De chemische weg naar een CO2-neutrale wereld

Standpunt | Jaargang 2015
De chemische weg naar een CO2-neutrale wereld
Klasse Natuurwetenschappen

Evenementen 

De stijgende CO₂-concentratie in de atmosfeer die de klimaatsverandering veroorzaakt vormt een van de belangrijkste uitdagingen van onze maatschappij. De productie van CO₂ kunnen we nooit volledig uitsluiten maar hoe kan de ontwikkeling van nieuwe chemische technologieën het pad effenen voor een CO₂-neutrale wereld? Hoe kan CO₂ worden opgevangen en omgezet in nuttige brandstoffen?

Koolstofdioxide (CO2) ontstaat door verbranding van biomassa en van fossiele brandstoffen. De actueel te hoge CO2-emissie is in essentie een timingprobleem: brandstoffen worden op enorme schaal verbrand waardoor in een fractie van een seconde de koolstofverbindingen terug omgezet worden in CO2 en H2O. Het natuurlijke proces om uit CO2 opnieuw bruikbare stoffen te maken is daarentegen traag tot uiterst traag. Bovendien is de globale uitstoot van CO2 vandaag groter dan wat de natuur kan opvangen. Door de broeikaswerking van CO2 stijgt de temperatuur op aarde. Onze generatie staat voor de verantwoordelijkheid om deze stijging van CO2-concentratie halt toe te roepen. In een CO2-neutrale wereld wordt de uitgestoten CO2 opgevangen vooraleer die in de lucht terechtkomt en gerecycleerd tot nieuwe bruikbare grondstoffen, met speciale aandacht voor brandstoffen zoals aardgas.

Documenten bij dit project

Auteur

  • Johan Martens

Coauteur

  • Norbert De Kimpe
  • Annemie Bogaerts
  • Korneel Rabaey
  • Pierre Jacobs
  • Guy Marin
  • Mark Saeys
  • Sebastian Verhelst