Leden

Nl

De Academie is een genootschap van excellente wetenschappers, kunstenaars en bedrijfsleiders. Leden van de Academie worden voor het leven benoemd en treden toe tot één van de vier klassen: Natuurwetenschappen, Menswetenschappen, Kunsten, Technische wetenschappen. De leden van de Academie vergaderen frequent in het Paleis der Academiën en bespreken er actuele evoluties in de samenleving vanuit interdisciplinair perspectief. De Academie onderhoudt banden met gerenommeerde experten die verkozen zijn tot buitenlandse leden. Men kan niet kandideren voor lidmaatschap van de Academie. Na voordracht door drie peters of meters binnen de Academie worden de nieuwe leden verkozen.

Inge Govaere
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2016
Titel: Prof. dr.
Discipline: Recht
Affiliatie: Verbonden met de Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht (UGent)
Verbonden met het Europa College
Samenvatting:
Specialisatie EU recht; Autonome EU Rechtsorde, EU Externe betrekkingen, EU handelsverwante aspecten van intellectuele eigendomsrechten; Interne Markt
Activiteit:
Hoogleraar EU Recht aan de UGent. Directeur, Ghent European Law Institute (G.E.L.I.). Director, European Legal Studies Department, College of Europe.
Opleiding:
Phd in Law (E.U.I., 1994)
Inge Govaere
Menswetenschappen
Recht
Frans Gullentops
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1962
Discipline: Geologie
Samenvatting:
Aardrijkskundige, gespecialiseerd in de geomorfologie en paleogeografie van het zuidelijke Noordzeebekken en stratigrafie van het Kwartair. Ook onderzoek in Congo, Canada en Nieuw-Zeeland.
Activiteit:
Hoogleraar (1957), vice-rector (1966-69) KU Leuven.
Opleiding:
Lic. Aardrijkskundige Wetenschappen, lic. Aard- en Delfstofkunde, dr. Natuurwetenschappen (1952).
Prijzen:
Laureaat universitaire wedstrijd (1950), Louis Empainprijs (1952).
Ordes:
Grootofficier in de Kroonorde, grootofficier in de Leopoldsorde.
Discipline:
Geomorfologie
Lidmaatschap:
Lid Deutsche Quartär Verein, Belgische en Nederlandse verenigingen van geografie en geologie, Engelse, Franse en Duitse verenigingen van Kwartairstudie; stichter BELQUA, Acta Geographica Lovaniensia, Aardkundige Mededelingen; ere-vice-president INQUA.
Frans Gullentops
Natuurwetenschappen
Geologie
Erelid
Guy Haemers
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1992
Discipline: Materiaalkunde
Samenvatting:
Corporate Vice-President Bekaert Advanced Materials (1997-2000), Group Business Development (2000-2001), Group Business Development & Technology (2001-2005); Managing director Inventures-Group Europe (2002-heden); lid executive commitee Bekaert Group; bestuurslid Bekaert North America (1991-2005).
Activiteit:
Gastprofessor Vlerick Leuven Gent Management School (2003-2007).
Opleiding:
Burgerlijk ingenieur metaalkunde (1970) RUG; MSc. Technische Hochschule Hannover (1971).
Lidmaatschap:
Onderzoeksfunctie in het Research Centre (1971-1976), Head Metallurgical Research of the Bekaert Group (1976-1982), Vice President Strategic Raw Materials (1982-1988), Vice President Corporate Purchasing (1988-1991), Vice President R&D and New Activities (1991-1997). Lid EURAB (1997-2002); voorzitter EIRMA (European Industrial Research Management Association) (1998-2001); Managing director van Haemers Drapier en Partners (2006); beheerder van verscheidene venootschappen.
Guy Haemers
Technische wetenschappen
Materiaalkunde
Erelid
Karin Hanssen
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2016
Discipline: Beeldende kunst
Samenvatting:
Beeldend kunstenaar en onderzoeker van het hergebruiken van fotografische beelden uit het verleden als bronnenmateriaal voor schilderijen; gender en kunst: onderzoeker en actieve promotor van vrouwelijke beeldende kunstenaars werkzaam vanuit België.
Opleiding:
2016 PhD in the arts, Universiteit Antwerpen 1993 Master of arts, National Higher Institute of Fine Arts, Antwerpen 1990 Bachelor of arts, painting, Royal Academy of Fine Arts, Antwerpen 1986 Diploma Hoger Kunstonderwijs, Tekenkunst KASKA, Antwerpen 1981 Professionele Bachelor teacher Germanic Languages, Sted. Normaalschool, (AP Hogeschool) Antwerpen
Karin Hanssen
Kunsten
Beeldende kunst
Dirk Heirbaut
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2014
Titel: Prof.
Discipline: Recht
Middeleeuwen (500-1500)
Affiliatie: Verbonden met de Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht (UGent)
Samenvatting:
Vergelijkende geschiedenis van het recht
Activiteit:
gewoon hoogleraar rechtsgeschiedenis
Opleiding:
Lic Hist, LIc Jur, Dr.
Prijzen:
Eike von Repgowprijs 2014
Discipline:
rechtsgeschiedenis
Dirk Heirbaut
Menswetenschappen
Recht, Middeleeuwen (500-1500)
Wim Henderickx
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2015
Discipline: Muziek
Muziektheorie
Samenvatting:

Componist, compositiedocent Conservatoria Antwerpen en Amsterdam en percussionist.

Activiteit:
Componist, Docent compositie aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen, Docent compositie aan het Conservatorium van Amsterdam, Hoofddocent van de jaarlijkse compositiestage SoundMine bij Musica in Neerpelt
Opleiding:
Eerste prijzen percussie, muziekanalyse, contrapunt, fuga en compositie aan het Conservatorium van Antwerpen, Master diploma compositie aan het Conservatorium van Antwerpen, Sonologiestudies aan het Ircam in Parijs en aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag
Prijzen:
Prijs A. De Vleeshouwer van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen (1988), Jeugd- en Muziekprijs Vlaanderen (1989), Internationale Compositieprijs Vlaanderen - Québec (1993), Driejaarlijkse Prijs Eugène Baie I van de provincie Antwerpen (1999), Laureaat van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor de Kunsten (2002), Genomineerd voor de Vlaamse Cultuurprijzen door de minister van Cultuur (2006), Lifetime Achievement Award van geboortestad Lier (2011)
Wim Henderickx
Kunsten
Muziek, Muziektheorie
Kris Heyde
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1996
Titel: Em. prof.
Discipline: Exacte wetenschappen
Natuurkunde
Affiliatie: Verbonden met de Vakgroep Fysica en Sterrenkunde (UGent)
Samenvatting:
Theoretische studie van de opbouw van de atoomkern en de onderliggend structuur en dit in een sterke uitwisseling met de experimentele onderzoeksgroepen in dit onderzoeksgebied. Correlaties tussen protonen en neutronen spelen een heel belangrijke rol bij het vormen van een aantal elementaire excitatiemodes. Onderzoek omtrent vormcoexistentie in atoomkernen, vooral in exotische atoomkernen, vormt een hoogst actueel onderwerp wereldwijd.
Activiteit:
Docent (1981), hoogleraar (1989), gewoon hoogleraar (1994) RUG; directeur-diensthoofd Laboratorium voor Kernfysica (1992), voorzitter Vakgroep Subatomaire en Stralingsfysica (1993 tot 2006) RUG. Scientific Associate bij CERN, september 1998-maart 1999, Prof. em. sinds oktober 2007.
Opleiding:
Dr. Natuurkunde (1968), geaggregeerde Hoger Onderwijs.
Prijzen:
Recipient van de "Belgan Francqui Chair 2003-2004" aan de faculteit Wetenschappen van de KULeuven. Fellow of the American Physical Society - 2006
Ordes:
Grootofficier in de orde van Leopold II, 2010 Commandeur in de Kroonorde Albert II 2010
Discipline:
Kerfysica
Leerstoelen:
Francquileerstoel KU Leuven (2003-04).
Lidmaatschap:
Lid Scientific Committee van het Cyclotron aan de UCL, Isolde Scientific Committee (CERN), Genève, Belgian Committee for Nuclear Physics, Programme Advisory Committee van het Kernfysisch Versneller Instituut te Groningen, American Physical Society.
Kris Heyde
Natuurwetenschappen
Exacte wetenschappen, Natuurkunde
Hilde Heynen
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2009
Titel: Prof.
Discipline: Bouwkunst, architectuur
Affiliatie: Verbonden met het Departement Architectuur (KU Leuven)
Samenvatting:
Architectuurtheorie, onderzoek naar moderniteit, modernisme en geslacht in de architectuur.
Activiteit:
Burgerlijk ingenieur-architect (1981), M.Sc. Filosofie (1982), dr. ir. (1988) KU Leuven.
Activiteit:
Docent (1995), hoogleraar (2002), gewoon hoogleraar (2005), voorzitter (2008) Departement Architectuur en ruimtelijke ordening KU Leuven; gastdocent (2003) RMIT, Melbourne.
Leerstoelen:
Paul Getty Post-doctoral Fellow in the History of Art and the Humanities (1994); Research fellowship (2007-2008) Radcliffe Institute for Advanced Studies, Harvard (VS).
Lidmaatschap:
Lid van verscheidene journal editorial boards, waaronder The Journal of Architecture; stichtend lid Nethca (Network for Theory, History and Criticism of Architecture); lid en voorzitter Raad van de European Association of Architectural Education; lid Onder­zoeksraad (2005-2008) KU Leuven; stichtend lid en voorzitter nominating committee van het European Architectural History Network.
Hilde Heynen
Technische wetenschappen
Bouwkunst, architectuur
Hugo Heyrman
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1993
Titel: Dr.
Discipline: Beeldende kunst
Kunsttheorie
Samenvatting:
Beeldend kunstenaar, in hoofdzaak schilder, pionier in nieuwe media. In de jaren ’60 maakt Heyrman naam met acties, happenings, pop-art, nieuw realisme en filmexperimenten. Vanuit deze rebelse houding richt hij (vanaf 1974) zijn aandacht tot zijn eerste liefde, de schilderkunst.
Activiteit:
Schilderkunst, Nieuwe media, werkt onder de kunstenaarsnaam Dr. Hugo Heyrman. Hij schildert vormen van tijd, beelden met een ingebouwde aandacht voor de factor tijd, de vierde dimensie in kunst. Hij introduceert de termen en concepten: ''Tele-synesthesia'' en ''Post-ego''. Beide theorieën werden gepubliceerd in de ''Encyclopedia of Postmodernism'', Londen en New York: Routledge, 2001.
Opleiding:
Studeerde aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium Antwerpen, Koninklijke Academie en het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten Antwerpen en aan het Rijkshoger Instituut voor Kernenergie, Mol. Doctor in de kunstwetenschappen (als eerste in België 1995) aan de Universiteit van La Laguna, Spanje.
Prijzen:
1975 Prijs voor Schilderkunst Burgemeester Camille Huysmans, Antwerpen 1975 Laureaat - Prijs Jonge Belgische Schilderkunst, Brussel 1978 Prijs van het Publiek - Europaprijs voor Schilderkunst van de Stad Oostende 1979 Prijs voor Schilderkunst, Provincie Antwerpen 2001 . Culture 2001- Eervolle vermelding - Award voor beste Belgische culturele/artistieke internetsite, Brussel
Ordes:
Officier in de Leopoldsorde
Lidmaatschap:
Lid van de Europese Vereniging voor Virtuele Realiteit.
Hugo Heyrman
Kunsten
Beeldende kunst, Kunsttheorie
Charles Hirsch
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1994
Titel: Prof.
Discipline: Mechanica
Luchtvaart- en ruimtetechniek
Affiliatie: President van NUMECA International
Verbonden met de Vakgroep Toegepaste Mechanica (VUB)
Samenvatting:
Onderzoek over numerieke stromingsdynamica, turbulentie, ontwikkeling en toepassing van windenergie, stromingsmachines.
Activiteit:
Hoogleraar (1969), hoofd departement Stromingsleer, VUB.
Opleiding:
Burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (1961), lic. Fysica (1962), dr. Toegepaste Wetenschappen (1969) ULB.
Prijzen:
Tweejaarlijkse prijs Iwan Åkerman (1994);
Discipline:
Numerieke stromingsdynamica
Eredoctoraat:
Dr. h.c. St. Petersburg State Technical University, Rusland.
Leerstoelen:
Francquileerstoel RUG (1979), nominatie NAVAIR Research Chair, Naval Postgraduate School, Monterey (VS) (1985-86).
Lidmaatschap:
Voorzitter Propulsion and Energetics Panel (PEP) of AGARD (1982-84), European Research Community on Flow, Turbulence and Combustion (1988-94); editor-in-chief of John Wileys Series on Computational Methods in Applied Sciences; European editor of the International Journal of CFD; lid ASME, AIAA.
Charles Hirsch
Natuurwetenschappen
Mechanica, Luchtvaart- en ruimtetechniek
Johan Hofkens
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2010
Titel: Prof. dr.
Discipline: Meet- en visualisatietechnieken
Affiliatie: Verbonden met het Departement Chemie (KU Leuven)
Samenvatting:
scheikundige
Activiteit:
Gewoon hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven
Discipline:
chemicus, fotochemie
Johan Hofkens
Natuurwetenschappen
Meet- en visualisatietechnieken
Monica Höfte
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2009
Discipline: Plant- en gewaswetenschappen
Affiliatie: Verbonden met de Vakgroep Gewasbescherming (UGent)
Samenvatting:
Fytopathologie, controle en genetische diversiteit van pathogenen, resistentiemechanismen, rol van plantenhormonen in plant-pathogeen-interacties.
Activiteit:
onderzoeker Laboratoire de Biologie Microbienne (1994-1995) universiteit Lausanne.
Opleiding:
Bio-ingenieur (1984), dr. ir. (1990). Professor (1997) UGent;
Lidmaatschap:
Lid commissie Dieren- en plantenfysiologie FWO, commissie Agronomie, zootechnie et biotechnologie FNRS, wetenschappelijke raad Phytofar en ILVO, Scientific Advisory Committee IPBO; bestuurslid Genootschap plantenproductie en ecosfeer KVIV; lid editorial board van verscheidene journals.
Monica Höfte
Technische wetenschappen
Plant- en gewaswetenschappen
Annick Hubin
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2013
Titel: Prof. dr. ir.
Discipline: Technische wetenschappen
Materiaalkunde
Affiliatie: Verbonden met de Faculteit Ingenieurswetenschappen (VUB)
Samenvatting:
scheikundig en metallurgisch ingenieur, doctor in de ingenieurswetenschappen
Activiteit:
Gewoon hoogleraar Vrije Universiteit Brussel
Discipline:
scheikundig ingenieur, gewoon hoogleraar Vrije Universiteit Brussel
Annick Hubin
Technische wetenschappen
Technische wetenschappen, Materiaalkunde
Bernard Huys
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1980
Samenvatting:
Musicoloog, gespecialiseerd in de muziekbibliotheconomie.
Activiteit:
Bibliothecaris (1960), hoofd muziekafdeling (1970), hoofd Departement Historische Verzamelingen (1994) Koninklijke Bibliotheek Albert I, Brussel; docent (1964) Hoger Sint-Lucas­instituut Brussel.
Opleiding:
Dr. Rechten (1958), lic. Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis (1967).
Prijzen:
Edward De Vynckprijs (1956).
Lidmaatschap:
Bestuurslid Vereniging voor Muziekgeschiedenis van Antwerpen; vice-voorzitter Belgische Vereniging voor Muziekwetenschap; gewezen voorzitter Belgisch comité RILM, Stephan De Jonghestichting vzw; lid uitvoerend comité en gewezen vice-voorzitter International Association of Music Libraries; lid raad van beheer CEBEDEM, Arthur Meulemansfonds; lid Peter Benoitfonds.
Bernard Huys
Kunsten
Erelid
Luc Huyse
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1994
Discipline: Sociologie
Samenvatting:
Socioloog en politicoloog, werkzaam over het naoorlogse België: collaboratie en repressie, democratisering van het onderwijs, verzuiling, politiek bewustzijn, justitie, ...
Activiteit:
Gewoon hoogleraar (1975) KU Leuven; hoofdredacteur De Nieuwe Maand (1975-80).
Opleiding:
Dr. Politieke en Sociale Wetenschappen.
Prijzen:
De Standaardprijs (1993); Cultuurprijs Vlaamse Gemeenschap 2006; BNP Paris Bas prijs beste essay 2006; Eredoctor UGent 2002; Arkprijs van het Vrije Woord 2009
Leerstoelen:
Francquileerstoel VUB (1983).
Luc Huyse
Menswetenschappen
Sociologie
Erelid
Dirk Inzé
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2005
Titel: Prof. dr.
Discipline: Cel- en moleculaire biologie
Plant- en gewaswetenschappen
Affiliatie: Verbonden met VIB-UGent
Samenvatting:
Wereldwijde autoriteit op het gebied van stresstolerantie in planten, pionierswerk met studie van de regulatie van de celcyclus en groei in planten.
Activiteit:
Onderzoeksdirecteur INRA (1990-1998); wetenschappelijk directeur (2002) Department Plant Systems Biology, UGent, Vlaams Instituut voor Biotechnologie; deeltijds hoogleraar UGent (2002); stichter bedrijf CropDesign.
Opleiding:
Dr. Moleculaire Genetica (1984).
Prijzen:
Körber Stiftung Prize (1994), laureaat Francquiprijs 2005.
Discipline:
Moleculaire biologie
Leerstoelen:
Francquileerstoel (2005-2006) UA.
Dirk Inzé
Natuurwetenschappen
Cel- en moleculaire biologie, Plant- en gewaswetenschappen
Pierre Jacobs
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1996
Discipline: Organische chemie
Affiliatie: Verbonden met de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (KU Leuven)
Samenvatting:
Doet onderzoek in verschillende domeinen van de heterogene katalyse: ontwerpen van op maat gemaakte katalysatoren, koolwaterstoffentransformaties, katalytische chemie van hernieuwbare grondstoffen, milieu- en voedingskatalyse, fysico-chemie van katalysatoren.
Activiteit:
Aangesteld navorser (1972), bevoegdverklaard navorser (1976), onderzoeksdirecteur (1981-88) NFWO; gewoon hoogleraar (1989) KU Leuven.
Opleiding:
Ir. Scheikunde en Landbouwindustrieën (1967), dr. Landbouwwetenschappen (1971), geaggregeerde Hoger Onderwijs (1976) KU Leuven.
curriculumitems:
Paul H. Emmett Award in Fundamental Catalysis (1981), Donald W. Breck Award of the International Zeolite Association (1998), Award of the American Oil Chemists Society, Kreitman Award (2001), Synetix Award for innovation in catalysis (2001), Belgian ODISSEA Mission (2002), Carl Ziegler lecturer (2004).
Discipline:
Organische chemie
Lidmaatschap:
Lid American Chemical Society, American Oil Chemists Society; ere-voorzitter en lid International Zeolite Association.
Pierre Jacobs
Natuurwetenschappen
Organische chemie
Greet Keppens
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2015
Titel: Ir.
Discipline: Levensmiddelentechnologie
Affiliatie: Directeur van Duneroze vzw
Opleiding:
Bio-ingenieur
Discipline:
Voedingsindustrie
Greet Keppens
Technische wetenschappen
Levensmiddelentechnologie
Karel Kersters
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1998
Titel: Prof. dr.
Discipline: Biochemie
Biologie
Samenvatting:

Microbioloog met als belangrijkste onderzoeksgebieden vergelijkende biochemie en enzymologie van koolhydraatmetabolismen van verschillende bacteriële groepen, taxonomische en ecologische studies van verschillende Proteobacteria en melkzuurbacteriën, ontwikkeling van computerondersteunende bacteriële systematiek.

 

Activiteit:
Docent (1972), hoogleraar (1978), gewoon hoogleraar (1990) Laboratorium voor Microbiologie, Fac. Wetenschappen, UGent; directeur (1989-1998) BCCM/LMG bacteriënverzameling, een project van de POD Wetenschapsbeleid.
Opleiding:

Dr. Zoölogische Wetenschappen (1964) RUG.

 

Prijzen:
Laureaat KAWLSK (1967), Bergey Award USA (1996).
Discipline:
Bacteriologie
Lidmaatschap:
Lid Nederlandse Vereniging voor Microbiologie, Belgische Vereniging voor Microbiologie, Société Française de Microbiologie, American Society for Microbiology, Society for general Microbiology.
Karel Kersters
Natuurwetenschappen
Biochemie , Biologie
Bart Keunen
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2015
Discipline: Literatuurwetenschap
Affiliatie: Verbonden met de Vakgroep Letterkunde (UGent)
Bart Keunen
Menswetenschappen
Literatuurwetenschap