Leden

Nl

De Academie is een genootschap van excellente wetenschappers, kunstenaars en bedrijfsleiders. Leden van de Academie worden voor het leven benoemd en treden toe tot één van de vier klassen: Natuurwetenschappen, Menswetenschappen, Kunsten, Technische wetenschappen. De leden van de Academie vergaderen frequent in het Paleis der Academiën en bespreken er actuele evoluties in de samenleving vanuit interdisciplinair perspectief. De Academie onderhoudt banden met gerenommeerde experten die verkozen zijn tot buitenlandse leden. Men kan niet kandideren voor lidmaatschap van de Academie. Na voordracht door drie peters of meters binnen de Academie worden de nieuwe leden verkozen.

Koen Binnemans
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2015
Titel: Prof. dr.
Discipline: Scheikunde
Affiliatie: Verbonden met het Departement Chemie (KU Leuven)
Samenvatting:
De onderzoeksactiviteiten van Prof. Koen Binnemans kunnen met de volgende kernwoorden worden samengevat: solvometallurgie, hydrometallurgie, solventextractie, ionische vloeistoffen, kritieke metalen, zeldzame aarden, anorganische chemie.
Activiteit:
 • 2010–heden Gewoon Hoogleraar (KU Leuven)
 • 2005-2010 Hoogleraar (KU Leuven)
 • 2002–2005 Hoofddocent, deeltijds (KU Leuven)
 • 2000–2002 Bijzonder gastdocent (KU Leuven)
 • 1996–2005 Postdoctoraal Onderzoeker FWO-Vlaanderen (KU Leuven)
 • 1992–1996 Aspirant NFWO (KU Leuven)
Opleiding:
 • 1992–1996: Doctoraat in de Wetenschappen, Groep Scheikunde (KU Leuven)
 • 1988–1992: Licentiaat in de Scheikunde (KU Leuven)
Prijzen:
 • 1992: (KVCV-Jongerenprijs 1992)
 • 1996: DSM Award for Chemistry and Technology 1996 (2nd Prize)
 • 1999: Laureaat van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, Klasse der Natuurwetenschappen
 • 2000: European Rare Earth and Actinide Society (ERES) Junior Award
 • 2000: Kiwanis Prize KU Leuven
 • 2016: ERC Advanced Grant SOLCRIMET
Koen Binnemans
Natuurwetenschappen
Scheikunde
Hubert Bocken
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1994
Titel: Em. prof.
Discipline: Recht
Affiliatie: Verbonden met de Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht (UGent)
Samenvatting:
Doceerde aan de Rechtsfaculteit UGent verschillende vakken uit het privaatrecht (in het bijzonder de algemene inleiding tot het privaatrecht en het verbintenissenrecht), rechtsvergelijking en milieurecht en gaf gastcolleges en lezingen aan andere universiteiten in België, Nederland, Verenigd Koninkrijk, V.S.A., China en Australië . Publiceerde over verschillende aspecten van het verbintenissenrecht, het milieurecht en de rechtsvergelijking. Was een van de eersten in België om onderzoek te verrichten over het milieurecht en het milieuaansprakelijkheidsrecht. Recent wetenschappelijk werk betreft het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, in het bijzonder de causaliteitsproblematiek en schadevergoeding buiten het aansprakelijkheidsrecht. Auteur van 2 boeken als enig auteur, 6 boeken als medeauteur, 19 boeken als editor en meer dan 150 tijdschriftartikelen en bijdragen in boeken. Adviseerde bij de voorbereiding van wetgeving op het gebied van het privaatrecht en het milieurecht.
Activiteit:

Sinds 1971 voltijds verbonden aan Universiteit Gent, eerst als lid van het wetenschappelijk, nadien onderwijzend personeel. Momenteel Emeritus gewoon hoogleraar, Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht UGent (2009-09-01)
 
Gewoon hoogleraar UGent
Directeur (1983-91) Seminarie voor Burgerlijk en Vergelijkend Recht, (1988-92) Seminarie voor Milieurecht, (1992-2000) Centrum voor Milieurecht UGent
voorzitter Vakgroep burgerlijk recht (1992-2009)
Decaan faculteit Rechtsgeleerdheid (1994-98) UGent
Lid raad van bestuur (1992-94) UGent
Directeur (1999-2007) Buitenlandse Betrekkingen, (1999-2007) LLM programma Master of Laws in European and Comparative Law UGent.
Oprichter en voorzitter (1985-97) Belgische Vereniging voor Milieurecht;
Voorzitter en initiatiefnemer (1989-95) Interuniversitaire Commissie tot Herziening van het Milieurecht in het Vlaamse Gewest;
Voorzitter Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht van België en Nederland (2009- );
Voorzitter redactieraad Tijdschrift voor Privaatrecht (2014-).
Voorzitter jury F. Collinprijs voor recht, Universitaire Stichting (2012-)
 

Opleiding:
Dr. Rechten (1967) RUG, M. Laws (1968) Harvard Law School; geaggregeerde Hoger Onderwijs (burgerlijk recht) (1978) RUG.
Prijzen:

Frank Boas scholarship in International Legal Studies (1967)
Prijs Stichting Leefmilieu (1978)
Laureaat  Reisbeurzenwedstrijd (1982)
Laureaat internationale Elisabeth Haub-prijs voor Milieurecht (1992)
Honorary professor Bond University (Qld., Aus, 2010)

Discipline:
milieurecht
Leerstoelen:
Frank Boas scholarship in International Legal Studies (1967);
Hubert Bocken
Menswetenschappen
Recht
Frans Boenders
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1991
Samenvatting:
Radio- (BRT-3) en televisiemaker, essayist, publicist, kunstcriticus, dichter.
Activiteit:
Producer (1966), hoofdproducer (1977), eerste producer (1982) BRT; tevens werkzaam voor VPRO en NOS; hoofdredacteur van het maandblad Kunst en Cultuur (1987).
Opleiding:
Kand. Germaanse Filologie (1966), bacc. Thomistische Wijsbegeerte (1967) KU Leuven.
Prijzen:
Arkprijs van het vrije woord (1979), prijs van de Université Radiophonique et Televisuelle Internationale (1981), Willemsfondsprijs voor de Kunstkritiek (1987).
Ordes:
Commandeur in de Leopoldsorde; grootofficier in de Kroonorde.
Frans Boenders
Kunsten
Annemie Bogaerts
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2011
Titel: Prof. dr.
Discipline: Scheikunde
Affiliatie: Verbonden met het Departement Chemie (UAntwerpen)
Samenvatting:
Dr. in de chemie, specialisatie fysicochemie - plasmachemie
Activiteit:
Gewoon Hoogleraar Universiteit Antwerpen
Discipline:
scheikundige, hoogleraar Universiteit Antwerpen
Annemie Bogaerts
Natuurwetenschappen
Scheikunde
Luc Bonte
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2011
Titel: Dr.
Discipline: Materiaalkunde
Bedrijfskunde
Activiteit:
Voorzitter Ondernemers voor Ondernemers
Opleiding:
Dr. Toegepaste Wetenschappen
Prijzen:
Thomas L. Joseph Award (2006, Association for Iron and Steel Technology, USA)
Luc Bonte
Technische wetenschappen
Materiaalkunde, Bedrijfskunde
Marc Boone
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2008
Titel: Prof. dr.
Discipline: Nieuwe geschiedenis (1500-1870)
Affiliatie: Verbonden met de Vakgroep Geschiedenis (UGent)
Samenvatting:
Historicus met onderzoekszwaartepunt in de sociaal-economische en politieke geschiedenis van de late middeleeuwen (Bourgondische geschiedenis), meer bepaald in de geschiedenis van de middeleeuwse steden. Historische methodologie en historiografie.
Activiteit:
Assistent (1980-1988), hoofddocent (1999), Hoogleraar (2004), onderwijsdirecteur Letteren en Wijsbegeerte (2008) UGent; bevoegdverklaard navorser/onderzoeksleider NFWO (1989-1999); gasthoogleraar (1999) Université de Bourgogne te Dijon, (2005) École des Hautes Études et Sciences Sociales Paris en (2007) Université de Paris IV - Paris/Sorbonne.
Opleiding:
Dr. Geschiedenis (1987) RUG.
Prijzen:
Prijs Provincie Oost-Vlaanderen (1981), Laureaat KAWLSK (1989), Laureaat Anton Bergmann prijs (ARB) (1985-1990).
Ordes:
Burgerlijke Medaille eerste klasse (2003).
Leerstoelen:
Fellow VLAC (2002-2003), Francquileerstoel ULB (2005-2006).
Lidmaatschap:
IUAP projectleider/editor; lid International Commission of the History of Towns, European Association of Urban Historians, Academia Europaea; voorzitter Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent.
Marc Boone
Menswetenschappen
Nieuwe geschiedenis (1500-1870)
Michaël Borremans
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2014
Samenvatting:
Kunstschilder
Opleiding:
Kunstopleiding Sint-Lucas Gent, fotografie
Discipline:
kunstschilder
Michaël Borremans
Kunsten
Ignace Bossuyt
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1993
Affiliatie: Lid van de onderzoeksgroep Musicologie van de Faculteit Letteren (KU Leuven)
Samenvatting:
Onderzoek toegespitst op de Vlaamse polyfonie van de Renaissance. Uitgever opera omnia van Jean de Castro en Philippus de Monte.
Activiteit:
Docent (1981), hoogleraar (1989) KU Leuven.
Opleiding:
Kand. Klassieke Filologie (1967), kand. Kunstgeschiedenis (1969), dr. Musicologie (1978).
Prijzen:
Laureaat KAWLSK (1980).
Ignace Bossuyt
Kunsten
Erelid
Luc Bossyns
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2004
Discipline: Exacte wetenschappen
Scheepsbouwkunde
Affiliatie: Gedelegeerd Bestuurder bij Aquafin NV
Samenvatting:

Milieu, waterzuivering

 

Activiteit:
Ontwerpingenieur en projectleider (1979-1982) Cockerillwerf Hoboken NV; hoofd departement engineering en hoofd departement Nieuwbouwschepen (1982-1988) Rederij Ontwerpingenieur en projectleider (1979-1982) Cockerillwerf Hoboken NV; hoofd departement engineering en hoofd departement Nieuwbouwschepen (1982-1988) Rederij CMB NV; projectmanager en technisch directeur (1988-1991), bestuurder (1991-1994) Boelwerf; raadgever scheepsbouwprojecten middelgrote scheepsbouw (1994-1995) Vlaamse Overheid; vereffenaar van 7 werven en 1 commerciële organisatie (1995-2006) Vlaamse Scheepsbouw­maatschappij; gedelegeerd bestuurder (1995-2000) Stork MEC NV, TCM SA, Sematag NV. (2000-heden).:Bestuurder van Aquafin NV, Etap NV, Aquaplus NV.CMB NV; projectmanager en technisch directeur (1988-1991), bestuurder (1991-1994) Boelwerf; raadgever scheepsbouwprojecten middelgrote scheepsbouw (1994-1995) Vlaamse Overheid; vereffenaar van 7 werven en 1 commerciële organisatie (1995-2006) Vlaamse Scheepsbouw­maatschappij; gedelegeerd bestuurder (1995-2000) Stork MEC NV, TCM SA, Sematag NV. (2000-heden).:Bestuurder van Aquafin NV, Etap NV, Aquaplus NV. Lid international Technical Committee (Londen), Benelux Comité (Rotterdam) Lloyds Register of Shipping; bestuurder IWA;
Opleiding:
Burgerlijk ingenieur Scheepsbouwkunde (1977) RUG; postuniversitair programma voor bedrijfsbeheer (1982) UFSIA.
Luc Bossyns
Technische wetenschappen
Exacte wetenschappen, Scheepsbouwkunde
Geert Bouckaert
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2018
Titel: Prof. dr.
Affiliatie: Verbonden met het Instituut voor de Overheid (KU Leuven)
Promotor-coördinator van het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen
Activiteit:
Gewoon hoogleraar
Opleiding:
Handelsingenieur (1980 KU Leuven), Licentiaat Politieke Wetenschappen (1983 KU Leuven), Licentiaat Wijsbegeerte (1984 KU Leuven), PhD Sociale Wetenschappen (1990 KU Leuven)
Prijzen:
Anneliese Maier Research Award (Alexander von Humboldt Stiftung, Germany) (2014), NISPAcee Merit Award (2011), Donald C. Stone Lecture Award (ASPA, 2011) , IRSPM 2007 Routledge Outstanding Achievement Award, EIPA Alexis de Tocqueville Prize (Maastricht, 2003)
Eredoctoraat:
Bucarest University of Economic Studies (2018) University Babes-Bolyai, Cluj-Napoca (2014) Université de Lausanne (2014) National School of Political Studies and Public Administration, Bucarest (2010) Corvinus University of Budapest (2010) Tallinn University of Technology (2008) Aix-Marseille University (2008)
Geert Bouckaert
Menswetenschappen
Jean Bourgeois
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2011
Titel: Prof. dr.
Discipline: Archeologie
Affiliatie: Verbonden met de Vakgroep Archeologie (UGent)
Samenvatting:
Archeoloog
Activiteit:
Gewoon hoogleraar Universiteit Gent
Discipline:
archeologie
Jean Bourgeois
Menswetenschappen
Archeologie
Dirk Brossé
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2016
Dirk Brossé
Kunsten
Yvan Bruynseraede
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1988
Titel: Em. prof. dr.
Discipline: Exacte wetenschappen
Natuurkunde
Affiliatie: Verbonden met de Afdeling Vastestoffysica en Magnetisme van het Departement Natuurkunde en Sterrenkunde (KU Leuven)
Samenvatting:
Wetenschappelijk actief in het onderzoek van de vastestoffysica, in het bijzonder de elektrische, magnetische en optische eigenschappen van mesoscopische en nanoscopische systemen bij lage temperaturen en hoge magnetische velden.
Activiteit:
Fellow & Researxh Associate CERN, Zwitserland (1968), docent (1972), hoogleraar (1976), gewoon hoogleraar (1978), emeritus (2003) KU Leuven.
Opleiding:
Dr. Wetenschappen, Natuurkunde (1967).
Prijzen:
Laureaat reisbeurzenwedstrijd (1967), laureaat IUMRS SOMYA Award (2007).
Ordes:
Grootofficier in de Leopoldsorde
Lidmaatschap:
Lid Royal Society of Arts and Sciences (Göteborg), European Academy of Sciences and Arts (Vienna), Inrichtende Overheid en Associatieraad KU Leuven, Commissie Wetenschapsbeleid VRWB, Strategisch Advies Comités VITO en SCK-CEN; expert commissies European Commission, European Science Foundation, European Research Council; fellow American Physical Society.
Yvan Bruynseraede
Natuurwetenschappen
Exacte wetenschappen, Natuurkunde
Erelid
Christine Buelens
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2013
Discipline: Materiaalkunde
Affiliatie: Gedelegeerd Bestuurder van METALogic
Samenvatting:
Gedelegeerd bestuurder van METALogic, spin-off van de KU Leuven, specialist in opvolging, monitoring en beheersing van corrosiefenomenen. Bijzondere persoonlijke aandachtsgebieden: leiderschap, entrepreneurship en ondernemingswaarden.
Prijzen:
Pension ambassador Award 2010, uitgereikt door Delta Lloyd.
Discipline:
Afgevaardigd Bestuurder METALogic
Lidmaatschap:
Vice-voorzitter VOKA-VEV (2011-2015), bestuurder Voka-Kamer van koophandel Leuven, BEMAS Belgian Maintenance Association, Carbon Energy Club (Agoria), Leuven.inc;
Christine Buelens
Technische wetenschappen
Materiaalkunde
Michel Buylen
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2006
Samenvatting:
Tekenaar en schilder, met een verbluffende virtuositeit en vernieuwende kijk op eeuwenoude onder­werpen zoals het naakt, het kind, door Zen geïnspireerde stillevens, het landschap, de zee als obligate abstractie en het portret als compromis en confrontatie.
Activiteit:
Tal van individuele- en groepsexposities in België en Nederland; verbonden aan de Galerie de Zwarte Panter (1992).
Opleiding:
Lic. Romaanse Filologie (1975) RUG. Autodidact.
Ordes:
Commandeur in de Leopoldsorde
Michel Buylen
Kunsten
Ann Buysse
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2011
Titel: Prof. dr.
Discipline: Psychologie
Affiliatie: Decaan van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (UGent)
Verbonden met de Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie (UGent)
Samenvatting:
Gewoon hoogleraar klinische psychologie en hoofd van de onderzoeksgroep gezinspsychologie aan de Universiteit Gent. De onderzoeksgroep werd een 15-tal jaar geleden opgericht en heeft sindsdien een unieke positie weten verzilveren in een reeks onderzoeken naar de manier waarop mensen elkaar beïnvloeden. Interpersoonlijke beïnvloeding is het centrale thema dat wordt uitgewerkt in een reeks grootschalige projecten samen met andere disciplines zoals het familierecht, seksuologie, bio-ethiek, sociologie en geneeskunde. Concreet worden mechanismen onderliggend aan relaties en gezinnen onderzocht, zoals bij adoptie, nieuwsamengestelde gezinnen, scheiding, donorgezinnen, ouder – kind relaties, bemiddeling, therapie, seksuele gezondheid, communicatie, steun, hechting, ... In de onderzoeksgroep wordt basis, fundamenteel onderzoek steeds gekoppeld aan maatschappelijke valorisatie en impact.
Activiteit:
Gewoon Hoogleraar Universiteit Gent
Discipline:
psychologie
Ann Buysse
Menswetenschappen
Psychologie
Bea Cantillon
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2003
Titel: Prof. dr.
Eretitel: barones
Discipline: Sociale wetenschappen
Affiliatie: Voorzitter van 11.11.11 - Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging
Verbonden met het Departement Sociologie (UAntwerpen)
Samenvatting:
Actief in het domein van de sociale zekerheid en de architectuur van de welvaartsstaat.
Activiteit:
Assistent (1989-1992), docent (1992-1995), deeltijds hoofddocent (1995-1998), hoogleraar (1998-2000), gewoon hoogleraar (2001) UA; deeltijds hoofddocent KUBrussel (1991-1996); directeur Centrum voor Sociaal Beleid UFSIA (1991); senator (1995-1999).
Opleiding:
Dr. Politieke en Sociale Wetenschappen (1989) UA.
Prijzen:
P.W. Segersprijs (1990).
Leerstoelen:
Francquileerstoel KUBrussel (2004).
Lidmaatschap:
Voorzitter Foundation for International Studies on Social Security, Wetenschappelijk comité van de International Social Security Association, Commissie Cantillon Expertise i.o.v. minister van Sociale Zaken F. Vandenbroucke, beheerscomité Rijks­dienst voor Kinderbijslag voor Werknemers; lid Europees Instituut voor Sociale Zekerheid, wetenschappelijke raad van het Centrum voor Bevolkings- en Gezins­studies, Sociaal-Economische Raad Van Vlaanderen.
Bea Cantillon
Menswetenschappen
Sociale wetenschappen
Reinhart Ceulemans
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2009
Titel: Prof.
Discipline: Biologie
Plant- en gewaswetenschappen
Affiliatie: Verbonden met het Departement Biologie (UAntwerpen)
Samenvatting:

Ecologie; planten- en vegetatie-ecologie; global change; bio-energie; biogeochemische cycli; broeikasgassen; atmosfeer-biosfeer fluxen.

 

Activiteit:

Gewoon hoogleraar; directeur Onderzoeksexcellentiecentrum Planten- en Vegetatie-ecologie (1999); vice-voorzitter (2001), voorzitter (2004) departement Biologie; vice-decaan (2006) faculteit wetenschappen UA; gastprofessor Universiteit Washington (Seattle, USA), Universite de Paris-XI (Orsay, France), Universiteit

 

Opleiding:

Dr. Wetenschappen, Biologie (1980); Postgraduaat Terrestrische Ecologie (1984); Hoger Aggregaat (1990) UIA.

 

Prijzen:
Scientific Achievement Award (1990) International Union of Forestry Research Organisations; International Biographical Centre Lifetime Achievement Award (2001, UK); Man of the Year Award (2001) American Biographical Institute (VS), Francqui­leerstoel (2006-2007) UCL; Corresponding Member Slovenian Academy of Sciences and Arts (Slovenia); Doctor Honoris Causa Mendel University of Brno (Tsjechie, 2010); Doctor Honoris Causa (Universite d' Orléans, France; 2012).
Ordes:
Doctor Honoris Causa Mendel University of Brno (Tsjechie) Doctor Honoris Cause Universite d'Orleans (France) Corresponding Member Slovenian Academy of Sciences and Arts (Slovenia)
Leerstoelen:
Fulbright-Hays Grantee (1987-1988) University of Washington (VS), Advanced Research Grant (2009-2013) Europese Onder­zoeksraad, Methusalem-financiering (2007-2014) voor Vlaamse toponderzoekers.
Lidmaatschap:
Voorzitter (2008) Life, Earth and Environmental Sciences permanent comité European Science Foundation; wetenschappelijk adviseur International Foundation for Science, Zweden; lid Nationaal Comité SCOPE-IGBP, Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling en voorzitter van de werkgroep biodiversiteit hiervan, raad van bestuur Canadian Carbon Program.
Reinhart Ceulemans
Natuurwetenschappen
Biologie, Plant- en gewaswetenschappen
Willy Clarysse
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1998
Titel: Em. prof.
Discipline: Oudheid (tot 500)
Affiliatie: Lid van de onderzoeksgroep Oudheid van de Faculteit Letteren (KU Leuven)
Samenvatting:
Papyroloog, demotisant en koptoloog, onderzoek aangaande de multiculturele maatschappij van laat-Faraonisch, Grieks-Romeins en Byzantijns Egypte.
Activiteit:
Buitengewoon docent (1979-1993), buitengewoon hoogleraar (1993), gewoon hoogleraar (2002), vice-decaan onderzoek Letteren (2004-07) KU Leuven; onderzoeksleider (1991-1995), onderzoeksdirecteur (1995) NFWO; gewoon hoogleraar (1997-2012); emeritus (2012)
Opleiding:
Lic. Oriëntalistiek (1971), dr. Klassieke Filologie (1974) KU Leuven.
Prijzen:
Laureaat KAWLSK (1977), prijs der Alumni van de Universitaire Stichting (1982), prix Saintour Parijs (1996).
Ordes:
Commandeur in de Leopoldsorde.
Discipline:
klassieke studies
Leerstoelen:
Francquileerstoel VUB (1997), distinguished lecturer at the Center for the Tebtunis Papyri Berkeley (2004).
Willy Clarysse
Menswetenschappen
Oudheid (tot 500)
Stijn Coninx
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2004
Eretitel: baron
Samenvatting:
Regisseur van langspeelfilms o.a. Hector, Koko Flanel, Daens, Licht, Verder dan de maan; kortfilms, televisieprogrammas en theaterproducties.
Activiteit:
Hoogleraar (1993), artistiek directeur (1993-1995) RITS; docent (1993) INSAS Brussel.
Opleiding:
RITS, Filmacademie Brussel (1980).
Prijzen:
Talrijke bekroningen waaronder een nominatie voor de Academy Award Oscars in de categorie Best Foreign Language Film voor de film Daens.
Lidmaatschap:
Lid Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, European Film Academy, raad van bestuur SABAM; voorzitter Vlaams Filminstituut; ondervoorzitter Koninklijk Belgisch Filmarchief en Filmmuseum te Brussel.
Stijn Coninx
Kunsten