Bodem als natuurlijk kapitaal

Standpunt | Jaargang 2021
Bodem als natuurlijk kapitaal
KVAB Denkersrapport 2020
Klasse Technische Wetenschappen
Gezonde bodems zijn een natuurlijk kapitaal, essentieel voor de voedselproductie en het behoud van biodiversiteit, en dus voor ons welzijn. In 2020 organiseerde de Academie een Denkerscyclus over de uitdagingen en opportuniteiten voor het behoud van het natuurlijk bodemkapitaal in Vlaanderen. Twee buitenlandse experten volgden toespraken en discussies van verschillende actoren in Vlaanderen en schreven hun bevindingen neer in dit werk. Deze twee experten zijn Richard Bardgett, Brits bodemecologen en Joke van Wensem, adviseur van het ministerie voor Milieu in Nederland. Samen hebben ze in dit werk aangetoond dat er een aanzienlijk verlies is van dit natuurlijk bodemkapitaal in Vlaanderen. Dit komt door intensieve landbouwpraktijken, bodemafdichting (verharding) door gebouwen en infrastructuur, de klimaatverandering en vervuiling. In Vlaanderen ontbreekt een geïntegreerde actie om de bodemgezondheid te monitoren en hierover te rapporteren. Dit werk bevat een schat aan informatie over de Vlaamse bodem en eindigt met concrete aanbevelingen voor overheid en voor iedereen die betrokken is bij het behoud van dit natuurlijk kapitaal, en dat zijn wij eigenlijk allemaal.

Documenten bij dit project