Leden

Nl

De Academie is een genootschap van excellente wetenschappers, kunstenaars en bedrijfsleiders. Leden van de Academie worden voor het leven benoemd en treden toe tot één van de vier klassen: Natuurwetenschappen, Menswetenschappen, Kunsten, Technische wetenschappen. De leden van de Academie vergaderen frequent in het Paleis der Academiën en bespreken er actuele evoluties in de samenleving vanuit interdisciplinair perspectief. De Academie onderhoudt banden met gerenommeerde experten die verkozen zijn tot buitenlandse leden. Men kan niet kandideren voor lidmaatschap van de Academie. Na voordracht door drie peters of meters binnen de Academie worden de nieuwe leden verkozen.

Renaat Gijbels
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1997
Titel: Em. prof. dr.
Discipline: Materiaalkunde
Samenvatting:
Methodologie, numerieke modelling en fundamentele aspecten van nucleaire sporenanalyse en anorganische massaspectrometrie met toepassing op onderzoek van o.a. geavanceerde materialen. Gebruik van microbundel analysetechnieken voor micro-analyse en toepassing op o.a. complexe microkristallen en nanodeeltjes, met inbegrip van de interactie van elektronen, ionen en fotonen met vastestofoppervlakken. Numerieke modellering van lage-temperatuur plasma's, en van plasma's door laser-vaste stof interactie, in samenwerking met Annemie Bogaerts
Activiteit:

werkleider (1969-73) Interuniversitair Instituut voor Kernwetenschappen; gewoon hoogleraar (1974), voorzitter faculteit Wetenschappen (1987-89) UIA.

NATO Postdoctoral Fellowship (1968).

Opleiding:
Dr. Wetenschappen (1965). Onderzoeker (1961),
Prijzen:
Stas-Springprijs (1965), laureaat KAWLSK (1966), reisbeurzenwedstrijd (1967-68), prijs van de Vlaamse Chemische Vereniging (1971), medaille van verdienste stad Gent (1974), Louis Gordon Memorial Award (1978), Spectrochimica Acta Atomic Spectroscopy Award (1995, 1997, 2003).
Renaat Gijbels
Natuurwetenschappen
Materiaalkunde
Robert Gobin
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1994
Discipline: Werktuigkunde
Elektrotechniek
Samenvatting:
Machineonderdelen, tandwielen, mechanische precisiemeettechniek, mechanische productietechnieken, computergesteund ontwerpen en biomechanica.
Activiteit:
Achtereenvolgens assistent, assistent met leeropdracht, werkleider, lector, docent, hoofddocent, hoogleraar (1960-2000) KU Leuven; gasthoogleraar GroepT Leuven.
Opleiding:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1960).
Ordes:
Commandeur in de orde van Leopold II, officier in de Leopoldsorde, officier in de Kroonorde.
Robert Gobin
Technische wetenschappen
Werktuigkunde, Elektrotechniek
Erelid
Walter Gomes
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1989
Titel: Prof. dr.
Discipline: Scheikunde
Samenvatting:
Fysico- en elektrochemicus werkzaam op het gebied van de halfgeleiderelektrochemie, foto-elektrochemie, vaste-stofchemie, heterogene katalyse en etsen.
Activiteit:

Docent (1975), gewoon hoogleraar (1981), directeur Laboratorium voor Fysische Scheikunde (RUG),emeritus gewoon hoogleraar, vanaf 2002

Lid International Society of Electrochemistry, Bunsengesellschaft für Physikalische Chemie, Electrochemical Society, European Photochemistry Association.

European Research Associates-beurs (1958), Atholl McBean Postdoctoral Fellowship (VS) (1966).

Opleiding:

Dr. Scheikunde (1962), geaggregeerde Hoger Onderwijs (1972).

 

Prijzen:
Stas-Springprijs (1963), laureaat KAWLSK (1971), Frans Van Cauwelaertprijs voor Wetenschappen (1974).
Ordes:

Commandeur in de Kroonorde Grootofficier in de Leopoldsorde

Walter Gomes
Natuurwetenschappen
Scheikunde
Erelid
Derrick Gosselin
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2004
Titel: Prof. dr. ir.
Discipline: Technische wetenschappen
Economie
Affiliatie: Verbonden met de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (UGent)
Voorzitter van het SCK-CEN
Gouverneur van het Koninklijke Hoger Instituut voor Defensie
Associated with the Oxford Martin School (University of Oxford)
Ondervoorzitter van het von Karman Instituut voor Stromingsdynamika
Verbonden met het Green Templeton College (University of Oxford)
Samenvatting:
Onderzoek naar besluitvorming op lange termijn (futures studies) in onzekere, complexe en turbulente omgevingen met als toepassingsdomein de intersectie tussen maatschappij en technologie.
Activiteit:

Voorzitter: Studiecentrum voor Kernenergie (SCK), European Corporate Security Association (ECSA), Oxford University Belgo-Luxembourgish Society (OUBLS); Ondervoorzitter: Von Karman Instituut voor Stromingsdynamica (VKI), Belgonucleaire NV;
Bestuurder: Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID), World Energy Council (WEC) België, PMV-TINA Fonds voor Industriële Transformatie en Innovatie, ; Academische functies: gewoon hoogleraar (UGent), directeur-oprichter Instituut voor Toekomstverkenning (UGent), voorzitter adviesraad FEB (UGent), associate fellow Green Templeton College (Oxford), associate fellow Oxford Martin School (Oxford).
Bedrijfsfuncties: Lid directiecomité Alcatel Bell (1994-1998); Vice President Marketing & Business Development voor Noord en Centraal Europa bij Alcatel (1998-2002); Executive Vice President Energy International bij Suez (2002-2006); Group Senior Vice President Strategy & Sustainable Development bij GDF Suez (2007-2009).
Academische functies: Hoofddocent Flanders Business School/KU Leuven (1992-2003), docent KMS (2003-2016), associate fellow Institute for Science Innovation & Society (InSIS) (Oxford) (2006-2010); Overheidsmandaten: Kabinetschef Vlaamse minister-president (2009-2012), regeringscommissaris IWT (2010-2012), lid Raad der Wijzen VIA (2009-2011), auteur Nieuw Industrieel Beleid voor Vlaanderen (2011), lag mee aan de basis van het TINA fonds en Flanders Care; lid Economische Kring Koning Boudewijn Stichting (1988-1993), Adviseur voor de Buitenlandse Handel van België (1995-2013), lid raad van bestuur Euro-Case (2007-2010), lid Global Future Councils van het World Economic Forum (WEF) (2008-2015).

Lidmaatschap:
Academisch: Member Academia Europaea (MAE), Fellow Royal Society of Arts (FRSA), Member of merit van de Royal Academy of Sciences of Jordan, Fellow Hogenheuvel College KU Leuven; Professioneel: Fellow Institute for Engineering and Technology (FIET), Fellow International Academy of Management (FIAM); Senior Member IEEE.

Opleiding:
Universiteit Gent: burgerlijk elektrotechnisch ir. (1982), burgerlijk bedrijfskundig ir. (1984), dr. economische wetenschappen (2002); Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie: auditeur, hogere studies veiligheid en defensie (2017); postgraduaten: INSEAD (AMP95), London Business School (IEP), University of Oxford (Saïd Business School, Green Templeton College), Harvard University.
Prijzen:
Member of Merit van de Royal Academy of Sciences of Jordan (2018), Huldepenning voor sociale toewijding (2017), Erekabinetschef van de Minister-president, Ereadvisieur voor de Buitenlandse Handel van België.
Ordes:
Grootofficier in de Kroonorde (2018), Commandeur (2013) en Officier (2007) in de Leopoldsorde, Officier in de Orde van Leopold II (1998), Chevalier de la Légion d'Honneur (2009) (Frankrijk), Officier de l'Ordre des Palmes Académiques (2015) (Frankrijk).
Derrick Gosselin
Technische wetenschappen
Technische wetenschappen, Economie
Inge Govaere
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2016
Titel: Prof. dr.
Discipline: Recht
Affiliatie: Verbonden met de Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht (UGent)
Verbonden met het Europa College
Samenvatting:
Specialisatie EU recht; Autonome EU Rechtsorde, EU Externe betrekkingen, EU handelsverwante aspecten van intellectuele eigendomsrechten; Interne Markt
Activiteit:
Hoogleraar EU Recht aan de UGent. Directeur, Ghent European Law Institute (G.E.L.I.). Director, European Legal Studies Department, College of Europe.
Opleiding:
Phd in Law (E.U.I., 1994)
Inge Govaere
Menswetenschappen
Recht
Guy Haemers
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1992
Discipline: Materiaalkunde
Samenvatting:
Corporate Vice-President Bekaert Advanced Materials (1997-2000), Group Business Development (2000-2001), Group Business Development & Technology (2001-2005); Managing director Inventures-Group Europe (2002-heden); lid executive commitee Bekaert Group; bestuurslid Bekaert North America (1991-2005).
Activiteit:
Gastprofessor Vlerick Leuven Gent Management School (2003-2007).
Opleiding:
Burgerlijk ingenieur metaalkunde (1970) RUG; MSc. Technische Hochschule Hannover (1971).
Lidmaatschap:
Onderzoeksfunctie in het Research Centre (1971-1976), Head Metallurgical Research of the Bekaert Group (1976-1982), Vice President Strategic Raw Materials (1982-1988), Vice President Corporate Purchasing (1988-1991), Vice President R&D and New Activities (1991-1997). Lid EURAB (1997-2002); voorzitter EIRMA (European Industrial Research Management Association) (1998-2001); Managing director van Haemers Drapier en Partners (2006); beheerder van verscheidene venootschappen.
Guy Haemers
Technische wetenschappen
Materiaalkunde
Erelid
Karin Hanssen
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2016
Discipline: Beeldende kunsten
Samenvatting:
Beeldend kunstenaar en onderzoeker van het hergebruiken van fotografische beelden uit het verleden als bronnenmateriaal voor schilderijen; gender en kunst: onderzoeker en actieve promotor van vrouwelijke beeldende kunstenaars werkzaam vanuit België.
Opleiding:
2016 PhD in the arts, Universiteit Antwerpen 1993 Master of arts, National Higher Institute of Fine Arts, Antwerpen 1990 Bachelor of arts, painting, Royal Academy of Fine Arts, Antwerpen 1986 Diploma Hoger Kunstonderwijs, Tekenkunst KASKA, Antwerpen 1981 Professionele Bachelor teacher Germanic Languages, Sted. Normaalschool, (AP Hogeschool) Antwerpen
Karin Hanssen
Kunsten
Beeldende kunsten
Dirk Heirbaut
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2014
Titel: Prof.
Discipline: Recht
Middeleeuwen (500-1500)
Affiliatie: Verbonden met de Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht (UGent)
Samenvatting:
Vergelijkende geschiedenis van het recht
Activiteit:
gewoon hoogleraar rechtsgeschiedenis
Opleiding:
Lic Hist, LIc Jur, Dr.
Prijzen:
Eike von Repgowprijs 2014
Discipline:
rechtsgeschiedenis
Dirk Heirbaut
Menswetenschappen
Recht, Middeleeuwen (500-1500)
Wim Henderickx
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2015
Discipline: Muziek
Compositie
Samenvatting:

Componist, compositiedocent Conservatoria Antwerpen en Amsterdam en percussionist.

Activiteit:
Componist, Docent compositie aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen, Docent compositie aan het Conservatorium van Amsterdam, Hoofddocent van de jaarlijkse compositiestage SoundMine bij Musica in Neerpelt
Opleiding:
Eerste prijzen percussie, muziekanalyse, contrapunt, fuga en compositie aan het Conservatorium van Antwerpen, Master diploma compositie aan het Conservatorium van Antwerpen, Sonologiestudies aan het Ircam in Parijs en aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag
Prijzen:
Prijs A. De Vleeshouwer van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen (1988), Jeugd- en Muziekprijs Vlaanderen (1989), Internationale Compositieprijs Vlaanderen - Québec (1993), Driejaarlijkse Prijs Eugène Baie I van de provincie Antwerpen (1999), Laureaat van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor de Kunsten (2002), Genomineerd voor de Vlaamse Cultuurprijzen door de minister van Cultuur (2006), Lifetime Achievement Award van geboortestad Lier (2011)
Wim Henderickx
Kunsten
Muziek, Compositie
Kris Heyde
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1996
Titel: Em. prof.
Discipline: Exacte wetenschappen
Natuurkunde
Affiliatie: Verbonden met de Vakgroep Fysica en Sterrenkunde (UGent)
Samenvatting:
Theoretische studie van de opbouw van de atoomkern en de onderliggend structuur en dit in een sterke uitwisseling met de experimentele onderzoeksgroepen in dit onderzoeksgebied. Correlaties tussen protonen en neutronen spelen een heel belangrijke rol bij het vormen van een aantal elementaire excitatiemodes. Onderzoek omtrent vormcoexistentie in atoomkernen, vooral in exotische atoomkernen, vormt een hoogst actueel onderwerp wereldwijd.
Activiteit:
Docent (1981), hoogleraar (1989), gewoon hoogleraar (1994) RUG; directeur-diensthoofd Laboratorium voor Kernfysica (1992), voorzitter Vakgroep Subatomaire en Stralingsfysica (1993 tot 2006) RUG. Scientific Associate bij CERN, september 1998-maart 1999, Prof. em. sinds oktober 2007.
Opleiding:
Dr. Natuurkunde (1968), geaggregeerde Hoger Onderwijs.
Prijzen:
Recipient van de "Belgan Francqui Chair 2003-2004" aan de faculteit Wetenschappen van de KULeuven. Fellow of the American Physical Society - 2006
Ordes:
Grootofficier in de orde van Leopold II, 2010 Commandeur in de Kroonorde Albert II 2010
Discipline:
Kerfysica
Leerstoelen:
Francquileerstoel KU Leuven (2003-04).
Lidmaatschap:
Lid Scientific Committee van het Cyclotron aan de UCL, Isolde Scientific Committee (CERN), Genève, Belgian Committee for Nuclear Physics, Programme Advisory Committee van het Kernfysisch Versneller Instituut te Groningen, American Physical Society.
Kris Heyde
Natuurwetenschappen
Exacte wetenschappen, Natuurkunde
Hilde Heynen
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2009
Titel: Prof.
Discipline: bouwkunde
Affiliatie: Verbonden met het Departement Architectuur (KU Leuven)
Samenvatting:
Architectuurtheorie, onderzoek naar moderniteit, modernisme en geslacht in de architectuur.
Activiteit:
Burgerlijk ingenieur-architect (1981), M.Sc. Filosofie (1982), dr. ir. (1988) KU Leuven.
Activiteit:
Docent (1995), hoogleraar (2002), gewoon hoogleraar (2005), voorzitter (2008) Departement Architectuur en ruimtelijke ordening KU Leuven; gastdocent (2003) RMIT, Melbourne.
Leerstoelen:
Paul Getty Post-doctoral Fellow in the History of Art and the Humanities (1994); Research fellowship (2007-2008) Radcliffe Institute for Advanced Studies, Harvard (VS).
Lidmaatschap:
Lid van verscheidene journal editorial boards, waaronder The Journal of Architecture; stichtend lid Nethca (Network for Theory, History and Criticism of Architecture); lid en voorzitter Raad van de European Association of Architectural Education; lid Onder­zoeksraad (2005-2008) KU Leuven; stichtend lid en voorzitter nominating committee van het European Architectural History Network.
Hilde Heynen
Technische wetenschappen
bouwkunde
Hugo Heyrman
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1993
Titel: Dr.
Discipline: Beeldende kunsten
Samenvatting:
Beeldend kunstenaar, in hoofdzaak schilder, pionier in nieuwe media. In de jaren ’60 maakt Heyrman naam met acties, happenings, pop-art, nieuw realisme en filmexperimenten. Vanuit deze rebelse houding richt hij (vanaf 1974) zijn aandacht tot zijn eerste liefde, de schilderkunst.
Activiteit:
Schilderkunst, Nieuwe media, werkt onder de kunstenaarsnaam Dr. Hugo Heyrman. Hij schildert vormen van tijd, beelden met een ingebouwde aandacht voor de factor tijd, de vierde dimensie in kunst. Hij introduceert de termen en concepten: ''Tele-synesthesia'' en ''Post-ego''. Beide theorieën werden gepubliceerd in de ''Encyclopedia of Postmodernism'', Londen en New York: Routledge, 2001.
Opleiding:
Studeerde aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium Antwerpen, Koninklijke Academie en het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten Antwerpen en aan het Rijkshoger Instituut voor Kernenergie, Mol. Doctor in de kunstwetenschappen (als eerste in België 1995) aan de Universiteit van La Laguna, Spanje.
Prijzen:
1975 Prijs voor Schilderkunst Burgemeester Camille Huysmans, Antwerpen 1975 Laureaat - Prijs Jonge Belgische Schilderkunst, Brussel 1978 Prijs van het Publiek - Europaprijs voor Schilderkunst van de Stad Oostende 1979 Prijs voor Schilderkunst, Provincie Antwerpen 2001 . Culture 2001- Eervolle vermelding - Award voor beste Belgische culturele/artistieke internetsite, Brussel
Ordes:
Officier in de Leopoldsorde
Lidmaatschap:
Lid van de Europese Vereniging voor Virtuele Realiteit.
Hugo Heyrman
Kunsten
Beeldende kunsten
Charles Hirsch
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1994
Titel: Prof.
Discipline: Mechanica
Luchtvaart- en ruimtetechniek
Affiliatie: Verbonden met de Vakgroep Toegepaste Mechanica (VUB)
President van NUMECA International
Samenvatting:
Onderzoek over numerieke stromingsdynamica, turbulentie, ontwikkeling en toepassing van windenergie, stromingsmachines.
Activiteit:
Hoogleraar (1969), hoofd departement Stromingsleer, VUB.
Opleiding:
Burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (1961), lic. Fysica (1962), dr. Toegepaste Wetenschappen (1969) ULB.
Prijzen:
Tweejaarlijkse prijs Iwan Åkerman (1994);
Discipline:
Numerieke stromingsdynamica
Eredoctoraat:
Dr. h.c. St. Petersburg State Technical University, Rusland.
Leerstoelen:
Francquileerstoel RUG (1979), nominatie NAVAIR Research Chair, Naval Postgraduate School, Monterey (VS) (1985-86).
Lidmaatschap:
Voorzitter Propulsion and Energetics Panel (PEP) of AGARD (1982-84), European Research Community on Flow, Turbulence and Combustion (1988-94); editor-in-chief of John Wileys Series on Computational Methods in Applied Sciences; European editor of the International Journal of CFD; lid ASME, AIAA.
Charles Hirsch
Natuurwetenschappen
Mechanica, Luchtvaart- en ruimtetechniek
Johan Hofkens
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2010
Titel: Prof. dr.
Discipline: Meet- en visualisatietechnieken
Affiliatie: Verbonden met het Departement Chemie (KU Leuven)
Samenvatting:
scheikundige
Activiteit:
Gewoon hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven
Discipline:
chemicus, fotochemie
Johan Hofkens
Natuurwetenschappen
Meet- en visualisatietechnieken
Monica Höfte
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2009
Discipline: Plant- en gewaswetenschappen
Affiliatie: Verbonden met de Vakgroep Gewasbescherming (UGent)
Samenvatting:
Fytopathologie, controle en genetische diversiteit van pathogenen, resistentiemechanismen, rol van plantenhormonen in plant-pathogeen-interacties.
Activiteit:
onderzoeker Laboratoire de Biologie Microbienne (1994-1995) universiteit Lausanne.
Opleiding:
Bio-ingenieur (1984), dr. ir. (1990). Professor (1997) UGent;
Lidmaatschap:
Lid commissie Dieren- en plantenfysiologie FWO, commissie Agronomie, zootechnie et biotechnologie FNRS, wetenschappelijke raad Phytofar en ILVO, Scientific Advisory Committee IPBO; bestuurslid Genootschap plantenproductie en ecosfeer KVIV; lid editorial board van verscheidene journals.
Monica Höfte
Technische wetenschappen
Plant- en gewaswetenschappen
Annick Hubin
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2013
Titel: Prof. dr. ir.
Discipline: Technische wetenschappen
Materiaalkunde
Affiliatie: Verbonden met de Faculteit Ingenieurswetenschappen (VUB)
Samenvatting:
scheikundig en metallurgisch ingenieur, doctor in de ingenieurswetenschappen
Activiteit:
Gewoon hoogleraar Vrije Universiteit Brussel
Discipline:
scheikundig ingenieur, gewoon hoogleraar Vrije Universiteit Brussel
Annick Hubin
Technische wetenschappen
Technische wetenschappen, Materiaalkunde
Bernard Huys
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1980
Discipline: Musicologie
Samenvatting:
Musicoloog, gespecialiseerd in de muziekbibliotheconomie.
Activiteit:
Bibliothecaris (1960), hoofd muziekafdeling (1970), hoofd Departement Historische Verzamelingen (1994) Koninklijke Bibliotheek Albert I, Brussel; docent (1964) Hoger Sint-Lucas­instituut Brussel.
Opleiding:
Dr. Rechten (1958), lic. Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis (1967).
Prijzen:
Edward De Vynckprijs (1956).
Lidmaatschap:
Bestuurslid Vereniging voor Muziekgeschiedenis van Antwerpen; vice-voorzitter Belgische Vereniging voor Muziekwetenschap; gewezen voorzitter Belgisch comité RILM, Stephan De Jonghestichting vzw; lid uitvoerend comité en gewezen vice-voorzitter International Association of Music Libraries; lid raad van beheer CEBEDEM, Arthur Meulemansfonds; lid Peter Benoitfonds.
Bernard Huys
Kunsten
Musicologie
Erelid
Luc Huyse
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1994
Discipline: Sociologie
Samenvatting:
Socioloog en politicoloog, werkzaam over het naoorlogse België: collaboratie en repressie, democratisering van het onderwijs, verzuiling, politiek bewustzijn, justitie, ...
Activiteit:
Gewoon hoogleraar (1975) KU Leuven; hoofdredacteur De Nieuwe Maand (1975-80).
Opleiding:
Dr. Politieke en Sociale Wetenschappen.
Prijzen:
De Standaardprijs (1993); Cultuurprijs Vlaamse Gemeenschap 2006; BNP Paris Bas prijs beste essay 2006; Eredoctor UGent 2002; Arkprijs van het Vrije Woord 2009
Leerstoelen:
Francquileerstoel VUB (1983).
Luc Huyse
Menswetenschappen
Sociologie
Erelid
Dirk Inzé
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2005
Titel: Prof. dr.
Discipline: Cel- en moleculaire biologie
Plant- en gewaswetenschappen
Affiliatie: Verbonden met VIB-UGent
Samenvatting:
Wereldwijde autoriteit op het gebied van stresstolerantie in planten, pionierswerk met studie van de regulatie van de celcyclus en groei in planten.
Activiteit:
Onderzoeksdirecteur INRA (1990-1998); wetenschappelijk directeur (2002) Department Plant Systems Biology, UGent, Vlaams Instituut voor Biotechnologie; deeltijds hoogleraar UGent (2002); stichter bedrijf CropDesign.
Opleiding:
Dr. Moleculaire Genetica (1984).
Prijzen:
Körber Stiftung Prize (1994), laureaat Francquiprijs 2005.
Discipline:
Moleculaire biologie
Leerstoelen:
Francquileerstoel (2005-2006) UA.
Dirk Inzé
Natuurwetenschappen
Cel- en moleculaire biologie, Plant- en gewaswetenschappen
Pierre Jacobs
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1996
Discipline: Organische chemie
Affiliatie: Verbonden met de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (KU Leuven)
Samenvatting:
Doet onderzoek in verschillende domeinen van de heterogene katalyse: ontwerpen van op maat gemaakte katalysatoren, koolwaterstoffentransformaties, katalytische chemie van hernieuwbare grondstoffen, milieu- en voedingskatalyse, fysico-chemie van katalysatoren.
Activiteit:
Aangesteld navorser (1972), bevoegdverklaard navorser (1976), onderzoeksdirecteur (1981-88) NFWO; gewoon hoogleraar (1989) KU Leuven.
Opleiding:
Ir. Scheikunde en Landbouwindustrieën (1967), dr. Landbouwwetenschappen (1971), geaggregeerde Hoger Onderwijs (1976) KU Leuven.
curriculumitems:
Paul H. Emmett Award in Fundamental Catalysis (1981), Donald W. Breck Award of the International Zeolite Association (1998), Award of the American Oil Chemists Society, Kreitman Award (2001), Synetix Award for innovation in catalysis (2001), Belgian ODISSEA Mission (2002), Carl Ziegler lecturer (2004).
Discipline:
Organische chemie
Lidmaatschap:
Lid American Chemical Society, American Oil Chemists Society; ere-voorzitter en lid International Zeolite Association.
Pierre Jacobs
Natuurwetenschappen
Organische chemie