Leden

Nl

De Academie is een genootschap van excellente wetenschappers, kunstenaars en bedrijfsleiders. Leden van de Academie worden voor het leven benoemd en treden toe tot één van de vier klassen: Natuurwetenschappen, Menswetenschappen, Kunsten, Technische wetenschappen. De leden van de Academie vergaderen frequent in het Paleis der Academiën en bespreken er actuele evoluties in de samenleving vanuit interdisciplinair perspectief. De Academie onderhoudt banden met gerenommeerde experten die verkozen zijn tot buitenlandse leden. Men kan niet kandideren voor lidmaatschap van de Academie. Na voordracht door drie peters of meters binnen de Academie worden de nieuwe leden verkozen.

Siegfried De Buck
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2009
Discipline: Sieradenontwerp en goud- en zilversmeedkunst
Samenvatting:
Juweelontwerper, edelsmid, designer en hedendaags kunstenaar. Combinatie van goud, zilver en edelstenen met onedele metalen zoals rubber, plexi of olifantenhaar. Tentoonstellingen in Europa, Japan en de Verenigde Staten.
Activiteiten:
Docent (1986) Campus Sint-Lucas Antwerpen; gastdocent (1986 en 2000) universiteit Québec Montréal, (1997) universiteit Sheffield; masterclass (2003) Royal College of Art, Londen.
Opleiding:
Studies École des Métiers dArts de Maredsous en École des Arts Décoratifs de Strasbourg.
Prijzen:
Laureaat Provinciale prijs voor Kunstambachten (1978), onderscheiding De Beers (1983), onderscheiding Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (1983), Felix De Boeckprijs (1993), Henry Van De Velde prijs (2009).
Ordes:
Grootofficier in de Kroonorde
Siegfried De Buck
Kunsten
Sieradenontwerp en goud- en zilversmeedkunst
Marc De Clercq
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2010
Titel: Em. prof.
Discipline: Economie en bedrijfskunde
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (UGent)
Samenvatting:
UGent: assistent, eerstaanwezend assistent, werkleider, docent (1988), hoofddocent, hoogleraar, gewoon hoogleraar (1998), emeritus gewoon hoogleraar (2016), voorzitter vakgroep algemene economie, decaan Faculteit Economie en Bedrijfskunde (1998-2001 en 2008-2016), vicerector (2001-2005) en in die functie lid van de VLIR raad, de RVB van het VIB, het UZGent, het Aurora ziekenhuis. Université de Lille II : professeur associé dans la classe exceptionelle des professeurs (1980- 1998). Gewezen lid raad van Bestuur VDK Bank, gewezen lid RVB van de VRT en van de Vlaamse Audiovisuele Regie (VAR), gewezen lid RVB Van MEEMOO, gewezen voorzitter Vereniging voor Economie, gewezen voorzitter Ecotaks commissie (Kanselarij van de Eerste Minister met rang van secretaris-generaal), gewezen lid commissie economische experten inzake leefmilieu en economie bij OESO en EU.
Activiteiten:
Emeritus Gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent; voorzitter UGent Connect en voorzitter FEB alumni UGent vzw. Voorzitter Vlaams Energie Bedrijf (VEB), voorzitter Roeland vzw, lid Bestuursorgaan Mariagaard vzw (penningmeester), voorzitter Regionaal Platform Gent (strategie orgaan katholieke scholen Groot Gent), lid algemene vergadering Karus vzw en Pathmakers vzw.
Opleiding:
Licentiaat algemene economie (UGent,1973), aggregatie hoger secundair onderwijs in de handelswetenschappen (UGent, 1974), doctoraat economische wetenschappen (UGent, 1980).
Ordes:
Groot Officier in de Leopoldsorde, Commandeur en grootofficier in de Kroonorde, Grootofficier in de Leopoldsorde Gouden penning Comenius Universiteit Bratislava
Marc De Clercq
Menswetenschappen
Economie en bedrijfskunde
Herman De Dijn
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1997
Titel: Em. prof.
Discipline: Filosofie
Filosofie, ethiek en religiestudies
Affiliatie: Verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KU Leuven)
Samenvatting:
Filosoof met speciale aandacht voor de relatie binnen de (post)moderne cultuur tussen wetenschap, technologie en economie enerzijds en zingeving, religie en ethiek anderzijds (diverse Nederlandstalige essays en artikels). Geschiedenis van de filosofie: Internationaal gereputeerd kenner van Benedictus Spinoza en David Hume (vele publicaties in diverse talen).
Activiteiten:
Docent (1973), hoogleraar (1977), gewoon hoogleraar (1979), vice-rector (1995-2000) KU Leuven, op emeritaat in 2008.
Opleiding:
Dr. Wijsbegeerte (1971), postdoctoraal onderzoek (1971-73) universiteit Cambridge.
Ordes:
Commandeur in de Leopoldsorde.
Leerstoelen:
Francquileerstoel Louvain-la-Neuve (2001), fellow VLAC (2005), Spinoza Chair Universiteit Amsterdam (2007), Erasmus lectureship Harvard (2009).
Lidmaatschap:
Lid International Philosophical Association Het Spinozahuis, Association des Amis de Spinoza, The Hume Society.
Herman De Dijn
Menswetenschappen
Filosofie, Filosofie, ethiek en religiestudies
Erelid
Steven De Feyter
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2014
Titel: Prof.
Discipline: Fysische chemie
Macromoleculaire en materiaalchemie
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Chemie (KU Leuven)
Samenvatting:
Ik ben opgeleid als chemicus aan de KU Leuven (1993). Aan dezelfde universiteit promoveerde ik in 1997 bij F. C. De Schryver. Na een postdoctoraal verblijf (1998-1999) aan Caltech bij A. Zewail (Nobel laureaat 1999), keerde ik terug naar mijn alma mater. Daar kreeg ik in 2005 een vaste aanstelling. Mijn onderzoeksgroep richt zich op nano(bio)chemie aan oppervlakken. Functionalisering en modificatie van oppervlakken zijn centrale thema's in mijn onderzoek, waarbij ik me richt op de relatie tussen structuur en functie. Het team past deze inzichten toe om nieuwe materialen te synthetiseren, zoals 2D polymeren, om sensoren te ontwikkelen en om 2D materialen te functionaliseren, bijvoorbeeld voor katalyse. Wij handelen volgens het principe "zien is geloven" en daarom staat visualisatie met (sub)moleculaire resolutie centraal in onze onderzoeksmethodologie. Het onderzoek steunt sterk op karakterisering op nanoschaal door middel van verschillende raster-sonde-microscopietechnieken.
Activiteiten:
gewoon hoogleraar nanochemie
Prijzen:
2010 Laureaat van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten: Klasse Natuurwetenschappen (Laureate of The Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts: Natural Sciences): 10000 € 2013 European Research Council (ERC) Advanced Grant (NANOGRAPH@LSI) 2014 Elected member of the Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts: Natural Sciences 2016 26th IOCF Yoshida Lectureship 2018 Elected member of the “European Academy of Sciences” 2019 Lavoisier Lectures (Université Paris Diderot)
Discipline:
Nanochemie
Steven De Feyter
Natuurwetenschappen
Fysische chemie, Macromoleculaire en materiaalchemie
Paul De Grauwe
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2004
Titel: Prof. dr.
Discipline: Economie en bedrijfskunde
Macro-economie en monetaire economie
Affiliatie: Associated with the London School of Economics
Samenvatting:
Wereldwijd erkende autoriteit inzake Europese economische en monetaire integratie, auteur van het standaardwerk Economics of Monetary Union.
Activiteiten:
Assistent (1969), docent (1974), gewoon hoogleraar KU Leuven; lid Kamer van Volksvertegenwoordigers (1995-1999) en Senaat (1991-1995 en 1999-2003).
Opleiding:
Lic. Economie (1969), Ph.D. Politieke Economie (1973) universiteit John Hopkins, Baltimore.
Prijzen:
Prize of the European Communities (1976), Amex Bank Review Award (1990), Ark Prijs van het Vrije Woord (2013), Prix Emile de Laveleye, Académie Royale de Belgique, 2017.
Eredoctoraat:
Dr. h.c. universiteit Sankt Gallen (1999), Turku School of Economics and Business Administration (2000), universiteit Genua (2004), universiteit Valencia (2012), Maastricht Universiteit (2016), universiteit Murcia (2023).
Leerstoelen:
Francquileerstoel ULB (1988) en UGent (1991).
Paul De Grauwe
Menswetenschappen
Economie en bedrijfskunde, Macro-economie en monetaire economie
Jan De Houwer
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2021
Titel: De heer
Discipline: Psychologie en cognitieve wetenschappen
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie (UGent)
Website: www.liplab.be
Samenvatting:
Onderzoekt de manier waarop spontane gevoelens tot stand komen en kunnen gemeten worden. Hierbij ligt de nadruk op de rol van het samen aanbieden van prikkels (conditionering) en reactietijdtaken (impliciete maten). In zijn onderzoek combineert hij de sterktes van de gedragsanalytische benadering met de sterktes van de cognitieve benadering binnen de psychologie.
Activiteiten:
Gewoon hoogleraar in de experimentele psychologie; Hoofd van het Learning and Implicit Processes Laboratory (2008-heden) Universiteit Gent; Fellow van de Psychonomic Society; Fellow van de Association for Psychological Science; Fellow van de Society for Experimental Social Psychology; Lid van de Experimental Psychology Society; Lid en gewezen voorzitter (2020-2023) Belgian Association for Psychological Sciences; Secretaris-generaal (2020-2026) Belgian Federation of Psychologists.
Opleiding:
Lic. Psychologie (1991) KU Leuven; Dr. Psychologie (1997) KU Leuven.
Prijzen:
Laureaat van de Academie (2004) KVAB; Mid-career Award (2020) Psychonomic Society; Oswald-Külpe-Preises (2021) University of Wuerzburg.
Jan De Houwer
Menswetenschappen
Psychologie en cognitieve wetenschappen
Krista De Jonge
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2001
Discipline: Architectuur
Architecturale geschiedenis en theorie
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Architectuur (KU Leuven)
Samenvatting:
Specialiste in architectuurgeschiedenis van de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd.
Activiteiten:
Hoofddocent (1988), hoogleraar (1996), gewoon hoogleraar (2001) KU Leuven; bestuurder Academia Belgica, Rome.
Opleiding:
Burgerlijk ingenieur-architect (1982), Diplô;me dÉtudes Approfondies, Histoire et Civilisations (1983) universiteit Franç;ois Rabelais Tours (France), dr. Toegepaste Wetenschappen/Architectuur (1987).
Lidmaatschap:
Lid Koninklijke Academie voor Oudheidkunde van België, Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, Historians of Netherlandish Art, The Society for Court Studies, Centre Européen dÈtudes Bourguignonnes, Society for 16th-century Studies, Renaissance Society of America, Society of Architectural Historians, ICOMOS, Amici del CISAP, Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, adviescommissie Civiele Techniek en Architectuur FWO-Vlaanderen.
Krista De Jonge
Kunsten
Architectuur, Architecturale geschiedenis en theorie
Anne Teresa De Keersmaeker
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1998
Discipline: Choreografie
Samenvatting:
Choreografe, danseres, artistieke leidster moderne balletgroep ROSAS met interna­tionaal gerenommeerde en bekroonde creaties.
Activiteiten:
Oprichtster gezelschap ROSAS (1983), huisgezelschap van De Munt sinds 1992; oprichtster internationale school voor hedendaagse dans P.A.R.T.S. Performing Arts Research and Training Studios (1995); mentor The Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative (2007).
Opleiding:
Opleiding dans, muziek en toneelspel aan MUDRA (1980) geleid door choreograaf Maurice Béjart; dansopleiding (1981) Tish School of the Arts (New York).
Prijzen:
The Bessie Award (1988, Rosas danst Rosas), Dance Award voor Beste Buitenlandse Productie in Japan (1989, Mikrokosmos), Solo DOro (Italië) en Grand Prix Vidéo Danse te Sète (1989, Hoppla!), London Dance and Performances Award (1989, Stella), Dance Screen Award (1992, Rosa en 1994, Achterland), Eugène Baieprijs (1996) Provinciebestuur Antwerpen, Grand Prix International Vidéo Dance (1997, Rosas danst Rosas).
Ordes:
Commandeur in de orde van Kunst en Letteren (Frankrijk).
Eredoctoraat:
Dr. h.c. VUB.
Anne Teresa De Keersmaeker
Kunsten
Choreografie
Carl De Keyzer
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2011
Discipline: Fotografie
Samenvatting:
www.carldekeyzer.com
Activiteiten:
www.carldekeyzer.com
Opleiding:
www.carldekeyzer.com
Prijzen:
www.carldekeyzer.com
Lidmaatschap:
Magnum Photos
Tentoonstellingen:
www.carldekeyzer.com
Carl De Keyzer
Kunsten
Fotografie
Norbert De Kimpe
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2003
Titel: Prof. dr. ir.
Discipline: Organische chemie
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep groene chemie en technologie (UGent)
Samenvatting:
Ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën, gespecialiseerd in de organische chemie en toegespitst op de isolatie, structuurbepaling en synthese van natuurproducten; de synthese van bioactieve verbindingen met belang voor de agrochemie en de farmaceutische chemie; de studie van aromacomponenten en schimmelmetabolieten.
Activiteiten:
Onderzoeksleider (1984-1989), onderzoeksdirecteur (1989-1996) NFWO; hoofddocent (1996), hoogleraar (1999), gewoon hoogleraar (2005) UGent; gastprofessor universiteiten Helsinki, Siena, Butare, Sofia, Buenos Aires en Pretoria. Lid Academia Scientiarum et Artium Europea (Salzburg); European Academy of Sciences and Arts (sinds 2008)
Opleiding:
Dr. ir. Landbouwkundige Wetenschappen (1975) UGent; aggregaat Hoger Onderwijs (1985).
Prijzen:
- Dr. hon. causa Russian Academy of Sciences, Novosibirsk (Rusland) - Dr. hon. causa University of Szeged (Hongarije) - Medal of honour, Sofia University
Ordes:
Grootofficier in de kroonorde
Norbert De Kimpe
Natuurwetenschappen
Organische chemie
Hugo De Man
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1990
Titel: Em. prof.
Discipline: Elektrotechniek en elektronica
Signaalverwerking
Samenvatting:
Ingenieur, aan de spits van ontwerpmethoden van chips voor digitale signaalverwerking.
Activiteiten:
ESRO-NASA research fellow (1969-1971), bezoekend docent IC ontwerp (1975) universiteit California, Berkeley; gewoon hoogleraar (1978) KU Leuven; mede-oprichter en directeur onderzoeksgroep over VLSI ontwerp in IMEC (1984); Senior Research Fellow IMEC (1995).
Opleiding:
Burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (1964), dr. ir. (1968) KU Leuven.
Prijzen:
Alumniprijs Belgische Universitaire Stichting (1976), Technical Achievement Award of the IEEE Signal Processing Society (1999), Phil Kaufman Award of the Electronic Design Automation Consortium (1999), Golden Jubilee Medal of the IEEE Circuits and Systems Society (1999), Lifetime achievement awards voor European Design and Automation Association (EDAA) en voor the European Electronics Industry (2004), IEEE Donald O. Pederson Award in Solid State Circuits at the International Solid-State Circuits Conference (San Francisco) (2006), talrijke best paper en andere awards.
Ordes:
Officier in de Leopoldsorde (1985).
Lidmaatschap:
Lid van het Institute of Electrical and Electronic Engineers.
Hugo De Man
Technische wetenschappen
Elektrotechniek en elektronica, Signaalverwerking
Erelid
Martine De Mazière
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2011
Discipline: Geofysica
Affiliatie: Directeur-generaal ad interim van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie
Samenvatting:
fysica
Activiteiten:
Algemeen Directeur ad interim Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie
Opleiding:
Discipline:
fysica, Algemeen Directeur ad interim Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie
Martine De Mazière
Natuurwetenschappen
Geofysica
Marc De Mey
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1994
Titel: Prof.
Discipline: Psychologie en cognitieve wetenschappen
Filosofie
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap (UGent)
Samenvatting:
Wetenschapsgeschiedenis, cognitieve wetenschappen.
Activiteiten:
Lector katholieke hogeschool Tilburg (1973-78); hoofddocent-gewoon hoogleraar (1991-2005) UG; Rubens leerstoel UC Berkeley 1997; directeur (2006-2012) Vlaams Academisch Centrum (VLAC). Fulbright Scholarship (1966), P.P. Rubens leerstoel universiteit California, Berkeley (1997), fellow VLAC (2003). Lid raad van bestuur European Association for the Study of Science and Technology (1983-86), Society for the Social Study of Science (1985-87); lid Cognitive Science Society, American Psychological Association, History of Science Association, Society for the History of the Behavioral Sciences, Nederlandse Vereniging voor Psychonomie.
Opleiding:
Dr. Psychologische en Pedagogische Wetenschappen (1970), speciaal dr. in cognitieve modellen in de wetenschapsleer (1982) RUG; certif. aanvullende studies psychologie en filosofie van de wetenschap (1966-67) Harvard Center for Cognitive Studies;
Prijzen:
Frank Boas Award (1966).
Marc De Mey
Menswetenschappen
Psychologie en cognitieve wetenschappen, Filosofie
Erelid
Bart De Moor
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2000
Discipline: Mechanische en productie ingenieurswetenschappen
Elektrotechniek en elektronica
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Elektrotechniek (KU Leuven)
Samenvatting:
Regeltechniek, numerieke lineaire algebra en optimizatie, systeemtheorie en systeemidentificatie, kwantum informatietheorie, datamining, bio-informatica.
Activiteiten:
Gewoon hoogleraar KU Leuven; kabinetschef federale minister van Wetenschapsbeleid W. Demeester (1991-1992), kabinetschef Wetenschapsbeleid van minister-president L. Van den Brande (1994-1999), kabinetschef Socio-economisch Beleid Vlaanderen Y. Leterme (2005-2007); lag mee aan de basis van het VIB, het VLIZ, het Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten en Technopolis.
Opleiding:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1983), dr. ir. (1988) KU Leuven.
Prijzen:
Leybold-Heraeus prijs (1986), Leslie Fox prijs (1989) Cambridge, Siemens prijs (1994), prijs voor het beste artikel in Automatica van de International Federation of Automatic Control (1996), laureaat KVAB (1992).
Leerstoelen:
Fellow of the Institute of Electrical and Electronics Engineers (2003).
Lidmaatschap:
Voorzitter KU Leuven Industrieel Onderzoeksfonds, Hercules (Vlaams agentschap voor de financiering van middelzware en zware infrastructuur); coördinator KU Leuven BioSCENTer; lid raad van bestuur KU Leuven en Associatie KU Leuven, Academische Raad KU Leuven, IBBT, VIB, (1999-2005) SCK, VCBT; secretaris raad van bestuur Technopolis; lid (1994-1996) EUCA, (1991-1996) BIRA, (2002-2007) ERCIM, (2008-2009) Roger Van Overstraeten Society, (2006-2007) Coördinatiecomité Vlaanderen in actie, Brusselse afdeling Club van Rome, AMS, ILAS, ISA, SIAM; lid raden van bestuur en/of algemene vergadering diverse spin-off bedrijven: IPCOS NV (1995), Data4s NV (2000), TMLeuven NV (2002), Silicos NV (2005), Dsquare NV (2008), Cartagenia (2008).
Bart De Moor
Technische wetenschappen
Mechanische en productie ingenieurswetenschappen, Elektrotechniek en elektronica
Alain De Nauw
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2001
Titel: Prof.
Discipline: Juridische praktijk, advocatuur en de juridische beroepsuitvoering
Juridische instellingen
Samenvatting:
Jurist bedrijvig in het strafrecht en het strafprocesrecht.
Activiteiten:
Gerechtelijk stagiair bij het parket te Brussel (1974-76) Substituut-procureur des Konings te Brussel (1976-82) Advocaat (1972-74 en opnieuw 1988-2004) Buitengewoon hoogleraar Vrije Universiteit Brussel
Opleiding:
Lic. Rechten (1972) Llic. Criminologie (1973) Dr. Rechten (1976)
Prijzen:
René Marcq-prijs (1972)
Leerstoelen:
Francqui leerstoel aan de Université catholique de Louvain (1994) Leerstoel Marcel Storme aan de Universiteit van Gent (2014)
Lidmaatschap:
Alain De Nauw
Menswetenschappen
Juridische praktijk, advocatuur en de juridische beroepsuitvoering, Juridische instellingen
Luc De Raedt
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2023
Titel: Prof. dr.
Discipline: Artificiële intelligentie
Informatie- en computerwetenschappen
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Computerwetenschappen (KU Leuven)
Samenvatting:
Gewoon hoogleraar KU Leuven (2006 - heden), Wallenberg gastprofessor Universiteit Örebro (Zweden, 2020 - heden), gewoon hoogleraar Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (1999-2006), FWO post-doc (1991-1999) en deeltijds (hoofd)-docent KU Leuven (1993-1999). Onderzoek naar de integratie van machinaal leren en redeneren binnen artificiële intelligentie. Ontwikkeling van geïntegreerde logische, probabilistische en neurale representaties en modellen voor artificiële intelligentie. Neurosymbolische artificiële intelligentie.
Activiteiten:
ERC Advanced Grants (2015 en 2023), Fellow of AAAI (Association for the Advancement of AI), Fellow of EurAI (European Association for AI), Fellow of ELLIS (European Lab for Learning and Intelligent Systems), Trustee van de International Joint Conference on AI (2020-2024). Programmavoorzitter van de Europese en internationale AI en machine learning conferenties (ECAI 2012, IJCAI 2022, ECMLPKDD 2001, ICML 2005), lid van de Onderzoeksraad van KU Leuven (2015-2018).
Opleiding:
Licentiaat en Doctor Informatica (1986, 1992, KU Leuven)
Prijzen:
Laureaat KVAB (1993), IBM Faculty Award (2015), Distinguished paper awards op o.a. IJCAI, ECMLPKDD, en SIGKDD.
Discipline:
Artificiële Intelligentie en Computerwetenschappen
Leerstoelen:
Francqui Chair Universiteit Antwerpen (2020). Leerstoel voor Machinaal Leren en Natuurlijke Taalverwerking (Albert-Ludwigsuniversiteit Freiburg, 1999-2006)
Luc De Raedt
Natuurwetenschappen
Artificiële intelligentie, Informatie- en computerwetenschappen
Sarah De Saeger
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2021
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen (UGent)
Samenvatting:
Specialist in de mycotoxicologie, met expertise in de ontwikkeling en validatie van analysemethoden ter detectie van mycotoxinen in voedings- en voedermiddelen en in humane biospecimen, risico-analyse, blootstellingsschatting, invloed van mycotoxinenblootstelling op de humane gezondheid, metabolomics en exposoom studies. Focus op samenwerking en capaciteitsopbouw in het Globale Zuiden.
Activiteiten:
2021 - 2024 President van de International Society for Mycotoxicology (ISM) 2017 - 2020 Secretaris van de International Society for Mycotoxicology (ISM) Sinds 2017 Coordinator van het MYTOX-SOUTH® International Thematic Network (ITN) (https://mytoxsouth.org/) 2015 - 2021 Lid van het Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV), Brussel 2014 - 2018 Lid van de Fusarium toxins werkgroep van het CONTAM Panel, European Food Safety Authority (EFSA), Parma, Italië 2011 - 2013 Lid van de Aspergillus toxins werkgroep van het CONTAM Panel, European Food Safety Authority (EFSA), Parma, Italië Sinds 2005 Lid van de Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging (KVCV) - Sectie Voeding Lid van valorisatieconsortia Food2Know, CropFit en Cancer Research Institute Ghent (CRIG).
Opleiding:
Apotheker - Universiteit Gent (1994); Dr. in de Farmaceutische Wetenschappen - Universiteit Gent (1999); doctor-assistent (1999); docent (2005); hoofddocent (2010); hoogleraar (2014) - Universiteit Gent; Visiting professor (2020-2023) - Faculty of Science, University of Johannesburg, Zuid-Afrika.
Prijzen:
Ghent University Prometheus Award for research (2015); International DBN Science & Technology Award, registered by the Ministry of Science and Technology, China (2015); Award of eminent peace ambassador, International Association of World Peace Advocates (2021)
Ordes:
Officier in de Orde van Leopold II
Sarah De Saeger
Natuurwetenschappen
Frans De Schryver
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1989
Titel: Prof. dr.
Discipline: Chemie
Fysische chemie
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Chemie (KU Leuven)
Samenvatting:
Fysicochemie en fotofysica van organische materialen tijd (femtoseconde) en ruimte (nanometer) geresolveerd
Activiteiten:
Docent (1969), hoogleraar (1973), gewoon hoogleraar (1975) KU Leuven. Fulbright Research Fellow (1964), Bruylants leerstoel UCL (1997), Francquileerstoel ULB (1998). Voorzitter European Photochemistry Association (1980-84), IUPAC Commission on Photochemistry (1981-98); fellow AAAS, IUPAC; lid New York Academy of Sciences, FRSC; associate editor ChemPhysChem; editor in chief PPS (2005).
Opleiding:
Dr. Wetenschappen (1964).
Prijzen:
Laureaat KAWLSK (1971), onderzoeksprijs Alexander von Humboldtstichting (1993), Porter Medal (1998), Förster Memorial Lecturer (1999), Frontiers in Biochemistry Award (2000), Max-Planck-Forschungspreis für Chemie (2000), International Award of the Japanese Photochemical Society (2005), Special medal of the University of Groningen (2005), Blaise Pascal medal (2007).
Ordes:
Grootofficier in de Kroonorde. Grootofficier in de Leopoldsorde
Frans De Schryver
Natuurwetenschappen
Chemie, Fysische chemie
Erelid
Joris De Schutter
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2012
Titel: Prof. dr. ir.
Discipline: Mechanica
Mechanische en productie ingenieurswetenschappen
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Werktuigkunde (KU Leuven)
Samenvatting:
werktuigkundige - specialisatie robotica
Activiteiten:
Gewoon hoogleraar KU Leuven
Opleiding:
Burgerlijk werktuigkundig ingenieur, KU Leuven, 1980 Master of Science, Massachusetts Institute of Technology, 1981 Doctor in de toegepaste wetenschappen, KU Leuven, 1986
Joris De Schutter
Technische wetenschappen
Mechanica, Mechanische en productie ingenieurswetenschappen
Catherine de Zegher
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2014
Discipline: Geschiedenis van de kunsten
Erfgoed
Samenvatting:
Catherine de Zegher is een internationaal gerenommeerde kunsthistorica en curator van moderne en hedendaagse kunst. Ze was van 1987 tot 1998 directrice van Kunststichting Kanaal in Kortrijk waar ze de baanbrekende tentoonstelling maakte Inside the Visible. An Elliptical Traverse of Twentieh-Century Art in, of, and from the Feminine, die voor het eerst getoond werd in de Institute of Contemporary Art, Boston, The Whitechapel, Londen, The Museum of Women in the Arts, Washington and the National Gallery of Western Australia, Perth. Internationaal verwierf ze vooral faam als directrice en hoofdcurator van The Drawing Center in New York (1999-2006) en als gastcurator in het Department of Drawings van het Museum of Modern Art (New York) met de tentoonstelling On Line: Drawing through the Twentieth Century. Ze realiseerde verschillende Biënnales, waaronder de 18e Biënnale van Sydney (2012) en de 5e Moscow Biënnale (2013). Ze cureerde ook 2 paviljoenen voor de Biënnale van Venetië: Thierry De Cordier voor België in 1997, en Simryn Gill voor Australië in 2013. Ze is de auteur en uitgever van meer dan 100 kunstpublicaties, waaronder Women Artists at the Millennium (MIT Press). Haar laatste boek met essays over hedendaagse vrouwelijke kunstenaars draagt de titel Women’s Work Is Never Done (Merz).
Activiteiten:
Gepensioneerd Directeur Museum voor Schone Kunsten Gent
Opleiding:
Kunstgeschiedenis en archeologie UGent
Prijzen:
AICA en AAMC Awards en Award National Coalition Against Censorship (NCAC, 2005)
Tentoonstellingen:
Catherine de Zegher
Kunsten
Geschiedenis van de kunsten, Erfgoed