Leden

Nl

De Academie is een genootschap van excellente wetenschappers, kunstenaars en bedrijfsleiders. Leden van de Academie worden voor het leven benoemd en treden toe tot één van de vier klassen: Natuurwetenschappen, Menswetenschappen, Kunsten, Technische wetenschappen. De leden van de Academie vergaderen frequent in het Paleis der Academiën en bespreken er actuele evoluties in de samenleving vanuit interdisciplinair perspectief. De Academie onderhoudt banden met gerenommeerde experten die verkozen zijn tot buitenlandse leden. Men kan niet kandideren voor lidmaatschap van de Academie. Na voordracht door drie peters of meters binnen de Academie worden de nieuwe leden verkozen.

Christiane Malcorps
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2009
Titel: Dr.
Discipline: Bedrijfskunde
Chemische ingenieurstechnieken
Affiliatie: Bestuurder & Managing Director van P4 Management
Samenvatting:
Research, Piloot & Industriële productie, Fabrieksdirecteur SEVESO Chemische fabriek, Fondsenwerving EU , R&D Excellence, Expert in Duurzame Ontwikkeling, Expert in Facility Excellence,, Expert in evaluatie Ingenieursopleiding (CTI France) Lid Facultaire Senaat KU Leuven, Industriêle adviesraad Gent, RvB essenscia, Presidente essenscia Brussel, RvB Union Wallonne des Entreprises (UWE), Bestuurslid VOKA, RvB The Shift, RvB CRBP, RvB Mithra Pharmaceuticals,
Activiteiten:
Research Assistant UW Masison, Wisconsin (VS) (1978-1980); IWONL onderzoeker (1980-1983); NFWO-onderzoeker (1983-1984) UA; SOLVAY (1984-today) Research Manager, Section Head of Bioproducts Solvay NOH; Operations Manager Solvay Polyolefines Europe Belgium; Director of Plant Facilities Lillo en Zandvliet SolVin Chlorine and DCE production units; Country Manager Belgium; International Collaboration Manager Solvay Elsene.; Business Director ABIS; Global Head Facility Excellence Solvay
Opleiding:
Burgerlijk scheikundig ingenieur (1978) KU Leuven; MSc. (1980), Ph.D. (1983) UW Madison, Wisconsin (VS). MBA programs INSEAD & IMD Lausanne
Leerstoelen:
Belgian American Educational Foundation Fellowship (1978-1979), Rotary Inter­national Foundation Fellowship (1979-1980) UW Madison, Wisconsin (VS).
Christiane Malcorps
Technische wetenschappen
Bedrijfskunde, Chemische ingenieurstechnieken
Marc Maresceau
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2004
Titel: Prof. dr.
Discipline: Recht
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht (UGent)
Samenvatting:
Europees recht met nadruk op de externe betrekkingen van de Europese Unie en de relaties van de Europese Unie met haar buren.
Activiteiten:
Jean Monnet Chair ad personam, Universiteit Gent; visiting professor Europa College Brugge en Natolin
Opleiding:
Dr. Europees Recht (1977) UGent; John Hopkins University, Bologna; Institut de hautes études internationales, Université de Genè;ve.
Prijzen:
Laureaat E. Bernheimprijs en F. Collinprijs.
Discipline:
europees recht
Marc Maresceau
Menswetenschappen
Recht
Guy Marin
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2014
Titel: Prof. dr. ir.
Discipline: Chemische ingenieurstechnieken
Affiliatie: Voorzitter van de Vakgroep Chemische Proceskunde en Technische Chemie (UGent)
Samenvatting:
Directeur van het Laboratorium voor Chemische Technologie van de UGent. Zijn specialisatie is chemische reactietechniek.
Activiteiten:
gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent
Opleiding:
Post-doctoral fellow, Stanford University Doctor in de Toegepaste Wetenschappen, Rijksuniversiteit Gent Burgerlijk Scheikundig Ingenieur, Rijksuniversiteit Gent
Guy Marin
Technische wetenschappen
Chemische ingenieurstechnieken
Johan Martens
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2011
Titel: Prof. dr.
Discipline: Scheikunde
Chemische ingenieurstechnieken
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (KU Leuven)
Samenvatting:
Expert in poreuze materialen voor toepassingen in heterogene katalyse, adsorptieve scheidingen en gecontroleerde vrijgave van molekulen.
Activiteiten:
Gewoon hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven
Opleiding:
Johan Martens
Natuurwetenschappen
Scheikunde, Chemische ingenieurstechnieken
Max Martens
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2010
Titel: Prof. dr.
Discipline: Kunstgeschiedenis
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen (UGent)
Samenvatting:
kunsthistoricus
Activiteiten:
Gewoon hoogleraar Universiteit Gent
Opleiding:
PhD Art History, University of California, Santa Barbara, 1992
Max Martens
Kunsten
Kunstgeschiedenis
Patrick Maselis
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2019
Affiliatie: Verbonden aan Maselis NV
Verbonden aan KULAK (KU Leuven)
Samenvatting:
NV Maselis is gespecialiseerd in enerzijds de primaire transformatie van granen (vooral maï;s en haver) tot ingrediënten voor de voedingsindustrie en anderzijds in de productie van kant-en-klare ontbijtgranen voor de eindconsument.
Activiteiten:
Functies 2016 tot heden: Bestuurder Dailycer SA, Frankrijk 2014 tot heden: Bestuurder Kentaur AG, Zwitserland 1999 tot heden: Bestuurder Mulder Natural Foods, België 1995 tot heden: Bestuurder Maselis Hungaria KFT, Hungary 1994-2012: Stichter en Algemeen Directeur van N.V. Snack Food Poco Loco, België 1988 tot heden: Algemeen Directeur, N.V. Maselis, België Externe bestuursfuncties en lidmaatschappen 2019: Voorzitter van de Steunraad van de Koning Boudewijnstichting, afdeling West-Vlaanderen 2019: benoeming als Ere-Consul van de Republiek Kirgistan 2018 tot heden: lid van het beslissingscomité Hermes Vlaio 2017 tot heden: Voorzitter van Bestuurscomité KULAK, Kortrijk 2013 tot heden: Bestuurder MBZ N.V.(Maatschappij van de Brugse Zeehaven), Brugge 2013 tot heden: member of Council Smithsonian Institution NPM, USA 2011 tot heden: lid Bestuurscomité Kulak, Kortrijk 2000 tot heden: Bestuurder VOKA Kamer van Koophandel, België
Opleiding:
1988: MBA-INSEAD, Fontainebleau, Frankrijk Dean's list 1987: Master in de Bio-ingenieurswetenschappen- KU Leuven Summa cum laude 1984: Master in Farmaceutische Zorg-KU Leuven Summa cum laude
Prijzen:
2018: Member of the Order of the Peace Foundation of the Russian Federation 2017: Chevalier dans l'Ordre de Saint-Charles (Monaco) 2014: Officier in de Kroonorde (België) 2012: Chevalier dans l'Ordre de Mérite Culturel (Monaco) 2011: Trends Gazelle (n°;1) van West-Vlaanderen voor Mulder Natural Foods 2010: Trends Gazelle (n°;1) van West-Vlaanderen voor Poco Loco 2006: Trends Gazelle (n°;1) van West-Vlaanderen voor Poco Loco 2001: Export Lion voor Poco Loco 2001: Gouden Klomp voor Poco Loco 2000: Royal Export Award voor Poco Loco
Discipline:
Bio-ingenieur
Patrick Maselis
Technische wetenschappen
Koen Matthys
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2015
Titel: Prof. dr.
Discipline: Sociologie
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen (KU Leuven)
Discipline:
Historische demografie en hedendaagse gezinssociologie
Koen Matthys
Menswetenschappen
Sociologie
Urbain Meers
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1992
Discipline: Werktuigkunde
Elektrotechniek
Samenvatting:
Ligt aan de basis van het beheersen van het metallurgisch proces van staalplaatproductie hetgeen SIDMAR toeliet uit te groeien tot producent van hoogtechnologische stalen.
Activiteiten:
Oprichter afdeling Productiecontrole (1968), productie knipbanen, verpakking en verzending (vanaf 1971), productie Skin pass en gloeiovens (vanaf 1973), productiechef Koudwalserijen (1975-1979) SIDMAR; adjunct-afdelingshoofd (1980-1982), afdelingshoofd (1982-1989), hoofdingenieur (1989-1993) afdeling Metallurgie SIDMAR; oprichter en hoofd van het onderzoekscentrum voor staalaanwending (OCAS) (1989); Vice-president R&D vlakke producten SIDMAR Groep (1993-1997) nadien van Aceralia (1997-2000); oprichter en verantwoordelijke van CLUSTA (1995).
Opleiding:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1963), dr. ir. Metallurgie (1967) RUG.
Ordes:
Ridder in de orde van Verdienste (Luxemburg).
Urbain Meers
Technische wetenschappen
Werktuigkunde, Elektrotechniek
Erelid
Petra Meier
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2023
Titel: Prof.
Affiliatie: Decaan van de Faculteit Sociale Wetenschappen (UAntwerpen)
Samenvatting:
Specialiste in gendervraagstukken in politiek en beleid, met focus op de (re)productie van (on)gelijkheid via (in)formele instituties. Belangrijke interdisciplinaire interessegebieden: gender, democratie, discours, gelaagde politieke systemen, macht.
Activiteiten:
Hoogleraar Politieke Wetenschappen Universiteit Antwerpen (2014-); Co-voorzitster A* Antwerp Gender & Sexuality Studies Network (2018-); Decaan Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Antwerpen (2018-2024); Member Executive Committee & Vice-Chair ECPR European Consortium Political Research (2018-2024); Voorzitster Departement Politieke Wetenschappen Universiteit Antwerpen (2012-2018); Voorzitster Steunpunt Gelijke Kansenbeleid (2009-2016); Voorzitster Sophia Belgisch network genderstudies (2008-2016); Co-convenor Groupe Genre et Politique, ABSP-CF Association belge de sciences politiques Communauté Franç;aise (1999-2018); Lid Vereniging Politieke Wetenschappen, Association belge de sciences politiques Communauté Franç;aise, International Political Science Association, Sophia.
Opleiding:
Licentie in de politieke wetenschappen ULB (1991); Dr. in de politieke wetenschappen VUB (2002); post-doc VUB en Radboud Universiteit (2002-2006); docente (2006-2011), hoofddocente (2012-2013), hoogleraar Politieke Wetenschappen Universiteit Antwerpen.
Petra Meier
Menswetenschappen
Batja Mesquita
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2015
Titel: Prof.
Discipline: Psychologie
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (KU Leuven)
Samenvatting:
Emoties als bouwstenen van sociale relaties
Activiteiten:
2017, voorzitter FWO, gm3-panel 2017-2019 Bestuurslid Society for Personality and Social Psychology 2018- Series Editor of European Monographs in Social Psychology
Opleiding:
1993 PhD psychologie Universiteit van Amsterdam 1987 masterediploma psychologie Universiteit van Amsterdam 1984 kandidaatsexamen filosofie Universiteit van Amsterdam, 1984 kandidaatsexamen psychologie
Prijzen:
2016-2017 Fellow, Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences at Stanford 2009 Fellow of the Society for Experimental Social Psychology (SESP) 2008 Fellow of the American Psychological Association (APA) 2008 Fellow of the Society for Personality and Social Psychology (SPSP) 2007 Fellow of the Association for Psychological Science (APS)
Batja Mesquita
Menswetenschappen
Psychologie
Jan Michiels
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2020
Discipline: Uitvoerende muziek
Affiliatie: Verbonden aan het Koninklijk Conservatorium Brussel
Activiteiten:
- docent piano KCB - artistiek promotor en coach kamermuziek Orpheus Instituut Gent - masterclasses in diverse conservatoria en zomercursussen
Opleiding:
- 1985-1988 : Koninklijk Conservatorium Brussel -1988-1993 : Hochschule der Künste Berlin - 2000 : KCB/Erasmushogeschool - Meesterdiploma - 2011 : VUB - doctoraat in de kunsten
Prijzen:
Tenuto (1988) --- Emmanuel Durlet (1989) --- Koningin Elisabethwedstrijd (1991) --- Cera-prijs (1992) --- festivalster FvV (1996) --- Gouden Vleugels / KBC (2006)
Lidmaatschap:
- lid van ensembles : Prometheus ensemble (1994-2008) / Tetra Lyre pianokwartet (2006-...) / Yin Yang pianoduo (1988-...) - lid van onderzoeksraad KCB (Trobador) - actief onderzoeker voor Trobador sinds 2004 / verantwoordelijk voor onderzoeksgroep 'Hedendaagse Uitvoeringspraktijk' - sinds het behaalde doctoraat in de kunsten (cfr supra)
Jan Michiels
Kunsten
Uitvoerende muziek
Leo Michiels
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 2004
Discipline: Chemische ingenieurstechnieken
Affiliatie: Verbonden aan Proviron NV
Samenvatting:
Heeft nieuwe en milieuvriendelijkere synthesemethoden ontwikkeld voor de chemie wat werk verschaft aan 350 personen waaronder 30 universitairen. Verschillende uitvindingen.
Activiteiten:
Oprichter en voorzitter raad van bestuur PROVIRON NV.
Opleiding:
Burgerlijk scheikundig ingenieur (1968) RUG.
Lidmaatschap:
Bestuurslid Federatie van de Chemische Nijverheid (2000-2006).
Leo Michiels
Technische wetenschappen
Chemische ingenieurstechnieken
Erelid
Luc Moens
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2012
Titel: Prof. dr.
Discipline: Scheikunde
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Analytische Chemie (UGent)
Samenvatting:
Specialist in de ontwikkeling van nieuwe analysemethoden, in het bijzonder voor de bepaling van ultraspoorelementconcentraties in (micro)stalen. Precieze meting van isotopenverhoudingen en de ontwikkeling van niet-destructieve methoden voor de analyse van kunstwerken. Verdere toepassingen in ultrazuivere materialen, geologische datering, archeologie, forensische en biomedische wetenschappen.
Activiteiten:
Vicerector UGent (2005-2013)
Discipline:
scheikundige, gewoon hoogleraar Universiteit Gent
Lidmaatschap:
Royal Society of Chemistry, Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging, Club van de Universitaire Stichting; Society for Applied Spectroscopy (tot 2009)
Luc Moens
Natuurwetenschappen
Scheikunde
Paula Moldenaers
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2006
Titel: Prof. dr. ir.
Discipline: Scheikunde
Materiaalkunde
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen (KU Leuven)
Samenvatting:
Burgerlijk ingenieur met onderzoek naar de reologie en de stromingsgeï;nduceerde morfologie van complexe materialen, in het bijzonder twee-fasige polymere blends, biomaterialen en gevulde systemen.
Activiteiten:
Assistent (1987), hoofddocent (1992), hoogleraar (1995), gewoon hoogleraar (1998) KU Leuven; Departementsvoorzitter Chemische Ingenieurstechnieken, KU Leuven; co-editor Applied Rheology en Journal of Rheology.
Opleiding:
Burgerlijk scheikundig ingenieur (1980), aggregaat hoger secundair onderwijs (1984), dr. ir. (1987) KU Leuven.
Prijzen:
Annual Award British Society of Rheology (1991), Exxon Chemical Science and Engineering Award (1992) NFWO, Publication Award (1997 en 2009) Society of Rheology (VS), elected fellow of the Society of Rheology (USA)
Leerstoelen:
ICI-JRS fellowship (1986), Guest scholarship (1986) Kyoto University (Japan).
Lidmaatschap:
Lid Associatieraad voor Onderzoek KU Leuven, FWO-commissie Materiaalkunde en Chemische Ingenieurstechnieken, FNRS-commission Chimie Appliquée et Métallurgie.
Paula Moldenaers
Technische wetenschappen
Scheikunde, Materiaalkunde
Elisabeth Monard
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2012
Titel: Prof. dr. ir.
Eretitel: barones
Discipline: Exacte wetenschappen
Technische wetenschappen
Affiliatie: Eresecretaris-generaal van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek
Samenvatting:
Eresecretaris-generaal van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Opleiding:
Burgerlijk Scheikundig Ingenieur, dr. in de Toegepaste Wetenschappen
Discipline:
Secretaris-generaal van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek
Elisabeth Monard
Technische wetenschappen
Exacte wetenschappen, Technische wetenschappen
Michel Naze
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1995
Discipline: Bedrijfskunde
Werktuigkunde
Samenvatting:
Algemeen-voorzitter (1995-1997) KVIV. Algemeen voorzitter (1991- 1994) Vilv
Activiteiten:
Technisch-commercieel ingenieur Brussel (1964-1968), filiaalhoofd Gent (1967-1968) FLÄKT; diensthoofd onderhoud en veiligheid (1968-1981) Brouwerijen Artois Leuven; productiedirecteur (1983-1984) Lamitref Hemiksem; Maintenance & Engineering manager (1981-1983), Operations manager, General manager (1984-1998) en General manager Growth projects Capsugel Bornem.
Opleiding:
Burgerlijk werktuigkundig ingenieur (1962) KU Leuven; Ingénieur Brasseur (1969) UCLouvain.
Michel Naze
Technische wetenschappen
Bedrijfskunde, Werktuigkunde
Erelid
Willem Jan Neutelings
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2011
Discipline: bouwkunde
Affiliatie: Verbonden aan Neutelings Riedijk Architecten
Samenvatting:
Architect
Willem Jan Neutelings
Kunsten
bouwkunde
Gerda Neyens
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2013
Titel: Prof.
Discipline: Natuurkunde
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Natuurkunde en Sterrenkunde (KU Leuven)
Samenvatting:
Fysica
Opleiding:
Katholieke Universiteit Leuven
Prijzen:
Prijs Vlaamse Wetenschappelijk Stichting, 2003 Fonds Frans Van Cauwelaert prijs, 2005
Discipline:
Fysica, Katholieke Universiteit Leuven
Gerda Neyens
Natuurwetenschappen
Natuurkunde
Jef Ongena
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2020
Discipline: Natuurkunde
Affiliatie: Verbonden aan Koninklijke Militaire School
Samenvatting:
Studie van thermonucleaire plasma's in tokamaks en stellarators. Bijzondere aandachtsgebieden: plasmaverhitting met behulp van elektromagnetische golven en injectie van versnelde deeltjes; studie van de energie opsluiting en turbulentie in fusie plasma's
Activiteiten:
Voorzitter van de Belgische Natuurkundige Vereniging (2012-heden), Chairman of the Energy Group of the European Physical Society (2012-heden), Lid van de “Commission on Plasma Physics C16” van IUPAP (2017-heden), Lid van het “Permanent Monitoring Panel on Energy” van de World Federation of Scientists, Erice, Italië (1999- heden)
Opleiding:
Dr. Wetenschappen (1985) RUGent, Onderzoeksleider (1995), Onderzoeksdirecteur (1999) FWO, Onderzoeksdirecteur Lab Plasmafysica KMS (2003), Gastprofessor National Research Nuclear University MEPhi Moskou, Russische Federatie (2018 - heden)
Prijzen:
Achievement Award (2016) European Physical Society, Landau-Spitzer Prize (2019) American Physical Society and European Physical Society
Jef Ongena
Natuurwetenschappen
Natuurkunde
Patrick Onghena
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2014
Titel: Prof. dr.
Discipline: Psychologie
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (KU Leuven)
Samenvatting:
Gewoon hoogleraar onderzoeksmethodologie en statistiek in psychologie en pedagogische wetenschappen.
Patrick Onghena
Menswetenschappen
Psychologie