Sociale media

Standpunt | Jaargang 2023
Sociale media
Inzichten en perspectieven
Klasse Natuurwetenschappen
We kunnen er niet meer om heen. Sociale media zijn alomtegenwoordig en worden gebruikt door miljarden mensen. Dit komt omdat sociale media een instrument zijn om in een tijd van verregaande individualisering en fragmentering van sociale relaties toch nog contact te houden met vrienden en kennissen, gelijkgezinden te vinden, of het nieuws te volgen.  Maar het komt ook omdat sociale media verslavend zijn. Ondertussen is het ook duidelijk dat sociale media ernstige nadelen vertonen. Ze hebben een negatief effect op het psychologisch welzijn van frequente gebruikers (vooral bij adolescenten), leiden tot snellere polarisering en manipulatie van de publieke opinie wat een democratische consensus veel moeilijker maakt, en zijn het speelterrein geworden van allerhande criminele activiteiten.

Deze tekst tracht eerst hoogte te krijgen van de omvang van deze problemen maar wil vooral een zoektocht in gang zetten om sociale media te ontwikkelen die ten goede komen aan iedereen. We hebben niet alleen meer regelgeving nodig en meer mediawijsheid bij gebruikers, maar ook initiatieven om onze eigen sociale media uit te bouwen zodat onze data beter beschermd is, sociale groepen zichzelf beter kunnen organiseren om antisociaal gedrag te weren, en de verslavende werking van sociale media onder controle komt. 

Documenten bij dit project