Datawetenschappen en gezondheidszorg

Standpunt | Jaargang 2017
Datawetenschappen en gezondheidszorg
Klasse Technische Wetenschappen

Evenementen 

De toepassing van datawetenschappen in de gezondheidszorg biedt mogelijkheden op verschillende vlakken: het verhogen van de effectiviteit en kwaliteit van de zorg voor de patiënt, een betere gezondheid voor de bevolking in het algemeen en een daling van de kosten.

Met Big Data kunnen ongeziene hoeveelheden informatie verwerkt worden om nieuwe patronen te ontdekken. Beter gebruik van gezondheidsgerelateerde gegevens kan helpen om ziektes beter te begrijpen, betere diagnoses te stellen, therapieën te evalueren en nieuwe te ontwikkelen… Hiervoor moeten medische gegevens beschikbaar zijn op zodanige wijze dat de identiteit van de patiënt niet te achterhalen is.

Het evenwicht tussen bescherming van persoonsgegevens enerzijds en het creëren van kansen voor onderzoek en productontwikkeling anderzijds is cruciaal. De huidige EU-richtlijn (General Data Protection Regulation) tracht deze twee doelstellingen te verzoenen. Het ontbreekt nu echter nog aan een wetgevend kader voor het ter beschikking stellen van medische data op een betrouwbare, transparante wijze en met respect voor de privacy van de patiënt. Dit Standpunt formuleert aanbevelingen voor het toekomstige beleid inzake big data in de gezondheidszorg.

Documenten bij dit project

Auteur

  • Pascal Verdonck
  • Marc Van Hulle

Coauteur

  • Bart De Moor
  • Erik Mannens
  • Geert Molenberghs
  • Femke Ongenae
  • Bart Preneel
  • Frank Robben
  • Rudy Mattheus
  • Marc Peters