Elementen van een duurzaam kunstenbeleid

Standpunt | Jaargang 2016
Elementen van een duurzaam kunstenbeleid
Klasse Kunsten

'Cultuur’ is geen luxe of versiersel, maar een essentiële grondstof voor onze samenleving. Naast het ondersteunen van creatieve actoren moet cultuurbeleid ook een omgeving creëren waarbinnen de kunsten opgenomen kunnen worden in het publieke leven.

De waarde van kunst en cultuur wordt echter steeds vaker in vraag gesteld: in ons kunstenlandschap heerst vandaag een moeilijk klimaat. Dit document vestigt de aandacht op knelpunten in het huidig Vlaamse  cultuurbeleid. Het kunstbedrijf als geheel, en de kunstenaars in het bijzonder, krijgen binnen de huidige budgetruimte en met de actuele bureaucratische procedures onvoldoende mogelijkheden om hun taak en (internationale) ambitie waar te maken.

Dit Standpunt formuleert uitgangspunten voor een beleid en concrete aanbevelingen voor een duurzaam kunstenlandschap. Thema’s die aan bod komen zijn onder meer: de organisatie en financiering van cultuur op lokaal, Vlaams en internationaal niveau, kunsteducatie en het museumlandschap.

Documenten bij dit project

Auteur

  • Bart Verschaffel
  • Marc Ruyters
  • Willem Elias
  • Cees Hamelink