Lucht- en ruimtevaart in België

Standpunt | Jaargang 2004
Lucht- en ruimtevaart in België
Klasse Technische Wetenschappen

Het doel van dit verslag is:

 1. een kritische analyse te geven van de huidige stand van zaken en het belang van de lucht- en de
  ruimtevaartsector in België te omschrijven, vertrekkende van de strategische, economische,
  wetenschappelijke, onderzoeks- en opleidingsstandpunten, hierbij inbegrepen de aanverwante
  sociale aspecten,
 2. de positie van België te bepalen in de internationale maar vooral de Europese initiatieven
  betreffende zowel burgerlijke als defensie- en veiligheidsprogramma’s,
 3. een overzicht te geven van de eigen Belgische expertise op industrieel- en navorsinggebied (universiteiten en onderzoekscentra),
 4. de economische mechanismen te analyseren die mede het lucht- en ruimtevaartbeleid in België
  bepalen,
 5. kritische aandachtspunten bepalen voor onze industrie en onderzoekscentra in het vooruitzicht
  van een doeltreffende deelname van België aan de Europese programma’s,
 6. de bewustwording te verhogen van de Belgische politici en beleidsverantwoordelijken t.o.v deze
  onderwerpen en ertoe bij te dragen een toekomstvisie in deze domeinen te ontwikkelen.

Documenten bij dit project