Leden

Nl

De Academie is een genootschap van excellente wetenschappers, kunstenaars en bedrijfsleiders. Leden van de Academie worden voor het leven benoemd en treden toe tot één van de vier klassen: Natuurwetenschappen, Menswetenschappen, Kunsten, Technische wetenschappen. De leden van de Academie vergaderen frequent in het Paleis der Academiën en bespreken er actuele evoluties in de samenleving vanuit interdisciplinair perspectief. De Academie onderhoudt banden met gerenommeerde experten die verkozen zijn tot buitenlandse leden. Men kan niet kandideren voor lidmaatschap van de Academie. Na voordracht door drie peters of meters binnen de Academie worden de nieuwe leden verkozen.

Greet Keppens
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2015
Titel: Ir.
Discipline: Levensmiddelentechnologie
Affiliatie: Directeur van Duneroze vzw
Opleiding:
Bio-ingenieur
Discipline:
Voedingsindustrie
Greet Keppens
Technische wetenschappen
Levensmiddelentechnologie
Karel Kersters
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1998
Titel: Prof. dr.
Discipline: Biochemie
Biologie
Samenvatting:

Microbioloog met als belangrijkste onderzoeksgebieden vergelijkende biochemie en enzymologie van koolhydraatmetabolismen van verschillende bacteriële groepen, taxonomische en ecologische studies van verschillende Proteobacteria en melkzuurbacteriën, ontwikkeling van computerondersteunende bacteriële systematiek.

 

Activiteit:
Docent (1972), hoogleraar (1978), gewoon hoogleraar (1990) Laboratorium voor Microbiologie, Fac. Wetenschappen, UGent; directeur (1989-1998) BCCM/LMG bacteriënverzameling, een project van de POD Wetenschapsbeleid.
Opleiding:

Dr. Zoölogische Wetenschappen (1964) RUG.

 

Prijzen:
Laureaat KAWLSK (1967), Bergey Award USA (1996).
Discipline:
Bacteriologie
Lidmaatschap:
Lid Nederlandse Vereniging voor Microbiologie, Belgische Vereniging voor Microbiologie, Société Française de Microbiologie, American Society for Microbiology, Society for general Microbiology.
Karel Kersters
Natuurwetenschappen
Biochemie , Biologie
Bart Keunen
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2015
Discipline: Literatuurwetenschap
Affiliatie: Verbonden met de Vakgroep Letterkunde (UGent)
Bart Keunen
Menswetenschappen
Literatuurwetenschap
Joep Konings
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2011
Titel: Prof. dr.
Discipline: Economie
Affiliatie: Verbonden met de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (KU Leuven)
Activiteit:
Gewoon hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven
Joep Konings
Menswetenschappen
Economie
Jan Kretzschmar
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1996
Titel: Prof. dr. ir.
Discipline: Energietechniek
Affiliatie: Verbonden met het Departement Bio-Ingenieurswetenschappen (UAntwerpen)
Samenvatting:
Voorzitter (1985) Technologisch Instituut KVIV.
Activiteit:
Research associate University College London; programmaleider AI (1985) SCK; onderzoeksdirecteur Technologie (1992) VITO; oprichter en zaakvoerder (2007) JGKconsulting; deeltijds professor (2005) UA.
Opleiding:
Burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (1965), certificaat kernwetenschappen (1966), dr. ir. (1969) KU Leuven.
Leerstoelen:
NASA-ESRO postdoctoral fellowship (1971) University of California, Berkeley.
Jan Kretzschmar
Technische wetenschappen
Energietechniek
Eduard Kühn
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1990
Discipline: Dierwetenschappen
Biologie
Affiliatie: Verbonden met de Faculteit Wetenschappen (KU Leuven)
Samenvatting:
Fysioloog, endocrinoloog, onderzoek naar de schildklier bij gewervelden.
Activiteit:
Docent (1970), hoogleraar (1974), gewoon hoogleraar (1976), voorzitter departement Biologie KU Leuven.
Opleiding:
Dr. Fysiologie (1966) RUG.
Prijzen:
Wetenschappelijke Louis Empainprijs (1967).
Discipline:
Fysiologie
Leerstoelen:
Postdoctoral research fellow aan het National Institute of Health, universiteit Texas, Dallas (1968-69).
Lidmaatschap:
Vice-voorzitter Belgische Vereniging voor Endocrinologie; lid American Endocrine Society, European Comparative Endocrine Society, International Society of Neuro­endocrinology, International Society of Chronobiology, European Thyroid Association.
Eduard Kühn
Natuurwetenschappen
Dierwetenschappen, Biologie
Erelid
Liesbet Lagae
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2016
Discipline: Elektrotechniek
Affiliatie: Verbonden met imec
Website: www.imec.be
Liesbet Lagae
Technische wetenschappen
Elektrotechniek
Paul Lagasse
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1996
Discipline: Elektrotechniek
Computertechniek
Affiliatie: Verbonden met de Vakgroep Informatietechnologie (UGent)
Samenvatting:
Autoriteit op het vlak van telecommunicatie en informatietechnologie.
Activiteit:
Docent (1977), gewoon hoogleraar (1981), voorzitter vakgroep Informatietechnologie (1992) RUG; voorzitter Wetenschappelijk Comité van de Koninklijke Sterrenwacht van België (1992); secretaris-generaal URSI.
Opleiding:

Burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (1969), dr. ir. (1972) RUG.

Prijzen:
AIG-prijs (1968), prijs Isabella van Portugal (1969), studentenprijs KVIV (1969), wetenschappelijke Louis Empainprijs (1976), Winkler Prinsprijs (1976), prijs ACEC-100ste verjaardag (1982), alumniprijs (1982).
Leerstoelen:
Francquileerstoel VUB (1987).
Lidmaatschap:
Lid en voorzitter (1999) raad van bestuur IWT, beheerraad Belnet, raad van bestuur Flanders Technology International, raad van bestuur Technopolis, raad van toezicht ICTRegie Nederland, strategische adviesraad TNO-ICT Nederland, conseil scientifique Supelec Frankrijk, conseil scientifique Institut Télécom Frankrijk, Institute of Electrical and Electronic Engineers.
Paul Lagasse
Technische wetenschappen
Elektrotechniek, Computertechniek
Erelid
Mathijs Lamberigts
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2011
Discipline: Moderne geschiedenis (1870-heden)
Oudheid (tot 500)
Affiliatie: Verbonden met de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen (KU Leuven)
Samenvatting:
Classicus en theoloog
Activiteit:
Gewoon hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven
Discipline:
theologie
Mathijs Lamberigts
Menswetenschappen
Moderne geschiedenis (1870-heden), Oudheid (tot 500)
André Laporte
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1990
Discipline: Muziek
Compositie
Samenvatting:
Componist van expressieve en narratieve werken in de meest uiteenlopende stijlen, o.m. Kafka-opera Das Schloss (1986).
Activiteit:
Productieleider BRT; artistiek directeur BRT Filharmonisch Orkest (1963-92); directeur Artistieke Ensembles BRTN (1992-96); docent compositie Koninklijk Muziekconservatorium Brussel en Muziekkapel Koningin Elizabeth Waterloo.
Opleiding:
Lemmensinstituut Mechelen (1949-58): orgel, piano, harmonie, contrapunt, fuga; lic. Muziekwetenschappen (1957) KU Leuven.
Prijzen:
Lemmens-Tinelprijs (1958), Koopalbeurs (1971 en 1975), ITALIA-prijs (1976), componist van het verplicht werk voor viool Koningin Elisabeth-wedstrijd 1989, Visser-Neerlandiaprijs (2002), René Snepvangersprijs (2008), Klara carrièreprijs (2013).
Ordes:
Ridder in de orde van Leopold II, ridder in de Leopoldsorde, officier in de Leopolds­orde, commandeur in de orde van Leopold II, commandeur in de Leopoldsorde, grootofficier in de Kroonorde, grootofficier in de Leopoldsorde.
Lidmaatschap:
Voorzitter Belgische afdeling van de International Society for Contemporary Music; erelid International Society for Contemporary Music.
André Laporte
Kunsten
Muziek, Compositie
Erelid
Godelieve Laureys
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2007
Titel: Em. prof. dr.
Discipline: Taalkunde
Affiliatie: Verbonden met de Vakgroep Taalkunde (UGent)
Samenvatting:
Specialiste op het gebied van de Scandinavistiek, i.h.b. de Zweedse taalkunde. Haar onderzoek heeft betrekking op de contrastieve grammatica en contrastieve lexicologie van het Zweeds/Noors/Deens en het Nederlands en op natiegebonden taalvariatie en taalpolitiek.
Activiteit:
Gewoon hoogleraar (1984), onbezoldigd gasthoogleraar (1992) Scandinavische Taal- en Letterkunde rijksuniversiteit Groningen; gewoon hoogleraar (1990) en vakgroepvoorzitter RUG; directeur Interuniversitair Centrum voor Scandinavische Studies.
Opleiding:
Dr. Germaanse Filologie (1979) RUG.
Ordes:
Ridder in de orde van de Poolster; officier in de orde van Oranje-Nassau.
Discipline:
scandinavistiek
Lidmaatschap:
Corresponderend lid Taal- en Letterkunde-genootschap van de Finse Academie; lid Swedish Institute of Management, Stichting Scandinavian Transfer Centre Groningen.
Godelieve Laureys
Menswetenschappen
Taalkunde
Rob Lenaers
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 2002
Titel: Ir.
Discipline: Bouwkunde
Affiliatie: Ere-voorzitter Vanhout N.V.
Samenvatting:
Landmeter en ingenieursfuncties bij SA CETEP (1964-1966), NV Transporoute & Travaux (1966-1969) en het Wegenfonds (1969-1972); technisch directeur (1972-1977), algemeen directeur (1977-1996), gedelegeerd bestuurder (1980-2005), voorzitter (2006) NV Vanhout (maakt nu deel uit van BESIX); Vice-President Corporate Relations (2004) BESIX.
Activiteit:
Voorzitter raad van bestuur Lessius Hogeschool Antwerpen, beleidsraad Instituut De Nayer Sint-Katelijne-Waver; ondervoorzitter Hogeschool voor Wetenschap en Kunst Brussel; lid Inrichtende Overheid van de KU Leuven, raad van bestuur VBO; ere-voorzitter Confederatie Bouw, Vlaamse Confederatie Bouw, WTCB; bestuurder Koninklijk College der Eretekens van de Arbeid.
Opleiding:
Burgerlijk bouwkundig ingenieur (1964) KU Leuven; meetkundige (1971) Centrale Examencommissie.
Ordes:
Officier in de Kroonorde; eredeken van de Arbeid; bronzen Huldepenning-ereteken van de Arbeid eerste­ klasse; emeritus-eredeken van de Arbeid; commandeur in de orde van Leopold II; Grootofficier in de Leopoldsorde
Rob Lenaers
Technische wetenschappen
Bouwkunde
Erelid
Ron Lesthaeghe
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1996
Titel: Prof.
Discipline: Statistiek en methodologie
Sociologie
Samenvatting:
Socioloog, werkt vooral over demografische onderwerpen Europa, Afrika, Amerikas.
Activiteit:

Gewoon hoogleraar (1978), voorzitter Centrum voor Sociologie (1984-88), decaan faculteit Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen (1989-91), emeritus VUB.

L. Colsonleerstoel Institut des Sciences Politiques de Paris (1989-91), J. Leclercqleerstoel UCL (1995-96), Erasmus leerstoel Harvard University (2002), visiting professor University of Michigan, distinguished visiting professor University of California Irvine.

Buitenlands lid van de Koninklijke Nederlandse Academie Wetenschappen (KNAW) en de US National Academy of Sciences (NAS). Lid Academia Europaea

 

 

Opleiding:
M.A. Sociologie/Demografie (Brown University 1968), dr. Sociale Wetenschappen (Universiteit Gent 1970).
Prijzen:
Irene B. Taeuber Award Population Association of America (2003), FWO Solvay Prize (2005), laureaat International Union Scientific Study of Population (2008). Verkozen lid Kon. Nederlandse Academie voor Wetenschappen (KNAW), United States National Academy of Sciences.
Ordes:
Groot-Officier Kroonorde
Discipline:
demografie
Ron Lesthaeghe
Menswetenschappen
Statistiek en methodologie, Sociologie
Jan Leuridan
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1998
Discipline: Werktuigkunde
Mechanica
Affiliatie: Executive Vice-President & CTO van LMS International
Samenvatting:
Testtechnieken voor dynamische sterkteberekening, akoestische metingen.
Activiteit:
Research Engineer (1981-1982) SDRC (Structural Dynamic Research Corporation), Milford, Ohio (VS); bestuurder, Executive Vice-president & CTO LMS International; voorzitter (1999) Vlaams Software Platform.
Opleiding:
Burgerlijk werktuigkundig ingenieur (1980) KU Leuven; MSc. in Mechanical Engineering (1981), Ph.D. (1984) College of Mechanical Engineering, universiteit Cincinnati.
Leerstoelen:
Elected fellow of the Belgian American Educational Foundation (BAEF) (1980).
Lidmaatschap:
Vice-President Belgian Society of Mechanical and Environmental Engineering (1996-2001); lid directie­raad Agoria Vlaanderen, Society of Automotive Engineers (US).
Jan Leuridan
Technische wetenschappen
Werktuigkunde, Mechanica
Egbert Lox
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2006
Titel: Prof.
Discipline: Technische wetenschappen
Materiaalkunde
Affiliatie: Senior Vice President Government Affairs van Umicore N.V./S.A.
Samenvatting:
Katalyse, anorganische chemie, chemische technologie, batterijen, non-ferro metallurgie, moderne onderzoeksmethoden (high throughput experimentatie, computersimulaties), creativiteitstechnieken, technologie-roadmapping en scenario-opbouw, management van R&D, advocacy, diplomatieke contacten, wetgeving, Europese Unie,presentaties, voordrachten, strategische analyses
Activiteit:

Deeltijds docent (2000) faculteit Werktuigkunde Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Duitsland, (2004) IFP School, Frankrijk, (2004) AutoUni Volkswagen, Duitsland; Vice-president Umicore te Olen en Hanau; verscheidene managementsopdrachten (1987-2005) van Degussa in Hanau, Duitsland.

 

Opleiding:
Burgerlijk scheikundig ingenieur (1982), dr. ir. (1987) RUG.
Prijzen:
A.T. Colwell Merit Award van de Society of Automotive Engineers (VS) (1998).
Lidmaatschap:
Lid Vereniging voor Katalyse van de Dechema, Duitsland.
Egbert Lox
Technische wetenschappen
Technische wetenschappen, Materiaalkunde
Petra Maclot
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2018
Discipline: Bouwkunst
Archeologie
Affiliatie: Verbonden met het Departement Architectuur (KU Leuven)
Samenvatting:

Bouwhistorica en -archeologe & monumentenzorger, gespecialiseerd in burgerlijke gebouwen en stadsontwikkeling uit de Moderne Tijd, met focus op Antwerpen, woningbouw en interieurafwerking. Onderzoeksrapporten, publicaties, voordrachten.

Activiteit:

Erfgoedonderzoeker met losse contracten (1977-1989); Zelfstandig bouwhistorica (1990-2012, 2014-2017); Postdoctoraal onderzoeker FWO-Vlaanderen (2017-2020)

Opleiding:

Binnenhuisarchitectuur (1977, Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw Antwerpen); postgraduaat Monumenten en Landschappen (1984, Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw Antwerpen); licentiaat Geschiedenis / Middeleeuwen (2006, Universiteit Antwerpen); Dr. Ingenieurswetenschappen/Architectuur (2014, KU Leuven)

Prijzen:

Prijs Erik Duverger 2017

Lidmaatschap:

Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis (bestuur)

Petra Maclot
Kunsten
Bouwkunst, Archeologie
Bea Maes
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2013
Titel: Prof. dr.
Discipline: Pedagogiek
Affiliatie: Verbonden met de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (KU Leuven)
Decaan van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (KU Leuven)
Samenvatting:
orthopedagoge
Activiteit:

Gewoon hoogleraar aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen van de KU Leuven; decaan van de faculteit PPW

 

Opleiding:
Katholieke Universiteit Leuven
Discipline:
othopedagogie
Bea Maes
Menswetenschappen
Pedagogiek
Francis Maes
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2009
Discipline: Musicologie
Affiliatie: Verbonden met Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen (UGent)
Samenvatting:
Musicoloog met de geschiedenis van de 19de en 20ste eeuwse muziek als specialiteit, i.h.b. Russische en Oost-Europese muziek.
Activiteit:
Research fellow (1994) universiteit California, Berkeley; artistiek directeur (1996) Festival van Vlaanderen; docent (1998) KUB, (2002) UGent.
Opleiding:
Studies notenleer en kunstgeschiedenis (1983) Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium Antwerpen; aggregaat Hoger Onderwijs (1987); dr. Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde (1993) UGent.
Prijzen:
Floris van der Muerenprijs (1988), Fulbright-Hays Award (1994).
Lidmaatschap:
Voorzitter Koninklijke Vereniging voor Muziekgeschiedenis.
Francis Maes
Kunsten
Musicologie
Karen Maex
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2009
Titel: Prof.
Discipline: Elektrotechniek
Materiaalkunde
Affiliatie: Rector van de Universiteit van Amsterdam
Samenvatting:
Materialen voor micro-elektronica en nano-elektronica, halfgeleidercomponenten, poreuze mate­rialen, metaalsilicides, nanotechnologie: koolstofbuizen en nanodraden.
Activiteit:
Docent (1989), hoogleraar (1998), gewoon hoogleraar (2003), vice-rector Wetenschap en Technologie (2005) KU Leuven; werkleider (1982-1987), onderzoeksdirecteur (1987-1998) FWO; gastdocent (1999-2005) universiteit van Pavia (Italië); groepsleider (1987) VLSI Materials and Technology Group, directeur (1998) departement Interconnect Technology and Silicides, programmadirecteur (1996) Industrial Affiliate Program on Silicides and Shallow Junctions, (2000) Interconnects, (2004) Nanotechnology IMEC.
Opleiding:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1982), dr. ir. (1987) KU Leuven.
Discipline:
Materiaalfysica
Leerstoelen:
IBM-Fellowship (1986) CNET, Grenoble (Frankrijk), IMEC Fellow (2001).
Lidmaatschap:
Lid raad van bestuur Materials Research Society, redactieraden Applied Surface Science, Journal of Applied Physics en Materials Engineering Review Journal.
Karen Maex
Natuurwetenschappen
Elektrotechniek, Materiaalkunde
Christiane Malcorps
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2009
Titel: Dr.
Discipline: Bedrijfskunde
Chemische ingenieurstechnieken
Affiliatie: Executive Vice President, Country Manager Belgium van Solvay NV
Global Head of Facility Excellence van de Solvay NV
Samenvatting:
Research, Piloot & Industriële productie, Fabrieksdirecteur SEVESO Chemische fabriek, Fondsenwerving EU , R&D Excellence, Expert in Duurzame Ontwikkeling, Expert in Facility Excellence,, Expert in evaluatie Ingenieursopleiding (CTI France) Lid Facultaire Senaat KU Leuven, Industriêle adviesraad Gent, RvB essenscia, Presidente essenscia Brussel, RvB Union Wallonne des Entreprises (UWE), Bestuurslid VOKA, RvB The Shift, RvB CRBP, RvB Mithra Pharmaceuticals,
Activiteit:

Research Assistant UW Masison, Wisconsin (VS) (1978-1980); IWONL onderzoeker (1980-1983); NFWO-onderzoeker (1983-1984) UA; SOLVAY (1984-today) Research Manager, Section Head of Bioproducts Solvay NOH; Operations Manager Solvay Polyolefines Europe Belgium; Director of Plant Facilities Lillo en Zandvliet SolVin Chlorine and DCE production units; Country Manager Belgium; International Collaboration Manager Solvay Elsene.; Business Director ABIS; Global Head Facility Excellence Solvay

 

Opleiding:

Burgerlijk scheikundig ingenieur (1978) KU Leuven; MSc. (1980), Ph.D. (1983) UW Madison, Wisconsin (VS). MBA programs INSEAD & IMD Lausanne

 

Leerstoelen:
Belgian American Educational Foundation Fellowship (1978-1979), Rotary Inter­national Foundation Fellowship (1979-1980) UW Madison, Wisconsin (VS).
Christiane Malcorps
Technische wetenschappen
Bedrijfskunde, Chemische ingenieurstechnieken