Communiceren over wetenschap

Standpunt | Jaargang 2011
Enthousiast en effectief communiceren over wetenschap en techniek

De interesse in wetenschap bij de bevolking ligt relatief hoog, zo blijkt uit onderzoek. Bijna alle wetenschappers vinden het hun verantwoordelijkheid of plicht om te communiceren naar een lekenpubliek. Anderzijds blijkt geïnformeerd worden een nood die niet optimaal wordt ingevuld en zelfs dat de gemiddelde persoon zijn kennis over Wetenschap en Techniek (W&T) vaak beperkt is. Instellingen die wetenschappelijke rapporten publiceren zijn bij uitstek de bron van wetenschappelijk duiding, maar kampen met de problematiek weinig impact te hebben op de samenleving. Ze kunnen hun communicatiemodel verleggen van eenrichtingstransmissie naar het upstream engagement-model. De pers is een klassieke bondgenoot in het verspreiden van informatie, maar ook zij beantwoordt niet aan het upstream engagement-model.

 • Aanbevelingen voor instellingen die rapporten maken:
  • Afstappen van de idee dat het rapport zowel de communicatievector als de eigenlijke inhoud is
  • Gebruik maken van verschillende communicatiestrategieën:
   • Lekentekst/perstekst, differentiatie van doelpublieken
   • Symposium, best met alle stakeholders
 • Aanbevelingen voor de Vlaamse overheid (EWI):
  • Structurele en langdurige ondersteuning van wetenschapscommunicatie
  • Verbeterde databases
 • Aanbevelingen voor het middelbaar onderwijs:
  • De attitudes van jongeren ivm. hun loopbaan zijn veranderd: op school moet de gedachte heersen dat een wetenschappelijke carrière beter bij deze attitude past dan een andere carrière, en dat dit niet wil zeggen dat men zich dan begraaft in een 'saaie' omgeving.
 • Aanbevelingen voor het hoger onderwijs:
  • 'Lekenpraatje'
  • Interdisciplinaire opleiding wetenschapscommunicatie
  • Wetenschapscommunicatie-index naast citatie-indices als motor voor betere communicatie.

Documenten bij dit project

Auteur

 • Joos Vandewalle
 • Ludo Gelders
 • Jan Kretzschmar
 • Elie Ratinckx
 • Achiel Van Cauwenberghe
 • Georges Van der Perre
 • Willy Van Overschée
 • Willy Verstraete
 • Paul Verstraeten
 • Dirk Wauters
 • Etienne Aernoudt
 • Thomas Vandenberghe
 • Ann Van der Auweraert