Stimuleren van innovatie

Standpunt | Jaargang 2009
Stimuleren van innovatie
Wordt ons geld wel goed besteed?
Klasse Technische Wetenschappen
Met voldoening kunnen we vaststellen dat de overheid het belang van innovatie heeft onderkend en een aantal belangrijke initiatieven heeft genomen om innovatie te bevorderen. Belangrijke sommen geld werden en worden hiervoor vrijgemaakt. Maar werd al dat geld ook nuttig besteed? Wordt ook nagegaan of de beoogde resultaten daadwerkelijk bereikt worden? Zijn al die initiatieven ook voldoende op elkaar afgestemd en gecoördineerd? Zijn er geen overlappingen en blinde vlekken? En worden de juiste accenten gelegd? En, last but not least, wordt er genoeg gedaan?

Documenten bij dit project