Kunst, wetenschap en technologie in symbiose

Standpunt | Jaargang 2021
Kunst, wetenschap en technologie in symbiose
Klasse Technische Wetenschappen

Evenementen 

Staan we voor een nieuw tijdperk? Nadat kunsten, wetenschap en technologie lang hun eigen weg zijn gegaan, lijkt er in onze tijd weer meer ruimte voor allerlei vormen van convergentie: de twee werelden vinden weer snijpunten en doorsnedes. De kunstenaar kan de wetenschapper inspireren en vice versa, wetenschap en technologie kan ten dienste van kunst staan en omgekeerd. Kunstenaars worden steeds vaker mee opgenomen in de multidisciplinaire teams voor de aanpak van grote maatschappelijke uitdagingen. Deze belangwekkende evolutie wordt in dit Standpunt geïllustreerd en de weldadige effecten worden beargumenteerd.
Begin 2018 werd in de schoot van de KVAB de reflectiegroep Kunst, Wetenschap en Technologie opgericht met als doelstelling het verkennen van mogelijke pistes voor meer wederzijds bevruchtende interacties tussen wetenschappers, technologen en kunstenaars. De werkzaamheden startten met het organiseren van symposia. Daar kregen duo’s van wetenschappers en kunstenaars een forum om een gezamenlijk project voor te stellen en dat ook tentoon te stellen op een eendagsexpo. Gastsprekers werden uitgenodigd om de interactie Kunst en Wetenschap in een bredere context te schetsen. Deze publicatie bevat een bloemlezing van bijdragen aan deze evenementen. Stuk voor stuk weven de getuigenissen een rode draad door de wereld van kunst, wetenschap en technologie. Tenslotte worden ook conclusies en aanbevelingen geformuleerd, opdat de kruisbestuiving tussen kunstenaars, wetenschappers en technologen blijvend kan worden gestimuleerd en ondersteund. 

Documenten bij dit project

Editor

  • Elisabeth Monard