieke geschiedenis
Danny Praet
Menswetenschappen
Godsdienstwetenschappen, Wijsbegeerte
Walter Prevenier
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1985
Discipline: Middeleeuwen (500-1500)
Samenvatting:
Historicus bedrijvig in de oorkondenleer, de paleografie en de sociale geschiedenis van de late Middeleeuwen.
Activiteiten:
Docent (1965), gewoon hoogleraar (1971), decaan faculteit Letteren en Wijsbegeerte (1984-86), emeritus (1999) RUG; buitengewoon hoogleraar VUB. Gasthoogleraar aan de universiteiten van Utrecht, California (Berkeley), Rutgers (New Jersey), Penn (Philadelphia), Columbia (New York), princeton='' en='' california='' (ucla).='' td=''> Ere-secretaris Koninklijke Commissie voor Geschiedenis; ere-voorzitter (1996) Commission internationale de Diplomatique; lid Academia Europaea te Cambridge (VK), Institute for Advanced Study (Princeton); corr. lid Medieval Academy of America (Cambridge, Mass.), Royal Historical Society (Londen); buitenl. lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
Opleiding:
Dr. Letteren en Wijsbegeerte, groep Geschiedenis (1962) RUG.
Prijzen:
Prijs voor geschiedenis provincie Oost-Vlaanderen (1958), laureaat reisbeurzenwedstrijd (1960), laureaat KAWLSK (1960), Herman Vanderpoortenprijs (1990), prijs Anton Bergmann (2000-04).
Ordes:
Officier in de Leopoldsorde; commandeur in de Kroonorde; Burgerlijke Medaille eerste klasse; Burgerlijk Kruis eerste klasse; ereburger gemeente Zelzate.
Walter Prevenier
Menswetenschappen
Middeleeuwen (500-1500)
Erelid
Filip Rathé
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2011
Discipline: Muziek
Compositie
Samenvatting:
componist/dirigent
Filip Rathé
Kunsten
Muziek, Compositie
Paul Robbrecht
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2005
Discipline: Architectuur
Affiliatie: Verbonden aan Robbrecht en Daem architecten
Samenvatting:
Architect, centraal in zijn werk staat de architectonische cultuur, architectuur in conversatie met beeldende kunsten, wetenschap en muziek. Samen met Hilde Daem richtte hij in 1975 de architectuurstudio Robbrecht-Daem op in Gent.
Activiteiten:
Docent (1992) Sint-Lucas Gent en UGent.
Opleiding:
Studies Architectuur Sint-Lucas Gent.
Prijzen:
Godecharleprijs (1978), Grote Prijs van Rome (1979), Vlaamse Cultuurprijs voor Architectuur (1997), Cultuurprijs van de KU Leuven (2001).
Lidmaatschap:
Lid van Centro Palladio Vicenza, Italië.
Paul Robbrecht
Kunsten
Architectuur
Marc Ruyters
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2010
Discipline: Kunstkritiek
Samenvatting:
kunstjournalist
Marc Ruyters
Kunsten
Kunstkritiek
Herman Sabbe
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1999
Discipline: Musicologie
Samenvatting:
Musicoloog met nadruk op de muziek van de 20ste eeuw, cellist.
Activiteiten:
Hoogleraar (1993), gewoon hoogleraar (1999) UGent; professor (1999) ULB.
Opleiding:
Dr. Rechten (1960), dr. Kunstgeschiedenis (1975) RUG.
Prijzen:
Van der Muerenprijs KAWLSK (1976), Crescendo-Prijs van de Muziekraad voor Vlaanderen (1990).
Lidmaatschap:
Lid van het wereldcomité van de IDEAMA, mede-oprichter en redacteur INTERFACE - Journal of New Music Research.
Herman Sabbe
Kunsten
Musicologie
Erelid
Niceas Schamp
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1990
Eretitel: baron
Discipline: Organische chemie
Samenvatting:
Scheikundige, actief in de organische chemie (organische halogeenderivaten, aroma- en smaakcomponenten in voedingsmiddelen, bio-actieve natuurproducten uit planten en schimmels) en milieu­chemie (geurhinder, VOCs).
Activiteiten:
Gewoon hoogleraar (1966), voorzitter vakgroep Organische Chemie, faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen (1966) RUG.
Opleiding:
Dr. Scheikunde (1963).
Prijzen:
Stas-Springprijs (1963), laureaat reisbeurzenwedstrijd (1963), laureaat KAWLSK (1965), reisbeurs Rotary Club (1965), Breckpotprijs van de Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging (1982).
Discipline:
Organische Chemie
Lidmaatschap:
Secretaris-generaal (1975-86) en ondervoorzitter (1988-96) van de Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging; lid Royal Society of Chemistry, American Chemical Society, Institute of Food Technologists, American Pollution Control Association, Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging; voorzitter Wetenschappelijke Raad van INTAS (1993-96).
Niceas Schamp
Natuurwetenschappen
Organische chemie
Erik Schokkaert
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2012
Titel: Prof. dr.
Discipline: Economie
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (KU Leuven)
Samenvatting:
Erik Schokkaert is als gewoon hoogleraar verbonden aan het Departement Economie van de KULeuven en was in het verleden onderzoeksdirecteur van CORE en gastprofessor aan de London School of Economics, de Université catholique de Louvain, Universidad ICESI (Cali, Colombia) en de Universiteit Antwerpen. Hij is voorzitter van de stuurgroep van Metaforum, de interdisciplinaire denktank van de K.U.Leuven. Hij is lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. In 2005 was hij titularis van de Francqui-Leerstoel aan de Universiteit van Antwerpen. In zijn publicaties probeert hij een denkkader te ontwikkelen om beleidsmaatregelen te evalueren (vooral in het domein van gezondheidszorg en sociale zekerheid) in het licht van verschillende opvattingen over rechtvaardigheid en over de inhoud van het begrip “sociale welvaart”. Speciale aandacht gaat daarbij naar de meting van het individuele welzijn en naar de definitie van de grenzen van de eigen verantwoordelijkheid. Hij is chief editor van Economics and Philosophy. Samen met Wulf Gaertner schreef hij een boek over Empirical Social Choice: Questionnaire-Experimental Studies on Distributive Justice (Cambridge University Press, 2012). Hij is als expert opgetreden in verschillende (Belgische en Nederlandse) adviescommissies voor de beoordeling van beleidsmaatregelen in het domein van de gezondheidszorg en hij maakt deel uit van de Academische Raad voor de Pensioenhervorming.
Activiteiten:
Gewoon hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven; Francquileerstoel 2005
Discipline:
Welvaarts- en gezondheidseconoom
Erik Schokkaert
Menswetenschappen
Economie
Liliane Schoofs
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2010
Discipline: Dierwetenschappen
Cel- en moleculaire biologie
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Biologie (KU Leuven)
Samenvatting:
biologe
Activiteiten:
Gewoon hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven
Discipline:
Genomica
Liliane Schoofs
Natuurwetenschappen
Dierwetenschappen, Cel- en moleculaire biologie
Johan Schoukens
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2009
Discipline: Elektrotechniek
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Elektriciteit (VUB)
Samenvatting:
Modelleren vanaf experimentele gegevens: identificatie van lineaire en niet-lineaire systemen, systeem- en regeltechniek, signaalverwerking.
Activiteiten:
Hoogleraar (2000), gewoon hoogleraar (2002) VUB; bijzonder gasthoogleraar (2006) KU Leuven.
Opleiding:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1980), dr. ir. (1985), aggregaat Hoger Onderwijs (1990) VUB.
Leerstoelen:
Fellow IEEE, Francquileerstoel ULB (2006-2007), Methusalem-laureaat (2007).
Johan Schoukens
Technische wetenschappen
Elektrotechniek
Manfred Sellink
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2023
Titel: Prof. dr.
Discipline: Kunstgeschiedenis
Affiliatie: Verbonden aan het Museum voor Schone Kunsten Gent
Manfred Sellink
Kunsten
Kunstgeschiedenis
Bert Sels
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2021
Titel: Prof. dr. ir.
Discipline: Scheikunde
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Chemie (KU Leuven)
Samenvatting:
Specialist op het gebied van verduurzamen van de chemische industrie met bijzondere aandacht voor get gebruik van hernieuwbare grondstoffen en katalyse.
Activiteiten:
Co-founder (2008) European Research Institute of Catalysis (ERIC) Secretary (2008 - 2011) Dutch Zeolite Association (DZA) Board Member (2008 - 2016) Catalysis Commission of the International Zeolite Association (IZA) Distinguished Evaluator (since 2012) European Research Council (ERC) Elected Council Member (2014 - 2018) Research Council of the Catholic University Leuven / Belgium Division Head (since 2015) Division Bio-refinery and Sustainable Chemistry / Catholic University Leuven International Board Member (2015 - 2021) ChemCatChem (Wiley) International Board Member (since 2015) ChemSusChem (Wiley) Afdelingshoofd (2016 - 2018) Center for Surface Chemistry and Catalysis (COK) / Catholic University Leuven / Belgium Co-Chair (since 2017) Catalysis Commission of the International Zeolite Association (IZA) Associate Editor (since 2017) ACS Sustainable Chemistry & Engineering https://pubs.acs.org/journal/ascecg Elected Member of the European Academy of Sciences and Arts (since 2018) Co-founder and Board Member (since 2018) of the KULeuven Spin-Off Company ZEOPORE http://www.zeopore.com/ Consortium Head and Coordinator (since 2019) of the valorization consortium BIOCON Steering committee member (since 2019) TRANSFARM, supporting KU Leuven research groups to scale up their lab expertise to pilot scale in the broad area of circular bio-economy. https://set.kuleuven.be/over-ons/groepsdiensten-en-faciliteiten/transfarm Spokesman and coordinator (since 2019) Biomot I Research Trajectory of the Flanders Industry Innovation Moonshot 2020-2040. https://moonshotflanders.be/moonshot/ Head and coordinator of the Steering committee (since 2020) New `Center for sustainable chemistry' at KULeuven (ongoing) Founder and Head (since 2020) of the Center for Sustainable Catalysis and Engineering (CSCE) / Catholic University Leuven / faculty of Bioscience Engineering / Department Molecular and Microbiological Sciences (M2S) / Belgium Elected member (2021) Academia Europaea
Opleiding:
Master in Bioscience Engineering (Chemistry) with great Distinction, Faculty of Bioscience Engineering / Department Interphase Chemistry / Center for Surface Chemistry and Catalysis (COK) / Catholic University Leuven / Belgium (1995) PhD in Bioscience Engineering (Chemistry), Faculty of Bioscience Engineering / Department Interphase Chemistry / Center for Surface Chemistry and Catalysis (COK) / Catholic University Leuven / Belgium (2000) Postdoctoral research position at KULeuven / Belgium, and visiting researcher BASF (with Ulrich Müller) Ludwigshafen / Germany (2000-2003) Postdoctoral position (funded by FWO), Faculty of Bioscience Engineering / Center for Surface Chemistry and Catalysis (COK) / Catholic University Leuven / Belgium (2003-2005) Gastdocent (2003-2005) KU Leuven Visiting Researcher University of Cape Town / South Africa in the frame of the Flemish - South African Bilateral Research Agreements (2004) Docent (2005 -2008) KU Leuven Hoofddocent (2008-2011) KU Leuven Hoogleraar (2012-2014) KULeuven Gewoon hoogleraar (2015-.) KULeuven Visiting Professor Chinese Academy of Sciences, Guangzhou / China (2018-2021)
Prijzen:
1st price of the Royal Flemish engineers community (1996) KVIV / Belgium. 1st price international DSM chemistry award (2001), Kerkrade / The Netherlands. Awarded for Management and Chemical Education: Post-Doc Forum, BASF Ludwigshafen / Germany (2001) Awarded for the BASF Summer School on Catalysis, BASF Ludwigshafen / German (2002) The `Incentive Award (2005)', Société Chimie Belge, Brussels / Belgium 33rd Annual British Zeolite Association Lecture Award (2010), Southampton / UK Membership of the American Chemical Society (ACS) (2010) 10 Gold to Gold Open Access awards of the Royal Society of Chemistry (since 2014) The `Green Chemistry' Award (2015), La Rochelle, France. Membership (Fellow) of the Royal Chemical Society (RCS) (since 2015) Listed in the global Clarivate Highly Cited Researchers (2021)
Bert Sels
Natuurwetenschappen
Scheikunde
Alexander Sevrin
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2012
Titel: Prof. dr.
Discipline: Natuurkunde
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Fysica (VUB)
Samenvatting:
Elementaire deeltjesfysicus (theoreticus) waarbij de zoektocht naar een consistente kwantummechanische beschrijving van de zwaartekracht een centrale rol speelt in het onderzoek. Hiernaast zijn er eveneens belangrijke onderzoeksinitiatieven die zowel in de kosmologie als in de fenomenologische aspecten van de hoge-energiefysica te situeren zijn;
Activiteiten:
Gewoon hoogleraar Vrije Universiteit Brussel Gasthoogleraar aan de universiteiten van Antwerpen en Leuven; Vice-directeur van de Internationale Solvay Instituten voor Fysica en Chemie; Lid van de Raad van Bestuur van de Francqui Stichting
Prijzen:
Prijs van de Onderzoeksraad van de KU Leuven (1992); Scientific Prize of the Belgian Physical Society (1986)
Discipline:
fysicus, gewoon hoogleraar Vrije Universiteit Brussel
Leerstoelen:
Gasthoogleraar aan de Universiteit Antwerpen (2011-heden); gasthoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven (2011-heden); Collaborateur Scientifique aan de Université Libre de Bruxelles in de groep Physique Mathématique des Interactions Fondamentales (1996-heden).
Lidmaatschap:
Voorzitter Vlaamse Wetenschappelijke Stichting (2011-heden); Bestuurder van de Francqui Stichting (2002-heden); Bestuurder van de Belgian Physical Society (2001-heden); lid van het National Committee for Pure and Applied Physics (2009-heden); lid van het National Selection Committee for CERN Fellows
Alexander Sevrin
Natuurwetenschappen
Natuurkunde