Vergrijzing

Standpunt | Jaargang 2004
Vergrijzing
Klasse Menswetenschappen
In het voorjaar 2004 stond de Lentecyclus in het teken van ‘Vergrijzing’. In drie sessies werd dit thema vanuit diverse invalshoeken benaderd, respectievelijk de demografie, het politieke beleid en de sociaal-economische impact. Omdat de vergrijzing een belangrijke maatschappelijke draagwijdte heeft die onze nationale grenzen ver overschrijdt, besteedt de Academie hieraan ook een volledig nummer in haar reeks Standpunten. “De vergrijzing in de Europese landen schept een “positief” probleem. Want het verschijnsel wijst op de doelmatigheid van de gezondheidsverstrekking, de fabelachtige vooruitgang van de geneeskunde en de gezondere leefgewoonten van de bevolking, waardoor de gemiddelde leeftijd de jongste halve eeuw met nagenoeg 20 jaren werd verlengd. In de loop van de 21ste eeuw gaat de gemiddelde leeftijd stijgen tot 90 à 100 jaar. Maar tegelijkertijd valt deze zeer gunstige evolutie samen met een sterke daling van de actieve bevolking en de vermindering van de activiteitsgraad (lang studeren; vroeg pensioneren). Meteen rijst een gigantische uitdaging in verband met de financiering van de sociale zekerheid en het in stand houden van de Europese welvaartsstaat. Kan deze impasse worden doorbroken? En zo ja, hoe? Hierop pogen de sprekers van de Lentecyclus een antwoord te geven.” (Mark Eyskens)

Documenten bij dit project

Auteur

  • Bea Cantillon
  • Paul Van Rompuy
  • Hilary Page
  • Frank Vandenbroucke
  • Xavier Verboven
  • Therese Jacobs
  • Bernadette Adnet