Geschiedenis en erfgoed

Standpunt | Jaargang 2012
Geschiedenis en erfgoed, bondgenoten of concurrenten?
Klasse Menswetenschappen

Met dit debat wilde het VIGES van gedachten wisselen over de relaties tussen de geschiedbeoefening en de cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen en daarbuiten.

Het debat werd opgebouwd rond de keynote lecture van Willem Frijhoff, met als titel: "de historicus uitgedaagd". Verschillende sprekers gaven nadien standpunten vanuit hun sector, o.m. de culturele en privaatrechterlijke archiefinstellingen (ook in Wallonië), de bibliotheeksector, de publieke archieven als beheerders van cultureel erfgoed, de beleidsmatige aspecten versus de geschiedenisopleiding, de traditionele historiografie en het erfgoedbeleid van de overheid, het erfgoed en het historisch onderzoek naar de Wereldoorlogen, gevolgd door interventies uit nog meer sectoren of betrokken instituten zoals de industriële archeologie, de Koning Boudewijnstichting, Het Letterenhuis met als standpunt dat archieven niet alleen voor historici zijn, de bijdrage van de wetenschap tot het behoud van erfgoed (KIK), de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, het STAM als één van de stedelijke musea enzovoort, met tot slot de weergave van het publieksdebat.

Documenten bij dit project

Auteur

 • Karel Velle
 • Willem Frijhoff
 • Pierre Delsaerdt
 • Marc Boone
 • Nico Wouters
 • Leen Van Dijck
 • Christina Ceulemans
 • Gustaaf Janssens
 • Jan De Maeyer
 • Jean-Pierre Nandrin
 • Bert De Munck
 • Adriaan Linters
 • Dominique Allard
 • Wout De Vuyst