De rol van gas in de Belgische energietransitie

Standpunt | Jaargang 2020
De rol van gas in de Belgische energietransitie
Aardgas en Waterstof
Klasse Technische Wetenschappen

Evenementen 

De energietransitie naar een CO2-vrije samenleving tegen 2050 zal in vele industriesectoren en bij tal van energietoepassingen een enorme omschakeling vergen. De huidige energiemix in België bevat 27% aardgas, wat in het algemeen de schoonste fossiele brandstof is, zowel op het vlak van CO2-emissies als inzake luchtkwaliteit. Als gevolg van de hogere inzet van aardgas voor elektriciteitsopwekking na de kernuitstap zal het gebruik van aardgas slechts langzaam dalen. Na 2035 zal het gebruik fel afnemen, behalve in toepassingen waar CO2 wordt afgevangen.
Het gebruik van waterstof blijft nu nog erg beperkt maar is door de brede toepasbaarheid op de lange termijn technisch veelbelovend. Dit kan echter alleen bijdragen tot de energietransitie als die waterstof CO2-vrij geproduceerd wordt, bijvoorbeeld via elektrolyse met hernieuwbare elektriciteit: (groene waterstof). Echter, in de voorzienbare toekomst is er in elk geval voldoende afzet voor hernieuwbare elektriciteit,oa in warmtepompen en in elektrische voertuigen. Waterstof heeft zeker een toekomst in veel industriële processen en in specifieke transporttoepassingen. Het kan ook opgeslagen worden.
De verdere grootschalige toepassing van groene waterstof zal waarschijnlijk leiden tot de import hiervan uit regio’s die groene waterstof op een concurrentieel haalbare wijze uit zonne-energie kunnen produceren. Blauwe waterstof – uit aardgaskraking met koolstofafvang – is ook een mogelijkheid, als dat concurrentieel is en voor zover er voldoende CO2-opslagmogelijkheden kunnen worden gevonden. Energiesystemen zullen in de toekomst ook meer geïntegreerd bestudeerd en ontwikkeld moeten worden, gezien de nauwe verwevenheid en uitwisselbaarheid van de diverse energiedragers. 

Documenten bij dit project

Auteur

  • Joost Van Roost
  • Luc Van Nuffel
  • Pieter Vingerhoets