Beveiliging van digitale informatie

Standpunt | Jaargang 2007
Beveiliging van digitale informatie
Doument van de CAWET-werkgroep 55
Klasse Technische Wetenschappen

Dit rapport brengt de actuele problematiek in kaart rond de beveiliging van informatie, zoals deze zich in onze huidige maatschappij stelt. Vooreerst wordt geargumenteerd dat het geheel van bescherming, vertrouwelijkheid, authenticiteit en integriteit van informatie meer dan ooit een belangrijke zorg vormt. De openheid van de communicatiesystemen en hun toepassingen, de snellere doorstroming van gegevens en informatie en het toenemende aantal gebruikers wereldwijd vereisen de aandacht van het totale netwerk en de ganse maatschappij. De rol van de diverse actoren, zoals de overheid, de bedrijven, de ICT- dienstverleners, de maatschappij en de burgers in dit geheel wordt geformuleerd. De juridische aspecten vormen een belangrijk onderdeel in deze thematiek. Vele diverse toepassingsdomeinen worden meer specifiek toegelicht. Ten slotte worden de actuele en relevante technologische methodieken besproken. De veiligheid van een informatiesysteem wordt immers, zoals de sterkte van een ketting, bepaald door de sterkte van de zwakste schakel.

Documenten bij dit project