Leden

Nl

De Academie is een genootschap van excellente wetenschappers, kunstenaars en bedrijfsleiders. Leden van de Academie worden voor het leven benoemd en treden toe tot één van de vier klassen: Natuurwetenschappen, Menswetenschappen, Kunsten, Technische wetenschappen. De leden van de Academie vergaderen frequent in het Paleis der Academiën en bespreken er actuele evoluties in de samenleving vanuit interdisciplinair perspectief. De Academie onderhoudt banden met gerenommeerde experten die verkozen zijn tot buitenlandse leden. Men kan niet kandideren voor lidmaatschap van de Academie. Na voordracht door drie peters of meters binnen de Academie worden de nieuwe leden verkozen.

Guy Haemers
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1992
Discipline: Materialenwetenschappen en -techniek
Samenvatting:
Corporate Vice-President Bekaert Advanced Materials (1997-2000), Group Business Development (2000-2001), Group Business Development & Technology (2001-2005); Managing director Inventures-Group Europe (2002-heden); lid executive commitee Bekaert Group; bestuurslid Bekaert North America (1991-2005).
Activiteiten:
Gastprofessor Vlerick Leuven Gent Management School (2003-2007).
Opleiding:
Burgerlijk ingenieur metaalkunde (1970) RUG; MSc. Technische Hochschule Hannover (1971).
Lidmaatschap:
Onderzoeksfunctie in het Research Centre (1971-1976), Head Metallurgical Research of the Bekaert Group (1976-1982), Vice President Strategic Raw Materials (1982-1988), Vice President Corporate Purchasing (1988-1991), Vice President R&D and New Activities (1991-1997). Lid EURAB (1997-2002); voorzitter EIRMA (European Industrial Research Management Association) (1998-2001); Managing director van Haemers Drapier en Partners (2006); beheerder van verscheidene venootschappen.
Guy Haemers
Technische wetenschappen
Materialenwetenschappen en -techniek
Erelid
Karin Hanssen
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2016
Discipline: Visuele kunsten
Samenvatting:
Karin Hanssen (°Antwerpen 1960) is beeldend kunstenaar, feministische activiste en schrijver van kritische teksten over de positie van de vrouwelijke kunstenaar en kunst in het algemeen. In 2016 doctoreerde ze aan de Universiteit Antwerpen met ‘De Geleende Blik – in dialoog met de tijd’ over de Terugblik binnen het lenen van fotografische beelden in de schilderkunst. De blik, gender, de Rückenfigur en voorstelling van vrouwen in de schilderkunst zijn wederkerende thema’s in haar werk. Sinds 2012 werden haar teksten over kunst en (vrouwelijke) kunstenaars gepubliceerd o.a. in Hart Magazine, A Prior, Rekto:Verso, Mister Motley en Forum +. Als activiste startte ze in 2011 ‘Contemporary Women Artists in Belgium’ een online databank en actuele agenda om professionele vrouwelijke beeldende kunstenaars werkzaam in België te promoten en meer zichtbaar te maken. Sinds 2016 is Karin Hanssen lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschap en Kunsten, Klasse Kunsten.
Opleiding:
2016 PhD in the arts, Universiteit Antwerpen 1993 Master of arts, National Higher Institute of Fine Arts, Antwerpen 1990 Bachelor of arts, painting, Royal Academy of Fine Arts, Antwerpen 1986 Diploma Hoger Kunstonderwijs, Tekenkunst KASKA, Antwerpen 1981 Professionele Bachelor teacher Germanic Languages, Sted. Normaalschool, (AP Hogeschool) Antwerpen
Karin Hanssen
Kunsten
Visuele kunsten
Dirk Heirbaut
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2014
Titel: Prof.
Discipline: Rechten
Middeleeuwse geschiedenis
Samenvatting:
Vergelijkende geschiedenis van het recht
Activiteiten:
gewoon hoogleraar rechtsgeschiedenis
Opleiding:
Lic Hist, LIc Jur, Dr.
Prijzen:
Eike von Repgowprijs 2014
Discipline:
rechtsgeschiedenis
Dirk Heirbaut
Menswetenschappen
Rechten, Middeleeuwse geschiedenis
Lieve Helsen
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2021
Discipline: Ingenieurswetenschappen en technologie
Samenvatting:
Energietechniek - thermische systemen
Activiteiten:
Lid (1997) Directiecomité KU Leuven Energie-instituut, Lid (2007-2012) van de Federale Raad Duurzame Ontwikkeling, Oprichter en voorzitter (2008-2009) van het warmtepompplatform, Lid (2010-2014) FWO Expert Panel W&T9, Programmadirecteur (2012-2016) Master Energie KU Leuven, Lid (2013-2014) VRWI Expert Panel, Lid (2014-2016) FWO Expert Panel W&T7, Lid (2014) AcademiaNet, Lid (2018) International Scientific Committee of the Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities at NTNU (NO), Lid (2018) van de stuurgroep van het Warmtepomp Platform, Lid (2019) Scientific Council University Centre for Energy Efficient Buildings (CZ), Lid (2008-2012, 2021) van de Raad van Bestuur ODE Vlaanderen, Woordvoerder (2019) van het Moonshot MOT-4 Energie-innovatie kernteam, Lid (2020) van de Flux50 Focusgroep Duurzame Thermische Oplossingen, Lid (2021) van de NO-REGRET werkgroep voor de energie-intensieve industrie.
Opleiding:
Dr. Toegepaste Wetenschappen (2000) KU Leuven; Postdoctoraal onderzoeker (2001) PDM, (2001-2005) FWO; Buitengewoon gastdocent (2002-2004); Docent (2005), Hoofddocent (2008), Hoogleraar (2012), Gewoon Hoogleraar (2016) KU Leuven
Prijzen:
Meerdere prijzen voor master thesissen onder promotorschap: EFPE, KVIV, IBPSA NVL, Marcel Herman (ATIC), Encon Energy Prize.
Lieve Helsen
Technische wetenschappen
Ingenieurswetenschappen en technologie
Niel Hens
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2023
Titel: Prof.
Discipline: Algemene wiskunde
Statistiek
Samenvatting:
Niel Hens studeerde wiskunde aan UHasselt en KULeuven. In 2005 legde hij een doctoraat af over de analyse van onvolledige gegevens. Sinds 2009 is hij leerstoelhouder in bewijs-gebaseerde vaccinologie aan UAntwerpen wat hij combineert als gewoon hoogleraar biostatistiek aan UAntwerpen en UHasselt. Zijn onderzoek situeert zich in een interdisciplinaire en internationale omgeving. Hij is gespecialiseerd in het gebruik en de ontwikkeling van wiskundige en statistische methoden om inzicht te geven in de verspreiding van infectieziekten en epidemiologische vraagstukken op te lossen.
Hoedanigheid:
Gewoon hoogleraar biostatistiek
Leerstoelen:
Leerstoel bewijs-gebaseerde vaccinologie, UAntwerpen (2009-…)
Niel Hens
Natuurwetenschappen
Algemene wiskunde, Statistiek
Dirk Hermans
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2022
Titel: Prof. dr.
Samenvatting:
Studie van de leerprocessen en geheugenmechanismen betrokken in het onstaan van emotionele stoornissen, met een bijzonder interesse voor exposure als behandeling voor angst.
Dirk Hermans
Menswetenschappen
Kris Heyde
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1996
Titel: Em. prof.
Discipline: Natuurwetenschappen
Klassieke fysica
Samenvatting:
Theoretische studie van de opbouw van de atoomkern en de onderliggend structuur en dit in een sterke uitwisseling met de experimentele onderzoeksgroepen in dit onderzoeksgebied. Correlaties tussen protonen en neutronen spelen een heel belangrijke rol bij het vormen van een aantal elementaire excitatiemodes. Onderzoek omtrent vormcoexistentie in atoomkernen, vooral in exotische atoomkernen, vormt een hoogst actueel onderwerp wereldwijd.
Activiteiten:
Docent (1981), hoogleraar (1989), gewoon hoogleraar (1994) RUG; directeur-diensthoofd Laboratorium voor Kernfysica (1992), voorzitter Vakgroep Subatomaire en Stralingsfysica (1993 tot 2006) RUG. Scientific Associate bij CERN, september 1998-maart 1999, Prof. em. sinds oktober 2007.
Opleiding:
Dr. Natuurkunde (1968), geaggregeerde Hoger Onderwijs.
Prijzen:
Recipient van de 'Belgan Francqui Chair 2003-2004' aan de faculteit Wetenschappen van de KULeuven. Fellow of the American Physical Society - 2006
Ordes:
Grootofficier in de orde van Leopold II, 2010 Commandeur in de Kroonorde Albert II 2010
Discipline:
Kerfysica
Leerstoelen:
Francquileerstoel KU Leuven (2003-04).
Lidmaatschap:
Lid Scientific Committee van het Cyclotron aan de UCL, Isolde Scientific Committee (CERN), Genève, Belgian Committee for Nuclear Physics, Programme Advisory Committee van het Kernfysisch Versneller Instituut te Groningen, American Physical Society.
Kris Heyde
Natuurwetenschappen
Natuurwetenschappen, Klassieke fysica
Hilde Heynen
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2009
Titel: Prof.
Discipline: Ingenieurswetenschappen in de architectuur
Architectuur
Samenvatting:
Architectuurtheorie, onderzoek naar moderniteit, modernisme en gender in de architectuur.
Activiteiten:
Docent (1995), hoogleraar (2002), gewoon hoogleraar (2005), voorzitter (2008) Departement Architectuur en ruimtelijke ordening KU Leuven; gastdocent (2003) RMIT, Melbourne.
Opleiding:
burgerlijk ingenieur-architect (1981); speciale licentie filosofie (1982); doctoraat toegepaste wetenschappen (1988)
Eredoctoraat:
KTH Stockholm 2021
Leerstoelen:
Paul Getty Post-doctoral Fellow in the History of Art and the Humanities (1994); Research fellowship (2007-2008) Radcliffe Institute for Advanced Studies, Harvard (VS).
Lidmaatschap:
Lid van verscheidene journal editorial boards, waaronder The Journal of Architecture; stichtend lid Nethca (Network for Theory, History and Criticism of Architecture); lid en voorzitter Raad van de European Association of Architectural Education; lid Onder­zoeksraad (2005-2008) KU Leuven; stichtend lid en voorzitter nominating committee van het European Architectural History Network.
Hilde Heynen
Technische wetenschappen
Ingenieurswetenschappen in de architectuur, Architectuur
Hugo Heyrman
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1993
Titel: Dr.
Discipline: Visuele kunsten
Samenvatting:
Beeldend kunstenaar, in hoofdzaak schilder, pionier in nieuwe media. In de jaren '60 maakt Heyrman naam met acties, happenings, pop-art, nieuw realisme en filmexperimenten. Vanuit deze rebelse houding richt hij (vanaf 1974) zijn aandacht tot zijn eerste liefde, de schilderkunst.
Activiteiten:
Schilderkunst, Nieuwe media, werkt onder de kunstenaarsnaam Dr. Hugo Heyrman. Hij schildert vormen van tijd, beelden met een ingebouwde aandacht voor de factor tijd, de vierde dimensie in kunst. Hij introduceert de termen en concepten: ''Tele-synesthesia'' en ''Post-ego''. Beide theorieën werden gepubliceerd in de ''Encyclopedia of Postmodernism'', Londen en New York: Routledge, 2001.
Opleiding:
Studeerde aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium Antwerpen, Koninklijke Academie en het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten Antwerpen en aan het Rijkshoger Instituut voor Kernenergie, Mol. Doctor in de kunstwetenschappen (als eerste in België 1995) aan de Universiteit van La Laguna, Spanje.
Prijzen:
1975 Prijs voor Schilderkunst Burgemeester Camille Huysmans, Antwerpen 1975 Laureaat - Prijs Jonge Belgische Schilderkunst, Brussel 1978 Prijs van het Publiek - Europaprijs voor Schilderkunst van de Stad Oostende 1979 Prijs voor Schilderkunst, Provincie Antwerpen 2001 . Culture 2001- Eervolle vermelding - Award voor beste Belgische culturele/artistieke internetsite, Brussel
Ordes:
Officier in de Leopoldsorde
Lidmaatschap:
Lid van de Europese Vereniging voor Virtuele Realiteit.
Hugo Heyrman
Kunsten
Visuele kunsten
Charles Hirsch
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1994
Titel: Prof.
Discipline: Mechanica
Lucht- en ruimtevaartsingenieurskunde
Samenvatting:
Onderzoek over numerieke stromingsdynamica, turbulentie, ontwikkeling en toepassing van windenergie, stromingsmachines.
Activiteiten:
Hoogleraar (1969), hoofd departement Stromingsleer, VUB.
Opleiding:
Burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (1961), lic. Fysica (1962), dr. Toegepaste Wetenschappen (1969) ULB.
Prijzen:
Tweejaarlijkse prijs Iwan Åkerman (1994);
Discipline:
Numerieke stromingsdynamica
Eredoctoraat:
Dr. h.c. St. Petersburg State Technical University, Rusland.
Leerstoelen:
Francquileerstoel RUG (1979), nominatie NAVAIR Research Chair, Naval Postgraduate School, Monterey (VS) (1985-86).
Lidmaatschap:
Voorzitter Propulsion and Energetics Panel (PEP) of AGARD (1982-84), European Research Community on Flow, Turbulence and Combustion (1988-94); editor-in-chief of John Wileys Series on Computational Methods in Applied Sciences; European editor of the International Journal of CFD; lid ASME, AIAA.
Charles Hirsch
Natuurwetenschappen
Mechanica, Lucht- en ruimtevaartsingenieurskunde
Johan Hofkens
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2010
Titel: Prof. dr.
Discipline: Natuurwetenschappen
Samenvatting:
scheikundige
Activiteiten:
Gewoon hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven
Discipline:
chemicus, fotochemie
Johan Hofkens
Natuurwetenschappen
Natuurwetenschappen
Monica Höfte
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2009
Discipline: Plantenbiologie
Samenvatting:
Fytopathologie, controle en genetische diversiteit van pathogenen, resistentiemechanismen, rol van plantenhormonen in plant-pathogeen-interacties.
Activiteiten:
onderzoeker Laboratoire de Biologie Microbienne (1994-1995) universiteit Lausanne.
Opleiding:
Bio-ingenieur (1984), dr. ir. (1990). Professor (1997) UGent;
Lidmaatschap:
Lid commissie Dieren- en plantenfysiologie FWO, commissie Agronomie, zootechnie et biotechnologie FNRS, wetenschappelijke raad Phytofar en ILVO, Scientific Advisory Committee IPBO; bestuurslid Genootschap plantenproductie en ecosfeer KVIV; lid editorial board van verscheidene journals.
Monica Höfte
Technische wetenschappen
Plantenbiologie
Annick Hubin
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2013
Titel: Prof. dr. ir.
Discipline: Ingenieurswetenschappen en technologie
Materialenwetenschappen en -techniek
Samenvatting:
scheikundig en metallurgisch ingenieur, doctor in de ingenieurswetenschappen
Activiteiten:
Gewoon hoogleraar Vrije Universiteit Brussel
Discipline:
scheikundig ingenieur, gewoon hoogleraar Vrije Universiteit Brussel
Annick Hubin
Technische wetenschappen
Ingenieurswetenschappen en technologie, Materialenwetenschappen en -techniek
Bernard Huys
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1980
Discipline: Muziek
Samenvatting:
Musicoloog, gespecialiseerd in de muziekbibliotheconomie.
Activiteiten:
Bibliothecaris (1960), hoofd muziekafdeling (1970), hoofd Departement Historische Verzamelingen (1994) Koninklijke Bibliotheek Albert I, Brussel; docent (1964) Hoger Sint-Lucas-;instituut Brussel.
Opleiding:
Dr. Rechten (1958), lic. Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis (1967).
Prijzen:
Edward De Vynckprijs (1956).
Lidmaatschap:
Bestuurslid Vereniging voor Muziekgeschiedenis van Antwerpen; vice-voorzitter Belgische Vereniging voor Muziekwetenschap; gewezen voorzitter Belgisch comité RILM, Stephan De Jonghestichting vzw; lid uitvoerend comité en gewezen vice-voorzitter International Association of Music Libraries; lid raad van beheer CEBEDEM, Arthur Meulemansfonds; lid Peter Benoitfonds.
Bernard Huys
Kunsten
Muziek
Erelid
Luc Huyse
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1994
Discipline: Sociologie
Samenvatting:
Socioloog en politicoloog, werkzaam over het naoorlogse België: collaboratie en repressie, democratisering van het onderwijs, verzuiling, politiek bewustzijn, justitie, ...
Activiteiten:
Gewoon hoogleraar (1975) KU Leuven; hoofdredacteur De Nieuwe Maand (1975-80).
Opleiding:
Dr. Politieke en Sociale Wetenschappen.
Prijzen:
De Standaardprijs (1993); Cultuurprijs Vlaamse Gemeenschap 2006; BNP Paris Bas prijs beste essay 2006; Eredoctor UGent 2002; Arkprijs van het Vrije Woord 2009
Leerstoelen:
Francquileerstoel VUB (1983).
Luc Huyse
Menswetenschappen
Sociologie
Erelid
Dirk Inzé
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2005
Titel: Prof. dr.
Discipline: Moleculaire en celbiologie
Plantenbiologie
Samenvatting:
Onderzoeksdirecteur INRAE (1990-1998); Wetenschappelijk directeur VIB (2002-2023) Department Plant Systems Biology, UGent, Vlaams Instituut voor Biotechnologie; Deeltijds hoogleraar UGent (2002); Stichter bedrijf CropDesign; Lid van het Scientific Council van het ERC Voorzitter van de internationale VZW EU-SAGE (European Sustainable Agriculture through gene editing) Lid van Science Advisory Boards
Activiteiten:
Onderzoeksdirecteur INRA (1990-1998); wetenschappelijk directeur (2002) Department Plant Systems Biology, UGent, Vlaams Instituut voor Biotechnologie; deeltijds hoogleraar UGent (2002); stichter bedrijf CropDesign.
Opleiding:
Dr. Moleculaire Genetica (1984).
Prijzen:
Körber Stiftung Prize (1994), Laureaat Francquiprijs 2005, Vijfjaarljjkse FWO prijs 2010, Gregor Johann Mendel Medal 2023, World Agriculture Prize 2017
Ordes:
Commandeur in de Kroonorde
Discipline:
Moleculaire biologie
Leerstoelen:
Francquileerstoel (2005-2006) UA.
Lidmaatschap:
Lid van de Academiae Europea Lid van de European Academy of Engineering Lid van AAAS (American Association of Advancement of Science) Buitenlands lid van de Bulgaarse Academie of Sciences
Dirk Inzé
Natuurwetenschappen
Moleculaire en celbiologie, Plantenbiologie
Pierre Jacobs
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1996
Discipline: Organische chemie
Samenvatting:
Doet onderzoek in verschillende domeinen van de heterogene katalyse: ontwerpen van op maat gemaakte katalysatoren, koolwaterstoffentransformaties, katalytische chemie van hernieuwbare grondstoffen, milieu- en voedingskatalyse, fysico-chemie van katalysatoren.
Activiteiten:
Aangesteld navorser (1972), bevoegdverklaard navorser (1976), onderzoeksdirecteur (1981-88) NFWO; gewoon hoogleraar (1989) KU Leuven.
Opleiding:
Ir. Scheikunde en Landbouwindustrieën (1967), dr. Landbouwwetenschappen (1971), geaggregeerde Hoger Onderwijs (1976) KU Leuven.
curriculumitems:
Paul H. Emmett Award in Fundamental Catalysis (1981), Donald W. Breck Award of the International Zeolite Association (1998), Award of the American Oil Chemists Society, Kreitman Award (2001), Synetix Award for innovation in catalysis (2001), Belgian ODISSEA Mission (2002), Carl Ziegler lecturer (2004).
Discipline:
Organische chemie
Lidmaatschap:
Lid American Chemical Society, American Oil Chemists Society; ere-voorzitter en lid International Zeolite Association.
Pierre Jacobs
Natuurwetenschappen
Organische chemie
Steven Jacobs
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2020
Discipline: Kunststudies en -wetenschappen
Samenvatting:
Kunsthistoricus gespecialiseerd in de relaties tussen film en de beeldende kunsten. Verdiept zich in de interacties tussen beeldende kunst, film en architectuur. Zijn expertise omvat diverse aspecten van de Belgische moderne kunst, film en fotografie.
Activiteiten:
Deeltijds docent aan de vakgroep kunstwetenschappen, Universiteit Gent en het departement Letterkunde, Universiteit Antwerpen
Opleiding:
Dr. in de kunstwetenschappen (Universiteit Gent, 2004)
Steven Jacobs
Kunsten
Kunststudies en -wetenschappen
Koen Jonckheere
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2022
Titel: Prof.
Discipline: Kritiek en theorie
Samenvatting:
Koenraad Jonckheere (°;1975) is assistant professor of Northern Renaissance and Baroque Art at the University of Ghent (Belgium). He studied History (MA 1998) and Art History (MA 2001) in Leuven and received his PhD from the University of Amsterdam for his book The Auction of King William's Paintings in 2005. He has published widely on seventeenth and eighteenth-century art markets and on sixteenth-century Antwerp history painting and portraiture. His monographs on Adriaen Thomasz. Key and on Willem Key were published in 2007 and 2011. Recently a comprehensive study on experiments in decorum in Antwerp art in the two decades following the Iconoclastic riots of 1566 (Yale University Press) and a volume of essays on the same topic (Brepols Publishers) were published. He is currently preparing an exhibition on the prolific sixteenth-century Romanist Michiel Coxcie in Museum M in Leuven (2013) and is writing the Corpus Rubenianum Ludwig Burchard-volume on Rubens' Portraits after existing prototypes.
Hoedanigheid:
Kunsthistoricus
Leerstoelen:
2014. Peter Paul Rubens chair (University of California, Berkeley)
prijzen:
• 2005. Jan van Gelder prijs / 2012 Laureaat van de Academie
Koen Jonckheere
Kunsten
Kritiek en theorie
Vanessa Joosen
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2023
Titel: Prof.
Discipline: Linguïstiek
Samenvatting:
Specialist op het gebied van de kinder- en jeugdliteratuur in het Engels en het Nederlands. Bijzondere aandachtsgebieden: de studie van leeftijd, sprookjes, jeugdliteratuur in vertaling, de geschiedenis van de jeugdliteratuur en digital humanities.
Activiteiten:
Ondervoorzitter van de International Research Society in Children's Literature (sinds 2023); Recensent voor de Standaard der Letteren; organisator van de Children's Literature Summer School
Opleiding:
Doctor in de Taal- en Letterkunde (2008), Universiteit Antwerpen, MA in English Literature / Children's Literature (2003), Roehampton University, UK; Lic. Germaanse filologie (2001), Universiteit Antwerpen; Lerarenopleiding, Universiteit Antwerpen
Prijzen:
Children's Literature Association Honor Award for Edited Volume (Grimm's Tales Around the Globe), 2016; American Library Association Choice Award for Outstanding Academic Publication, 2012; Prijs van de onderzoeksraad Herman Deleeck, 2010
Vanessa Joosen
Menswetenschappen
Linguïstiek