Welke toekomst voor welk Europa?

Standpunt | Jaargang 2006
Welke toekomst voor welk Europa?
Klasse Menswetenschappen
Toen Europa in de zomer van 2005 het nieuws domineerde met discussies over de grondwet, en dan vooral met de afwijzing daarvan, besloot de Academie om ook over dit onderwerp een standpunt met advies te formuleren. Acht deskundigen, waarvan zeven leden van de Academie, gingen samenzitten om een stand van zaken op te maken, en een - voorzichtige - vooruitblik op de toekomst te werpen. Dit standpunt, ‘Welke toekomst voor welk Europa?’, is de neerslag van deze vergaderingen. Het bundelt acht teksten over alle domeinen van een mogelijk, toekomstig Europa: de economie van Europa, het sociale luik, Europa als welvaartsstaat, de vraag naar de identiteit van Europa, het probleem van de talen binnen de EU, een blik in de waardenschaal van de Europeanen, de subsidiariteit, en, vanzelfsprekend, de grondwet zelf. Tot slot verzorgde Mark Eyskens, voorzitter van de werkgroep, een conclusie waarin een nieuw model voor Europa wordt gesuggereerd.

Documenten bij dit project

Auteur

  • Bea Cantillon
  • Herman De Dijn
  • Wilfried Dewachter
  • Liliane Tasmowski
  • Mark Eyskens
  • Herman Van der Wee
  • Walter Van Gerven
  • Jan Kerkhofs