Leden

Nl

De Academie is een genootschap van excellente wetenschappers, kunstenaars en bedrijfsleiders. Leden van de Academie worden voor het leven benoemd en treden toe tot één van de vier klassen: Natuurwetenschappen, Menswetenschappen, Kunsten, Technische wetenschappen. De leden van de Academie vergaderen frequent in het Paleis der Academiën en bespreken er actuele evoluties in de samenleving vanuit interdisciplinair perspectief. De Academie onderhoudt banden met gerenommeerde experten die verkozen zijn tot buitenlandse leden. Men kan niet kandideren voor lidmaatschap van de Academie. Na voordracht door drie peters of meters binnen de Academie worden de nieuwe leden verkozen.

Hugo De Man
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1990
Titel: Em. prof.
Discipline: Computertechniek
Elektrotechniek
Samenvatting:
Ingenieur, aan de spits van ontwerpmethoden van chips voor digitale signaalverwer­king.
Activiteit:
ESRO-NASA research fellow (1969-1971), bezoekend docent IC ontwerp (1975) universiteit California, Berkeley; gewoon hoogleraar (1978) KU Leuven; mede-oprichter en directeur onderzoeksgroep over VLSI ontwerp in IMEC (1984); Senior Research Fellow IMEC (1995).
Opleiding:
Burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (1964), dr. ir. (1968) KU Leuven.
Prijzen:
Alumniprijs Belgische Universitaire Stichting (1976), Technical Achievement Award of the IEEE Signal Processing Society (1999), Phil Kaufman Award of the Electronic Design Automation Consortium (1999), Golden Jubilee Medal of the IEEE Circuits and Systems Society (1999), Lifetime achievement awards voor European Design and Automation Association (EDAA) en voor the European Electronics Industry (2004), IEEE Donald O. Pederson Award in Solid State Circuits at the International Solid-State Circuits Conference (San Francisco) (2006), talrijke best paper en andere awards.
Ordes:
Officier in de Leopoldsorde (1985).
Lidmaatschap:
Lid van het Institute of Electrical and Electronic Engineers.
Hugo De Man
Technische wetenschappen
Computertechniek, Elektrotechniek
Erelid
Martine De Mazière
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2011
Discipline: Geofysica
Affiliatie: Directeur-generaal ad interim van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie
Samenvatting:
fysica
Activiteit:
Algemeen Directeur ad interim Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie
Opleiding:
Discipline:
fysica, Algemeen Directeur ad interim Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie
Martine De Mazière
Natuurwetenschappen
Geofysica
Marc De Mey
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1994
Titel: Prof.
Discipline: Psychologie
Wetenschapsfilosofie, logica en kentheorie
Affiliatie: Verbonden met de Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap (UGent)
Samenvatting:
Wetenschapsgeschiedenis, cognitieve wetenschappen.
Activiteit:

Lector katholieke hogeschool Tilburg (1973-78); hoofddocent-gewoon hoogleraar (1991-2005) UG; Rubens leerstoel UC Berkeley 1997; directeur (2006-2012) Vlaams Academisch Centrum (VLAC).

Fulbright Scholarship (1966), P.P. Rubens leerstoel universiteit California, Berkeley (1997), fellow VLAC (2003).

Lid raad van bestuur European Association for the Study of Science and Technology (1983-86), Society for the Social Study of Science (1985-87); lid Cognitive Science Society, American Psychological Association, History of Science Association, Society for the History of the Behavioral Sciences, Nederlandse Vereniging voor Psychonomie.

Opleiding:
Dr. Psychologische en Pedagogische Wetenschappen (1970), speciaal dr. in cognitieve modellen in de wetenschapsleer (1982) RUG; certif. aanvullende studies psychologie en filosofie van de wetenschap (1966-67) Harvard Center for Cognitive Studies;
Prijzen:
Frank Boas Award (1966).
Marc De Mey
Menswetenschappen
Psychologie, Wetenschapsfilosofie, logica en kentheorie
Erelid
Bart De Moor
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2000
Discipline: Werktuigkunde
Elektrotechniek
Affiliatie: Verbonden met het Departement Elektrotechniek (KU Leuven)
Samenvatting:
Regeltechniek, numerieke lineaire algebra en optimizatie, systeemtheorie en systeemidentificatie, kwantum informatietheorie, datamining, bio-informatica.
Activiteit:
Gewoon hoogleraar KU Leuven; kabinetschef federale minister van Wetenschapsbeleid W. Demeester (1991-1992), kabinetschef Wetenschapsbeleid van minister-president L. Van den Brande (1994-1999), kabinetschef Socio-economisch Beleid Vlaanderen Y. Leterme (2005-2007); lag mee aan de basis van het VIB, het VLIZ, het Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten en Technopolis.
Opleiding:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1983), dr. ir. (1988) KU Leuven.
Prijzen:
Leybold-Heraeus prijs (1986), Leslie Fox prijs (1989) Cambridge, Siemens prijs (1994), prijs voor het beste artikel in Automatica van de International Federation of Automatic Control (1996), laureaat KVAB (1992).
Leerstoelen:
Fellow of the Institute of Electrical and Electronics Engineers (2003).
Lidmaatschap:
Voorzitter KU Leuven Industrieel Onderzoeksfonds, Hercules (Vlaams agentschap voor de financiering van middelzware en zware infrastructuur); coördinator KU Leuven BioSCENTer; lid raad van bestuur KU Leuven en Associatie KU Leuven, Academische Raad KU Leuven, IBBT, VIB, (1999-2005) SCK, VCBT; secretaris raad van bestuur Technopolis; lid (1994-1996) EUCA, (1991-1996) BIRA, (2002-2007) ERCIM, (2008-2009) Roger Van Overstraeten Society, (2006-2007) Coördinatiecomité Vlaanderen in actie, Brusselse afdeling Club van Rome, AMS, ILAS, ISA, SIAM; lid raden van bestuur en/of algemene vergadering diverse spin-off bedrijven: IPCOS NV (1995), Data4s NV (2000), TMLeuven NV (2002), Silicos NV (2005), Dsquare NV (2008), Cartagenia (2008).
Bart De Moor
Technische wetenschappen
Werktuigkunde, Elektrotechniek
Alain De Nauw
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2001
Titel: Prof.
Discipline: Recht
Samenvatting:
Jurist bedrijvig in het strafrecht en het strafprocesrecht.
Activiteit:

Gerechtelijk stagiair (1974-76), substituut-procureur des Konings te Brussel (1976-82); advocaat (1972-74; 1988-2004); buitengewoon hoogleraar Vrije Universiteit Brussel.

Francquileerstoel UCL (1993).

Lid Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het recht van België en Nederland, Association des amis de la culture juridique française Henri Capitant, Centrum voor de studie van de toepassing van het gemeenschapsrecht in financiële en strafrechtelijke aangelegenheden; redactielid Revue de droit pénal et de criminologie; lid raad van bestuur Algemene praktische rechtsverzameling.

 

Opleiding:
Dr. Rechten (1976), lic. Criminologie (1973).
Prijzen:
René Marcq-prijs (1972). Francqui-leerstoel aan de Université catholique de Louvain (1994) Marcel Storme-leerstoel aan de Universiteit van Gent (2014)
Alain De Nauw
Menswetenschappen
Recht
Frans De Schryver
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1989
Titel: Prof. dr.
Discipline: Scheikunde
Affiliatie: Verbonden met het Departement Chemie (KU Leuven)
Samenvatting:

Fysicochemie en fotofysica van organische materialen tijd (femtoseconde) en ruimte (nanometer) geresolveerd

 

Activiteit:

Docent (1969), hoogleraar (1973), gewoon hoogleraar (1975) KU Leuven.

Fulbright Research Fellow (1964), Bruylants leerstoel UCL (1997), Francquileerstoel ULB (1998).

Voorzitter European Photochemistry Association (1980-84), IUPAC Commission on Photochemistry (1981-98); fellow AAAS, IUPAC; lid New York Academy of Sciences, FRSC; associate editor ChemPhysChem; editor in chief PPS (2005).

Opleiding:
Dr. Wetenschappen (1964).
Prijzen:
Laureaat KAWLSK (1971), onderzoeksprijs Alexander von Humboldtstichting (1993), Porter Medal (1998), Förster Memorial Lecturer (1999), Frontiers in Biochemistry Award (2000), Max-Planck-Forschungspreis für Chemie (2000), International Award of the Japanese Photochemical Society (2005), Special medal of the University of Groningen (2005), Blaise Pascal medal (2007).
Ordes:
Grootofficier in de Kroonorde. Grootofficier in de Leopoldsorde
Frans De Schryver
Natuurwetenschappen
Scheikunde
Erelid
Joris De Schutter
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2012
Titel: Prof. dr. ir.
Discipline: Mechanica
Werktuigkunde
Affiliatie: Verbonden met het Departement Werktuigkunde (KU Leuven)
Samenvatting:
werktuigkundige - specialisatie robotica
Activiteit:
Gewoon hoogleraar KU Leuven
Opleiding:
Burgerlijk werktuigkundig ingenieur, KU Leuven, 1980 Master of Science, Massachusetts Institute of Technology, 1981 Doctor in de toegepaste wetenschappen, KU Leuven, 1986
Joris De Schutter
Technische wetenschappen
Mechanica, Werktuigkunde
Marie-Catherine de Zegher
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2014
Discipline: Beeldende kunst
Affiliatie: Verbonden met Museum voor Schone Kunsten Gent
Activiteit:
Directeur Museum voor Schone Kunsten Gent
Opleiding:
Kunstgeschiedenis en archeologie UGent
Prijzen:
AICA en AAMC Awards Award National Coalition Against Censorship (NCAC, 2005)
Marie-Catherine de Zegher
Kunsten
Beeldende kunst
Henk Decraemer
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2006
Samenvatting:
Beeldend kunstenaar, voornamelijk etser, werkt onder het pseudoniem Enk De Kramer. Individuele tentoonstellingen in België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, Nederland en Oostenrijk; collectieve tentoonstellingen in Europa, Indië, Japan, Rusland, de VS en Zuid-Afrika.
Activiteit:
Artistiek docent (tot 2001) Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van de Hogeschool Gent; gastdocent (2004) Nagoya universiteit, Japan.
Opleiding:
Studies Hoger Sint Lucasinstituut en Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent, studies graveerkunst aan de Academie voor Beeldende Kunsten te Belgrado.
Prijzen:
Provinciale prijs van Oost-Vlaanderen voor grafiek (1970), provinciale prijs van Oost-Vlaanderen voor schilderkunst (1974), aanmoedigingsprijs van de Vlaamse Gemeenschap (1987).
Henk Decraemer
Kunsten
Mark Delaere
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2005
Titel: Prof. dr.
Discipline: Muziekwetenschap
Affiliatie: Verbonden met de Faculteit Letteren (KU Leuven)
Samenvatting:
Musicoloog, gespecialiseerd in 20ste en 21ste eeuw.
Activiteit:
Gastwetenschapper (1989-1991) TU Berlijn; hoofddocent (1992), hoogleraar (1995), gewoon hoogleraar (2000) KU Leuven; artistiek directeur (1995-2014); Breughel Chair University of Pennsylvania (1998), Van Dyck Chair UCLA (2014) Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant; stichter Centrum voor Documentatie Nieuwe Muziek MATRIX (2000).
Opleiding:
Dr. Musicologie (1988).
Leerstoelen:
Breughel Chair (1998) University of Pennsylvania.
Mark Delaere
Kunsten
Muziekwetenschap
Jan Delcour
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2014
Titel: Prof.
Discipline: Technische wetenschappen
Affiliatie: Verbonden met de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (KU Leuven)
Samenvatting:
voedingstechnologie
Activiteit:
gewoon hoogleraar aan de KU Leuven, voorzitter LFoRCe
Prijzen:
Osborne Medal, AACC International Bertebos Prize, Royal Swedish Academy of Forestry and Agriculture Thomson Reuters Highly Cited Researcher
Jan Delcour
Technische wetenschappen
Technische wetenschappen
Guy Delmarcel
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1999
Titel: Prof. dr.
Samenvatting:
Specialisatie in de geschiedenis van de oude Vlaamse wandtapijtkunst.
Activiteit:
Conservator, werkleider (1975-1990) afdeling Wandtapijten en Westeuropees Textiel, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis Brussel; buitengewoon docent (1981), gewoon hoogleraar (1990), emeritus (2002) KU Leuven.
Opleiding:
Dr. Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis, lic. Romaanse Filologie.
Ordes:
Commandeur in de orde van Kunst en Letteren (Frankrijk).
Guy Delmarcel
Kunsten
Erelid
Ronny Delrue
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2010
Discipline: Beeldende kunst
Samenvatting:
beeldend kunstenaar
Activiteit:

Hoofddocent (schilderkunst en tekenen) LUCA – School of Arts, Campus Sint-Lucas Gent,

Statuut Bijzonder Gastdocent in de Kunsten (KU Leuven)

Opleiding:

PhD in de Kunsten (2011), KU Leuven,

Laureaat NHISK Nationaal Hoger Instituur Antwerpen (1994),

KASK Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Gent (schilderkunst) (1987)

Regent, Rgentaat Torhout (1977)

Ronny Delrue
Kunsten
Beeldende kunst
Jef Deman
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1988
Titel: Ir.
Discipline: Chemische ingenieurstechnieken
Activiteit:
Adviseur Raffinage en Supply Coördinator ESSO London, directeur-generaal ESSO-raffinaderij Antwerpen; onafhankelijk bestuurder Distrigas NV; rechter in Handelszaken bij de Rechtbank van Koophandel Antwerpen.
Opleiding:
Burgerlijk scheikundig ingenieur (1964) KU Leuven.
Jef Deman
Technische wetenschappen
Chemische ingenieurstechnieken
Erelid
Kristoffel Demoen
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2017
Titel: Prof. dr.
Discipline: Letterkunde
Affiliatie: Verbonden met de Vakgroep Letterkunde (UGent)
Samenvatting:

Specialist Griekse literatuur, meer bepaald van de postklassieke tot byzantijnse periodes.

Activiteit:

Hoogleraar Oudgriekse letterkunde UGent

Opleiding:

Dr Klassieke Filologie, Universiteit Gent, 1993

Kristoffel Demoen
Menswetenschappen
Letterkunde
Gita Deneckere
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2013
Titel: Prof. dr.
Discipline: Geschiedenis
Sociale wetenschappen
Affiliatie: Decaan van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (UGent)
Verbonden met de Vakgroep Geschiedenis (UGent)
Samenvatting:
sociaal historica
Opleiding:
Universiteit Gent
Discipline:
geschiedenis
Gita Deneckere
Menswetenschappen
Geschiedenis, Sociale wetenschappen
Jean-Pierre Depaemelaere
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1996
Discipline: Energietechniek
Bedrijfskunde
Activiteit:
EBES:Lid Algemene Directie (1988-1990); ELECTRABEL: lid Algemene Directie, directeur-generaal Strategie, bestuurder, directeur-generaal Distributie (1990-1994); gedelegeerd bestuurder (CEO) DISTRIGAS (1994-2000); lid Algemene Directie Tractebel (2000-2004), directeur-generaal Corporate Human Resources Tractebel (2000-2003); executive advisor International Affairs SUEZ (2003-2004).
Opleiding:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1968) RUG; Management programma UAMS (1977); MBA programma (1982) Cedep Fontainebleau; Topmanagement programma UAMS (1987).
Prijzen:
Prijs Isabella van Portugal & prijs van de KBC (1968) RUG.
Ordes:
Officier in de Kroonorde (1999). Grootofficier in de Leopoldsorde (2015)
Lidmaatschap:
Technisch directeur Ets. Van Damme (Eeklo) (1969-1972); EBES: diensthoofd technisch department Distributie en gewesthoofd Distributie Antwerpen (1972-1983), directeur power plant Kallo en directeur Distributiezone Vlaanderen (1983-1988). Lid Belgisch Governance Instituut; bestuurder Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg (VCK); past voorzitter en/of bestuurder van WEC (Word Energy Council), EBS (European Business Congress), VLAR (Vlaamse afval en recuperatie maatschappij).
Jean-Pierre Depaemelaere
Technische wetenschappen
Energietechniek, Bedrijfskunde
Erelid
Chris Dercon
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2018
Affiliatie: Président de la Réunion des Musées Nationaux - Grand Palais
Chris Dercon
Kunsten
Albert Derolez
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1992
Titel: Prof. dr.
Discipline: Middeleeuwen (500-1500)
Samenvatting:
Paleograaf, codicoloog en bibliotheekhistoricus, gespecialiseerd in de Westerse Middeleeuwen en Vroeg-Renaissance.
Activiteit:
Conservator-sectiehoofd (1972-86), conservator-geaggregeerde (1986-94) Centrale Bibliotheek RUG; lector RUG (1980-90); buitengewoon hoogleraar VUB (1972-99); buitengewoon hoogleraar ULB (1982-99); docent Rare Book School, universiteit Columbia (NY) (1987-92), universiteit Virginia (1993-2014).
Opleiding:
Archivaris-paleograaf (1959), bibliothecaris-bibliograaf (1962), dr. Geschiedenis (1970), geaggregeerde Hoger Onderwijs (handschriftenkunde) (1985).
Prijzen:
Laureaat KAWLSK (1971).
Discipline:
middeleeuwse geschiedenis
Lidmaatschap:
Voorzitter Comité international de Paléographie latine (1995-2005); member Institute for Advanced Study, Princeton (1995).
Albert Derolez
Menswetenschappen
Middeleeuwen (500-1500)
Erelid
Herman Deroo
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1998
Discipline: Werktuigkunde
Elektrotechniek
Samenvatting:
Kaderlid bij SIDMAR NV (1963-1997)
Activiteit:
Assistent Laboratorium Metallurgie en Metallografie (1962-1963) RUG; deskundige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge (1962-1966).
Opleiding:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1962) RUG.
Lidmaatschap:
Ingenieur Studiedienst (1963-1966), hoofd Elektromechanisch Onderhoud Warmwalserijen (1966-1974), hoofd Productie en Onderhoud Hoogovens en Sinter­fabrieken (1974-1979), hoofd van het Personeels­beheer (1979-1985), adjunct-technisch directeur (1986-1987), bedrijfsdirecteur (1987-1991), lid van het Directiecomité verantwoordelijk voor Technische Directie, Onderzoek, Studies en Investeringen (1992-1994), lid van het Directiecomité verantwoordelijk voor klantenrelaties, sociale aangelegenheden, informatica, systemen en modellen (1994-1997). Algemeen-voorzitter (1999-2001) KVIV.
Herman Deroo
Technische wetenschappen
Werktuigkunde, Elektrotechniek
Erelid