Vlaanderen wijs met water

Standpunt | Jaargang 2016
Vlaanderen wijs met water
Waterbeleid in transitie
Klasse Technische Wetenschappen

Evenementen 

Vlaanderen is onvoldoende voorbereid op de problematiek van de klimaatverandering. Onderzoekers moeten de impact ervan durven duiden. Beleidsverantwoordelijken staan voor de uitdaging een bindend strategisch plan op lange termijn uit te werken. Ook elke burger moet zich bewust worden van zijn verantwoordelijkheid.

In dit werkstuk worden concrete actiepunten voor een veerkrachtig beleid met betrekking tot waterbeheersing en -voorziening uitgewerkt. De aanbevelingen gaan controversiële kwesties niet uit de weg, zoals: het omgaan met overstromingsgebieden, kustverdediging, hergebruik van afvalwater en het omschakelen naar een rendabele landbouw die de waterkwaliteit niet onder druk zet.

Dit Standpunt kwam tot stand na ruim overleg met de hele watersector en de beleidsstructuren. Het is een uitnodiging tot creatief denken over ‘water in Vlaanderen’ met het oog op de transitie naar een toekomstgericht waterbeheer.

Documenten bij dit project

Auteur

 • Willy Verstraete
 • Erik Mathijs

Coauteur

 • Jeroen Buysse
 • Jean Berlamont
 • Patrick Meire
 • Wim Van Gils
 • Ilse Smets
 • Ingmar Nopens
 • Joos Vandewalle
 • Frank Verschraegen
 • Frederik De Laender