Leden

Nl

De Academie is een genootschap van excellente wetenschappers, kunstenaars en bedrijfsleiders. Leden van de Academie worden voor het leven benoemd en treden toe tot één van de vier klassen: Natuurwetenschappen, Menswetenschappen, Kunsten, Technische wetenschappen. De leden van de Academie vergaderen frequent in het Paleis der Academiën en bespreken er actuele evoluties in de samenleving vanuit interdisciplinair perspectief. De Academie onderhoudt banden met gerenommeerde experten die verkozen zijn tot buitenlandse leden. Men kan niet kandideren voor lidmaatschap van de Academie. Na voordracht door drie peters of meters binnen de Academie worden de nieuwe leden verkozen.

Koen Debackere
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2021
Titel: De heer
Eretitel: baron
Affiliatie: Algemeen beheerder van de Katholieke Universiteit Leuven
Samenvatting:
Expert op het gebied van innovatiemanagement en beleid, met bijzondere aandacht voor de rol van ondernemerschap en technologietransfer in economische ontwikkeling en groei. Vanuit die specialisatie ontstonden diverse betrokkenheden bij het Vlaams, Belgisch, Europees en internationaal economisch wetenschaps- en innovatiebeleid. Met eveneens werkzaamheden voor verschillende agentschappen en projecten in EU- en OESOverband. Deze wetenschappelijke en beleidsinvalshoeken werden gaandeweg ook gekoppeld aan en aangevuld met meer operationele opdrachten zoals het beleid van KU Leuven R&D en de betrokkenheid bij de financiering van innovatieve bedrijven evenals bij investeringsfondsen voor startende en groeiende bedrijven. Een ander aandachtspunt in die context betreft de problematiek van intellectuele eigendom. Haar economisch belang maar ook haar rol bij de start en groei van innovatieve kennisbedrijven verdienen en krijgen hierbij de nodige wetenschappelijke en professionele aandacht.
Activiteiten:
Gewoon hoogleraar (KU Leuven), afgevaardigd bestuurder KU Leuven R&D, promotorwoordvoerder ECOOM (Expertisecentrum O&O Monitoring Vlaamse overheid), raadslid AWTI Nederland, voorzitter comité economische relance Vlaamse regering, oud-voorzitter Vlaanderen-in-Actie, Francqui Leerstoel in Bedrijfseconomie, ere-algemeen beheerder KU Leuven, Fulbright-Hays postdoctoral fellowship, CIM-fellowship in managementwetenschappen, lid raad van bestuur IWT en beslissingscomité VLAIO, oudlid raad van bestuur SIM, lid raad van bestuur Flanders Make en Catalisti, oud-bestuurder en voorzitter EIT Health, (in het verleden) gastdocent (o.a. Vlerick Business School, Politecnico di Milano, Radboud universiteit, CHAMPS-Chalmers University, TIAS-Tilburg Universiteit ...), lid en oud-lid van verschillende nationale en internationale innovatie adviesraden.
Opleiding:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (UGent, 1984), licentiaat managementwetenschappen (UGent, 1985), visiting doctoral student fellowship (MIT, 1988-1989), doctor in de managementwetenschappen (UGent, 1990), Fulbright-Hays postdoctoral fellow (MIT, 1991-1992).
Prijzen:
Best paper erkenningen door de American Academy of Management (1993, 1995, 2008), Best paper award Decision Sciences Institute (2007), VBO prijs voor wetenschappelijk onderzoek (2006), 5-jaarlijkse onderzoeksprijs van de International Association for the Management of Technology (2009), Best paper prize van de Strategic Entrepreneurship Journal (2019), IPTEC award voor de prestaties van KU Leuven R&D (2008), Honorary professorship SPRU - University of Sussex (2007), erkenning Nieuwe Vlaamse Meester door Minister-President Geert Bourgeois (2016), door de Koning begunstigd met de titel van baron (2015).
Koen Debackere
Technische wetenschappen
Leen Decin
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2022
Titel: Prof. dr.
Discipline: Sterrenkunde
Affiliatie: Verbonden aan de Afdeling Sterrenkunde van het Departement Natuurkunde en Sterrenkunde (KU Leuven)
Samenvatting:
Wiskundige met specialisatie in de astrofysica. Specialist op het vlak van sterevolutie, (exo)planeten, en astro-chemie. Verschillende interdisciplinaire grants, in samenwerking met collega's uit de vakgebieden chemie, fysica, wiskunde, bio-chemie, computerwetenschappen, en ingenieurswetenschappen. Bijzondere aandacht voor kunst-wetenschapsprojecten en voor de dialoog tussen fysica, filosofie, en religie.
Opleiding:
1994: bachelor wiskunde (KU Leuven), 1996: Master Wiskunde (KU Leuven), 1996: Onderwijskwalificatie (KU Leuven), 1996-2000: FWO PhD aspirantenmandaat; 2000: Dr. in de Wetenschappen (KU Leuven), 2000-2010: FWO postdoctorale mandaten, 2009: post-doctoraal mandaat Universiteit van Amsterdam, 2010: hoofddocent BOF (KU Leuven), 2013: hoogleraar BOF (KU Leuven), 2018 gewoon hoogleraar BOF (KU Leuven), 2017-2020: visiting professor University of Leeds
Prijzen:
2016: Nomination Yearly Prize Science Communication of the KVAB; 2013: Frans Van Cauwelaert prize, KVAB; 2005: Prize of the Research Council of the KU Leuven: best post-doctoral researcher in Exact Science; 2004: Biennial Henri Vanderlinden prize, KVAB.
Leen Decin
Natuurwetenschappen
Sterrenkunde
Mark Delaere
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2005
Titel: Prof. dr.
Discipline: Musicologie
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Letteren (KU Leuven)
Samenvatting:
Musicoloog, gespecialiseerd in 20ste en 21ste eeuw.
Activiteiten:
Gastwetenschapper (1989-1991) TU Berlijn; hoofddocent (1992), hoogleraar (1995), gewoon hoogleraar (2000) KU Leuven; artistiek directeur (1995-2014); Breughel Chair University of Pennsylvania (1998), Van Dyck Chair UCLA (2014) Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant; stichter Centrum voor Documentatie Nieuwe Muziek MATRIX (2000).
Opleiding:
Dr. Musicologie (1988).
Leerstoelen:
Breughel Chair (1998) University of Pennsylvania.
Mark Delaere
Kunsten
Musicologie
Jan Delcour
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2014
Titel: Prof.
Discipline: Technische wetenschappen
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (KU Leuven)
Samenvatting:
voedingstechnologie
Activiteiten:
gewoon hoogleraar aan de KU Leuven, voorzitter LFoRCe
Prijzen:
Osborne Medal, AACC International Bertebos Prize, Royal Swedish Academy of Forestry and Agriculture Thomson Reuters Highly Cited Researcher
Jan Delcour
Technische wetenschappen
Technische wetenschappen
Guy Delmarcel
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1999
Titel: Prof. dr.
Discipline: Kunstgeschiedenis
Samenvatting:
Specialisatie in de geschiedenis van de oude Vlaamse wandtapijtkunst.
Activiteiten:
Conservator, werkleider (1975-1990) afdeling Wandtapijten en Westeuropees Textiel, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis Brussel; buitengewoon docent (1981), gewoon hoogleraar (1990), emeritus (2002) KU Leuven.
Opleiding:
Dr. Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis, lic. Romaanse Filologie.
Ordes:
Commandeur in de orde van Kunst en Letteren (Frankrijk).
Guy Delmarcel
Kunsten
Kunstgeschiedenis
Erelid
Ronny Delrue
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2010
Discipline: Beeldende kunsten
Samenvatting:
beeldend kunstenaar
Activiteiten:
Hoofddocent (schilderkunst en tekenen) LUCA - School of Arts, Campus Sint-Lucas Gent, Statuut Bijzonder Gastdocent in de Kunsten (KU Leuven)
Opleiding:
PhD in de Kunsten (2011), KU Leuven, Laureaat NHISK Nationaal Hoger Instituur Antwerpen (1994), KASK Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Gent (schilderkunst) (1987) Regent, Rgentaat Torhout (1977)
Ronny Delrue
Kunsten
Beeldende kunsten
Pierre Delsaerdt
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2020
Discipline: Geschiedenis
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Geschiedenis (UAntwerpen)
Samenvatting:
Gespecialiseerd in de geschiedenis van boek en bibliotheek, voornamelijk in de vroegmoderne periode. Bijzondere aandachtsgebieden: het boek als materieel object, de geschiedenis van (institutionele en privé-)bibliotheken, voornamelijk in de Zuidelijke Nederlanden in de vroegmoderne tijd en de 19de eeuw, de geschiedenis van de boekhandel, de geschiedenis van het bibliofiele verzamelen en de `vererfgoeding' van het boek vanaf de tweede helft van de 18de eeuw.
Activiteiten:
Hoogleraar Universiteit Antwerpen Directeur Ruusbroecgenootschap Universiteit Antwerpen Deeltijds hoogleraar KU Leuven Lid van de advisory board van de boekhistorische tijdschriften Quaerendo en De Gulden Passer. Bestuurslid van het Plantin Instituut voor Typografie (Antwerpen) Bestuurslid van het Dotatiefonds voor Boek en Letteren (Antwerpen) Lid van het Wetenschappelijk Comité van de Arenberg Stichting (Edingen) Voorzitter vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek (2008-2016)
Opleiding:
Dr Geschiedenis (2001) KU Leuven; hoofddocent Universiteit Antwerpen (2004); hoogleraar Universiteit Antwerpen (2012); deeltijds hoofddocent KU Leuven (2004); deeltijds hoogleraar KU Leuven (2013)
Prijzen:
Prijzen: Victorine van Schaickprijs (1993), Gulden Boek van Boek.be (2012), zilveren Arenberg medaille voor verdienste (2017)
Pierre Delsaerdt
Menswetenschappen
Geschiedenis
Kristoffel Demoen
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2017
Titel: Prof. dr.
Discipline: Letterkunde
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Letterkunde (UGent)
Samenvatting:
Specialist Griekse literatuur, meer bepaald van de postklassieke tot byzantijnse periodes.
Activiteiten:
Hoogleraar Oudgriekse letterkunde UGent
Opleiding:
Dr Klassieke Filologie, Universiteit Gent, 1993
Kristoffel Demoen
Menswetenschappen
Letterkunde
Bart Demuyt
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2023
Titel: De heer
Discipline: Kunstkritiek
Muziek
Bart Demuyt
Kunsten
Kunstkritiek, Muziek
Gita Deneckere
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2013
Titel: Prof. dr.
Discipline: Geschiedenis
Sociale wetenschappen
Affiliatie: Decaan van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (UGent)
Verbonden aan de Vakgroep Geschiedenis (UGent)
Samenvatting:
sociaal historica
Opleiding:
Universiteit Gent
Discipline:
geschiedenis
Gita Deneckere
Menswetenschappen
Geschiedenis, Sociale wetenschappen
Jean-Pierre Depaemelaere
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1996
Discipline: Energietechniek
Bedrijfskunde
Activiteiten:
EBES:Lid Algemene Directie (1988-1990); ELECTRABEL: lid Algemene Directie, directeur-generaal Strategie, bestuurder, directeur-generaal Distributie (1990-1994); gedelegeerd bestuurder (CEO) DISTRIGAS (1994-2000); lid Algemene Directie Tractebel (2000-2004), directeur-generaal Corporate Human Resources Tractebel (2000-2003); executive advisor International Affairs SUEZ (2003-2004).
Opleiding:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1968) RUG; Management programma UAMS (1977); MBA programma (1982) Cedep Fontainebleau; Topmanagement programma UAMS (1987).
Prijzen:
Prijs Isabella van Portugal & prijs van de KBC (1968) RUG.
Ordes:
Officier in de Kroonorde (1999). Grootofficier in de Leopoldsorde (2015)
Lidmaatschap:
Technisch directeur Ets. Van Damme (Eeklo) (1969-1972); EBES: diensthoofd technisch department Distributie en gewesthoofd Distributie Antwerpen (1972-1983), directeur power plant Kallo en directeur Distributiezone Vlaanderen (1983-1988). Lid Belgisch Governance Instituut; bestuurder Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg (VCK); past voorzitter en/of bestuurder van WEC (Word Energy Council), EBS (European Business Congress), VLAR (Vlaamse afval en recuperatie maatschappij).
Jean-Pierre Depaemelaere
Technische wetenschappen
Energietechniek, Bedrijfskunde
Erelid
Chris Dercon
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2018
Discipline: Kunstgeschiedenis
Kunstbeleid- en management
Chris Dercon
Kunsten
Kunstgeschiedenis, Kunstbeleid- en management
Albert Derolez
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1992
Titel: Prof. dr.
Discipline: Middeleeuwen (500-1500)
Samenvatting:
Paleograaf, codicoloog en bibliotheekhistoricus, gespecialiseerd in de Westerse Middeleeuwen en Vroeg-Renaissance.
Activiteiten:
Conservator-sectiehoofd (1972-86), conservator-geaggregeerde (1986-94) Centrale Bibliotheek RUG; lector RUG (1980-90); buitengewoon hoogleraar VUB (1972-99); buitengewoon hoogleraar ULB (1982-99); docent Rare Book School, universiteit Columbia (NY) (1987-92), universiteit Virginia (1993-2014).
Opleiding:
Archivaris-paleograaf (1959), bibliothecaris-bibliograaf (1962), dr. Geschiedenis (1970), geaggregeerde Hoger Onderwijs (handschriftenkunde) (1985).
Prijzen:
Laureaat KAWLSK (1971).
Discipline:
middeleeuwse geschiedenis
Lidmaatschap:
Voorzitter Comité international de Paléographie latine (1995-2005); member Institute for Advanced Study, Princeton (1995).
Albert Derolez
Menswetenschappen
Middeleeuwen (500-1500)
Erelid
Herman Deroo
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1998
Discipline: Werktuigkunde
Elektrotechniek
Samenvatting:
Kaderlid bij SIDMAR NV (1963-1997)
Activiteiten:
Assistent Laboratorium Metallurgie en Metallografie (1962-1963) RUG; deskundige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge (1962-1966).
Opleiding:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1962) RUG.
Lidmaatschap:
Ingenieur Studiedienst (1963-1966), hoofd Elektromechanisch Onderhoud Warmwalserijen (1966-1974), hoofd Productie en Onderhoud Hoogovens en Sinter­fabrieken (1974-1979), hoofd van het Personeels­beheer (1979-1985), adjunct-technisch directeur (1986-1987), bedrijfsdirecteur (1987-1991), lid van het Directiecomité verantwoordelijk voor Technische Directie, Onderzoek, Studies en Investeringen (1992-1994), lid van het Directiecomité verantwoordelijk voor klantenrelaties, sociale aangelegenheden, informatica, systemen en modellen (1994-1997). Algemeen-voorzitter (1999-2001) KVIV.
Herman Deroo
Technische wetenschappen
Werktuigkunde, Elektrotechniek
Erelid
Wilfried Dewachter
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1986
Titel: Em. prof. dr.
Discipline: Politicologie
Samenvatting:
Politoloog werkzaam op het gebied van het reële functioneren van de democratie, vnl. in België, meer bepaald inzake verkiezingen, politieke partijen, elite en besluitvorming.
Activiteiten:
Geassocieerd docent (1969), docent (1970), hoogleraar (1973), gewoon hoogleraar (1975), decaan (1987-91) faculteit Sociale Wetenschappen, directeur (1971-2001) vakgroep Politologie KU Leuven.
Opleiding:
Dr. Politieke Wetenschappen (1967).
Prijzen:
J. en M. Huygheprijs (1969), ereburger Klein-Brabant (2002), prix Condorcet-Aron (2006).
Lidmaatschap:
Buitenlands lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen; lid (1970) Bureau Belgisch Instituut voor Wetenschap der Politiek; voorzitter (1993-97) Politologisch Instituut; hoofdredacteur Res Publica (1970-2000); hoofdredacteur Politiek Jaarboek (1978-2008).
Wilfried Dewachter
Menswetenschappen
Politicologie
Jan Dewilde
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2020
Discipline: Musicologie
Affiliatie: Verbonden aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen
Samenvatting:
Specialist in Vlaams muziekerfgoed, in het bijzonder van de 19de eeuw. Bijzondere aandachtspunten: Peter Benoit, vrouwelijke componisten, partituuruitgaven. Specialist in bibliothecair erfgoed, met bijzondere aandacht voor de 19de eeuw.
Activiteiten:
Editor van de partiturenreeks `Repertoire Explorer. The Flemish Music Collection' (Musikproduktion Hö;flich, München)
Opleiding:
Lic. Kunstgeschiedenis en archeologie, richting muziekwetenschappen
Prijzen:
Gulden Spoor voor Culturele Uitstraling (2015), Prijs Peter Benoit (2020)
Jan Dewilde
Kunsten
Musicologie
Karel Dobbelaere
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1992
Titel: Em. prof.
Discipline: Sociologie
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen (KU Leuven)
Samenvatting:
Socioloog, bedrijvig in het onderzoek naar de meest diverse aspecten van de hedendaagse gods-;dienstbeleving: kerken, sekten en nieuwe religieuze verenigingen.
Activiteiten:
Docent (1966), gewoon hoogleraar (1968) KU Leuven en UFSIA, decaan faculteit Sociale Wetenschappen (1971-75, 1990-93); voorzitter KADOC (1978-85); medestichter Tijdschrift voor Sociologie (1979).
Opleiding:
Post-graduaat Sociologie, universiteit California, Berkeley (1964), dr. Sociale Wetenschappen (1966).
Prijzen:
Jean-Marie Huygheprijs (1967).
Ordes:
Grootofficier in de Leopoldsorde.
Discipline:
sociologie
Eredoctoraat:
Dr. h.c. universiteit Soka (Japan).
Leerstoelen:
Vele beurzen, o.a. Fulbright-Haysreisbeurs (1963), beurs van de Rockefeller Foundation (1964).
Lidmaatschap:
Lid Academia Europaea; president (1983-91), past president (1991-95) International Society for Sociology of Religion; erelid Alpha Kappa Delta, The National Sociological Honor Society (VS).
Karel Dobbelaere
Menswetenschappen
Sociologie
Erelid
Filip Du Prez
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2023
Titel: Prof. dr.
Discipline: Chemie
Affiliatie: Verbonden met de Vakgroep Organische en Macromoleculaire Chemie (UGent)
Filip Du Prez
Natuurwetenschappen
Chemie
Hélène Dubois
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2021
Discipline: Conservatie en restauratie
Affiliatie: Verbonden aan het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
Samenvatting:
Specialist in de conservatie en restauratie van Europese oude meesters; Studie van artistieke technieken en materialen; impact van de materiële geschiedenis op de staat en de receptie van kunstwerken
Opleiding:
Master Kunstgeschiedenis en Archeologie (1988) ULB; Dipl. Conservatie-restauratie van schilderijen (1993) Hamilton Kerr Institute, University of Cambridge.
Hélène Dubois
Kunsten
Conservatie en restauratie
Luc Duerloo
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2018
Titel: Prof. dr.
Discipline: Geschiedenis
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Geschiedenis (UAntwerpen)
Samenvatting:
Historicus van de vroegmoderne politiek, internationale relaties, politieke elites en politieke cultuur in de Habsburgse monarchieën, met veel aandacht voor de representatie van de macht en het gebruik van kunst daarbij.
Activiteiten:
Assistent (1980) KULeuven; assistent (1987) EHSAL; hoogleraar (1989) EHSAL; hoofddocent (2003), hoogleraar (2010) en gewoon hoogleraar Geschiedenis (2016) UAntwerpen. Hans Kohn Member of the School of Historical Studies, Institute for Advanced Study Princeton (2008); visiting scholar Columbia University (2010). Lid (1993) en voorzitter (2014) van de Vlaamse Heraldische Raad; adjunct lid (1987) en erelid (1996) van de Raad van Adel. Curator van de tentoonstelling Albrecht & Isabella, 1598-1621 (KMKG 1998).
Opleiding:
Dr. Geschiedenis (1986) KU Leuven.
Prijzen:
Laureaat KAWLSK (1988); Prijs Prins Alexandre de Merode (1988); Historische prijs Filips Marnix van Sint-Aldegonde (2011)
Luc Duerloo
Menswetenschappen
Geschiedenis