Leden

Nl

De Academie is een genootschap van excellente wetenschappers, kunstenaars en bedrijfsleiders. Leden van de Academie worden voor het leven benoemd en treden toe tot één van de vier klassen: Natuurwetenschappen, Menswetenschappen, Kunsten, Technische wetenschappen. De leden van de Academie vergaderen frequent in het Paleis der Academiën en bespreken er actuele evoluties in de samenleving vanuit interdisciplinair perspectief. De Academie onderhoudt banden met gerenommeerde experten die verkozen zijn tot buitenlandse leden. Men kan niet kandideren voor lidmaatschap van de Academie. Na voordracht door drie peters of meters binnen de Academie worden de nieuwe leden verkozen.

Guy Delmarcel
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1999
Titel: Prof. dr.
Discipline: Kunstgeschiedenis
Samenvatting:
Specialisatie in de geschiedenis van de oude Vlaamse wandtapijtkunst.
Activiteit:
Conservator, werkleider (1975-1990) afdeling Wandtapijten en Westeuropees Textiel, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis Brussel; buitengewoon docent (1981), gewoon hoogleraar (1990), emeritus (2002) KU Leuven.
Opleiding:
Dr. Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis, lic. Romaanse Filologie.
Ordes:
Commandeur in de orde van Kunst en Letteren (Frankrijk).
Guy Delmarcel
Kunsten
Kunstgeschiedenis
Erelid
Ronny Delrue
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2010
Discipline: Beeldende kunsten
Samenvatting:
beeldend kunstenaar
Activiteit:

Hoofddocent (schilderkunst en tekenen) LUCA – School of Arts, Campus Sint-Lucas Gent,

Statuut Bijzonder Gastdocent in de Kunsten (KU Leuven)

Opleiding:

PhD in de Kunsten (2011), KU Leuven,

Laureaat NHISK Nationaal Hoger Instituur Antwerpen (1994),

KASK Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Gent (schilderkunst) (1987)

Regent, Rgentaat Torhout (1977)

Ronny Delrue
Kunsten
Beeldende kunsten
Pierre Delsaerdt
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2020
Discipline: Geschiedenis
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Geschiedenis (UAntwerpen)
Samenvatting:
Gespecialiseerd in de geschiedenis van boek en bibliotheek, voornamelijk in de vroegmoderne periode. Bijzondere aandachtsgebieden: het boek als materieel object, de geschiedenis van (institutionele en privé-)bibliotheken, voornamelijk in de Zuidelijke Nederlanden in de vroegmoderne tijd en de 19de eeuw, de geschiedenis van de boekhandel, de geschiedenis van het bibliofiele verzamelen en de ‘vererfgoeding’ van het boek vanaf de tweede helft van de 18de eeuw.
Activiteit:
Hoogleraar Universiteit Antwerpen
Directeur Ruusbroecgenootschap Universiteit Antwerpen
Deeltijds hoogleraar KU Leuven
Lid van de advisory board van de boekhistorische tijdschriften Quaerendo en De Gulden Passer.
Bestuurslid van het Plantin Instituut voor Typografie (Antwerpen)
Bestuurslid van het Dotatiefonds voor Boek en Letteren (Antwerpen)
Lid van het Wetenschappelijk Comité van de Arenberg Stichting (Edingen)
Voorzitter vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek (2008-2016)
Opleiding:
Dr Geschiedenis (2001) KU Leuven; hoofddocent Universiteit Antwerpen (2004); hoogleraar Universiteit Antwerpen (2012); deeltijds hoofddocent KU Leuven (2004); deeltijds hoogleraar KU Leuven (2013)
Prijzen:
Prijzen: Victorine van Schaickprijs (1993), Gulden Boek van Boek.be (2012), zilveren Arenberg medaille voor verdienste (2017)
Pierre Delsaerdt
Menswetenschappen
Geschiedenis
Jef Deman
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1988
Titel: Ir.
Discipline: Chemische ingenieurstechnieken
Activiteit:
Adviseur Raffinage en Supply Coördinator ESSO London, directeur-generaal ESSO-raffinaderij Antwerpen; onafhankelijk bestuurder Distrigas NV; rechter in Handelszaken bij de Rechtbank van Koophandel Antwerpen.
Opleiding:
Burgerlijk scheikundig ingenieur (1964) KU Leuven.
Jef Deman
Technische wetenschappen
Chemische ingenieurstechnieken
Erelid
Kristoffel Demoen
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2017
Titel: Prof. dr.
Discipline: Letterkunde
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Letterkunde (UGent)
Samenvatting:

Specialist Griekse literatuur, meer bepaald van de postklassieke tot byzantijnse periodes.

Activiteit:

Hoogleraar Oudgriekse letterkunde UGent

Opleiding:

Dr Klassieke Filologie, Universiteit Gent, 1993

Kristoffel Demoen
Menswetenschappen
Letterkunde
Gita Deneckere
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2013
Titel: Prof. dr.
Discipline: Geschiedenis
Sociale wetenschappen
Affiliatie: Decaan van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (UGent)
Verbonden aan de Vakgroep Geschiedenis (UGent)
Samenvatting:
sociaal historica
Opleiding:
Universiteit Gent
Discipline:
geschiedenis
Gita Deneckere
Menswetenschappen
Geschiedenis, Sociale wetenschappen
Jean-Pierre Depaemelaere
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1996
Discipline: Energietechniek
Bedrijfskunde
Activiteit:
EBES:Lid Algemene Directie (1988-1990); ELECTRABEL: lid Algemene Directie, directeur-generaal Strategie, bestuurder, directeur-generaal Distributie (1990-1994); gedelegeerd bestuurder (CEO) DISTRIGAS (1994-2000); lid Algemene Directie Tractebel (2000-2004), directeur-generaal Corporate Human Resources Tractebel (2000-2003); executive advisor International Affairs SUEZ (2003-2004).
Opleiding:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1968) RUG; Management programma UAMS (1977); MBA programma (1982) Cedep Fontainebleau; Topmanagement programma UAMS (1987).
Prijzen:
Prijs Isabella van Portugal & prijs van de KBC (1968) RUG.
Ordes:
Officier in de Kroonorde (1999). Grootofficier in de Leopoldsorde (2015)
Lidmaatschap:
Technisch directeur Ets. Van Damme (Eeklo) (1969-1972); EBES: diensthoofd technisch department Distributie en gewesthoofd Distributie Antwerpen (1972-1983), directeur power plant Kallo en directeur Distributiezone Vlaanderen (1983-1988). Lid Belgisch Governance Instituut; bestuurder Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg (VCK); past voorzitter en/of bestuurder van WEC (Word Energy Council), EBS (European Business Congress), VLAR (Vlaamse afval en recuperatie maatschappij).
Jean-Pierre Depaemelaere
Technische wetenschappen
Energietechniek, Bedrijfskunde
Erelid
Chris Dercon
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2018
Discipline: Kunstgeschiedenis
Kunstbeleid- en management
Affiliatie: Président de la Réunion des Musées Nationaux - Grand Palais
Chris Dercon
Kunsten
Kunstgeschiedenis, Kunstbeleid- en management
Albert Derolez
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1992
Titel: Prof. dr.
Discipline: Middeleeuwen (500-1500)
Samenvatting:
Paleograaf, codicoloog en bibliotheekhistoricus, gespecialiseerd in de Westerse Middeleeuwen en Vroeg-Renaissance.
Activiteit:
Conservator-sectiehoofd (1972-86), conservator-geaggregeerde (1986-94) Centrale Bibliotheek RUG; lector RUG (1980-90); buitengewoon hoogleraar VUB (1972-99); buitengewoon hoogleraar ULB (1982-99); docent Rare Book School, universiteit Columbia (NY) (1987-92), universiteit Virginia (1993-2014).
Opleiding:
Archivaris-paleograaf (1959), bibliothecaris-bibliograaf (1962), dr. Geschiedenis (1970), geaggregeerde Hoger Onderwijs (handschriftenkunde) (1985).
Prijzen:
Laureaat KAWLSK (1971).
Discipline:
middeleeuwse geschiedenis
Lidmaatschap:
Voorzitter Comité international de Paléographie latine (1995-2005); member Institute for Advanced Study, Princeton (1995).
Albert Derolez
Menswetenschappen
Middeleeuwen (500-1500)
Erelid
Herman Deroo
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1998
Discipline: Werktuigkunde
Elektrotechniek
Samenvatting:
Kaderlid bij SIDMAR NV (1963-1997)
Activiteit:
Assistent Laboratorium Metallurgie en Metallografie (1962-1963) RUG; deskundige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge (1962-1966).
Opleiding:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1962) RUG.
Lidmaatschap:
Ingenieur Studiedienst (1963-1966), hoofd Elektromechanisch Onderhoud Warmwalserijen (1966-1974), hoofd Productie en Onderhoud Hoogovens en Sinter­fabrieken (1974-1979), hoofd van het Personeels­beheer (1979-1985), adjunct-technisch directeur (1986-1987), bedrijfsdirecteur (1987-1991), lid van het Directiecomité verantwoordelijk voor Technische Directie, Onderzoek, Studies en Investeringen (1992-1994), lid van het Directiecomité verantwoordelijk voor klantenrelaties, sociale aangelegenheden, informatica, systemen en modellen (1994-1997). Algemeen-voorzitter (1999-2001) KVIV.
Herman Deroo
Technische wetenschappen
Werktuigkunde, Elektrotechniek
Erelid
Wilfried Dewachter
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1986
Titel: Em. prof. dr.
Discipline: Politicologie
Samenvatting:
Politoloog werkzaam op het gebied van het reële functioneren van de democratie, vnl. in België, meer bepaald inzake verkiezingen, politieke partijen, elite en besluitvorming.
Activiteit:
Geassocieerd docent (1969), docent (1970), hoogleraar (1973), gewoon hoogleraar (1975), decaan (1987-91) faculteit Sociale Wetenschappen, directeur (1971-2001) vakgroep Politologie KU Leuven.
Opleiding:
Dr. Politieke Wetenschappen (1967).
Prijzen:
J. en M. Huygheprijs (1969), ereburger Klein-Brabant (2002), prix Condorcet-Aron (2006).
Lidmaatschap:
Buitenlands lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen; lid (1970) Bureau Belgisch Instituut voor Wetenschap der Politiek; voorzitter (1993-97) Politologisch Instituut; hoofdredacteur Res Publica (1970-2000); hoofdredacteur Politiek Jaarboek (1978-2008).
Wilfried Dewachter
Menswetenschappen
Politicologie
Jan Dewilde
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2020
Discipline: Musicologie
Affiliatie: Verbonden aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen
Samenvatting:

Specialist in Vlaams muziekerfgoed, in het bijzonder van de 19de eeuw. Bijzondere aandachtspunten: Peter Benoit, vrouwelijke componisten, partituuruitgaven. Specialist in bibliothecair erfgoed, met bijzondere aandacht voor de 19de eeuw.

Activiteit:

Editor van de partiturenreeks ‘Repertoire Explorer. The Flemish Music Collection’ (Musikproduktion Höflich, München)

Opleiding:

Lic. Kunstgeschiedenis en archeologie, richting muziekwetenschappen

Prijzen:

Gulden Spoor voor Culturele Uitstraling (2015), Prijs Peter Benoit (2020)

Jan Dewilde
Kunsten
Musicologie
Karel Dobbelaere
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1992
Titel: Em. prof.
Discipline: Sociologie
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen (KU Leuven)
Samenvatting:
Socioloog, bedrijvig in het onderzoek naar de meest diverse aspecten van de hedendaagse gods­dienstbeleving: kerken, sekten en nieuwe religieuze verenigingen.
Activiteit:
Docent (1966), gewoon hoogleraar (1968) KU Leuven en UFSIA, decaan faculteit Sociale Wetenschappen (1971-75, 1990-93); voorzitter KADOC (1978-85); medestichter Tijdschrift voor Sociologie (1979).
Opleiding:
Post-graduaat Sociologie, universiteit California, Berkeley (1964), dr. Sociale Wetenschappen (1966).
Prijzen:
Jean-Marie Huygheprijs (1967).
Ordes:
Grootofficier in de Leopoldsorde.
Discipline:
sociologie
Eredoctoraat:
Dr. h.c. universiteit Soka (Japan).
Leerstoelen:
Vele beurzen, o.a. Fulbright-Haysreisbeurs (1963), beurs van de Rockefeller Foundation (1964).
Lidmaatschap:
Lid Academia Europaea; president (1983-91), past president (1991-95) International Society for Sociology of Religion; erelid Alpha Kappa Delta, The National Sociological Honor Society (VS).
Karel Dobbelaere
Menswetenschappen
Sociologie
Erelid
Hélène Dubois
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2021
Discipline: Conservatie en restauratie
Affiliatie: Verbonden aan het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
Samenvatting:
Specialist in de conservatie en restauratie van Europese oude meesters; Studie van artistieke technieken en materialen; impact van de materiële geschiedenis op de staat en de receptie van kunstwerken
Opleiding:
Master Kunstgeschiedenis en Archeologie (1988) ULB; Dipl. Conservatie-restauratie van schilderijen (1993) Hamilton Kerr Institute, University of Cambridge.
Hélène Dubois
Kunsten
Conservatie en restauratie
Luc Duerloo
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2018
Titel: Prof. dr.
Discipline: Geschiedenis
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Geschiedenis (UAntwerpen)
Samenvatting:
Historicus van de vroegmoderne politiek, internationale relaties, politieke elites en politieke cultuur in de Habsburgse monarchieën, met veel aandacht voor de representatie van de macht en het gebruik van kunst daarbij.
Activiteit:
Assistent (1980) KULeuven; assistent (1987) EHSAL; hoogleraar (1989) EHSAL; hoofddocent (2003), hoogleraar (2010) en gewoon hoogleraar Geschiedenis (2016) UAntwerpen. Hans Kohn Member of the School of Historical Studies, Institute for Advanced Study Princeton (2008); visiting scholar Columbia University (2010). Lid (1993) en voorzitter (2014) van de Vlaamse Heraldische Raad; adjunct lid (1987) en erelid (1996) van de Raad van Adel. Curator van de tentoonstelling Albrecht & Isabella, 1598-1621 (KMKG 1998).
Opleiding:
Dr. Geschiedenis (1986) KU Leuven.
Prijzen:
Laureaat KAWLSK (1988); Prijs Prins Alexandre de Merode (1988); Historische prijs Filips Marnix van Sint-Aldegonde (2011)
Luc Duerloo
Menswetenschappen
Geschiedenis
Freddy Dumortier
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1998
Titel: Em. prof. dr.
Discipline: Wiskunde
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Wiskunde en statistiek (UHasselt)
Samenvatting:
Wiskundige, kwalitatieve studie van dynamische systemen, meer bepaald van vectorvelden, bifurcatie-problemen, Hilbert´s 16de probleem, geometrische studie van singuliere perturbaties.
Activiteit:
NFWO-navorsingsstagiair(1969-1970), -aspirant (1970-1974) en - aangesteld navorser (1974-1976), deeltijds hoofddocent (1975-2008) UIA/UA; hoofddocent LUC (1976-1982), hoogleraar LUC (1982-1983), gewoon hoogleraar LUC/UHasselt(1984-2012), deeltijds hoofddocent KULeuven (1976-1977) en FUNDP Namur (1986-1987, 1995-1997), vicedecaan (1988-1991) en decaan (1991-1992) faculteit wetenschappen LUC, vicerector LUC (1992-2004).
Bestuurslid van Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth, Internationale Solvay Instituten, Universitaire Stichting, Frans Van Cauwelaertfonds, Vlaamse Wiskunde Olympiade. Lid van Nationaal Comité voor Wiskunde, Belgisch Wiskundig Genootschap,Société Mathématique de France, European Mathematical Society, American Mathematical Society, Society for Industrial and Applied Mathematics en lid van de redactieraad van verschillende internationale wiskunde tijdschriften.
Gewezen voorzitter van het Belgisch Wiskundig Genootschap (1996-1999), Nationaal Comité voor Wiskunde (2008-2012), Nationale Raad van de Wetenschappelijke Unies (2008-2014), Curriculumraad Wiskunde LUC (1978-1991), Vakgroep Zuivere Wiskunde LUC/UH (1984-2012), verantwoordelijke Onderzoeksgroep Dynamische Systemen LUC/UH (1976-2012), voorzitter commissies “Eindtermen wiskunde voor de tweede en derde graad” (1998, 1999) en “Basiscompetenties wiskunde voor de derde graad” (2000). Lid van de commissie Wiskunde van het FNRS (1998-2007), van de visitatiecommissie voor de opleidingen Wiskunde van de Nederlandse universiteiten (2006-2007) en van de faculteit Wetenschappen van de Universiteit Leiden (2007).
Verblijven in het buitenland, waaronder het Instituto de Matemática Pura en Aplicada in Rio de Janeiro (1 jaar in 1974-1975, half jaar in 1977,…), Institut des Hautes Etudes Scientifiques bij Parijs (4 m. in 1978), Centre de Recerca Matemàtica nabij Barcelona (3 m in 2005),verblijven van minstens 1 maand in Dijon, Trieste (ICTP), Montreal (UMontreal, CRM), Kinshasa, Atlanta (GeorgiaTech), Kyoto (KyotoUniv), São Paulo (USP), Palma de Mallorca, Boston (Boston Univ), Shanghai (Jiaotong Univ.). Medewerking aan projecten van de Europese kaderprogramma´s Science (1991-1994),Human Capital and Mobility (1992-1996), Training and Mobility of Researchers (1996-2001). ESF-project (1998-2003), Erasmus ICP-project (1989-1994).
Opleiding:
Lic. Wiskunde (1969), Geaggr. HSO  (1969), Dr. Wetenschappen, groep Wiskunde (1973).
Prijzen:
Laureaat reisbeurzenwedstrijd (1979), Francqui-leerstoel  Dept. Theoretische Fysica KULeuven (1992-1993)
Leerstoelen:
Francquileerstoel KU Leuven (1992), fellow VLAC (2006-2007).
Freddy Dumortier
Natuurwetenschappen
Wiskunde
Bart Eeckhout
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2021
Discipline: Letterkunde
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (UAntwerpen)
Samenvatting:

Specialist in de moderne Engelstalige letterkunde, in het bijzonder de poëzie van de Amerikaanse modernist Wallace Stevens. Belangrijkste interdisciplinaire interessegebieden: queer studies, urban studies, literatuur en muziek.

Activiteit:

Fulbright Visiting Lecturer Fordham University (2001) & Visiting Professor Galatin School, New York University (2009). Fellowships: Francqui Fellow BAEF & Marjorie Hope Nicolson Fellow, Columbia University (1990); Residential Fellow, Bogliasco Foundation (2002); Fletcher Jones Foundation Fellow, Huntington Library (2003); Residential Fellow, New York University (2012, 2013); Fellow in Residence, Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (2016). Lidmaatschappen: o.a. Vlaamse Vereniging voor Algemene en Vergelijkende Literatuurwetenschap (1991; voorzitter sinds 2015), Wallace Stevens Society (1995; officier sinds 2011), Modern Language Association (2001), raad van bestuur çavaria (2006-2018, 2019-2022), Antwerp Gender & Sexuality Studies Network (2018). Voorzitter Antwerp Research Institute for the Arts (2017-2023).

Opleiding:

Aspirant FWO (1989); MA in English and Comparative Literature, Columbia University (1990); wetenschappelijk medewerker FCFO-MI, BOF & FWO, UGent (1994, 1996, 1998); doctor-assistent vakgroep Engels, UGent (1999); plaatsvervangend docent, KUB (2002); docent vakgroep Engels, UGent (2003); doctor wetenschappelijk medewerker vakgroep Engels, UGent (2004); docent (2005), hoofddocent (2010), hoogleraar (2014), gewoon hoogleraar (2016) departement Letterkunde, UAntwerpen.

Prijzen:

Selectie De Gouden Uil, categorie non-fictie (1998); John N. Serio Award (2019).

Bart Eeckhout
Menswetenschappen
Letterkunde
Willem Elias
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2003
Titel: Em. prof.
Discipline: Kunstfilosofie
Kunstkritiek
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen (VUB)
Samenvatting:
Kunstfilosoof en -criticus. Als onderzoeker actief in het domein van de kunsteducatie.
Activiteit:
Docent (1991), hoofddocent (1997), hoogleraar (2001), gewoon hoogleraar (2007), decaan faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen (2009- 2015) VUB.
Opleiding:
Kan. Klassieke Filologie (1972) ,Lic. Wijsbegeerte (1974), lic. Moraalwetenschappen (1976), lic. Vrijetijdsagogiek (1977), dr. Letteren en Wijsbegeerte (1989), bijzondere lic. in de Technologie (1990), drs. Pedagogische Wetenschappen (1990).
Lidmaatschap:
Voorzitter Hoger Instituut voor Schone Kunsten, Vlaamse Kring voor Esthetica; lid International Association of Art Critics, International Council of Museums, British Society of Aesthetics, International Society for Education through Art.
Willem Elias
Kunsten
Kunstfilosofie, Kunstkritiek
Mark Eyskens
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1988
Titel: Em. prof.
Discipline: Economie
Wijsbegeerte
Samenvatting:
Econoom met oog voor de filosofische, institutionele en culturele aspecten van zijn vakgebied.
Activiteit:

Docent (1961), gewoon hoogleraar (1967), buitengewoon hoogleraar (1976) KU Leuven; commissaris-generaal en voorzitter raad van bestuur KUL-UCL (1972-76); lid Kamer van Volksvertegenwoordigers (1977); gewezen Eerste Minister (1981), bekleedde verschillende ministerposten (1976-1992); Lid van de raad van europa (1993-2003). Minister van Staat gouverneur Internationaal Muntfonds en Wereldbank (1980-81, 1985-88); lid Raad van Europa, ondervoorzitter assemblée WEU.

Fellow Belgian American Educational Foundation CRB (1956).

Publiceerde 58 boeken en zeer talrijke artikels en bijdragen. Voorzitter van de Francquistichting, de Arenbergstichting, bestuurslid Universitaire stichting, Voorzitter Festival van VLaanderen, board member International Crisis Group

Opleiding:
Bacc. Wijsbegeerte (1953), dr. Rechten (1956), M.A. Economics universiteit Colombia (1957), dr. Economie (1961).
Prijzen:
J.M. Huygheprijs voor staatshuishoudkunde (1964), prijs van de Scriptores Christiani (1986), Special Award International House, New York; Grande Médaille dOr Arts-Sciences-Lettres avec plaquette dhonneur (2007), Parijs.
Ordes:
Caballero benefactor de Yuste (Spanje); grootlint orde van de Azteekse Adelaar (Mexico), grootlint en commandeur nationale orde van de Duizend Heuvels (Rwanda), grootlint van Verdienste (Kameroen), grootlint orde van Mugunghwa (Zuid-Korea), grootlint nationale orde van Verdienste (Italië); grootkruis van de Ere-orde (Griekenland); commandeur Frans Erelegioen; grootofficier in de Kroonorde; commandeur in de orde van de Nederlandse leeuw.
Discipline:
filosofie/economie
Mark Eyskens
Menswetenschappen
Economie, Wijsbegeerte
Erelid
Jan Fabre
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1998
Discipline: Beeldende kunsten
Choreografie
Affiliatie: Verbonden aan Troubleyn/Jan Fabre vzw
Samenvatting:
Hedendaags kunstenaar; theatermaker, voorstellingen in Europa, Verenigde Staten, Canada, Japan en Australië; beeldend kunstenaar, tentoonstellingen in Venetië, Berlijn, Lissabon, Amsterdam, Kopenhagen, Tokio, e.a.; auteur. Decoreerde de Spiegel­zaal van het Koninklijk Paleis met 1,4 miljoen dekschildjes van Thaise juweelkevers.
Opleiding:
Opleiding aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen en aan het Stedelijk Instituut voor Sierkunsten en Ambachten.
Ordes:
Commandeur orde van Leopold II.
Jan Fabre
Kunsten
Beeldende kunsten, Choreografie