Leden

Nl

De Academie is een genootschap van excellente wetenschappers, kunstenaars en bedrijfsleiders. Leden van de Academie worden voor het leven benoemd en treden toe tot één van de vier klassen: Natuurwetenschappen, Menswetenschappen, Kunsten, Technische wetenschappen. De leden van de Academie vergaderen frequent in het Paleis der Academiën en bespreken er actuele evoluties in de samenleving vanuit interdisciplinair perspectief. De Academie onderhoudt banden met gerenommeerde experten die verkozen zijn tot buitenlandse leden. Men kan niet kandideren voor lidmaatschap van de Academie. Na voordracht door drie peters of meters binnen de Academie worden de nieuwe leden verkozen.

Bernard Huys
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1980
Discipline: Musicologie
Samenvatting:
Musicoloog, gespecialiseerd in de muziekbibliotheconomie.
Activiteit:
Bibliothecaris (1960), hoofd muziekafdeling (1970), hoofd Departement Historische Verzamelingen (1994) Koninklijke Bibliotheek Albert I, Brussel; docent (1964) Hoger Sint-Lucas­instituut Brussel.
Opleiding:
Dr. Rechten (1958), lic. Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis (1967).
Prijzen:
Edward De Vynckprijs (1956).
Lidmaatschap:
Bestuurslid Vereniging voor Muziekgeschiedenis van Antwerpen; vice-voorzitter Belgische Vereniging voor Muziekwetenschap; gewezen voorzitter Belgisch comité RILM, Stephan De Jonghestichting vzw; lid uitvoerend comité en gewezen vice-voorzitter International Association of Music Libraries; lid raad van beheer CEBEDEM, Arthur Meulemansfonds; lid Peter Benoitfonds.
Bernard Huys
Kunsten
Musicologie
Erelid
Luc Huyse
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1994
Discipline: Sociologie
Samenvatting:
Socioloog en politicoloog, werkzaam over het naoorlogse België: collaboratie en repressie, democratisering van het onderwijs, verzuiling, politiek bewustzijn, justitie, ...
Activiteit:
Gewoon hoogleraar (1975) KU Leuven; hoofdredacteur De Nieuwe Maand (1975-80).
Opleiding:
Dr. Politieke en Sociale Wetenschappen.
Prijzen:
De Standaardprijs (1993); Cultuurprijs Vlaamse Gemeenschap 2006; BNP Paris Bas prijs beste essay 2006; Eredoctor UGent 2002; Arkprijs van het Vrije Woord 2009
Leerstoelen:
Francquileerstoel VUB (1983).
Luc Huyse
Menswetenschappen
Sociologie
Erelid
Dirk Inzé
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2005
Titel: Prof. dr.
Discipline: Cel- en moleculaire biologie
Plant- en gewaswetenschappen
Affiliatie: Verbonden aan het VIB-UGent
Samenvatting:
Wereldwijde autoriteit op het gebied van stresstolerantie in planten, pionierswerk met studie van de regulatie van de celcyclus en groei in planten.
Activiteit:
Onderzoeksdirecteur INRA (1990-1998); wetenschappelijk directeur (2002) Department Plant Systems Biology, UGent, Vlaams Instituut voor Biotechnologie; deeltijds hoogleraar UGent (2002); stichter bedrijf CropDesign.
Opleiding:
Dr. Moleculaire Genetica (1984).
Prijzen:
Körber Stiftung Prize (1994), laureaat Francquiprijs 2005.
Discipline:
Moleculaire biologie
Leerstoelen:
Francquileerstoel (2005-2006) UA.
Dirk Inzé
Natuurwetenschappen
Cel- en moleculaire biologie, Plant- en gewaswetenschappen
Pierre Jacobs
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1996
Discipline: Organische chemie
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (KU Leuven)
Samenvatting:
Doet onderzoek in verschillende domeinen van de heterogene katalyse: ontwerpen van op maat gemaakte katalysatoren, koolwaterstoffentransformaties, katalytische chemie van hernieuwbare grondstoffen, milieu- en voedingskatalyse, fysico-chemie van katalysatoren.
Activiteit:
Aangesteld navorser (1972), bevoegdverklaard navorser (1976), onderzoeksdirecteur (1981-88) NFWO; gewoon hoogleraar (1989) KU Leuven.
Opleiding:
Ir. Scheikunde en Landbouwindustrieën (1967), dr. Landbouwwetenschappen (1971), geaggregeerde Hoger Onderwijs (1976) KU Leuven.
curriculumitems:
Paul H. Emmett Award in Fundamental Catalysis (1981), Donald W. Breck Award of the International Zeolite Association (1998), Award of the American Oil Chemists Society, Kreitman Award (2001), Synetix Award for innovation in catalysis (2001), Belgian ODISSEA Mission (2002), Carl Ziegler lecturer (2004).
Discipline:
Organische chemie
Lidmaatschap:
Lid American Chemical Society, American Oil Chemists Society; ere-voorzitter en lid International Zeolite Association.
Pierre Jacobs
Natuurwetenschappen
Organische chemie
Steven Jacobs
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2020
Discipline: Kunstwetenschappen
Affiliatie: Verbonden aan de Universiteit Antwerpen
Verbonden aan de Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen (UGent)
Samenvatting:

Kunsthistoricus gespecialiseerd in de relaties tussen film en de beeldende kunsten. Verdiept zich in de interacties tussen beeldende kunst, film en architectuur. Zijn expertise omvat diverse aspecten van de Belgische moderne kunst, film en fotografie.

Activiteit:

Deeltijds docent aan de vakgroep kunstwetenschappen, Universiteit Gent en het departement Letterkunde, Universiteit Antwerpen

Opleiding:

Dr. in de kunstwetenschappen (Universiteit Gent, 2004)

Steven Jacobs
Kunsten
Kunstwetenschappen
Greet Keppens
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2015
Titel: Ir.
Discipline: Levensmiddelentechnologie
Affiliatie: Algemeen Directeur van het AZ Sint-Elisabeth Zottegem
Opleiding:
Bio-ingenieur
Discipline:
Voedingsindustrie
Greet Keppens
Technische wetenschappen
Levensmiddelentechnologie
Karel Kersters
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1998
Titel: Prof. dr.
Discipline: Biochemie
Biologie
Samenvatting:

Microbioloog met als belangrijkste onderzoeksgebieden vergelijkende biochemie en enzymologie van koolhydraatmetabolismen van verschillende bacteriële groepen, taxonomische en ecologische studies van verschillende Proteobacteria en melkzuurbacteriën, ontwikkeling van computerondersteunende bacteriële systematiek.

 

Activiteit:
Docent (1972), hoogleraar (1978), gewoon hoogleraar (1990) Laboratorium voor Microbiologie, Fac. Wetenschappen, UGent; directeur (1989-1998) BCCM/LMG bacteriënverzameling, een project van de POD Wetenschapsbeleid.
Opleiding:

Dr. Zoölogische Wetenschappen (1964) RUG.

 

Prijzen:
Laureaat KAWLSK (1967), Bergey Award USA (1996).
Discipline:
Bacteriologie
Lidmaatschap:
Lid Nederlandse Vereniging voor Microbiologie, Belgische Vereniging voor Microbiologie, Société Française de Microbiologie, American Society for Microbiology, Society for general Microbiology.
Karel Kersters
Natuurwetenschappen
Biochemie , Biologie
Bart Keunen
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2015
Discipline: Literatuurwetenschap
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Letterkunde (UGent)
Bart Keunen
Menswetenschappen
Literatuurwetenschap
Joep Konings
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2011
Titel: Prof. dr.
Discipline: Economie
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (KU Leuven)
Activiteit:
Gewoon hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven
Joep Konings
Menswetenschappen
Economie
Liesbet Lagae
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2016
Discipline: Elektrotechniek
Affiliatie: Verbonden aan IMEC
Website: www.imec.be
Liesbet Lagae
Technische wetenschappen
Elektrotechniek
Paul Lagasse
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1996
Discipline: Elektrotechniek
Computertechniek
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Informatietechnologie (UGent)
Samenvatting:
Autoriteit op het vlak van telecommunicatie en informatietechnologie.
Activiteit:
Docent (1977), gewoon hoogleraar (1981), voorzitter vakgroep Informatietechnologie (1992) RUG; voorzitter Wetenschappelijk Comité van de Koninklijke Sterrenwacht van België (1992); secretaris-generaal URSI.
Opleiding:

Burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (1969), dr. ir. (1972) RUG.

Prijzen:
AIG-prijs (1968), prijs Isabella van Portugal (1969), studentenprijs KVIV (1969), wetenschappelijke Louis Empainprijs (1976), Winkler Prinsprijs (1976), prijs ACEC-100ste verjaardag (1982), alumniprijs (1982).
Leerstoelen:
Francquileerstoel VUB (1987).
Lidmaatschap:
Lid en voorzitter (1999) raad van bestuur IWT, beheerraad Belnet, raad van bestuur Flanders Technology International, raad van bestuur Technopolis, raad van toezicht ICTRegie Nederland, strategische adviesraad TNO-ICT Nederland, conseil scientifique Supelec Frankrijk, conseil scientifique Institut Télécom Frankrijk, Institute of Electrical and Electronic Engineers.
Paul Lagasse
Technische wetenschappen
Elektrotechniek, Computertechniek
Erelid
Mathijs Lamberigts
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2011
Discipline: Moderne geschiedenis (1870-heden)
Oudheid (tot 500)
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen (KU Leuven)
Samenvatting:
Classicus en theoloog
Activiteit:
Gewoon hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven
Discipline:
theologie
Mathijs Lamberigts
Menswetenschappen
Moderne geschiedenis (1870-heden), Oudheid (tot 500)
André Laporte
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1990
Discipline: Muziek
Compositie
Samenvatting:
Componist van expressieve en narratieve werken in de meest uiteenlopende stijlen, o.m. Kafka-opera Das Schloss (1986).
Activiteit:
Productieleider BRT; artistiek directeur BRT Filharmonisch Orkest (1963-92); directeur Artistieke Ensembles BRTN (1992-96); docent compositie Koninklijk Muziekconservatorium Brussel en Muziekkapel Koningin Elizabeth Waterloo.
Opleiding:
Lemmensinstituut Mechelen (1949-58): orgel, piano, harmonie, contrapunt, fuga; lic. Muziekwetenschappen (1957) KU Leuven.
Prijzen:
Lemmens-Tinelprijs (1958), Koopalbeurs (1971 en 1975), ITALIA-prijs (1976), componist van het verplicht werk voor viool Koningin Elisabeth-wedstrijd 1989, Visser-Neerlandiaprijs (2002), René Snepvangersprijs (2008), Klara carrièreprijs (2013).
Ordes:
Ridder in de orde van Leopold II, ridder in de Leopoldsorde, officier in de Leopolds­orde, commandeur in de orde van Leopold II, commandeur in de Leopoldsorde, grootofficier in de Kroonorde, grootofficier in de Leopoldsorde.
Lidmaatschap:
Voorzitter Belgische afdeling van de International Society for Contemporary Music; erelid International Society for Contemporary Music.
André Laporte
Kunsten
Muziek, Compositie
Erelid
Godelieve Laureys
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2007
Titel: Em. prof. dr.
Discipline: Taalkunde
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Taalkunde (UGent)
Samenvatting:
Specialiste op het gebied van de Scandinavistiek, i.h.b. de Zweedse taalkunde. Haar onderzoek heeft betrekking op de contrastieve grammatica en contrastieve lexicologie van het Zweeds/Noors/Deens en het Nederlands en op natiegebonden taalvariatie en taalpolitiek.
Activiteit:
Gewoon hoogleraar (1984), onbezoldigd gasthoogleraar (1992) Scandinavische Taal- en Letterkunde rijksuniversiteit Groningen; gewoon hoogleraar (1990) en vakgroepvoorzitter RUG; directeur Interuniversitair Centrum voor Scandinavische Studies.
Opleiding:
Dr. Germaanse Filologie (1979) RUG.
Ordes:
Ridder in de orde van de Poolster; officier in de orde van Oranje-Nassau.
Discipline:
scandinavistiek
Lidmaatschap:
Corresponderend lid Taal- en Letterkunde-genootschap van de Finse Academie; lid Swedish Institute of Management, Stichting Scandinavian Transfer Centre Groningen.
Godelieve Laureys
Menswetenschappen
Taalkunde
Rob Lenaers
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 2002
Titel: Ir.
Discipline: Bouwkunde
Affiliatie: Ere-voorzitter Vanhout N.V.
Samenvatting:
Landmeter en ingenieursfuncties bij SA CETEP (1964-1966), NV Transporoute & Travaux (1966-1969) en het Wegenfonds (1969-1972); technisch directeur (1972-1977), algemeen directeur (1977-1996), gedelegeerd bestuurder (1980-2005), voorzitter (2006) NV Vanhout (maakt nu deel uit van BESIX); Vice-President Corporate Relations (2004) BESIX.
Activiteit:
Voorzitter raad van bestuur Lessius Hogeschool Antwerpen, beleidsraad Instituut De Nayer Sint-Katelijne-Waver; ondervoorzitter Hogeschool voor Wetenschap en Kunst Brussel; lid Inrichtende Overheid van de KU Leuven, raad van bestuur VBO; ere-voorzitter Confederatie Bouw, Vlaamse Confederatie Bouw, WTCB; bestuurder Koninklijk College der Eretekens van de Arbeid.
Opleiding:
Burgerlijk bouwkundig ingenieur (1964) KU Leuven; meetkundige (1971) Centrale Examencommissie.
Ordes:
Officier in de Kroonorde; eredeken van de Arbeid; bronzen Huldepenning-ereteken van de Arbeid eerste­ klasse; emeritus-eredeken van de Arbeid; commandeur in de orde van Leopold II; Grootofficier in de Leopoldsorde
Rob Lenaers
Technische wetenschappen
Bouwkunde
Erelid
Ron Lesthaeghe
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1996
Titel: Prof.
Discipline: Statistiek en methodologie
Sociologie
Samenvatting:
Socioloog, werkt vooral over demografische onderwerpen Europa, Afrika, Amerikas.
Activiteit:

Gewoon hoogleraar (1978), voorzitter Centrum voor Sociologie (1984-88), decaan faculteit Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen (1989-91), emeritus VUB.

L. Colsonleerstoel Institut des Sciences Politiques de Paris (1989-91), J. Leclercqleerstoel UCL (1995-96), Erasmus leerstoel Harvard University (2002), visiting professor University of Michigan, distinguished visiting professor University of California Irvine.

Buitenlands lid van de Koninklijke Nederlandse Academie Wetenschappen (KNAW) en de US National Academy of Sciences (NAS). Lid Academia Europaea

 

 

Opleiding:
M.A. Sociologie/Demografie (Brown University 1968), dr. Sociale Wetenschappen (Universiteit Gent 1970).
Prijzen:
Irene B. Taeuber Award Population Association of America (2003), FWO Solvay Prize (2005), laureaat International Union Scientific Study of Population (2008). Verkozen lid Kon. Nederlandse Academie voor Wetenschappen (KNAW), United States National Academy of Sciences.
Ordes:
Groot-Officier Kroonorde
Discipline:
demografie
Ron Lesthaeghe
Menswetenschappen
Statistiek en methodologie, Sociologie
Jan Leuridan
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1998
Discipline: Werktuigkunde
Mechanica
Affiliatie: Executive Vice-President & CTO van LMS International
Samenvatting:
Testtechnieken voor dynamische sterkteberekening, akoestische metingen.
Activiteit:
Research Engineer (1981-1982) SDRC (Structural Dynamic Research Corporation), Milford, Ohio (VS); bestuurder, Executive Vice-president & CTO LMS International; voorzitter (1999) Vlaams Software Platform.
Opleiding:
Burgerlijk werktuigkundig ingenieur (1980) KU Leuven; MSc. in Mechanical Engineering (1981), Ph.D. (1984) College of Mechanical Engineering, universiteit Cincinnati.
Leerstoelen:
Elected fellow of the Belgian American Educational Foundation (BAEF) (1980).
Lidmaatschap:
Vice-President Belgian Society of Mechanical and Environmental Engineering (1996-2001); lid directie­raad Agoria Vlaanderen, Society of Automotive Engineers (US).
Jan Leuridan
Technische wetenschappen
Werktuigkunde, Mechanica
Claude Libert
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2020
Discipline: Cel- en moleculaire biologie
Dierwetenschappen
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Biomedische Moleculaire Biotechnologie (UGent)
Samenvatting:

Expert in pathofysiologie van zoogdieren, meer bepaald sepsis en inflammatie, via een genetische aanpak.

Activiteit:

Gewoon Hoogleraar, lesgever cursussen met betrekking tot genome editing in zoogdieren; Secretaris examen commissie opleiding Biochemie & Biotechnologie; groepsleider van groep ‘Mouse Genetics in Inflammation’ met als topic het begrijpen en bestrijden van sepsis. Lid van talrijke review panels, o.a. meerdere FWO commissies. 

Opleiding:

Dr. Wetenschappen (1993); Groepsleider bij VIB (vanaf 1997); Hoofddocent UGent (2003); Hoogleraar (2012); Gewoon Hoogeraar (2020). FWO aspirant en postdoctoraal onderzoeker. Buitenlands verblijf 1994-1995 IRBM Rome, Italië.

Prijzen:

1987: Afstudeerprijs Hofmann-La Roche; 1997: Driejaarlijkse prijs J. B. Van Helmont voor Pathophysiologie, Biophysica en Biochemie, door de Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde; 1999: Prijs van de KVAB, sectie Biochemie, Moleculaire Biologie, Biotechnologie en Gentechnologie; 2000 Award Pharmacia

Claude Libert
Natuurwetenschappen
Cel- en moleculaire biologie, Dierwetenschappen
Egbert Lox
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2006
Titel: Prof.
Discipline: Technische wetenschappen
Materiaalkunde
Affiliatie: Senior Vice President Government Affairs van Umicore N.V./S.A.
Samenvatting:
Katalyse, anorganische chemie, chemische technologie, batterijen, non-ferro metallurgie, moderne onderzoeksmethoden (high throughput experimentatie, computersimulaties), creativiteitstechnieken, technologie-roadmapping en scenario-opbouw, management van R&D, advocacy, diplomatieke contacten, wetgeving, Europese Unie,presentaties, voordrachten, strategische analyses
Activiteit:

Deeltijds docent (2000) faculteit Werktuigkunde Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Duitsland, (2004) IFP School, Frankrijk, (2004) AutoUni Volkswagen, Duitsland; Vice-president Umicore te Olen en Hanau; verscheidene managementsopdrachten (1987-2005) van Degussa in Hanau, Duitsland.

 

Opleiding:
Burgerlijk scheikundig ingenieur (1982), dr. ir. (1987) RUG.
Prijzen:
A.T. Colwell Merit Award van de Society of Automotive Engineers (VS) (1998).
Lidmaatschap:
Lid Vereniging voor Katalyse van de Dechema, Duitsland.
Egbert Lox
Technische wetenschappen
Technische wetenschappen, Materiaalkunde
Petra Maclot
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2018
Discipline: Bouwkunst
Archeologie
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Architectuur (KU Leuven)
Samenvatting:

Bouwhistorica en -archeologe & monumentenzorger, gespecialiseerd in burgerlijke gebouwen en stadsontwikkeling uit de Moderne Tijd, met focus op Antwerpen, woningbouw en interieurafwerking. Onderzoeksrapporten, publicaties, voordrachten.

Activiteit:

Erfgoedonderzoeker met losse contracten (1977-1989); Zelfstandig bouwhistorica (1990-2012, 2014-2017); Postdoctoraal onderzoeker FWO-Vlaanderen (2017-2020)

Opleiding:

Binnenhuisarchitectuur (1977, Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw Antwerpen); postgraduaat Monumenten en Landschappen (1984, Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw Antwerpen); licentiaat Geschiedenis / Middeleeuwen (2006, Universiteit Antwerpen); Dr. Ingenieurswetenschappen/Architectuur (2014, KU Leuven)

Prijzen:

Prijs Erik Duverger 2017

Lidmaatschap:

Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis (bestuur)

Petra Maclot
Kunsten
Bouwkunst, Archeologie