Naar een inclusieve robotsamenleving

Standpunt | Jaargang 2016
Naar een inclusieve robotsamenleving
Robotisering, automatisering en werkgelegenheid
Klasse Technische Wetenschappen

De invloed van automatisering en robotisering op de samenleving en op de werkgelegenheid in het bijzonder is het voorwerp van talloze studies, voorspellingen en persartikels. De schrik zit er duidelijk in; gevreesd wordt dat automatisering drastisch zal ingrijpen in de structuur van de samenleving, waardoor vooral de werkloosheid significant zal/kan toenemen. Als oorzaken worden meestal aangegeven de inkrimping van het volume beschikbaar werk alsook de verschuiving van de werkinhoud naar andere, minder vertrouwde, maar noodzakelijke vaardigheden.

Om één en ander in perspectief te plaatsen heeft de Klasse Technische Wetenschappen (KTW) van de KVAB een werkgroep opgericht. Deze werkgroep heeft een document samengesteld in de reeks Standpunten, waarin een gefundeerde visie over deze problematiek verwoord wordt. Het  doel is een breed publiek zo objectief mogelijk te informeren en een reeks conclusies en aanbevelingen te formuleren aan de verschillende betrokken partijen (overheid, onderwijs, bedrijfsleven) om aan de problematiek het hoofd te kunnen bieden, maar ook om maximaal te kunnen inspelen op de nieuwe opportuniteiten die door de robotisering en automatisering geboden worden om de samenleving meer inclusief te maken, en om een nieuw hoogtechnologisch industrieel weefsel tot stand te brengen in Vlaanderen.

Standpuntwerkgroep Robotisering

Herman Bruyninckx
Paul De Grauwe
Hugo De Man
Joris De Schutter
Jan Denys
Philip Dutré
Ludo Gelders
Robert Gobin
Maarten Goos
Albert Husniaux
Hubert Van Belle
Rik Van Brussel
Achiel Van Cauwenberghe
Fred van Houten
Hendrik Van Landeghem
Willy Van Overschée
Jean-Jacques Vandeberg
Jos Vander Sloten
Bram Vanderborght
Joos Vandewalle

Documenten bij dit project

Auteur

  • Rik Van Brussel
  • Joris De Schutter

Coauteur

  • Hugo De Man
  • Ludo Gelders
  • Bram Vanderborght
  • Joos Vandewalle
  • Robert Gobin
  • Willy Van Overschée
  • Hubert Van Belle
  • Herman Bruyninckx