Leden

Nl

De Academie is een genootschap van excellente wetenschappers, kunstenaars en bedrijfsleiders. Leden van de Academie worden voor het leven benoemd en treden toe tot één van de vier klassen: Natuurwetenschappen, Menswetenschappen, Kunsten, Technische wetenschappen. De leden van de Academie vergaderen frequent in het Paleis der Academiën en bespreken er actuele evoluties in de samenleving vanuit interdisciplinair perspectief. De Academie onderhoudt banden met gerenommeerde experten die verkozen zijn tot buitenlandse leden. Men kan niet kandideren voor lidmaatschap van de Academie. Na voordracht door drie peters of meters binnen de Academie worden de nieuwe leden verkozen.

Luc Duerloo
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2018
Titel: Prof. dr.
Discipline: Geschiedenis
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Geschiedenis (UAntwerpen)
Samenvatting:
Historicus van de vroegmoderne politiek, internationale relaties, politieke elites en politieke cultuur in de Habsburgse monarchieën, met veel aandacht voor de representatie van de macht en het gebruik van kunst daarbij.
Activiteiten:
Assistent (1980) KULeuven; assistent (1987) EHSAL; hoogleraar (1989) EHSAL; hoofddocent (2003), hoogleraar (2010) en gewoon hoogleraar Geschiedenis (2016) UAntwerpen. Hans Kohn Member of the School of Historical Studies, Institute for Advanced Study Princeton (2008); visiting scholar Columbia University (2010). Lid (1993) en voorzitter (2014) van de Vlaamse Heraldische Raad; adjunct lid (1987) en erelid (1996) van de Raad van Adel. Curator van de tentoonstelling Albrecht & Isabella, 1598-1621 (KMKG 1998).
Opleiding:
Dr. Geschiedenis (1986) KU Leuven.
Prijzen:
Laureaat KAWLSK (1988); Prijs Prins Alexandre de Merode (1988); Historische prijs Filips Marnix van Sint-Aldegonde (2011)
Luc Duerloo
Menswetenschappen
Geschiedenis
Freddy Dumortier
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1998
Titel: Em. prof. dr.
Discipline: Wiskunde
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Wiskunde en statistiek (UHasselt)
Samenvatting:
Wiskundige, kwalitatieve studie van dynamische systemen, meer bepaald van vectorvelden, bifurcatie-problemen, Hilbert';s 16de probleem, geometrische studie van singuliere perturbaties.
Activiteiten:
NFWO-navorsingsstagiair(1969-1970), -aspirant (1970-1974) en - aangesteld navorser (1974-1976), deeltijds hoofddocent (1975-2008) UIA/UA; hoofddocent LUC (1976-1982), hoogleraar LUC (1982-1983), gewoon hoogleraar LUC/UHasselt(1984-2012), deeltijds hoofddocent KULeuven (1976-1977) en FUNDP Namur (1986-1987, 1995-1997), vicedecaan (1988-1991) en decaan (1991-1992) faculteit wetenschappen LUC, vicerector LUC (1992-2004). Bestuurslid van Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth, Internationale Solvay Instituten, Universitaire Stichting, Frans Van Cauwelaertfonds, Vlaamse Wiskunde Olympiade. Lid van Nationaal Comité voor Wiskunde, Belgisch Wiskundig Genootschap,Société Mathématique de France, European Mathematical Society, American Mathematical Society, Society for Industrial and Applied Mathematics en lid van de redactieraad van verschillende internationale wiskunde tijdschriften. Gewezen voorzitter van het Belgisch Wiskundig Genootschap (1996-1999), Nationaal Comité voor Wiskunde (2008-2012), Nationale Raad van de Wetenschappelijke Unies (2008-2014), Curriculumraad Wiskunde LUC (1978-1991), Vakgroep Zuivere Wiskunde LUC/UH (1984-2012), verantwoordelijke Onderzoeksgroep Dynamische Systemen LUC/UH (1976-2012), voorzitter commissies “Eindtermen wiskunde voor de tweede en derde graad” (1998, 1999) en “Basiscompetenties wiskunde voor de derde graad” (2000). Lid van de commissie Wiskunde van het FNRS (1998-2007), van de visitatiecommissie voor de opleidingen Wiskunde van de Nederlandse universiteiten (2006-2007) en van de faculteit Wetenschappen van de Universiteit Leiden (2007). Verblijven in het buitenland, waaronder het Instituto de Matemàtica Pura en Aplicada in Rio de Janeiro (1 jaar in 1974-1975, half jaar in 1977,...), Institut des Hautes Etudes Scientifiques bij Parijs (4 m. in 1978), Centre de Recerca Matemática nabij Barcelona (3 m in 2005),verblijven van minstens 1 maand in Dijon, Trieste (ICTP), Montreal (UMontreal, CRM), Kinshasa, Atlanta (GeorgiaTech), Kyoto (KyotoUniv), São Paulo (USP), Palma de Mallorca, Boston (Boston Univ), Shanghai (Jiaotong Univ.). Medewerking aan projecten van de Europese kaderprogramma';s Science (1991-1994),Human Capital and Mobility (1992-1996), Training and Mobility of Researchers (1996-2001). ESF-project (1998-2003), Erasmus ICP-project (1989-1994).
Opleiding:
Lic. Wiskunde (1969), Geaggr. HSO (1969), Dr. Wetenschappen, groep Wiskunde (1973).
Prijzen:
Laureaat reisbeurzenwedstrijd (1979), Francqui-leerstoel Dept. Theoretische Fysica KULeuven (1992-1993)
Leerstoelen:
Francquileerstoel KU Leuven (1992), fellow VLAC (2006-2007).
Freddy Dumortier
Natuurwetenschappen
Wiskunde
Bart Eeckhout
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2021
Discipline: Letterkunde
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (UAntwerpen)
Samenvatting:
Specialist in de moderne Engelstalige letterkunde, in het bijzonder de poëzie van de Amerikaanse modernist Wallace Stevens. Belangrijkste interdisciplinaire interessegebieden: queer studies, urban studies, literatuur en muziek.
Activiteiten:
Fulbright Visiting Lecturer Fordham University (2001) & Visiting Professor Galatin School, New York University (2009). Fellowships: Francqui Fellow BAEF & Marjorie Hope Nicolson Fellow, Columbia University (1990); Residential Fellow, Bogliasco Foundation (2002); Fletcher Jones Foundation Fellow, Huntington Library (2003); Residential Fellow, New York University (2012, 2013); Fellow in Residence, Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (2016). Lidmaatschappen: o.a. Vlaamse Vereniging voor Algemene en Vergelijkende Literatuurwetenschap (1991; voorzitter sinds 2015), Wallace Stevens Society (1995; officier sinds 2011), Modern Language Association (2001), raad van bestuur ç;avaria (2006-2018, 2019-2022), Antwerp Gender & Sexuality Studies Network (2018). Voorzitter Antwerp Research Institute for the Arts (2017-2023).
Opleiding:
Aspirant FWO (1989); MA in English and Comparative Literature, Columbia University (1990); wetenschappelijk medewerker FCFO-MI, BOF & FWO, UGent (1994, 1996, 1998); doctor-assistent vakgroep Engels, UGent (1999); plaatsvervangend docent, KUB (2002); docent vakgroep Engels, UGent (2003); doctor wetenschappelijk medewerker vakgroep Engels, UGent (2004); docent (2005), hoofddocent (2010), hoogleraar (2014), gewoon hoogleraar (2016) departement Letterkunde, UAntwerpen.
Prijzen:
Selectie De Gouden Uil, categorie non-fictie (1998); John N. Serio Award (2019).
Bart Eeckhout
Menswetenschappen
Letterkunde
Willem Elias
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2003
Titel: Em. prof.
Discipline: Kunstfilosofie
Kunstkritiek
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen (VUB)
Samenvatting:
Kunstfilosoof en -criticus. Als onderzoeker actief in het domein van de kunsteducatie.
Activiteiten:
Docent (1991), hoofddocent (1997), hoogleraar (2001), gewoon hoogleraar (2007), decaan faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen (2009- 2015) VUB.
Opleiding:
Kan. Klassieke Filologie (1972) ,Lic. Wijsbegeerte (1974), lic. Moraalwetenschappen (1976), lic. Vrijetijdsagogiek (1977), dr. Letteren en Wijsbegeerte (1989), bijzondere lic. in de Technologie (1990), drs. Pedagogische Wetenschappen (1990).
Lidmaatschap:
Voorzitter Hoger Instituut voor Schone Kunsten, Vlaamse Kring voor Esthetica; lid International Association of Art Critics, International Council of Museums, British Society of Aesthetics, International Society for Education through Art.
Willem Elias
Kunsten
Kunstfilosofie, Kunstkritiek
Mark Eyskens
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1988
Titel: Em. prof.
Discipline: Economie
Wijsbegeerte
Samenvatting:
Econoom met oog voor de filosofische, institutionele en culturele aspecten van zijn vakgebied.
Activiteiten:
Docent (1961), gewoon hoogleraar (1967), buitengewoon hoogleraar (1976) KU Leuven; commissaris-generaal en voorzitter raad van bestuur KUL-UCL (1972-76); lid Kamer van Volksvertegenwoordigers (1977); gewezen Eerste Minister (1981), bekleedde verschillende ministerposten (1976-1992); Lid van de raad van europa (1993-2003). Minister van Staat gouverneur Internationaal Muntfonds en Wereldbank (1980-81, 1985-88); lid Raad van Europa, ondervoorzitter assemblée WEU. Fellow Belgian American Educational Foundation CRB (1956). Publiceerde 58 boeken en zeer talrijke artikels en bijdragen. Voorzitter van de Francquistichting, de Arenbergstichting, bestuurslid Universitaire stichting, Voorzitter Festival van VLaanderen, board member International Crisis Group
Opleiding:
Bacc. Wijsbegeerte (1953), dr. Rechten (1956), M.A. Economics universiteit Colombia (1957), dr. Economie (1961).
Prijzen:
J.M. Huygheprijs voor staatshuishoudkunde (1964), prijs van de Scriptores Christiani (1986), Special Award International House, New York; Grande Médaille dOr Arts-Sciences-Lettres avec plaquette dhonneur (2007), Parijs.
Ordes:
Caballero benefactor de Yuste (Spanje); grootlint orde van de Azteekse Adelaar (Mexico), grootlint en commandeur nationale orde van de Duizend Heuvels (Rwanda), grootlint van Verdienste (Kameroen), grootlint orde van Mugunghwa (Zuid-Korea), grootlint nationale orde van Verdienste (Italië); grootkruis van de Ere-orde (Griekenland); commandeur Frans Erelegioen; grootofficier in de Kroonorde; commandeur in de orde van de Nederlandse leeuw.
Discipline:
filosofie/economie
Mark Eyskens
Menswetenschappen
Economie, Wijsbegeerte
Erelid
Jan Fabre
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1998
Discipline: Beeldende kunsten
Choreografie
Affiliatie: Verbonden aan Troubleyn/Jan Fabre vzw
Samenvatting:
Hedendaags kunstenaar; theatermaker, voorstellingen in Europa, Verenigde Staten, Canada, Japan en Australië; beeldend kunstenaar, tentoonstellingen in Venetië, Berlijn, Lissabon, Amsterdam, Kopenhagen, Tokio, e.a.; auteur. Decoreerde de Spiegel-;zaal van het Koninklijk Paleis met 1,4 miljoen dekschildjes van Thaise juweelkevers.
Opleiding:
Opleiding aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen en aan het Stedelijk Instituut voor Sierkunsten en Ambachten.
Ordes:
Commandeur orde van Leopold II.
Jan Fabre
Kunsten
Beeldende kunsten, Choreografie
Marie-Claire Foblets
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2001
Titel: Prof. dr.
Eretitel: barones
Discipline: Antropologie
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid (KU Leuven)
Samenvatting:
Ere-advocate aan de balie van Brussel. Doceert vreemdelingenrecht en rechtsantropologie.
Activiteiten:
Hoogleraar KU Leuven, departementsvoorzitter Sociale en Culturele Antropologie; deeltijds hoogleraar UA; deeltijds hoofddocent KUBrussel.
Opleiding:
Dr. Sociale en Culturele Antropologie (1990), lic. Rechtsgeleerdheid (1982), lic. Wijsbegeerte (1985), Master in Social and Cultural Anthropology (1984) KU Leuven.
Prijzen:
Bijzonder krediet ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoek (NBB, 1992), Chaire Jacques Leclercq (1995) Louvain-la-Neuve.
Discipline:
Sociale en culturele antropologie
Lidmaatschap:
Lid Nederlandse Vereniging voor de Sociaal-wetenschappelijke bestudering van het Recht, Association Française des Anthropologues du Droit, Commission on Folk Law and Legal Pluralism, Rencontres européennes de lantropologie du droit, Vereniging voor de bestudering van het recht van de Islam en het Midden-Oosten.
Marie-Claire Foblets
Menswetenschappen
Antropologie
An Fonteyne
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2019
Discipline: Architectuur
Affiliatie: Verbonden aan de ETH Zürich
Samenvatting:
Architecte met een uitgesproken interesse in het kritisch maatschappelijke draagvlak van de architectuur en de gevoelige relatie tussen het hedendaags karakter van het ontwerp en de geschiedenis van de context. Onder de naam noAarchitecten werkt zij sinds 2000 samen met Jitse van den Berg en Philippe Viérin. noAarchitecten.net www.fonteyne.arch.ethz.ch
Activiteiten:
Architect, noAarchitecten Brussel (sinds 2000) Docent TU Delft (2013-2017) Professor Universiteit Hasselt (2016-2017) Professor Architecture and Design ETH Zurich (sinds 2017)
Opleiding:
Ingenieur-architect UGent (1994)
An Fonteyne
Kunsten
Architectuur
Dirk Fransaer
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2010
Discipline: Biomedische technologie
Bouwkunde
Affiliatie: Verbonden aan VITO
Afgevaardigd Bestuurder Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek NV
Samenvatting:
Gedelegeerd Bestuurder VITO
Activiteiten:
voorzitter auditcomité UA
Dirk Fransaer
Technische wetenschappen
Biomedische technologie, Bouwkunde
Dirk Frimout
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1994
Eretitel: burggraaf
Discipline: Luchtvaart- en ruimtetechniek
Affiliatie: Verbonden aan Orbit-Consult BVBA
Samenvatting:
In 1985 geselecteerd als Payload Specialist (Scientific Astronaut) voor de NASA-missie Atlas1; Payload Specialist voor de Atlas 1-missie aan boord van de Shuttle Atlantis (missie STS 45) van 24-03-tot 2-04-1992.
Activiteiten:
postdoctoraat: ijking van experimenten voor de Mariner 9 missie (1971-1972) universiteit Colorado, Boulder. Gastprofessor (1999-2007) UGent; deeltijds docent (1998-2007) VUB; hoofd sectie Instrumentatie (1965-1978) Belgisch Instituut voor Ruimte-aëronomie; Senior engineer: Crew Activities Coordinator and Experiment Coordinator (1978-1984) European Space Agency (ESA); Spacelab project manager (1984-1993) bij ESA in ESTEC, Noordwijk (Nederland).
Opleiding:
Burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (1963), dr. ir. (1970) RUG;
Ordes:
Geridderd door Koning Boudewijn tot Burggraaf (1993), grootofficier in de orde van Leopold, NASA Space Flight Medal (1992).
Eredoctoraat:
Dr. h.c. universiteit Gent.
Lidmaatschap:
Director of New Developments (Belgacom), Director R&D, Customer Program Director - Technology Scan (1993-1998); Chairman Flanders Language Valley (1998-1999); Vice President CELE (onderzoeksgroep naar artificiële intelligentie in de taaltechnologie); Director New Technologies Tibotec-Virco (2001-2002); bijzondere opdracht­houder (2002-2004) kabinet van de Vlaamse Minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-Government; onafhankelijk consultant (2004-heden) Orbit-Consult bvba. Buitenlands geassocieerd lid van de Académie Nationale de lAir et de lEspace de France; voorzitter Euro Space Society, vice-voorzitter Dirk Frimout Stichting.
Dirk Frimout
Technische wetenschappen
Luchtvaart- en ruimtetechniek
Erelid
Gilbert Froment
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1984
Discipline: Exacte wetenschappen
Scheikunde
Samenvatting:
Belangrijke bijdragen tot de kennis van de katalyse, de kinetiek en de simulatie van processen aangewend in de petroleum-raffinage en de petrochemische industrie.
Activiteiten:
Geassocieerd docent (1959), geassocieerd hoogleraar (1964), gewoon hoogleraar (1968-1996), oprichter en directeur Laboratorium voor Petrochemische Techniek RUG; Research professor Texas A&M University (1998-2015). Doctor Honoris Causa Technion,Haifa,Israel Doctor Honoris Causa Université de Nancy Foreign Member United States Academy of Rngineering Member Texas Academy of Medecine,Science and Engineering More than 75 Ph.D students Book: 'Chemical Reactor Analysis and Design' (with K.B.Bischoff) Ed: John Wiley,New York;3rd Edition 2011 More than 350 Scientific papers Werkend lid Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen; voorzitter afdeling Scheikundige Ingenieurswetenschappen KVIV (1965-97); buitenl. lid US National Academy of Engineering; lid Texas Academy of Medicine, Engineering and Science; consultant voor de belangrijkste oliebedrijven (Elf, Total, Amoco, Exxon,...); lid Science Advisory Committee of the European Federation of Chemical Engineering; Belgisch afgevaardigde Working Party for Chemical Reaction Engineering, Working Party for Chemical Engineering in the Applications of Catalysis.
Opleiding:
Burgerlijk scheikundig ingenieur (1953), dr. ir. (1957) RUG. Post doc Technische Hochschule Darmstadt (1959),University of Wisconsin (1960)
Prijzen:
F. Swartsprijs (1958) KAWLSK, Nationale Alumniprijs (1966) Belgian American Educational Foundation, Cornez Prijs provincie Henegouwen (1976), R.H. Wilhelmprijs voor Chemical Reaction Engineering (1986) American Institute of Chemical Engineers, Freeport Chemical Award (1985) Louisiana State University, J. Villermaux Award Europese Federatie voor Chemical Engineering (1999), Amundson Award voor Chemical Reaction Engineering (2007) ISCRE. Dr. h.c. Technion (Haifa), Institut Polytechnique de Lorraine (Université de Nancy). Doctor Honoris Causa van het “Boreskov Institute of Catalysis, Siberian Branch of the Russian Academy of Science;Novosibirsk”
Ordes:
Kruis van ridder in de Kroonorde, officier in de Leopoldsorde, Burgerlijke Medaille eerste klasse, groot­officier in de Kroonorde.
Gilbert Froment
Technische wetenschappen
Exacte wetenschappen, Scheikunde
Erelid
Koen Geens
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2012
Discipline: Recht
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid (KU Leuven)
Samenvatting:
rechtskundige
Activiteiten:
Gewoon hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven
Discipline:
recht
Koen Geens
Menswetenschappen
Recht
Godelieve Gheysen
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2011
Discipline: Cel- en moleculaire biologie
Plant- en gewaswetenschappen
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Moleculaire Biotechnologie (UGent)
Samenvatting:
moleculaire biologe
Activiteiten:
Gewoon hoogleraar Universiteit Gent
Prijzen:
Fellow of the European Society of Nematologists 2016 Prometheus Onderscheiding van UGent 2013
Discipline:
moleculaire biologe, gewoon hoogleraar Universiteit Gent
Godelieve Gheysen
Natuurwetenschappen
Cel- en moleculaire biologie, Plant- en gewaswetenschappen
Georges Gielen
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2023
Titel: De heer
Discipline: Elektrotechniek
Computertechniek
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Elektrotechniek (KU Leuven)
Georges Gielen
Technische wetenschappen
Elektrotechniek, Computertechniek
Irène Gijbels
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2015
Titel: Prof. dr.
Discipline: Statistiek en methodologie
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Wiskunde (KU Leuven)
Irène Gijbels
Natuurwetenschappen
Statistiek en methodologie
Renaat Gijbels
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1997
Titel: Em. prof. dr.
Discipline: Materiaalkunde
Samenvatting:
Methodologie, numerieke modelling en fundamentele aspecten van nucleaire sporenanalyse en anorganische massaspectrometrie met toepassing op onderzoek van o.a. geavanceerde materialen. Gebruik van microbundel analysetechnieken voor micro-analyse en toepassing op o.a. complexe microkristallen en nanodeeltjes, met inbegrip van de interactie van elektronen, ionen en fotonen met vastestofoppervlakken. Numerieke modellering van lage-temperatuur plasma's, en van plasma's door laser-vaste stof interactie, in samenwerking met Annemie Bogaerts
Activiteiten:
werkleider (1969-73) Interuniversitair Instituut voor Kernwetenschappen; gewoon hoogleraar (1974), voorzitter faculteit Wetenschappen (1987-89) UIA. NATO Postdoctoral Fellowship (1968).
Opleiding:
Dr. Wetenschappen (1965). Onderzoeker (1961),
Prijzen:
Stas-Springprijs (1965), laureaat KAWLSK (1966), reisbeurzenwedstrijd (1967-68), prijs van de Vlaamse Chemische Vereniging (1971), medaille van verdienste stad Gent (1974), Louis Gordon Memorial Award (1978), Spectrochimica Acta Atomic Spectroscopy Award (1995, 1997, 2003).
Renaat Gijbels
Natuurwetenschappen
Materiaalkunde
Robert Gobin
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1994
Discipline: Werktuigkunde
Elektrotechniek
Samenvatting:
Machineonderdelen, tandwielen, mechanische precisiemeettechniek, mechanische productietechnieken, computergesteund ontwerpen en biomechanica.
Activiteiten:
Achtereenvolgens assistent, assistent met leeropdracht, werkleider, lector, docent, hoofddocent, hoogleraar (1960-2000) KU Leuven; gasthoogleraar GroepT Leuven.
Opleiding:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1960).
Ordes:
Commandeur in de orde van Leopold II, officier in de Leopoldsorde, officier in de Kroonorde.
Robert Gobin
Technische wetenschappen
Werktuigkunde, Elektrotechniek
Erelid
Walter Gomes
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1989
Titel: Prof. dr.
Discipline: Scheikunde
Samenvatting:
Fysico- en elektrochemicus werkzaam op het gebied van de halfgeleiderelektrochemie, foto-elektrochemie, vaste-stofchemie, heterogene katalyse en etsen.
Activiteiten:
Docent (1975), gewoon hoogleraar (1981), directeur Laboratorium voor Fysische Scheikunde (RUG),emeritus gewoon hoogleraar, vanaf 2002 Lid International Society of Electrochemistry, Bunsengesellschaft für Physikalische Chemie, Electrochemical Society, European Photochemistry Association. European Research Associates-beurs (1958), Atholl McBean Postdoctoral Fellowship (VS) (1966).
Opleiding:
Dr. Scheikunde (1962), geaggregeerde Hoger Onderwijs (1972).
Prijzen:
Stas-Springprijs (1963), laureaat KAWLSK (1971), Frans Van Cauwelaertprijs voor Wetenschappen (1974).
Ordes:
Commandeur in de Kroonorde Grootofficier in de Leopoldsorde
Walter Gomes
Natuurwetenschappen
Scheikunde
Erelid
Derrick-Philippe Gosselin
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2004
Titel: Prof. dr. ir.
Eretitel: baron
Discipline: Technische wetenschappen
Economie
Affiliatie: Voorzitter van het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK CEN)
Bestuurder van het von Karman Instituut voor Stromingsdynamika (VKI)
Ondervoorzitter van het Koninklijke Hoger Instituut voor Defensie (KHID)
Buitengewoon hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (UGent)
Associated with the European Academies’ Science Advisory Council (EASAC)
Associate Fellow at the Green Templeton College (University of Oxford)
Samenvatting:
Onderzoek naar besluitvorming op lange termijn (futures studies) in onzekere, complexe en turbulente omgevingen met als toepassingsdomein de intersectie tussen maatschappij en technologie (energie, defensie, medisch).
Activiteiten:
Voorzitter: Studiecentrum voor Kernenergie (SCK CEN). Ondervoorzitter: Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie, Belgonucleaire NV, OLV Ziekenhuis Aalst. Bestuurder: Von Karman Instituut voor Stromingsdynamica, World Energy Council België, PMV-TINA Fonds voor Industriële Transformatie en Innovatie. Academische functies: Lid van de NATO Advisory Group on Emerging & Disruptive Technologies, lid van de Energy Steering Panel van EASAC, erebuitengewoon hoogleraar UGent, associate fellow Green Templeton College (Oxford), lid Senaat FIIW KU Leuven. Bedrijfsfuncties: Alcatel: lid directieraad Alcatel Bell (1994-1998), vice president Noord & Centraal Europa & MEAA (1998-2002); Suez: executive vice president Energy International (2002-2006), group senior vice president strategy & sustainable development (2007-2009). Academische functies: Buitengewoon hoogleraar UGent (2001-2021), docent KMS (2003-2016), hoofddocent Flanders Business School-KU Leuven (1992-2003), associate fellow Institute for Science Innovation & Society (InSIS) (Oxford) (2006-2010), associate fellow Oxford Martin School (Oxford) (2010-2022), voorzitter adviesraad FEB UGent (2009-2021), directeur-oprichter Instituut voor Toekomstverkenning (UGent) (2010-2022). Overheidsmandaten: Kabinetschef Vlaamse minister-president (2009-2012), regeringscommissaris IWT (2010-2012), lid Raad der Wijzen VIA (2009-2011), auteur Nieuw Industrieel Beleid voor Vlaanderen (2011), lag mee aan de basis van het TINA fonds en Flanders Care; lid Economische Kring Koning Boudewijn Stichting (1988-1993), Adviseur voor de Buitenlandse Handel van België (1995-2013), lid raad van bestuur Euro-Case (2007-2010), lid Global Future Councils van het World Economic Forum (WEF) (2008-2015). Lidmaatschap: Academisch: Lid Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen (KAOW), Member Academia Europaea (MAE), Fellow Royal Society of Arts (FRSA), Associate Fellow RIIA (Chatham House). Professioneel: Fellow Institute for Engineering and Technology (FIET), Senior Member IEEE, Member Institute of Directors (MIoD), GUBERNA Certified Director.
Opleiding:
Universiteit Gent: burgerlijk elektrotechnisch ir., burgerlijk bedrijfskundig ir., dr. economische wetenschappen. Postgraduaten: INSEAD (AMP95), London Business School (IEP), University of Oxford (Saï;d Business School, Green Templeton College), Harvard University (HBS), Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (Auditeur HSVD), European Security and Defence College (TLSC).
Prijzen:
Member of Merit van de Royal Academy of Sciences of Jordan, Fellow Hogenheuvel College (KU Leuven), Zilveren huldepenning voor sociale toewijding, Erekabinetschef van de Minister-president, Ereadvisieur voor de Buitenlandse Handel van België.
Ordes:
Grootofficier in de Kroonorde, Commandeur en Officier in de Leopoldsorde, Officier in de Orde van Leopold II, Chevalier de la Légion d'Honneur (Frankrijk), Officier de l'Ordre national du Mérite (Frankrijk), Officier de l'Ordre des Palmes académiques (Frankrijk).
Derrick-Philippe Gosselin
Technische wetenschappen
Technische wetenschappen, Economie
Inge Govaere
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2016
Titel: Prof. dr.
Discipline: Recht
Affiliatie: Verbonden aan het Europa College
Verbonden aan de Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht (UGent)
Samenvatting:
Specialisatie EU recht; Autonome EU Rechtsorde, EU Externe betrekkingen, EU handelsverwante aspecten van intellectuele eigendomsrechten; Interne Markt
Activiteiten:
Hoogleraar EU Recht aan de UGent. Directeur, Ghent European Law Institute (G.E.L.I.). Director, European Legal Studies Department, College of Europe.
Opleiding:
Phd in Law (E.U.I., 1994)
Inge Govaere
Menswetenschappen
Recht