Leden

Nl

De Academie is een genootschap van excellente wetenschappers, kunstenaars en bedrijfsleiders. Leden van de Academie worden voor het leven benoemd en treden toe tot één van de vier klassen: Natuurwetenschappen, Menswetenschappen, Kunsten, Technische wetenschappen. De leden van de Academie vergaderen frequent in het Paleis der Academiën en bespreken er actuele evoluties in de samenleving vanuit interdisciplinair perspectief. De Academie onderhoudt banden met gerenommeerde experten die verkozen zijn tot buitenlandse leden. Men kan niet kandideren voor lidmaatschap van de Academie. Na voordracht door drie peters of meters binnen de Academie worden de nieuwe leden verkozen.

Els Witte
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1988
Titel: Em. prof. dr.
Eretitel: barones
Discipline: Geschiedenis
Affiliatie: Verbonden met de Vakgroep Geschiedenis (VUB)
Samenvatting:
Historica gespecialiseerd in de Belgische politieke en sociale geschiedenis van de 19de en 20ste eeuw. Directeur van het Centrum voor de Interdisciplinaire Studie van Brussel (1978).
Activiteit:
Lerares Rijksmiddelbaar Onderwijs (1961-66); docent (1974), gewoon hoogleraar (1980), decaan faculteit Letteren en Wijsbegeerte (1984-87), rector (1994) VUB.
Opleiding:
Dr. Geschiedenis (1970) RUG.
Prijzen:
De Schaepdrijverprijs (1966), Pro Civitate-prijs (1968), universitaire reisbeurzenwedstrijd (1969), ereprijs van de minister van Nederlandse Cultuur (1969), eremedaille van de stad Gent (1970), prijs van de Vlaamse Gemeenschap (1997).
Lidmaatschap:
Voorzitter raad van bestuur BRTN (1988-94); lid raad van beheer Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis (1974), raad van bestuur Thorbecke Vereniging voor Vertegenwoordiging en Democratisch Bestuur (1986); lid International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions (1984), European Science Foundation, Standing Committee for the Social Sciences (1986), e.a.; voorzitter Vlaams Instituut voor Geschiedenis.
Els Witte
Menswetenschappen
Geschiedenis
Jan Wouters
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2008
Titel: Prof. dr.
Discipline: Recht
Affiliatie: Verbonden met de Faculteit Rechtsgeleerdheid (KU Leuven)
Samenvatting:
Specialist Europees bank- en effectenrecht, internationaal recht en recht van internationale organisaties.
Activiteit:
Hoofddocent (1993-1998) universiteit Maastricht, (1997-1998) UA; bijzonder hoogleraar (1997-2003), gewoon hoogleraar (1998) KU Leuven; advocaat Balie van Brussel; directeur (1999) Instituut voor Internationaal Recht KU Leuven, (2007) Leuven Centre for Global Governance Studies.
Opleiding:
Dr. Rechten (1996) KU Leuven.
Prijzen:
Walter Leën Prijs voor Sociaal Recht (1996), Stibbe Prijs (1997).
Discipline:
internationaal recht
Leerstoelen:
Francqui-Fellow (1989-1990) Belgian American Educational Foundation, Rotary Foundation Fellow (1990-1991), Fernand Braudel Fellow (2008).
Lidmaatschap:
Voorzitter Vereniging voor de Verenigde Naties, Strategische Adviesraad Internationaal Vlaanderen.
Jan Wouters
Menswetenschappen
Recht