Jeugdwerkloosheid

"De impact op het welzijn van jongeren en op onze welvaart is aanzienlijk."
Standpunt | Jaargang 2014
Jeugdwerkloosheid
Klasse Menswetenschappen

Evenementen 

Dit standpunt kwam tot stand in het kader van het denkersprogramma over Jeugdwerkloosheid van de Klasse van de Menswetenschappen van de KVAB. De wetenschappelijke leiding ervan berustte bij een stuurgroep voorgezeten door prof. dr. Joep Konings (Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven) en ondersteund door prof. dr. Jan Eeckhout (Department of Economics, University College Londen en Universitat Pompeu Fabra te Barcelona).

De auteurs analyseren de achtergronden, oorzaken en gevolgen van de jeugdwerkloosheid, en in het bijzonder haar verband met de rigiditeit van de arbeidsmarkt en de verstedelijking. Zij doen een aantal beleidsaanbevelingen, vertrekkende van de noodzaak van een flexibelere arbeidsmarkt en met het Deense flexicurity systeem als belangrijk referentiepunt. Hun stellingname wordt gevolgd door kritische reflecties door de heer Bart Buysse (directeurgeneraal VBO), de heer Chris Serroyen (hoofd ACV-studiedienst), prof. dr. Bart Cockx (SHERPPA, UGent) en prof. dr. Walter Nonneman (UAntwerpen).

Jeugdwerkloosheid kreeg tot voor kort relatief weinig aandacht in het wetenschappelijk debat in België. De impact ervan op het welzijn van jongeren en op onze welvaart is nochtans aanzienlijk. Jeugdwerkloosheid is in ruime mate conjunctuurgebonden, maar heeft - zeker in ons land - ook structurele oorzaken. Onderwijs en arbeidsmarkt zijn onvoldoende op elkaar afgestemd. Ruimtelijk gezien vallen de beschikbare arbeidsplaatsen en de stedelijke concentraties van jongere werklozen niet steeds samen. Jeugdwerkloosheid heeft ook een verband met een gebrekkige integratie van migrantenjongeren. Een gebrek aan mobiliteit en talenkennis bemoeilijkt de oplossing. Deze en andere aspecten van de problematiek kwamen aan bod op de expertencolloquia en op het openbaar congres georganiseerd door de Klasse van de Menswetenschappen in het kader van haar denkersprogramma over jeugdwerkloosheid.

Documenten bij dit project

Auteur

  • Jan Eeckhout
  • Joep Konings