Een leven lang leren

Standpunt | Jaargang 2002
Een leven lang leren via afstandsonderwijs en ICT
In dit rapport zullen we onderzoeken aan welke voorwaarden moet voldaan worden opdat het potentiëel van het “levenslang e- leren” in werkelijkheid zou kunnen omgezet worden. Hierbij willen we een aantal mogelijke denksporen, strategieën en maatregelen aangeven.

Documenten bij dit project